14tilføjet af

Lydighed og fattigdomsløfte- afsløring!

Jehovas Vidner fornægter og benægter deres egne bøger og blade og deres egen rapport og også denne her:
Både virksomheten ved trossamfunnets kontor i Ytre
Enebakk og forkynnelses- og undervisningsarbeidet ute
i distriktet blir utført på frivillig basis og er en del av den
enkeltes tilbedelse av Gud.
I Norge er det cirka 10 000 aktive medlemmer.
Av disse er 110 medlemmer av «Jehovas vitners verdensomfattende orden av spesielle
heltidstjenere» (Ordenen).
Alle medlemmer av Ordenen har avlagt et lydighets- og fattigdomsløfte.
De har lovt å vie sin tid og sine krefter fullt ut til å fremme Guds rikes
interesser, ikke utføre verdslig arbeid (uten å være
formelt løst fra sitt løfte), være tilfreds med den
beskjedne støtte de får, og utføre en hvilken som helst
oppgave de blir gitt, alt etter hva som måtte være
Ordenens behov. Ordenen gir medlemmene et livslangt
underhold i form av kost og losji og en beskjeden sum i
lom mepenger til dekning av nødvendige personlige
utgifter. Ved virksomhetssenteret i Ytre Enebakk og ute i
distriktet er det for tiden henholdsvis 60 og 50
medlemmer av Ordenen.
Af denne Årsrapport for 2009 kan man læse, at Jehovas Vidner i Norge modtager 11 millioner i tilskud til ?
Nu er debatten fjernet, men det væsentlige er, at Jehovas Vidner benægter det.
http://www.mediafire.com/?ys2ogkdoba35cw6
http://www.mediafire.com/?5ym5ln4ualhsn (her er indtil flere ”hemmelige” dokumenter) meget interessant læsning.
Her fremgår det, at der bliver flere og flere af de 144.000 ??? http://www.mediafire.com/?kram2myjmet
Kosmos
tilføjet af

20. Oktober 2010 ftg indlæg

tilføjet af

men de er millionærer, disse "fattige"!

tilføjet af

Hvad er en million

Er 811.000 en million?
Jeg fik aldrig svar på, om de skulle aflevere deres formue, bortset fra ftg skev de gav det de ville. Et noget vagt svar. Fra hvilken kilde stammer det med fattigdomsløfte.
tilføjet af

Hej Anonym

Tak for dit spørgsmål.
Du spørger: "Fra hvilken kilde stammer det med fattigdomsløfte".
Svar:
Nu er det muligt, at du ikke ved hvordan man skal anvende et link. Det vil jeg så forklare dig.
Du tager musen og føre pilen hen over link og venstreklikker.
Derved får du adgang til derfra jeg har citeret og her kan du selv se at det fremgår, at det er Jehovas Vidner hovedkontor i Norge og dem der "arbejder" der, der har indgivet disse informationer.
Det er en rapport de indgiver til den Norske stat der gerne skal kontrollere hvor de 11 millioner kr. der gives i støtte til hvad må guderne vide, bliver brugt til.
Her giver ledelsen af Jehovas Vidner et ynkeligt forsøg på, at minimere deres pengebehov hvor altså de 11 millioner ikke går til arbejde i Norge, men sendes ud af landet.
Hvis det stadig kniber med at åbne disse link jeg har givet mig må du endelig spørge igen, for så vil jeg kopiere det til dig.
Der gaves også oplysninger om at der bliver flere og flere 144000 er det ikke interessant? Det er også Jehovas Vidner selv der giver disse informationer.
Jo, der er styr på tallene og oplysningerne. Det der undre mig er, at det er fra os der ikke er Jehovas Vidner I skal høre sandheden om jeres Orden. (det er også noget I selv kalder jer).
Venlig hilsen
Kosmos
tilføjet af

overført fra ftg´ tråd

Fattigdomsløfte Skrevet af ftg - Kl 14:59, 29.okt.2010
Her er hvad selskabet skriver:
Hverken medlemmerne af Det Styrende Råd, repræsentanterne for de forskellige selskaber eller andre fremtrædende personer som er knyttet til organisationen, har nogen økonomisk fortjeneste af det arbejde Jehovas vidner udfører.
Om C. T. Russell, der tjente som Vagttårnsselskabets præsident i over 30 år, skrev en af hans medarbejdere: „For at faa Klarhed over, om han handlede i nøje Overensstemmelse med Skriften, og ogsaa for derved at lægge sin egen Oprigtighed for Dagen, besluttede han at søge Herrens Billigelse paa følgende Maade: 1) ved at vie sit Liv til Sagen, 2) ved at bruge sin Formue til Arbejdets Fremme, 3) ved at forbyde, at der ved noget Møde optoges Kollekt, 4) ved — efter at hans egen Formue var opbrugt — kun at fortsætte Arbejdet med de Bidrag, der fuldstændig frivilligt og uopfordret indsendtes dertil.“
Broder Russell betragtede ikke sin religiøse virksomhed som et middel til at samle sig materiel velstand, men brugte alle sine midler i Herrens gerning. Efter hans død skrev Vagt-Taarnet: „Han gav sin private Formue helt hen til den Sag, han havde viet sit Liv. Han modtog en nominel Sum paa elleve Dollars om Maaneden til personlige Udgifter. Han døde uden at efterlade sig nogen Formue.“
Om dem der skulle føre Selskabets arbejde videre skrev broder Russell i sit testamente: „Med Hensyn til Løn tror jeg, det er klogest at fastholde Selskabets hidtidige Princip, nemlig, at der ikke ydes nogen Løn, at blot de nødvendige Udgifter dækkes for dem, der paa den ene eller paa den anden Maade arbejder i Selskabets Tjeneste.“ De der tjente på Selskabets betelhjem, kontorer og trykkerier, samt dets rejsende repræsentanter, skulle blot have kost, logi og en beskeden godtgørelse — nok til at dække de grundlæggende behov, men ’der maatte ikke gives dem Lejlighed til at kunne lægge Penge op’. Dette princip gælder også i dag.
De der udfører en særlig heltidstjeneste på Jehovas Vidners hovedkontor, har aflagt et fattigdomsløfte, ligesom samtlige medlemmer af Det Styrende Råd og alle andre medlemmer af betelfamilien i De Forenede Stater. Det vil ikke sige at de lever et glædesløst liv uden nogen som helst komfort. Men det betyder at alle uden forskel i denne tjeneste modtager det samme i form af kost, logi og en beskeden godtgørelse til dækning af deres personlige udgifter.
På denne måde udfører organisationen sit arbejde i fuld tillid til Guds hjælp. Som et åndeligt brodersamfund der omfatter hele verden bruger Jehovas vidner med glæde og uden tvang deres midler til at udføre det arbejde som Jehova, deres store himmelske Fader, har pålagt dem.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

at se

jeg kan se og forstå, at ftg meget gerne vil tale om disse ting.
Kosmos
tilføjet af

Mange tak

811000 er ikke en million. Men hvis de IKKE afleverer deres formue, er det med fattigdomsløfte noget mærkeligt noget at påstå, det har du ret i.
Jeg kan godt åbne link, men det med regnskabet siger ikke noget om fattigdomsløfter, så du må godt give et link til jehova vidnerne i Norge, så man kan se hvad de skriver.
ftg er ikke meget for at svare ser det ud til. Nordmanden vil heller ikke. Det var nok derfor han slettede. 144.000 øh.
tilføjet af

selv tak

811000 er ikke en million. Men hvis de IKKE afleverer deres formue, er det med fattigdomsløfte noget mærkeligt noget at påstå, det har du ret i.
Jeg kan godt åbne link, men det med regnskabet siger ikke noget om fattigdomsløfter, så du må godt give et link til jehova vidnerne i Norge, så man kan se hvad de skriver.
ftg er ikke meget for at svare ser det ud til. Nordmanden vil heller ikke. Det var nok derfor han slettede. 144.000 øh.
------------------------------
Ok, jeg kan godt følge dig. Nu vil jeg så hjælpe dig til at se selv hvorledes Jehovas Vidner lyver om deres Orden. (du undre dig måske over ordet Orden, men det er noget Jehovas Vidner selv kalder sig; så ved du også det).
http://www.mediafire.com/?ys2ogkdoba35cw6
Dette link skal du klikke på. Så får du følgende: Årsmelding_og_regnskap.PDF
(748.02 KB)
(det er derfra jeg har citeret)
Nå, men du skal klikke på ”Click here to download”. Så kommer rapporten automatisk frem.
Det er sådanne oplysninger ingen kendte til før i tiden, men nu takket være Internettet er det tilgængeligt for alle. Og hvorfor ikke?
-----------------------------------------
Det kan du så læse grundigt igennem og vil finde det sted jeg har citeret fra. OK? I din øverste ”værktøjslinje ” findes et ”felt” hvor der står ”tools”; den klikker du på og får eks. Find text, den klikker du på og efterfølgende får du i øverste venstre hjørne et ”søgefelt”.; her skriver du
”fattigdomsløfte” og vupti finder computeren de korrekt ord du søger.
------------------------------
Her er citatet:
* Vår virksomhet.
Hovedvirksomheten vår er ifølge Matteus, kapittel 24,
vers 14, og kapittel 28, vers 19, å forkynne det gode
budskap om Riket til et vitnesbyrd for alle nasjonene og
å gjøre disipler. Dette gjør vi i mer enn 230 land og
områder, og vi distribuerer bibelsk litteratur på over 500
språk.
Både virksomheten ved trossamfunnets kontor i Ytre
Enebakk og forkynnelses- og undervisningsarbeidet ute
i distriktet blir utført på frivillig basis og er en del av den
enkeltes tilbedelse av Gud. I Norge er det cirka 10 000
aktive medlemmer. Av disse er 110 medlemmer av
«Jehovas vitners verdensomfattende orden av spesielle
heltidstjenere» (Ordenen). Alle medlemmer av Ordenen
har avlagt et lydighets- og fattigdomsløfte. De har lovt å
vie sin tid og sine krefter fullt ut til å fremme Guds rikes
interesser, ikke utføre verdslig arbeid (uten å være
formelt løst fra sitt løfte), være tilfreds med den
beskjedne støtte de får, og utføre en hvilken som helst
oppgave de blir gitt, alt etter hva som måtte være
Ordenens behov. Ordenen gir medlemmene et livslangt
underhold i form av kost og losji og en beskjeden sum i
lom mepenger til dekning av nødvendige personlige
utgifter. Ved virksomhetssenteret i Ytre Enebakk og ute i
distriktet er det for tiden henholdsvis 60 og 50
medlemmer av Ordenen.
Citat slut.
------------------------------------------------------------
144.000 øh.?
------------
Ja det er jo noget mystisk noget. Jehovas Vidner påstår ellers at der bliver færre og færre af dem, men der bliver altså flere og flere?
Meget mærkeligt.
Kosmos
tilføjet af

Jeg fandt det

Man er ikke fattig, hvis man ejer 811.000. Så de har et forklaringsproblem.
tilføjet af

Hej Kosmos :-)

Jeg linker lige, til Billens indlæg:
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=2196509#2196509
Jeg har aldrig hørt noget om, dette "Fattigdomsløfte" - før emnet blev taget op her på sol.
Det undrede mig derfor, at Billen skrev som han gjorde her...😕
Måske Billen vil fortælle lidt nærmere - hvad han har i tankerne, men jeg vælger at lægge mit indlæg i din tråd.

http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=103860&vId=203348&search=fattigdomsløfte

A.B.2.8 Katolske præster og nonner
--------------------------------------------------------------------------------
Yderligere oplysninger - klik her.

--------------------------------------------------------------------------------


Udgiver SKAT
Dokumenttype Juridisk vejledning
Tema(er) Skat
Hvor fås vejledningen? SKAT har alene udgivet vejledningen i elektronisk form her på siden
Tryksted Vejledningen er ikke trykt - findes kun på SKATs hjemmeside
ISSN-nummer 0907-3647
Overemner-emner Personlig indkomstAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenUdenlandsk indkomstPensionsafkastbeskatning (PAL)
--------------------------------------------------------------------------------

Efter de gældende regler for optagelse og medlemsskab i et romersk katolsk ordenssamfund er katolske præster (ordenspræster) og nonner (ordenssøstre) livsvarigt forpligtede til at afgive al deres indtægt (f.eks. lønindtægt, folkepension eller formueudbytte) til ordenssamfundet, det såkaldte fattigdomsløfte.
Ifølge Skattedepartementets afgørelse af 20. oktober 1987, jf. TfS 1995, 114, ØLD, kan den hidtidige praksis, hvorefter ordensmedlemmer alene er blevet beskattet af kost og logi samt af personlige fornødenheder, videreføres for så vidt angår ordensmedlemmer, som kun modtager den nævnte indkomst fra ordenssamfundet.
Indtægter, som et ordensmedlem har ved arbejde uden for klosteret, og som videregives til klosteret, er omfattet af begrænsningen i LL § 12, jf. ovennævnte TfS 1995, 114,ØLD, se afsnit A.F.4.4.1. og A.F.4.4.3.
Verdenspræster tilhører ikke ordenssamfundet, hvorfor de er skattepligtige efter de almindelige regler.
Citat slut
Det var det eneste der dukkede op på Skat - ved søgning på "Fattigdomsløfte"
http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=205448&vId=0
Há en god weekend 🙂
tilføjet af

Hej lyjse

Ja, det er også nyt for mig. Også, at de betegner sig for Ordenen.
Men også i USA figurere denne benævnelse. Det er i hvert fald noget nyt her. Internettet er godt.
go` weekend til dig også.
Kosmos
tilføjet af

At ikke indtjene noget til sig selv

Det betyder:
"Efter de gældende regler for optagelse og medlemsskab i et romersk katolsk ordenssamfund er katolske præster (ordenspræster) og nonner (ordenssøstre) livsvarigt forpligtede til at afgive al deres indtægt (f.eks. lønindtægt, folkepension eller formueudbytte) til ordenssamfundet, det såkaldte fattigdomsløfte."

Dvs. de ikke må eje noget selv. Alt hvad de tjener overgives til trossamfundet. (også folkepension)
Gør de ikke det, brydes fatigdomsløftet som defineret i loven. Jeg har ikke fundet smuthuller endnu.

mvh
Billen76
tilføjet af

Hej Billen76 :-)

Tak - men du skrev:
" Han fortæller dog, at der sker en masse indenfor de religiøse samfund, også i folkekirken og menighedsrådene, som ikke kan stå for nærmere undersøgelser. Det får bare lov til at foregå i fred."
Citat slut
Jeg kan ikke se, at SKAT nævner noget om folkekirken / menighedsråd m.m.
Jeg har da kendt nogle stykker, der var medlemmer af menighedsrådet, og de havde da arbejde ved siden af... jeg har aldrig hørt, at nogen arbejder gratis for folkekirken..😕
Men tak for dine gode indlæg i den tråd - jeg beundrer dig - for din måde at skrive på - du bevarer fatningen, men får sagt alt hvad der er nødvendigt alligevel [f]
God weekend 🙂
tilføjet af

det er klart

Hej billen76,
Det er helt klart som du skiver. Jeg forstår ikke det kan være så vanskeligt at forstå.
For min skyld kan de gøre hvad det passer dem, men de kunne jo bare indrømme.
Hej,
Kosmos
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.