4tilføjet af

USA. Mange får ikke den mad , de har behov for.

I guds eget land ( som de siger) , har mange mennesker problemer med at have penge til den daglige mad. Sådan er det også i mange andre lande , det er for mig uforståeligt , at man ikke kan på den ene eller anden måde få sin daglige mad.I min familie har der aldrig været dette problem . I Danmark er det sådan , at mange mennesker har en meget lille indtægt på kontanthjælp , når alt skal betales , kan der godt være problemer med at få det daglige til at hænge sammen. Det er så politikerne ( der uforståeligt) , vil have disse lave indtægter. Det er fordi så mener man , at man kan tvinge folk ud på arbejdsmarkedet. Nogen har en indtægt som er højere end en arbejdsindtægt , andre må nøjes med en lille indtægt og arbejdstvang for denne lille latterlige indtægt. Samt en masse økonomiske problemer , og andre problemer - advokat regninger , RKI. ( registreret i 5 år), fogedretten - måske i arbejdstiden. Det minder meget om menneske mishandling.Det kan ihvertilfælde føles sådan. Politikerne forstår ikke disse problemer , de er jo garderet , nogen med mange indtægter og frynsegoder. Giv kontanthjælps modtagerne et rimeligt liv - og det gælder alle.
tilføjet af

Amerikanske tilstande

Jeg tror, at vi har fået amerikanske tilstande her i Danmark. Alt hvad der foregår der over, bliver importerer her til. Mange har America Dreams, om at blive hurtig millionær. Men der er nogle som betaler prisen, for at alle disse rige mennesker bliver millionær. De betaler hellere ikke så meget i skat derover. Jeg så engang for et stykke tid siden, en TV-udsendelse om slave arbejde i USA, hvor mange af de dårligst stillede plukkede tomater og meget andet, for en meget lille "slave løn" og dårligt arbejdsmiljø. Selvom det er over hundrede år siden, at slaveriet i USA blev ophørt, så eksistere det stadigt, man lukker bare øjnene for det.
Man kan også se, at danske virksomheder, som flytter produktionen ud til udlandet, og til lande hvor der er billigere arbejdskraft, og hvor de har lange arbejdsdage, lille løn, korte eller ingen pauser, ingen barselsorlov og meget dårligt arbejdsmiljø. Ja, selv børn bliver brugt, som slavearbejdere i f.eks. Indien og Kina. Så det er jo ikke så sært, at arbejdsløsheden har været stigende de sidste 3 år, hvor den borgerlige regering har magten. Kender nogle som havde en god uddannelse og et godt job, som mistede arbejdet, for at afdelingen skulle flyttes til udlandet.
Så det er jo også blevet svære for bisandshjælpsmod-tager, og langtidsledige i dagpengesystemet, at få et rigtigt arbejde, da det er svært for mange at opfylde de 100% rådighedsregler som er i dagpengesystemet. Jeg var selv udefor, at miste dagpengeretten i 1999, da jeg kom i klemme med nogle nye og stramme love og regler, under Poul Nyrup Rasmussen's regering. Så jeg har mistet min tillid til Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og de borgerlige partier.
Så hvis, vi skal have nogle nye love og regler, for Kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere, fleksjobbere/skånejobber samt studerende på SU, så er der kun to partier at vælge imellem til næste valg. og det er at sætte kryds ved SF eller Enhedslisten, hvis vi ønsker forbedringer på dette område. Måske kunne vi omlægge skatten, så de store udenlandske MULTINATIONALE selskaber Coca-cola m.fl. betaler skat af deres salg i DK, så de bidrager til det danske samfund, og hvad man bruger skattepengene på, istedet for at flytte dem ud af landet. De skal betale skat på lige vilkår, som danskerne selv. Vi skal også have mere kontrol med pizzariaer, kiosker, bagerier og mange andre brancher, hvor de snyder med told og skat. Samt dem som ansætter f.eks. polakker, til at male og bygge huse for 20,00 kr. i timen. Der skal betales store bøder, for at underbetale.
Kontanthjælpsmodtagere og andre, som har løn/tillæg, som ligger under den laveste sats i overenskomsten, skal have en stigning som svarer til overenskomstens mindste løn, som starthjælp, og have lønstigning hvert år, samt feriepenge og selv valg, hvornår man ønsker at holde ferie.
tilføjet af

USA = Guds eget land?

USA = Guds eneste land!
Danmark = Guds eget land
Sverige = Guds eget land
Alle lande = Guds eget land (inklusiv USA)
Sådan er det bare.
tilføjet af

Forskel på USA/Danmark

Dit brev henvender sig til DK og ikke USA.
Kan du ikke gøre det mere tydeligt,hvad det er du mener,er det USA det drejer sig om i dit indlæg,eller er det DK?
Hvad ved du om at bo i USA:Jeg har været bosat i USA,min mand er amerikaner,og jeg har set hvad der er rig og fattig derover.
tilføjet af

WOW

Hvad er det så du ikke fatter?
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.