2tilføjet af

Der var engang et rygerparti

- som havde en hjemmeside med et dybt underholdende offentligt debatforum. Desværre skete det sørgelige at debatten blev spammet med saglige indlæg, så den blev nedlagt (der stod vistnok i reglerne for brug af forummet at saglighed var bandlyst). I stedet begyndte de forenede fanatiske rygere at udveksle 'strategier' på en blog, der ganske vist var til offentligt skue, men som krævede medlemskab af 'partiet' for deltagelse i debatten. Sjovt nok gik aktivitetsniveauet næsten i stå (åndenød må man formode), men et enkelt interessant indlæg findes dog på bloggen - og jeg citerer indlægget i sin helhed:
"
Rygerkrav
RygningOprettet af JJ 2008-08-03 16:48:38
STOP FORBUDSVANVIDET !
Henvendelse til den østrigske forbundspræsident, til forbundskansler Guserbauer og til alle østrigske parlaments-medlemmer og EU-delegerede samt til de østrigske politikere, der særligt har beskæftiget sig med lovgivning om tobaksrestriktioner??
Når der bliver grebet ind overfor restauratørernes ejendomsret, fratages gæsterne deres grundrettigheder. 10.000 Euro i bøde til restauratøren, 1000 Euro til rygerne blot for et par cigaretter - det er ikke til at bære. Vi er ikke kriminelle. De, der forlanger noget sådant, handler farligt udemokratisk.
Behovet skaber reglen og ikke omvendt. Vi kræver derfor valgfrihed både for rygere og for ikke-rygere! Således at enhver borger har hver sin mulighed. Denne løsning har succes i andre lande og vil også her i landet blive støttet af kloge ikke-rygere og af velovervejede politikere.
Bøder på 10.000 Euro betyder konkurs for erhvervsdrivende !
Jeg kræver:
§ 1 Frit valg for restauratører når det gælder størrelse og opdeling af lokaler og område - INGEN STRAF - Ingen kriminalisering af rygere og restauratører.
§ 2 Udtrykkelig optagelse af rygere i antidiskriminerings-udvalg.
§ 3 Ophør af den politisk og medie støttede sociale fordømmelse og af den erhvervsmæssige diskrimination af rygerne samt en erstatningskampagne for at kompensere rygerne.
§ 4 Det - fortsat - frie valg for taxa– og privatbilister.
§ 5 Rygevogne eller kupeer på jernbanen; Ingen rygeforbud i det fri (bl.a. perronner).
§ 6 Afskaffelse af minimumspris og ophør af skatteforhøjelser på tobaksvarer.
§ 7 Menneskeværdige rygerum og områder på arbejdspladsen, sygehuse, jernbanestationer, lufthavne og institutioner (især på alderdoms– og plejehjem). (Ingen ”rygerbokse”)
§ 8 Ingen rygeforbud og frit valg for privatejede firmaer (frisørsaloner, banker, tobaksforretninger, … osv.)
§ 9 Ingen indskrænkninger af terapeutiske grunde (psykosociale foranstaltninger, fængsler og lignende.)
§ 10 Ophør af spild med skatteyderkroner til anti - rygekampagner til fordel for konkrete sundhedsmæssige foranstaltninger.
§ 12 Øjeblikkelig officiel offentliggørelse af sandheden om tobaksrøg i omgivelserne på grundlag af uafhængige studier, f. eks WHO / IARC 1991-1998, Enstrom 1959-1998, BGN Studie dec. 2007, prof. Scherer, marts 2008 osv. (ingen signifikant sammenhæng, ingen indflydelse for ansatte i restaurationsbranchen)
§ 13 Adskillelse af sundhedsvæsen og forskning fra medicinalindustrien respektive deres foreninger.
§ 14 Forbud mod det dødbringende anti rygemiddel Champix (bivirkning selvmord)
§ 15 Afbrydelse af forhandlingerne mellem regeringsmedlemmer og medlemmer af foreninger, der finansieres af medicinalindustrien.
§ 16 Udtræden af WHO-rammekonvention for tobakskontrol.
§ 17 Oprettelse af en undersøgelseskommission til kontrol af eventuel korruption eller anden form for
særlige fordele i politik og/eller i sundhedsvæsenet i sammenhæng med bestræbelser efter rygeforbud.
Vi kræver den fuldstændige opklaring af løgnen om død ved passiv rygning."
Siden jeg opdagede hvor tossede de fanatiske rygere i grunden er, er jeg holdt op med at gå i cirkus. Det bliver kedeligt sammenlignet med disse hostende tosser 😉
tilføjet af

Dem er der mange af

dary.dk, roeg.dk, dengulenegl samt et utal af tobakstosser der tror at der er en nazistisk konspiration imod dem og at de forfulgte.
Det værste ved den slags sider er at de på samme måde som Holocaustbenægtere spreder løgne og usandheder i befolkningen og at der er tosser der tror på dem. Jeg så dog at på dary.dk's hjemmeside var der underskriftsindsamling mod rygeloven ikke nået over et par hundrede underskrifter, så de fanatiske rygere fyldes mere i debatten end i befolkningen 🙂
Mange af de samme morsomheder som står på de sider kan du genfinde herinde. Prøv at gå op i søgefunktionen og skriv "rygeloven" og så kommer du ind på ganmle tråde tilbage fra 2005/2006/2007. Det er hylende morsomt at se hvordan de fanatiske rygere den gang opførte sig og påstod at der kom en revolution i befolkningen når der blev indført restriktioner mod deres forurening.
Tjek det. Det er mere mprsomt end stand-up 😃😃
tilføjet af

Det samme skete på "røgfrit miljø"

hjemmesiden, indehavernes fanatisme kunne ikke holde til andre meninger end deres så nu klapper de hinanden på skulderen på det de kalder debat siden.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.