4tilføjet af

plan- HMIPGEUAAIDBFDIKEOKEEDAE-

PLAN Hvordan man i praksis kunne gennemføre en udvisning af alle i Danmark bosatte fremmede, der ikke etnisk og kulturelt er en del af Europa.
1. For det første må man skaffe sig et politisk flertal for denne løsning. Det vil sige, at et flertal af befolkningen skulle forinden have stemt på et eller flere partier, der har en sådan hjemsendelse på programmet.
2. Dernæst gennemføres en passende lovgivning til realisering af ovennævnte. Måske bliver det i visse tilfælde nødvendigt at holde folkeafstemninger om grundlovsændringer, før lovgivningen kan gennemføres. Alle internationale aftaler, der kunne stå i vejen, opsiges øjeblikkeligt.
3. Et særligt korps bestående af frivillige fra politi og militær dannes med det formål at bekæmpe uroligheder eller lignende i forbindelse med planens gennemførelse.
4. Alle, som ikke har dansk statsborgerskab, og som etnisk og kulturelt ikke har rod i Europa (eller nedstammer fra europæere, der er bosat udenfor Europa), udvises til de lande, hvori de er statsborgere efter en frist på to år. Dog gives der f.eks. 70000 kroner plus rejsen betalt til dem, der forlader landet frivilligt indenfor det første år og f.eks. 35000 kroner plus rejsen betalt til dem, der frivilligt forlader landet indenfor det andet år.
5. Dernæst gennemgås alle statsborgerskab udstedt siden 1965. Alle personer og deres børn, der falder ind under den ovennævnte uønskede kategori, får deres statsborgerskab ændret til midlertidige B- statsborgerskaber. (Personer med dobbelt statsborgerskab fratages dog uden videre en hver form for dansk statsborgerskab). En frivillig hjemsendelsesordning lig den i punkt 4 tilbydes.
6. På flere øde danske øer oprettes der såkaldte transitlejre til placering af de personer, der af den ene eller anden grund ikke frivilligt har forladt landet indenfor den frist på to år, som blev dem individuelt meddelt af de danske myndigheder. Om disse transitlejre er det meget vigtigt at fastslå, at ingen bliver holdt tilbage mod sin vilje. Enhver kan rejse, hvorhen han eller hun vil, undtagen tilbage til Danmark. Lejrene vil få status som internationale områder under dansk administration. Disse lejre kan kun besøges af uvedkommende efter ansøgning om visum, som i praksis kun gives i helt specielle tilfælde. I forbindelse med lejrene oprettes der særlige kontorer, der udelukkende arbejder på at skaffe transitgæsterne et nyt land at bo i. Transitgæster, der efter tilpas lang ventetid i disse triste lejre, kommer i tanke om et land, der vil modtage dem, skal have retten til indenfor 24 timer at blive overført til et særligt og til formålet bygget lukket transithotel i Kastrup Lufthavn. Herfra skal vedkommende så sendes med første ledige fly til det land, som vil modtage dem.
tilføjet af

O den evige drøm

for en angstfuld racist..
Ulala danmark er bedst uden min største frygt nemlig "de fremmede".
Tænk at du har brugt så meget tid på at finde ud af hvordan du kan komme af med "de fremmede".
Det er så sørgeligt, at jeg ikke kan lade være med at have ondt af dig.
Tilværelsen kan da ikke være nemt for dig vel når du evig går rundt og tænker på sådan nogle ting tisk tisk!!!
tilføjet af

tror ik han behøver din ynk

Lyder klogt Notradamus- så mangler vi lige den politiske opbakning- og det tar vel 10- 15 år og så FARVEL- fremmede der lige glemte at de var inviterede som gæster.
og til dig allestedsværende kapanui- kan du andet end at lydenedværdigende og smålig i dine udtagelser til offentligheden. Du virker lidt som en af de knapt så velkommene- så statuer nu et god eksempel ellers må vi jo sende dig uden for døren eller var det direkte i kæder igen...
tilføjet af

til sacreblauu

sorry kapa men du lyder sku heller ik altid for kvik
tilføjet af

hvoffor tror du det?

Hvad får dig til at tro at Kapernui er Sacrableu?
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.