0tilføjet af

Demokratisering af behandlings systemet

Jeg har i mange år været under vores behandlings system.
Og igennem de sender år, har jeg mere og mere fået den oplevelsen af at systemet er til for dem der arbejder idet. Frem for at det er et offenligt system der arbejder kontinuerlig mod at få menneske tilbage til samfundet.
Jeg er udmærket klar over at der bliver stillet meget store krav til mennesker i dagens Danmark. Og på grund af vores arbejdsløshed, er det svært at finde et arbejde.
Og os der falder igennem har svært ved at finde tilbage, da vi ikke kan leve op til de krav der stilles til os.
Men jeg er af den opfattelse, at så må systemet være istand til at omstille sig, da det danske samfund ikke har råd til at tabe så mange mennesker på gulvet. Jeg ved godt, at mange har store sociale/psykologiske problemer.
Men jeg har også den overbevisning, at mange af problemerne har at gøre med at folk følger sig uden for det store fælles skab, og ikke er en del af samfundet.
Derved kommer mange til, at opleve de har psykiske problemer, hvad de også har.
Men det er sådan, for mange mennekser med psykiske problemer, at kommer de ind i nogle sammenhænge, hvor de befinder sig godt, får de det også bedre. Men det er at arbejde på, at finde de rigtige sammenhænge for mennesker med problemer, så de kan opbygge troen på sig selv igen.Men det forudsætter at man skaber nogle rammer, hvor man kan udtrykke sine drømme og håb om livet. Men også kunne give lov til, at hvis der er noget de finder kedeligt kan de sige fra. Jeg har ikke nogen færdig løsning på problemet, men kun ideer til hvordan disse rum kunne skabes.
Vi har i Danmark mange dygtige socialforsker uddannet på vores Universiteter, som er meget dygtig til formidling og samtaler. Men det der mangler er, at det bliver sat i system, og at vi får en dyber diskussion om de store problemer, vi har i vores samfund med social udstødelse.
Personligt tror jeg kun, vi kan løse problemet, ved at vi får en folkeafstemning. Og vi får et kammer i folketinget, der tager beslutningerne med, hvordan man løser vores problemer med alle de mennesker, der har svært ved at finde en plads i vores samfundet.
Jeg har en gruppe under group-care sol dk, som jeg har kaldt En Demokratisk Psykiatri, det er et sted man kan tilmelde sig, hvis man finder ideen god.
M.V.H. Claes Pedersen
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.