31tilføjet af

Narcissist = Psykopat , -i DK!

HVorfor er der i den danske psykologi IKKE sondret mellem narcissist og psykopat?
Den officielle holdning er åbenbart, at narcissiter kan puttes ind under samme hat som psykopati.
Og det er simpelthen så problematisk:
1. Det forhindrer korrekt diagnose og dermed behandling af narcissiter (de få der finder vej til en terapeut - menn det sker)
2. De familier, der er ramt af psykisk vold i familien pga. at den ene forælder (eller begge) er narcissiter KAN IKKE FÅ RIGTIG HJÆLP til at løse familiens problemer.
De falder udenfor psykopatens karaktertræk, og opdages derfor sjældent i DK. Med følger for de ramte familier.
Hvorfor vil psykologstanden i DK ikke følge den amerikanske officielle psykiatriske diagnosticering, hvor narcissisme og psykopati er 2 forskellige diagnoser?!
Jeg forstår simpelthen ikke at danske forhold ikke "opdateres"!
- er der nogen der ved hvorfor ikke?
(PS - bare en af væsensforskellene på en psykopat og en narcissist: Psykopaten nyder at skade, skader for at skade. Narcissisten nyder IKKE at skade - det er "blot" en uheldig følge for deres nærmeste (ægtefællen, ev.t også børnene)/nærmeste kolleger. Verden er indrettet for dem... - og så må andre følge, ellers har de "svigtet"...
tilføjet af

der skelnes faktisk

Jeg ved ikke hvordan psykologien ser på de 2 forskellige adfærdsforstyrrelser, men ifølge ICD-10 som er en bog med psykiatriske diagnoser og diagnostiske kriterier udarbejdet af WHO skelnes der. Men ikke meget.
Narcissisme er åbenbart noget mere komplext end som så.
For en god ordens skyld, så må man ikke længere bruge udtrykket PSYKOPAT, det hedder dyssocial personlighedsstruktur!! Diagnosen hedder F60.2 Hvor narcissisme hører under F60.8 "anden specifik forstyrrelse af personlighedsstrukturen"
Yderligere står der i min ellers meget glimrende fagbog, at kriterierne ikke er anført fordi deres "kliniske status anses for uafklaret" Bogen henviser så til noget der hedder DSN-IV's diagnosekriterier. Det er ikke noget jeg har hørt om...
tilføjet af

korrektion

- mht. betegnelsen psykopat. Det er den gældende (nu igen) betegnelse for den personlighedsforstyrrelse.
Det er rigtigt at det i mange år var ude af fagterminologien, men er altså ophøjet til officiel betegnelse igen.
- mht. at der skelnes, ja iflg. ID10 ja. - men hvorfor bruges den skelnen ikke i DK? Den diagnose der betegner narcissimsme bruges ikke i DK. -hvorfor den modvilje mod at bruge den?
tak for dit svar i øvrigt.
tilføjet af

tror

du ikke, det er fordi narcissister ofte, fejlagtigt opfattes som "almindeligt" depressive, og derfor bliver behandlet som sådanne? De opsøger sjældent hjælp, men når de gør det, er det jo netop fordi depressionen tager overhånd...
Interressant, at det nu igen er ok at kalde dem for psykopater...
tilføjet af

Glimrende fagbog...

En glimrende fagbog der hed ?????
tilføjet af

Brixtofte

Hvad vil du kalde Peter Brixtofte-nogle gange hænger disse to ting sammen!
tilføjet af

- detkan jeg da ikke svare på

- at give nogen det prædikat skal man være psykiater for at kunne gøre - og det er jeg ikke.
Mit bud som alm. msk. er dog klart psykopat:
Fordi han skader, ved det og skader videre, fuldstændig hæmningsløst.
Mht. om de hænger sammen: en psykopat har åbenbart næsten alle narcissistens træk også pånær den med at psykopaten nyder at skade. Narcissisten har derimod ikke alle psykopatens træk, hvis jeghar læste ICD 10 rigtigt?
-bare et bud...
tilføjet af

- igen - ikke

faguddannet til at svare på det - men atter et bud:
At narcissiter KAN havne i depression (når "verden" går dem imod... = de ikke kan komme igennem med deres (barnligt naive) vilje).
At de ikke opsøger professionel hjælp, skyldes, som jeg læser den amerikanske litteratur, i højere grad, at de ikke synes der er noget galt med DEM- det er jo os andre, der ikke forstår/ er inkompetente/ uformående osv osv. Depressionen er vist ikke den fremmeste grund til at de søger hjælp?
tilføjet af

Du burde lære lidt mere psykologi,

Svar til Vintergæk,
Mig bekendt går begge betegnelser ind under karakter afvigelse, men de har dog forskellige måder at være på.
De lider mangel for forståelse for deres omverden, og lider af en total mangel på at kunne sætte sig ind i andre mennesker, da alt bliver opfatte ud fra deres egen lille verdens forståelse. Mange narcissister går jo i behandling, og mange af dem arbejder selv med mennesker, hvor de netop får deres behov for deres egen selvspejling dækket. Problemet er bare at de binder folk frem for at frigøre dem. Se den Indiske Guru Sai Baba, har netop alle disse træk med behov for andre skal tilbede ham og se ham som fuldkommen. Men der lang række andre man kunne sætte navne på, men det dog kende tegnet at de har en utrolig stor psykologisk indsigt, som de bruger igennem andre mennesker. Problemet er bare man ikke bliver fri gjort ved mødet med disse mennesker.
Så er dem med sund form for narcisme, de har andre lidenskaber i livet end bare andres mennesker sjæleliv.
Vil du have mere viden se www.freudselskabet.dk
Mvh.
tilføjet af

Det fragmentere sporg,

Problemet med narcicten er en totale mangle evne, til sidte sig i andres sted, se på New York der ikke by med flere teraputer og velmene mennesker. Men der er heller ikke by med så mange hjemløse. Bare se vores egen grønlanske befolkning, hvor velmene vi været over for dem, men samlinger vi dem med andre arktiske folkeslag, så er de dem der har det værst. Fordi de føler sig til side sadt som mennesker, og mister deres egen værdighed.
Nej ud med den overfladisk amerikanske psykiatri psykologi, og ind med vores egen skandinaviske socialogi, etnologi, og ligne faggrupper.
Lad få nogle ordentlige arbejdspladser, den psykolosering føre til menneskelig fremmegørelse.
Ellers er det ok at spille lidt fodbold, og bare lære lege igen, og være lidt mere ligeværdige.
Mvh
tilføjet af

ej så glimrende after all

da den åbenbart er en smule forældet mht "politisk-korrekte-betegnelser" Men WHO's ICD-10 som er en fortegnelse over psykiatriske diagnoser + "psykiatri, en lærebog om voksnes psykiske sygdomme" Begge meget overskuelige.
tilføjet af

Det er en forkert tilgang til tilværelsen.

Til Vintergæk,
Kan du ikke se at det er en helt galt tilgang at have til dine medmennesker. Psykiatre er ikke hævet over folket på den måde som du fremstiller dem, mange lider jo netop selv under at være narcissister.
Men jeg tror ikke du er så gammel, så du har nok en større tiltro til autoriteterne, et er at man i perioder kan være mere selvoptaget end godt er, noget andet er når man begynder, at leve sit liv igennem at være det.
Man giver ikke mennesker et bedre liv, ved at fastholde dem i deres sygdom, det sunde menneske går jo selv foran og viser hvordan livet skal leves. Hvis alle de penge som samfundet giver til psykiatrien, var blevet givet til socialogien, havde vi ikke haft de store problemer med social udstødelse i vores samfund. Psykiatriske dianoser skaber flere mure mennesker imellem, der jo bare et levn fra den kristne tænkning, mellem gud og djævlen, ondt og godt. Du behøver ikke amerikanske lære bøger til fortælle dig det, du skal bare lære at tro på dig selv, og finde det i livet som giver dig glæde og så er det ok at være ked af det nogle gange.
Mvh
tilføjet af

hvad taler du dog om? *G*

- min tilgang til mennesker? Den har jeg vist ikke givet ud her - så hvad i alle verden mener du?
Desuden, mht. alder, om jeg ikke er så gammel *G* tjo, hvis mani en alder af over 40 ikke er så gammel, så er det da rigtigt...
DEt jeg gør opmærksom på, er at så længe man i DK ikke skelner indenfor behandlingssystemet mellem psykopati og narcissisme, er der en hulens masse mennesker og deres pårørende der ikke kan få adækvat hjælp.
Håber hermed at have belyst mit indlæg og min pointe.
tilføjet af

hm - og måske det også gælder dig?

for tilsyneladende er der to måder en narcissist kan reagere på - være erkendt omkring det, eller være fuldstændig blottet for indsigt.
sidstnævnte slags, er den slags der uden at "vide" det udnytter, sårer, krænker osv. andre - uden nåde. Alle der ikke lever op til deres forventninger om standard osv er "svage" eller andet negativt.Dog stadig væsensforskellen fra psykopaten: at de ikke gør fortræd fordi de nyder det, men at det er en følgevirkning af at verden for dem er orienteret om dem og deres forsøg på at skabe deres eget fuldendte univers.
tilføjet af

Man bruger andre begreber i dag,

Man kalder under dem under et Kareterafvigelser, og der har man under den dianose gruppe en lang række opdellinger.
I 50 årne havde man omkring nogle og 50 psykiatri dianoser i dag har vi over 350 betegnelser for mennesker med psykiske problemer/afvigelse.
Problemet med behandling af mennesker er for langt største dellens vedkommende ikke kan få en optimal behandling, selvom man bruger det ene eller andet begreb om mennesker med psykiske problemer ligger der i selve dianosen en syglig gørelse.
Mange har en karekter afvigelse, der kommer mere eller mindre til udtryk efter hvilken socialle og psykologisk forhold du vokser op under. Det gælder også for psykiske lidelser der har en genetisk årsag. Jeg vil ikke med lang udredning omkring de forhold der gør sig gældende i mødet med psykiatrien/psykiatren andet en sygdoms kultur som just virker fremmende på mennesker finder sine livsværdiger inde fra dem selv.
En vores lands største forfatter Peter Seeberg skrev en novelle der hed patienten, fra hans egen oplevelse ved at være patient på et hospital.
Ellers beskriver filosofen Peter Zinkernagel også om de problemer der forbundet med at blive beskrevet som en dianose, at man mister sig selv.
Ellers angående alkohol misbrug henviser jeg til en atikel i social Kritik af kultur socialog VIBEKE STEFFEN. En meget god beskrivel af hvad der sker når man begrunder drikke for meget.
www.socialkritik.dk Årgang 2000 nr 72 side 44 Antabus: kontrol og udfordring.
Mvh
tilføjet af

Netop den mangle erkendelse,

Ja Vintergæk Narcissisten har netop en mangel på forståelse for andres indre tanke verden. De mener netop lide det de beskræftiger sig med, er det vigtigste for helle verden.
De frigøre ikke andre mennsker men fastholder og låser folk fast, da jeg engang diskuterede dette med en psykologi lære om at nogle foresatte i terapi helle livet, var hans kommentar, at det måtte man leve med, at nogle mennesker havde det på denne måde.
En af psykologiens største psykologer Carl Gustav Jung er netop kende tegnet ved den form for narcissime, hvor man lever sit liv igennem andre.
Hvor den ydre verden er noget man ikke forholder sig til, og man mener at kunne skabe et overmenneske igennem terapien.
Jeg har prøvet flere former for terapi, en betalt af det offenlige med en stærk religiøs prægning.
Selvom jeg ikke nogen religiøs baggrund, blev jeg presset imod min vilje til være der.
Det på tros af vores lovgivning er klar på dette område, at vi religions frihed i landet, men vi har også retten til at sige nej til religionen.
Disse mennesker der presser andre ind i en tanke/forestillings verden de ikke ønsker, har jo disse narcissitiske karektertræk.
Ellers var man i Sovjetmagtens velmagtsdage dyktige til at give dianoser, så man fjernede elmentere fra samfunden, som man mente ikke lige tænkte på den måde systemet ønskede.
Men ellers de fleste Grønlænder Narcissiter, og de er ikke fragmenteret fra deres socialebaggrund.
Mvh.
tilføjet af

tak- og suppl. spørgsmål

kender du så årsagen til at man i DK ikke vil diagnosticere narcissisme, men putter det under hatten for psykopati?
Jeg finder det meget frustrerende da der er væsensforskelle, og dermed f.eks. behandlingsmuligheder for narcissisten i de tilfælde hvor de har et "vindue på klem". Men som falder fuldstændig til jorden, hvis psykologen/ psykiateren behandler dem som "normale" med kriser, f.eks.
tilføjet af

Psykopati vs Narcissisme

Man kan kort resumere hovedtrækkene for Psykopati og Narcissisme, velvidende at der indgår langt flere kombinationer af deldiagnoser, men for overskuelighedens skyld forenkles de til følgende resumeer her:
Psykopati er borderline eller grænsepsykose.
Tidligere benævnt psykose.
Sociopat(social-sygelig).
1. manglende empati.
2. manglende evne til varige sociale kontakter
3. lav frustrationstolerance og aggressionstærskel
4. manglende evne til at føle skyld
5. god til bortforklaringer og projektion
Psykopatibegrebet er stærkt negativt værdiladet med rette.
Begrebet er meningsfuldt hvis det dækker over personer med ensartede adfærdstræk.
Diagnosen bygger på 3 forskellige. karaktertræk:
1. Jeg-svaghed:
- lav frustrationstærskel
- vanskeligheder ved at rumme bebrejdelser og vrede.
2. Psykisk spænding omsættes i handlinger.
3. Ringe evne til at indgå i sociale relationer.
Narcissisme hører under: Andre specifikke personlighedsforstyrrelser som:
- excentrisk personlighedsforstyrrelse
- holdningsløs personlighedsforstyrrelse
- narcissistisk personlighedsforstyrrelse
- passiv-aggressiv personlighedsforstyrrelse
- psykeneurotisk personlighedsforstyrrelse
- umoden personlighedsforstyrrelse

Diagnosen narcissisme findes ikke som egen personlighedsforstyrrelse, den er lagt ind under andre specifikke personlighedsforstyrrelser under psykopati diagnose gruppen.
Psykopati er forenklet betragtet en kombination af flere deldiagnoser, hørende under hovedgrupperne: Psykopati og Narcissisme.
tilføjet af

Psykopati er et hårdt ord,

Jeg vil ikke kalde psykiatrien psykopatisk, men den er styret af en Narcissistisk kultur ingen tvil om det, hvor helle deres instutions verden og tankegang drejer sig om sygdom, men det er deres kultur, hvor mange af deres ansatte der endentlig er narcissister i den forstand er svært at afgøre.
Det er som folk der har arbejdet inde for Tvind, de tilside sætter sig selv, og deres egen opfattelse og meninger fortranger de. Man kan kun gøre en ting når som person når man er inde i disse miljøer er trække sig.
Jeg har mit liv ancerret en del fordrag, et af fordragene var på en offenlig støtte instution Lektor i retsvidenskab Jørn Vestergaard, der på da værende tidspunkt var medlem af Etisk Råd, på grund af at det blev en Torsdag i stedet for en Onsdag, kom jeg igennem maskinnen af lederen hvor jeg på groveste blev ydmydet i en forsamling med kvinder, der ikke en der greb ind, og sagde han var forlangt ude. Der har du lederen med de latente psykopatiske træk, og en folk kvinder med en narcissistisk personlighed.
Etisk Råd er nedsat af vores regering til at skabe offenlig debat og diskutioner om etiske problem stillinger inde for vores sundhedssystem, og der var ingen udgifter i forbindelse med fordraget, da Etisk betalte det honorar som Jørn Vestergaard ville have.
Ellers husker jeg Frederiksberg psykiatrisk hospital fra deres brug af LSD på patienterne, og jeg fant det meget retskrænkene da man rejste en buste af psykiatren Ejner Gert Jørgensen, efter alle de patienter, der på grund af hans behandling havde begået selvmord, samt dem der mange år efter led af flashback.
Så der findes da folk med psykiske forstyrelser der arbejder med andre mennesker, et er gøre noget forkert som menneske, noget andet er, når man fornægter det, og ikke vil tage ved lære af sine fejl.
Det helt store problem for narcissisten, er vedkommende tror selv på han/hun gør det rigtige, siger man så til dem, opfatter de det ikke som positiv og af kærlighed man gør mærksom på dette.
De kan over for voksene mennesker side og syge børne sange og lave børne lege, og efter lyser man en dyber forholden til eksistensen, glatter de ud med det samme, da det kan de ikke forholde sig til.
De fast låser mennesker omkring sig, og frigøre dem ikke som selvstædige indivier.
Mvh
tilføjet af

Virkligheden,

Virkligheden er ret konkret, som vi omgåes den i det daglig, solen skiner, det godt vejr, det regner og så vidre. Men når vi kommer på dyber menneskelige realitioner er det jo problemer opstår, førhen var det religionen der diffinerede hvordan vi skulle tænke, og reglerne og normer i verden. Derfor er det lidt vanskeligt med psykologien, da den sin oprindelse i religionen selvom Simund Freund prøvede på dette, kan man just sige det lykkes for ham. Da det er alle elmenterne af synd som psykoannelysen bygger på, men ikke den ydre verden, da som han kalder den kulturens byrde, som noget fremmed gjort fra hans egen praksis.
Hans egen nærmeste elev C.G. Jung skilles han jo med som fjende, og bliver sener præsident for det nazistiske psykologisk selvskab, som en ny religion han vil indføre for det Gemanske menneske, og det er et spørgsmål, om hans ideer og tanker ikke udspringer i hans tætte bånd han har til Freund.
Jeg mener personligt at psykologien har fået alt for stor udbredelse i vores samfund, og mere medvirker til at fremmed gøre os fra hinanden, end at kunne få os til at kunne forstå hinanden bedre.
Den udsikkerhed man ser i personligheden os narcissisten udspringer jo netop af vi lever i en fastlåst virkligheds opfattelse, vi har lære bøger der diffinere forskellige psykiskelidelser, men for mig se er det skrevende ord fattigt, på den måde når den skal gøre subjektive forhold forståligt for andre mennesker.
Det filosofiske verdens billede er ikke så fastlåst, i sin fremstilling af vores verden, så jeg håber filosofien vil få en større udbredelse i vores tænkning, det gælder i vores skole undervisning, men så sandlig også i vores hverdag.
Mvh
tilføjet af

Omkring lægernes narcissisme vs psykopati

Man ser nok de fleste narcissister blandt lægerne, her er det i udtalt grad, man bemærker storhedsvanviddet blandt denne faggruppe. Ingen selverkendelse, men kun’ jeg alene vide’, her ses ’over-jeg-et’ at dominere blandt dem.
Her opleves ofte kombinationen af narsiscisten og psykopaten hos en del af lægerne, der er ligefrem tale om at visse lægefaggrupper har udtalte psykopat træk, denne særegenskab er mest udtalt hos kirurgerne, hvor miljøet er forrået og kynisk, og respekten for mennesket er udvandet helt her.
De bekræfter hinanden gensidigt, uden at forholde sig til faktuelle forhold, og lærer ikke af fejlene de begår, da fællesnævneren er, at de lyver sig ud af ansvaret for de fejl de ikke erkender, men skjuler for at undgå erstatningsansvaret.
Paradokset er, at Sundhedsstyrelsen ikke har registreret nogen lægefejl overhovedet, trods det forhold, at op mod 5000 årligt dør under lægebehandlingen, så anføres dødsårsagen til, at være den sygdom de blev behandlet for.
Lægerne instrueres i, at forfalske dødsårsagerne i dødsattesterne, således at de ikke pådrages et ansvar herfor. Konsekvensen heraf er, at de samme fejl gentages i det uendelige, da de alle lyver og skjuler fejlene for hinanden, således at de ikke kan tage ved lære af fejlene.
tilføjet af

Jeg har ikke indsigt i læger arbejde,

Jeg må være dig svar skyldigt, jeg har ikke den store kendskab til kirurers arbejdsmiljø og forhold inde for hospitals verden.
Men hvis man har svært ved at vedkende sig fejl, er det vel kulturen i hospitalsverden der forkert, jeg synes det er det der gør os til mennesker, er vi kan vedkende os de fejl vi laver.
Men du ret læger er hævet over andre, vi lige haft en mordsag her omkring Vejle, hvor en læge bliver frikendt for mord, fordi han har handlet i angst og ophisselse. Havde det været dig eller mig, havde vi ikke sluppet for dom.
Men jeg køber ikke at narcissismen skulle være større hos læger end andre højt uddannet akademiker.
De få læger jeg snakket med personligt, kan jeg ikke danne mig et grundlag ud fra, den ene er som et lukket land fjern fra denne verden, men har også religiøs tilgang til verden, den anden er en meget søgende vidende menneske, der mange interesser og stor forståelse indsigt i almindelige menneskers liv.
Ellers er det børn af læger jeg løbet ind i livet, og en var søn kirurg, og han var en meget sympatisk person, uden jeg kunne finde nogen narcissistiske træk hos ham. Ellers var de andre helt normale, enkelte ville måske feste lidt for meget indimellem, men det så mange der gerne vil.
Ellers der hvor jeg kender læge verden fra er inde for psykiatrien, og de mennesker har jeg ikke just så meget positivt at sige om. Da de i en hver debat kaster de lig på bordret, og forholder sig ikke til den verden vi lever i, og så har de alle deres tjene ånder til rende rundt omkring dem. Det er som at være i en kirke, alle synderne patienterne og så dem de normale, men sådan er menneske livet jo ikke.
Deres verdens billede er så smæk fuld af modsætninger, at der ikke er noget at sige til, at ingen bliver rask inden for den verden. De enkelte positive patientforløb de fremviser, er mennesker som kommer fra en religiøs baggrund.
Men som da jeg i min ungdom stiftede, bekendtskab med en religiøs kult der havde en avetar leder(En sende bud fra gud). Stod der en flok diciple som blev vist frem over for forsamlingen som værende eksempler på heldbredte mennesker.
Men illusionen om psykiatrien blev født med det første statshospital Riskovs Psykiatriske hospital.
Samfundet ville spare penge da disse skæbner ville kunne blive raske efter 1 til 2 års behandling, og så ellers indgå i samfundslivet igen. Vi skriver omkring 1850, siden den gang har tusinde vis af mennesker måtte leve under bristede illusioner.
Men et eller andet sted er det også vores politiske system, der ikke er i stand til stoppe op og evalluere et system der fremmer en sygliggørelse af mennesker, og fremmedgøre indivier der søger deres hjælp fra samfundet.
Men er eller andet sted har jeg også ondt af mennesker der bygger deres liv på illusioner, og det er jo et eller andet sted fordi, de ikke kender til andet. Et er du måske måder en narcissist på et somatiskhospital, noget andet er når disse personligheder, skal give sig ud for at skulle kunne gøre mennesker raske. Det er en stor sygdomskultur de dyrker, og for langt de fleste personer bliver deres liv fyldt med nogle falske forhåbninger om en bedring, de kommer til at leve som skykker af sin selv, som barnet der tilpasser sig sine forældre for bare at få lidt opmærksomhed.
At leve livet drejer sig om at opleve sig selv og sine grænser, komme ud i den friske luft se dyrene havet bjergene. Spille lidt musik, få fortalt gode historier, se gode film, have et arbejde man kan lid, have gode venner, komme på ski ferie, komme ud at rejse, erkende man en dag skal dø, erkende livet til tider er meningsløs, dyrke sport, få børn,
Nej livet drejer sig om andet end at give hinanden dianoser og skabe falske illusioner.
Men der findes kun vej ud af problemet, og det er vores demokratisk system der må kunne magte at vi får en dyber diskution om hvad er livsværdiger er for en størrelse men psykiatrien er født på tidspunkt, hvor det religiøse verdens billede var det fremherskene, og har aldrig formåget at skærre navlestrengen over.
Men i dag ved vi gud blev skabt i menneskes billede og ikke omvendt.
Mvh
tilføjet af

Hår rejsene læsning,

Jeg kan selvfølglig hverken bekrafte eller afkrafte dine historier inden for lægeverden.
Men jeg er da bekendt med at morfin misbrug findes blandt læger, og jeg husker også mit første møde med min privat praktiserende der var så påvirket af stoffer, at han ikke kunne holde sammen på sig selv.
Han blev sygemeldt fra sit arbejde, og døde ret kort tid efter.
Angående de mediciske forsøg med depressions midler, som Lundbeck har fået foretaget er det trakisk, men det hænger jo sammen med den omsætning der er i medicin. Det er pengene der kommer først, og regeringen vil ikke spænde ben for en god forretning. Da en af de indtægt kilder der bliver satset på er jo salg af medicin til udlandet, og kan man så få godtroende ældre mennesker, til at medvirke er det kun godt for dem.
De ville have haft mig til medvirke på en konferangce om psykiatri her i denne måned. Men afslog da jeg ikke vil medvirke til, at skabe illusioner for mennesker der har det dårligt.
De laver reklame med at 500000 tusinde dansker har en psykisk lidelse i deres liv, de kunne lige så godt skrive, alle borger i landet har problemer i deres liv, men hos nogle bliver det invalliderende.
Men pointen er at de skaber fustrationer, hos de mennesker der har det dårligt i deres liv. Samt mange begynder netop at tage antidepresive præperatter, som jo skaber afhængihed og kemiske forstyrelser i hjerne ved ophør af medicinen, samt har jeg læst undersøgelser der viser, at man letter får tilbage fald, hvis man først er begyndt at bruge disse antidepresive mediciner.
Men som mennesker begår vi alle fejl, og vi nok alle i livet troet på autoriteter, at vi så er nogle der bliver kloger og tager ved lære er noget andet. For at undgå disse fejl mener jeg det bedste samfundet kan gøre er demokratisere vores socialle sektor der har med mennesker at gøre, så man får et kammer under folketinget, der taget sig af psykiatrien og det socialpolitiske område. Da radikale ændringer skal der til, så vi undgår at alt for mange mennesker bliver fastholdt og stimatiseret af et behandlings system, hvor indivier mere tænker på sig selv, end at lære vi har brug for hinanden som mennesker, og vi har et ansvar for det samfund som vi lever i.
Ellers tak for dine lange og interessante svar, men som jeg dog sætte spørgsmål tegn ved.
Mvh
tilføjet af

Omkring samfundets socialpolitiske retspleje

Apropos den frikendte læge fra Vejle, så var der en sag fra Århus, hvor en læge forfulgte sin forlovede sygeplejerske, han annoncerede på Internettet efter en gruppe mænd der ville gennemføre gruppe voldtægt af eks. veninden mod betaling herfor.
Lægen er netop et eksempel på en narcissist og psykopat, der er sygeligt selvoptaget og perfektionist. Han tålte ikke, det nederlag, at veninden kasserede ham, han var stadigt forelsket i hende, men var besat af tanken om, at tilføre hende mest muligt nedværdigende skade som kompensation for krænkelsen af sin egen forfængelighed.
Kvinden blev tyranniseret ved de mange annoncer, hvor lægen beskrev veninden som en sexhungrende luder og nymfoman, der søgte mange mænd helst samtidigt, kvinden blev kimet ned og opsøgt om natten af liderlige mænd, der troede hun var til det hele og mere til.
Lægen blev fængslet, men blev overført til tvangsbehandling på et retspsykiatrisk hospital, da han var sygeligt selvoptaget, og helt grænseløs i sin hævn til den kvinde som han samtidigt var forelsket i, han var narcissist med psykopat træk, og nød dagligt at kigge beundrende på sig selv i et spejl.
Han endte med at blive frifundet for straf, da dommeren mente, at straf ville forhindre lægen i, at arbejde som læge, som der var mangel på. Han erkendte sig dog skyldig i alle chikaner og annoncer om gruppe voldtægt, men fik desuagtet ikke straf, da han havde et stort karaktergennemsnit og en høj IQ. Lægen havde indvilget i fortsat psykiatrisk behandling. Han er i dag reservelæge på et sønderjysk hospital
Her så man igen et eksempel på socialpolitisk retspleje, der kan forekomme stødende på retsbevidstheden, der var her ikke tvivl om, at hans sociale status som læge var udslagsgivende for, at han blev kendt straffri, nok var han psykisk syg, men ikke tilstrækkeligt til, at han af den grund ikke var strafegnet.
Et andet eksempel på hvordan læger begår seksualforbrydelser og fritages for straf, var en narkoselæge på et nordsjællandsk hospital. Denne blev anklaget og dømt for i mere end 20 tilfælde af seksuelle overgreb på kvinder i narkose, han blev idømt en psykiatrisk behandlingsdom, da han var en farlig seksuel karakterafviger.
Her så man igen hvordan det hvide logebrødre selskab fuppede domstolen. Lægen blev indskrevet på Frederiksborg Amts psykiatriske hospital hos en berygtet overlæge Hanne Madsen, der selv lider af alvorlige personlighedsforstyrrelser i form af psykopat og narcissisme kombineret med andre psykotiske lidelser. Denne overlæge udskrev sin læge kollega igen samme dag, som færdigbehandlet, mod dog et par ambulante besøg.
Domstolen tog blot denne abnorme overlæges erklæring om, at lægen nu var ufarlig og færdigbehandlet ad notam. Selv en massiv omtale af sagen i Ekstrabladet hjalp ikke, dommen var opfyldt af den korrupte mentalsyge overlæges undsætning af sin mentalsyge kollega.
Den sociale status var her afgørende for, at der ikke blev gennemført en mentalundersøgelse ved en restpsykiater af såvel læge som overlæge. Overlægen blev dog et årti senere i 1996 tvangspensioneret.
tilføjet af

Jeg kan ikke udtale mig,

Jeg kan ikke udtale mig om den konkrete sag fra Vejle med lægen der blev frikendt, eller hændelses forløbet eller hans karakter eller sætte nogen fjern dianose på Lægen kan ikke.
Det eneste jeg siger er at sandsynligheden for en almindelig borger vil blive frikent, for at have handlet i angst og ophidselse vil være ganske lille.
Jeg tror langt de fleste drab i parforhold, bliver begået i den tilstand, i mangel på følelsesmæssig mæssigkontrol.
Ellers finder jeg det ganske udrimligt, hvis personer med svære karakter forstyrelser skal arbejde med arbejde med andre. Men dem jeg har mødt er hovedsagligt personer med en narcissistisk personlighed, der selv har gået i terapi, og har haft et behov for leve deres liv igennem andre.
Hele deres verden er centreret omkring egoet i mennesket, og har behandlet andre ret infantilt, som regel meget plikt opfyldende mennesker over for autoriteter, men kende tegnet ved en mangle på nuancer i deres verdensforståelse.
Jeg har med tiden lært at gennemskude dem, men problemet er når du er ung og usikker på dig selv, da de skade en meget, da de ikke giver rum til andre kan udvirkle sig selvstændigt.
Mvh
tilføjet af

Narcisisme og psykopati når det er værst

Man ser nogle helt ekstreme eksempler på sådanne psykopat typer, den omtalte overlæge narcissist og psykopat Hanne Madsen har mange andre lig i sin mentale pest befængte last, og er tvangspensioneret nu, men det forhindrer ikke psykopaten i, at fortsætte sine forfølgelser af sagesløse ofre.
Man ser tilsvarende psykopater med narcissistisk tilsnit i et af landets værste mentalafvigende lokal radio Frederiksberg journalen. Hvor to mentalsyge invalidepensionister og psykopater forfølger sagesløse i deres mentalsyge radio, de arbejder sammen med en mentalforstyrret abnorm Speciallæge Eva Graungaard. Denne abnormitet forsyner de to andre abnormiteter med falske lægeerklæringer pålydende, at de er for syge til, at kunne tåle de idømte fængselsstraffe for deres falske injurierende sigtelser.
Frederiksberg journalens to mentalsyge redaktører Ole Hans Jensen og Britt Bartenbach er begge idømt flere fængselsdomme for, at fremsætte falske sigtelser mod sagesløse. De har bl.a. speciale i sammen med den mentalforstyrrede speciallæge Eva Graungaard i, at udføre bagvaskelseskampagner i form af falske pædofilbeskyldninger mod bl.a. en socialpædagog fra Randers, samt falske pædofili beskyldninger mod borgmesteren i Randers. De forfølger ligeledes borgmesteren på Frederiksberg med en række mentalforstyrrede falske beskyldninger.
Den forstyrrede læge turnerede rundt med sin forstyrrede lægemand og familie når der var optog på Frederiksberg. Her kørte de rundt med en jern gedestatue, samt en række falske smædekampagne skilte, også disse mentalforstyrrede læger har været idømt fængselsdomme for børnebortførelse af narko børn.
De har kørt utallige falske smæde kampagner i den totalforrykte lokalradio Frederiksberg journalen sammen med de to mentalforstyrrede redaktører og invalidepensionister Ole Hans Jensen og Britt Bartenbach. Denne mentalforstyrrede trio har kørt forfølgelser af borgmesteren på Frederiksberg siden 1992, hvor de blev isolationsfængslet for børnebortførelser hos Frederiksberg kommune.
Sådanne farlige mentale abnormiteter vil forfølge de udvalgte sagesløse ofre på livstid, man kan undres over, at denne forrykte lokalradio stadigt har sin sendetilladelse, den bør med rette inddrages permanent, samt ikke mindst at den mentalforstyrrede læge stadig har sin lægeautorisation.
tilføjet af

Det står grelt til med lægestandens mentale habitus

De seneste undersøgelser viser, at op mod 62% af de praktiserende læger i Københavns amt får psykologisk eller psykiatrisk bistand, og 58% i Sønderjyllands amt.
Faget er vel i sig selv meget udsat, da de selv ender med mentale lidelser grundet isolationen i deres små praksis.
Men mentale lidelser affødes dog ikke af isolation i sig selv, da man ofte ser mentalforstyrrede læger der danner par i en lægepraksis, hvor deres parforhold nok er skabt ved deres mentale lidelser som fællesnævner.
Her synes der dog at være en form for selverkendelse i deres sygdomsforløb, modsatsvis de mange der ikke erkender at have et problem, psykopattyperne skal nok ikke søges blandt de der selv søger bistand.
tilføjet af

Psykiater på Frederiksborg amts hospital besat med dæmoner

Det er mere reglen end undtagelsen, at psykiatere er unormale. Nu har en psykiater på Hillerøds psykiatriske afdeling proklameret, at dæmoner eksisterer, da psykiateren selv tror på dæmoner, så er disse patienter derfor ikke sindssyge.
Her må det være genkendelsen og fællesskabets glæde der vækker genklang, når denne psykiater møder lidelsesfæller på afdelingen, der mener at være besat af dæmoner.
Hillerød er berygtet for sine mange mental abnorme psykiatrilæger, en fra eller til gør i dette landskab næppe nogen forskel. De er sluppet af med den gale psykiatrioverlæge Hanne Madsen, der er tvangspensioneret nu, da hun rummede flere spøgelser i sit syge hoved end der var normerede sengepladser på afdelingen.
Det giver næppe anledning til nogen styrkelse af den manglende troværdighed der præger dette hospital.
Den dæmon besatte psykiater er nu kaldt til samtale med chefpsykiateren, da Hillerød ikke kan have deres psykiatere lader sig interviewe i pressen, og direkte skilter med deres galskab, nu hvor de er sluppet af med det syge hoved Hanne Madsen.
tilføjet af

frederiksberg psykiatiske afd tortur

frederiksberg psykiatiske afdeling udfører tortur psykisk såvel som fysisk, har andre haft samme oplevelser.
tilføjet af

Narcissistisk personlighedsstruktur

Diagnosen: Narcissistisk personlighedsstruktur bruges faktisk, men godt nok sjældent. Tænker, at det ofte hænger sammen med, at personen med narcissistisk personlighedstruktur sjældent søger behandling - tror, at kulturen er lidt anderledes i USA på det punkt.
tilføjet af

Ingen skelnen

Hej Vintergæk
Jeg forstår faktisk ikke, hvad du bygger din antagelse på om, at man ikke skelner mellem psykopati og narcissisme - det er simpelthen ukorrekt. Inden for det psykiatriske system kategoriseres de under forskellige kategorier. Psykopaten kaldes for Dyssocial personlighedsstruktur og narcissisten for Narcissistisk personlighedsstruktur. De diagnostiske kriterier er faktisk ret forskellige.
tilføjet af

Ukorrekt

Du skriver:
"Diagnosen narcissisme findes ikke som egen personlighedsforstyrrelse, den er lagt ind under andre specifikke personlighedsforstyrrelser under psykopati diagnose gruppen".
Det er ukorrekt det, du skriver. Narcissistisk personlighedsstruktur inkluderes i diagnosen F60.8 Anden specifik forstyrrelse af personlighedsstrukturen. I denne kategori ligger også Passiv-aggressiv personlighedsstruktur, som er meget forskellige fra den narcissistiske. Det har intet med psykopati at gøre. Jeg har aldrig hørt om excentrisk personlighedsforstyrrelse, holdningsløs personlighedsforstyrrelse, psykoneurotisk personlighedsforstyrrelse eller umoden personlighedsforstyrrelse. Kan du ikke lige give mig en kilde, da det lyder ydest underligt.
mvh
Blah
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.