4tilføjet af

murbier

Er der nogle der har en ide om det jeg har gjort er rigtigt!
Jeg har nogle bier der flyver ind i huller i mursten og ikke i fugen!
Nu kan man jo ikke kradse mursten ud ligesom med fuger men jeg har proppet en trødims i hullet så de ikke flyver ud igen, er det en heldig metode el. skal jeg have pustet gift derind el. er det slet ikke noget problem?
venligst Madsen
tilføjet af

nok en god ide

Bierne er der jo stadig og der er nok en chance for de finder et andet hul i muren (hvis der er et) ellers kan du bare lade dem rådne op i hullet :)
tilføjet af

Bier i stuen?

Murbier er et problem der skal gøres noget ved.
Almindeligvis benytter man såkaldte hulsten til opmuring af facader. Hulstenene minimerer materialeforbruget (leret) og isolerer desuden også en smule.
Men hullerne er aldrig blottede. Hulstenene opmures som massive sten hvor kun løbersiden (med brændhud og skæg) er synlig.
Nogen gange vendes stenene så hullerne bliver synlige. Dette gøres som oftest indvendigt fordi stenenes akustiske egenskaber derved mindsker rumklang betydeligt. Men bierne flyver vel ikke rundt indenfor???
Så spørgsmålene er:
Er hullerne i stenene blottet fordi fugen ligger for langt tilbage?
Er det en facade eller en støttemur?
tilføjet af

huller i mur

det hul der er tale om er et sådan et hvor der engang har siddet en krog og hullet er boret i en mursten som er hel! dvs de flyver ind i selve murstenens indre, den med luftlommer, der er ikke noget med fugerne.
tilføjet af

Rep.

Jeg ville i så fald komme lidt gift i hullet, for at dræbe de bier der skulle sidde derinde.
Reperer derefter med lidt farvet mørtel, evt KC 50/50/700. Hvis hullet ikke sidder et sted der skæmmer bygningen, kan du nøjes med at fylde alm. grå mørtel i hullet (udendørsspartel).
NB!
Hulstenene er nærmest perfekte for bierne, der anvender murstenenes huller for opfostring af larver. Selvom der udvendigt kun er et lille hul, er der risiko for at bierne har spredt sig i murværket.
Samtidig er det altid en god ide at lukke evt. huller i murværket, da regnvand i større mængder end murtenene kan absorbere/difundere derved kan trænge ind og i værste fald forårsage frostsprænginger i vinterhalvåret.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.