44tilføjet af

ISLAM - NEJ TAK!

Imod den stigende islaminisering af samfundet?
Imod en stormoske i Danmark?
Hjælp med at samle underskrifter!

http://80.197.187.110:88/nejtak/underskrifter.htm
tilføjet af

åhh

og fordi du er dum så er alle danskere dumme, hvor er det nemt når tingene er så lette at konkludere....
Det ville jo være ærgeligt, at spilde sin hjerneceller til noget så nytteløst, som at tænke eller vurdere facetterne i livet fra mere end en side, hvor man ikke behøver at gå dybere end at lade sin negl kradse overfladen....
Men altså når den første tanke der farer i ens hovede er "jeg er den bedste og alle der er anderledes end mig er uberettiget til eksistens"...så er der jo ingen grund at gøre sig dybere overvejelser, det må være skønt at se sig selv som det mest perfekte individ på jordens overflade
tilføjet af

åhhh

og fordi du er dum så er alle danskere dumme, hvor er det nemt når tingene er så lette at konkludere....
Det ville jo være ærgeligt, at spilde sin hjerneceller til noget så nytteløst, som at tænke eller vurdere facetterne i livet fra mere end en side, hvor man ikke behøver at gå dybere end at lade sin negl kradse overfladen....
tilføjet af

ukorrekt censur

hvorfor skal et sådan indlæg fjernes af sol.dk
er sandheden for svær at kapere...
Kalam Siddiqiu: Leder af mosleminstituttet i London. Ifl. chefredaktøren på det moderate muslimske blad “Aktuelle spørgsmål” er han vestens førende muslimske tænker.(citat 1989:)
“Jeg advarer det vestlige samfund mod at angribe islam ved dens rødder. Det vil blive yderst farligt for aggressoren. Islam er ubesejerlig. Den islamiske bevægelse vil ødelægge og udrydde vantroen (fra) verden (kufr). Vi må gøre klart, at vi forkaster de i Vesteuropa bestående parlamentariske regeringssystemer, den demokratiske og pluralistiske stat og forkaster særkulariseringen som et antiislamisk samfund”

Folk siger: Lyv ikke. Men det gælder ikke, når vi tjener Allahs vilje. Han lærte mennesket at lyve, således at vi kan redde os i vanskelige øjeblikke og forvirre vore fjender [citat: Muhammed Navab-Safavi].

Fredag den 14. februar 1997 meldte Imam Ahmad Abulaban i moskeen på Tomsgårdsvej på det ydre Nørrebro til op mod 500 muslimske mænd og drenge: “Jeg er forfærdet over at skulle behandles af en vantro læge, når jeg bliver syg. Min bil bliver repareret af en vantro mekaniker, og min bolig har jeg lejet af et boligselskab, der er styret af vantro”.(citat hentet fra BT 18-02-97 slut).
Ahmad Abulaban: Ledende imam i Danmark. Leder for 15.000 muslimske familier og konvertitter i Danmark. Udpeget som forhandler med kirkeministeriet og justitsministeriet. Er kendt for opslag til fordel for hellig krig i Algeriet og støtte til GIA, terrorbevægelsen, som står for op mod 80.000 mord i Algeriet, hvor man bruger den islamiske metode at fjerne modstandere ved at skære halsen over på dem fra øre til øre jævnfør koranens sura 47.5: “Når I (muslimer) da møder de vantro, så hug deres halse over, og når I så har fået magt over dem så bind dem fast i bånd” og jævnfør Sura 8.13: “Jeg vil kaste rædsel i hjerterne på dem, der er vantro, og troende skær deres halse over og hug deres fingerspidser af. Sådan skal det gå dem, der modsætter sig Allah og hans profet (Muhammad)”. Abulabans moske er netop opkaldt efter 8. Sura!
På spørgsmålet om han fordømmer mordene på udlændinge i Algeriet (munke, journalister, europæere etc.) svarer han: “De kan ikke forvente et kort svar på et så indviklet spørgsmål”. På spørgsmålet, om det da er godt eller dårligt at dræbe, svarer han: Måske spreder udlændingene AIDS i Algeriet, ligesom jøderne spreder AIDS i Egypten”(Jyllands-Posten 21.08.1994) Abulaban har haft “den blinde sheik” Omar Abdel Rahman til at tale i sin moske og modtog denne med åbne arme og stor ærbødighed. Omar Abdel Rahman, som nu er dømt til livsvarigt fængsel i USA for mord og sprængning af “World trade Center”, er kendt for sine klare udtalelser: “Slå til og dræb Guds fjender overalt for at få fjernet efterkommere af aber og svin fodret ved zionismens, kommunismens og imperialismens bord” (citat E. Ettrup. “Islamiske ekstremister”. Kbh. 1996). Abdel Rahman blev også modtaget med åbne arme i flere århusianske moskeer.

Asmat Gilani, som er pakistansk imam ved Minhaj-ul-Qurán moskeen (Koranens vej) i Valby: “Dansk kultur er ikke god for os. Derfor kommer vore børn her i moskeen og læser i Koranen og nogle forældre vælger at sende deres børn til Pakistan i et år, så de kan blive renset i deres tankegang”!

Abdul Wahid Petersen, konvertit og ledende dansk muslim og imam, næstformand i islamisk-kristent studiecenter i København. Spørgsmål til Wahid Petersen i panelsamtalen i KB-hallen “Hvem tror hvad”? 1998: “Vi sidder i et panel, der skal handle om religionsfrihed-religionslighed, jeg kan ikke forestille mig, at du vil gå ind for dødsstraf og forfølgelse af folk, som får andre til at skifte religion...Hertil svarede Wahid Petersen, at det var da helt rigtigt, at man blev dødsdømt, hvis man ville forlade islam. ”Som muslim må man være konsekvent og følge sharialovgivningen...(islamisk lov)”. Spørgsmål: Vor Herre bevare os, vil du have den lov indført i Danmark?”. Wahid Petersen: “Ja, når der bliver flertal af muslimer, så bliver den indført”. (Præsteforeningens Blad, nr. 33, 1998).

Balal Ghazal, muslimsk talsmand i Danmark for de muslimske danske friskoler for “Islamisk Forening for velgørende projekter” (AICP):
Danskerne er vantro. Det ord bruger vi om alle, der ikke har den rette tro. En plus en er to, og alt andet er forkert. Vor forening ser gerne Danmark forvandlet til et islamisk samfund. Det er klart det vil være godt...” (citat: Jyllands-Posten 29-09-1998).

Den islamiske menneskeretsekspert Sultahussein Tabandeh (Den islamiske menneskeretskonference 1968) ifl. Gerhard Konzelmann: “Den islamiske udfordring”, Gads Forlag:
“De ikke-troende (ateister) sætter sig på et udviklingstade som dyr...de må betragtes som udstødte. De hører ikke med i menneskehedens kreds. Deres eksistens må erkendes som skadelig for menneskene...jøder og nazarenere (kristne) må anses for stående noget over de gudløse. Deres tro har ikke nået islams høje stade. De følger andre love end Koranens forskrifter (Sharialoven) - de er blevet stående på et lavere stade; de kan derfor ikke stilles side om side med muslimerne som ligeberettigede ...Islam henviser ikke-muslimer til et lavere eksistensstade. Hvis nu en muslim dræber en sådan ikke-muslim, så må han ikke idømmes dødstraf, for hans udviklingstade er højere end den dræbtes”. Den, der forlader islam gør sig lig med et dyr og har forskertset sit liv, “religionsskifte er kun mulig fra et lavere stade til det højere stade, fra kristendom til islam.”

Det islamiske blad: Morgendæmringen, nov./dec. 1992 3.30 f.
“Islam er grundet på Tawhid, som forkaster autoriteten af enhver instans (enhver lovgivning og politisk instans) udover Allah (og hans lov)”.

M. Salim Addullah (i bladet “Aktuelle Fragen”, 1-2, 1989, 9. årgang, s.9):
Den islamiske “statsteori forudsætter inddelingen af samfundet i to klasser af borgere. Den ene, muslimerne er de egentlige borgere i landet, de andre bliver kun tolereret. De har godt nok en form for livsrum (Lebensraum), men deres rettigheder er kun de, den islamiske stat giver dem. Denne statslige indretning går ud fra en grundlæggende ulighed og forskellig værdi mellem muslimer og beskyttelsesborger (ikke-muslimer)....De er ikke ligestillede overfor loven. Ikke-muslimer er godt nok ikke helt retsløse. Alligevel bliver de i deres eget land anset som borgere af anden klasse. De skal leve som fremmede i deres eget land”.

Makhmud Brelvi, islamiske leder og muslimsk filosof i England:
“De gudfrygtige (d.v.s. muslimerne) kan ikke leve side om side med de gudløse. De gudfrygtige må derfor oprette et gudfrygtigt regime i verden. Ikke af egenkærlige, selviske grunde forlanger vi herredømmet over verden” (citat fra Gerhard Konzelmann: “Den islamiske Udfordring”, 1980).

Mashuq Ally, moderat islamisk leder, tidl. vicepræsident for “UK islamic Mission” i England (1990). Han siger, at “i England og Vesten er den “islamiske stat målet for alle muslimer” og at frigøre mennesket fra nationernes slaveri og forvandle menneskeheden til et frit broderskab under én gud Allah ikke bare som skaber, men som lovgiver” (ved indførelse af islamisk lov i landet). “Vi lever i England blandt 49 millioner potentielle muslimer”.

Rektor for shariaschool i London: “Når den islamiske stat er oprettet bliver målet at erobre Storbritannien og hele den vestlige verden...Vi arbejder over hele Europa og USA. Målet er magtovertagelse. I Europa fungerer vi som pressionsgrupper, og et af vore vigtigste mål er at få muslimer til at skaffe sig en uddannelse. Den vestlige livsform skal undermineres, de menneskeskabte love må fjernes, islamiske love må indføres.”

Fadi Abullatif, leder af Khilafahbevægelsen i Danmark, en international organisation, som kæmper for oprettelse af islamisk lov på grundlag af en international religiøs islamisk stat (Khilafahstaten), hvor Koranen er samfundets lov. “Vi vil supplere de unge muslimer med en intellektuel og politisk islamisk kultur, kundskab for at begynde angrebet på den rådne vestlige kultur, AIDS-kulturen. Allah har beordret muslimerne til at kalde til islam for at frelse folk fra den ynke, de lever under i det kapitalistiske system.

Fadi Abdullatif, redaktør og leder for bevægelsen Khilafah i Danmark: “Islam er den fuldkomne ideologi, der giver alle svar om vores liv. Hvordan kan man tro på demokratiet, når det er nyttesløst for de undertrykte. - Integrationen i det kapitalistiske Danmark vil aldrig lykkes jer. Islam er en åndelig og politisk ideologi for hele menneskeheden” (Åbent møde på Vanløse Skole arrangeret af fundamentalisten Mazhar Hussain, leder af den fundamentalistiske pakistanske organisation “OPSA” og lobbyist for de muslimske fundamentalister i partiet Det radikale Venstre).

Ibrahim El-Zayat, muslimsk leder i Tyskland skriver i det tyske muslimske ungdomsblad TNT: “ Der er nu 2,5 mill. muslimer i Tyskland. Ved Allahs nåde har han sat os i et af de rigeste lande i verden...der findes ingen grund til ikke aktivt at forandre dette land til noget nyt og bedre. Jeg tror ikke det er umuligt at vi i år 2020 i Tyskland har en her i landet opvokset muslim som forbundskansler (øverste politiske leder), og at der er muslimske dommere ved forbundsdomstolen. Dette land er vores land, og det er vor pligt at forbedre det til noget positivt. Med Allahs hjælp vil vi gøre det til en del af den islamiske Umma (en altomfattende islamisk stat under Allahs lov, for at stille det til rådighed for dem.” (R. Stolz: “Kommt der Islam?”, 1998)

Det tyrkiske religiøse blad “MilleGazete” (24-07-1986), som udgives af AMGT og bruges som spydspids for islamisk mission blandt tyrkiske muslimer i europæiske lande (heriblandt Tyskland og Danmark):
“Europæeren er en ateist og afgudstilbeder, en ågerkarl, kapitalist, socialist, zionist, kommunist og imperialist, uafbrudt brunstig og beruset i sprut, han elsker at bryde ægteskabet og er materialistisk. Han har forskrevet sig til djævelen. De (europæerne) er agenter og spioner. Som sådan kan de optræde som læger, som sygeplejersker, som kloge lærere, og som nogle, der går ind for fagforeninger, men alle er de islams fjender”
Safia Aoude, Islamiske aktivisters netværk “Frie Forenede Muslimers retshjælp” FFMR. Internetsiden(17-01-1998): “Vi løser dine problemer UANSET lovgivning”. Endvidere bekæmpelse af politiet: “Udtal dig aldrig til politiet, bortset fra navn, fødselsdato og adresse. Skriv som princip aldrig en politirapport under. Kræv altid betjentens navn og tjenestenummer”.
“Vi hjælper dig med at søge asyl og giver dig adresser på statslige kontorer og ikke-statslige organisationers kontorer i og uden for Danmark”.

Najmi Rafiq, leder af MID (muslim i Danmark). Om Jihad (Hellig krig), islams erobringer i Mellemøsten og Europa, Spanien, Portugal, Balkan, Ungarn, ect. “Prøver man at gå tilbage i islams historie, viser det sig, at de første 9 år...prøvede muslimerne stort set kun at forsvare sig fra fjentlige arabiske stammers angreb, siden muslimerne lige havde oprettet deres stat, og de manglede økonomisk og militær hjælp til selv at indlede et angreb. Men fra det niende år...startede en periode af erobringer, som viste sig at indebære en frigørelse af mennesket fra undertrykkelse, uretfærdighed, had, racisme, nationalisme og andre onder. Takket være disse erobringer, som var i forsvarssammenhæng, fik mennesket for første gang i historien mulighed for at følge sin egen indre overbevisning.” (august 1995).
Jamahir F. Abdallah (formand for den danske “Islamic Student Organization): Til Ekstra Bladet 06-04-1997: “...vi er stolte af at være muslimer og finder os ikke mere i at blive hundset med af ikke-troende. Vi er ikke nogens kulier mere...den tid er forbi...Vi rejser derhen, hvor det passer os, det skal ingen blande sig i. Muslimerne er frie mennesker, danskere er slaver af druk og mistro til tilværelsen. At muslimer får flere børn end danskerne, at det sociale system bliver udnyttet, o.s.v., kan I kun takke jer selv for. Den kloge narrer den mindre kloge”.
M. A. Rassoul (ledende muslimsk tyrk og islamisk forfatter i Köln Tyskland sept. 1997): “Tiden arbejder for os. vore kvinder har altid tyk mave. De kristne får stadig færre børn...Grundloven skal væk og Koranen regere. De regerende skal være muslimer” (i Professor A. Mertenssacker: “Muslime erobern Deutschland”, 1998).
Samme kilde:
“At få børn er meget vigtigt for at indtage landet. Det sker gennem børnefødsler, og socialkontoret betaler jo. Hvad de (vore) mænd ikke klarede, da de skulle indtage Wien, det klarer vi nu. Det er vi Allah skyldig. Vi føder jer kaput.”
Dr. A. M. Naqawi i det tyske islamiske blad “Morgendämmerung”, nr. 7/8 s.49:
“Sande muslimer forstår sig selv som erobrere. De forlader deres hjemlande for at vinde Europa for Islam. Målet er et islamisk land. Midlet er Jihad, den hellige krig. for at nå målet følges en bestemt strategi: “skridt for skridt”. Udvandring er et fundamentalt pricip i Islam. Udvandring er lig med Jihad, at anstrenge sig sig på Allahs veje...I Islam forlader man hjemlandet for troens skyld, og således er udvandringen ikke kun en pligt, men at være imod udvandringen for troens sag er et forræderi mod det islamiske samfund. “Er Allahs jord ikke vid nok for jer, at I kan udvandre?” (Sura 4.97). De, som tror og udvandrer og med deres gods og med blod kæmper for Allahs sag, indtager den højeste rang hos Allah, og de er det, som vil sejre”(Sura 9.20).
tilføjet af

Hvad er du for?

Tja, det er da udmærket at du er imod islamisering af de nordiske lande, men hvad er du så FOR? Enhver har vel ret til at dyrke sin religion i dertil indrettede steder, hvis man endnu ikke har opdaget,at man hverken behøver goder, kirker, synagoger, templer, moskeer eller andre synlige symboler på steder man kan være sammen med Gud.Gud er i os og omkring os, ikke kun i særlige huse, men hvis man har det bedst med at gå hen i DET SÆRLIGE HUS, så må muslimer vel også have deres sted i et demokratisk land?
tilføjet af

fandens

det er sgu så deprimerende læsning det her. Tænk at skulle opleve de sinkede muslimer med deres intolerance og syge syn på Verden, tænk hvis de skulle syre denne del af Verden; det ser jo ikke for godt ud med de lande de kommer fra
tilføjet af

Hhhmmmm

Ud med alt RELIGION - Hvad skal vi med det...??

Aaliya - hvad får du ud af islam - har du nogensinde levet et liv uden islam - uden regler fremsat af islam
Jeg spørger bare...????
tilføjet af

Ja og

Ja - og hvem er det lige der halshugger folk dernede i Irak - det er heldigvis ikke Kristne der gør det - og fortiden med hvad kristne har gjort kan jeg ik bruge til noget - det ER NU DER MÅ HANDLES og ik om hvad der skete for mange år siden
tilføjet af

Godt råd..

Stop terrorisme mod islam din hund.
tilføjet af

Hvad fanden er der galt med at være en hund?

Hvad fanden er der galt med at være en hund? Hvad fanden har hunden gjort dig?
tilføjet af

Mit synspunkt på Islam.

Alle har ret til deres egen religion. Alle har ret til deres egen overbevisning. MEN!
I har ikke ret til at pådutte mig jeres tro.
I har ikke ret til at slå ihjel for at få jeres leders vilje sket.
I har ikke ret til at rejse til et helt nyt land og kritisere dem for den måde de gør tingene på.
I har ikke ret til at råbe obskøne ting når tingene ikke går på jeres måde.
I har ikke ret til at opdrage jeres drenge til at tro kvinder er noget der skal ejes og knækkes.
I har ikke ret til at opdrage jeres børn til andet end at respektere resten af omverdenen.
Og husk:
Bare fordi vi ikke gør tingene på jeres måde er den ikke nødvendigvis forkert.
Danmark er et meget åbent land, I skal bare opføre jer ordentligt.
tilføjet af

Husk.. på dette.

Opfører i jer ikke ordentlige så er vi stadig maget åbne.
(kald os bare naive)
tilføjet af

svar

Nej jeg har ikke levet et liv uden islam, men jeg har levet et liv hvor islam spillede en mindre rolle for mig end den gør nu.
Jeg har levet et liv uden alkohol og jeg er lykkelig jeg mangler det ikke...hvad er glæden ved alkohol? jeg ser voksne mennesker hoppe rundt som frøer foran busser og kigge beundrende på de fine lys de kommer mod dem, jeg ser folk ligge i deres eget bræk tidlig lørdag morgen, jeg ser blomstre til minde om en ung fyr der fik pulsåren skåret over da han i sin beruselse synes det var sjovt at sparke igennem et vindue...selvfølgelig gør en drink ikke en til en dranker, men har det en god virkning på kroppen?? hvad er pointen i at drikke?
I skolen har jeg set veninderne gå fra den ene fyr til den anden...jeg siger ikke de er billige, jeg synes man selv definere sin værdi, men byture og vekslende kærester var topprioriteten og lektierne var et sted i midten....det er da fint nok at leve livet, men i mine øjne kigger jeg på kvaliteten af HELE livet og ikke kun her og nu....selvfølgelig kan man være død imorgen...men er man ikke det så skyder man jo ikke sig selv i foden.
Jeg ved ikke hvad islam giver mig efter døden, men jeg ved hvad den giver mig i livet og jeg ønsker ikke alternativet..selv ikke hvis det der venter mig efter døden kun var slutningen, islam er for mig ikke kun noget religiøst og en gud...islam er for mig mit håb, min lidenskab, mine værdier, mit livsfundament, mine ambitioner, mine følelser og min motivation i mit liv og hvordan jeg forvalter dette.
I islam finder jeg et fællesskab med mine søstre, det er ikke tilladt at snyde, lyve, bedrage og man får sin belønning af at hjælpe andre mennesker....Vil du påstå at det også er kendetegnet for det almene liv? I islam er vi fælles om den givende mentalitet, som jeg ikke finder i det eksisterende samfund, det kører mere på MIG MIG MIG MIG MIG MIG MIG, folk er så forstoppet i deres egne lille firkantede JEG-tilværelse så de glemmer at være høflige og givende mod andre.
Hver dag får jeg chancen til at koble af og be...det kan sammenlignes med meditation som er temmelig udbredt og også anbefalet, man finder ro og kraft, man føler man bliver belønnet for sin indsats denne dag, man glæder sig over at have været tro mod sine principper og sine værdier
Jeg ved mange vil sige, jamen se dem og dem de gør sådan og sådan og når du har samme religion så er du også sådan og sådan...men nej jeg snakker om MIT forhold til min religion, hvad JEG giver til den og hvad den giver til MIG, jeg kan ikke stå inde for alle andre...Hvis jeg er lykkelig med min religion og jeg ikke bryder nogen love hvad er det så lige DIT problem udspringer af?
tilføjet af

At kalde en person for en "hund"

.
At kalde en person for en "hund" er det laveste og mest nedrige arabere bruger som skændsord.
.
tilføjet af

Jeg tvivler

folk er så forstoppet i deres egne lille firkantede JEG-tilværelse så de glemmer at være høflige og givende mod andre.
- Hvad så med dem der halshugger uskyldige og ligger det ud på nettet - de glemmer vist lige at være høflige og givende mod andre hvis det er nogle af grundværdierne i Islam.
Og hvordan kan du udtale dig om noget som du endnu ikke har prøvet - hvis du ik har været fuld kan du ik vide om du mangler det eftersom du ik kan bruge andres oplevelser til noget - heller ik hvad du ser - du skal føle det på din egen krop. Og hvis der er samhold i Islam - Hvorfor har mange serbere så myrdet mange i Bosnien.
tilføjet af

gider du

hvorfor er det lige at hver gang man som muslim prøver at forklare hvordan MAN er så får man smidt i hovedet hvordan alle ANDRE er? det er bare typisk for folk som ikke har løst til at forstå ens individuelle valg...hvad er det problemet mig MIG er, gider du ikke lige fortælle mig det, når det nu er MIT forhold til MIN religion du angriber
tilføjet af

DU er ikke den styrende muslimske kraft.

Derfor er dine holdninger aliya skide ligegyldige egentlig.....
tilføjet af

jeg troede

ellers at alle vi muslimer kørte en fælles forenet overtagelsepolitik....det er jo det indtryk man får her
tilføjet af

Islam er da lettere paranoide personer ...

Hvis man mener, at dyr er ringere væsner end mennesker, så er der gået noget galt oppe i hovedet på én.
Bli'r så ræsende, når jeg læser sådan noget her: http://www.islaminfo.dk/Leksikon.asp?PgID=348
tilføjet af

Protest imod udviklingen i Danmark.

Saria love , du er vantro i dit eget land ,moskeer , de lever sommetider på en måde vi andre ikke må - flere koner , mange lever i flere år af kontanthjælp - det får vi andre ikke lov til , mange lever i to lande - må jeg også det , alt for meget kriminalitet i danmark , sodavands svindel blev afsløret med skjult kamera - der er meget af denne form for svindel..... Børn skal til et andet land og genopdrages ???? osv. osv.
tilføjet af

Jeg vil godt skrive under .

Der står på siden at jeg har glemt at skrive mit navn , det passer ikke.
tilføjet af

Idiot

Jeg vil gerne skrive under på det modsatte
tilføjet af

islam

Prøv at forestil dig en verden uden Islam,så var der måske kun 10% af alle idioter tilbage på vores kære jordklode.De 10% udgør Socialdemokratiet i Danmark!!
tilføjet af

Vil gerne

Jeg vil som aabenraamand også gerne skrive under. Men den melder det samme her: At man har glemt navn. Jeg er Imod undertrykkelse, og alt hvad Islam står for.
tilføjet af

du er den type

som jeg vil ikke bestemt have!!!!!!!!!!!!!
RØV KEDELIG!!!!!!!
JEG ER LIGE GLAD MED HVAD DU ÆDER!!
tilføjet af

aaa..

Socialdemokratiet har 30,3 % ifg. den seneste meningsmåling (TV2 TTV s.171)
Er det dem du vil kalde for idioter?? Dvs. hver tredje?
tilføjet af

og du

er den type, der sidder foran computeren sent om natten (når Muhammed-manden sover) og spammer debatten med alt det lort du ikke får lov at sige offentligt om dagen.
tilføjet af

I har skam

en fælles overtagelsespolitik, men din lokale er måske ikke hovedafdelingen for strategisk kortlægning og planlægning.
tilføjet af

islam - ano 2004

Efterhånden, hører man konstant om den tosset religion, brug dog for helvede hjernen.
Vi har ikke brug for de satans
fremmed i vort land.
Det eneste I kan finde ud af er at misbruge vort godtroende system.
Vanrøgte Jeres kvinder etc.
Og i Jeres fucking moskeer, opbevarer i våben narko etc.
Desværre er vi Danskere naive nok til tider at tror på Jer. Men der er også De der ikke længere tror på Jer.
At have en forretning på Nørrebrogade som er dansk ejet, og ikke ønsker at sælge den til en fremmed,
giver ikke Jer ret til at true mig og min forretning.
Fy for satan. Det slutter jo nok med at jeg
sætter et skilt op, fremmed ingen adgang.
tilføjet af

AAAH

svaret er JA!!
tilføjet af

og du

kalder dig selv for en dansker! Fy for ..
tilføjet af

farvel perkere

auf viedersehen - goodbeirut - farvel din nasylant og kom ikke igen!
Herut med koran-affaldet skal de ud eller bare smides ud ?
tilføjet af

Religionsfriheden er ukrænkelig.

§ 67
Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning...
(citat: Den DANSKE Grundlov af 1953)
Det betyder, at regionsfriheden er en ukrænkelig rettighed, som ikke kan ændres ved en underskriftindsamling.
tilføjet af

SÅ MÅ GRUNDLOVEN

ÆNDRES. VI SKAL KRAFTEDEME IKKE HAVE EN MOSKE I DANMARK.DANMARK SKULLE GERNE VÆRE MUSLIMERFRI I 2006. BARE HJEM MED LORTET
tilføjet af

Hør her

kælling, vi smider hele pakket i
kattegat, når tiden kommer til et opgør med
skvadderhovederne, pladdehumanisterne og indvandre-
fjolserne.
tilføjet af

Islam er til grin lige som nazisterne

Theo van Gogh blev myrdet med 6-7 pistolskud efterfulgt af en muslimsk kniv i brystet. Med vimpel på. Og skrifttegn fra Koranen. En rituel slagtning.Morderen skar halsen over på sit offer. Som traditionen foreskriver. Som islamiske mordere har pligt til. Pligten til at straffe. Rituelt. I dette tilfælde pligten til at skære halsen over på en vantro.
islam? Dette lovkompleks til undertrykkelse, et sammensurium af åndelige stokkemetoder, dekreter, rettesnore under dække af himmelske åbenbaringer og en mytologi, der er kitsch?
Hvor er de glade spottefugle? De hjemlige stemmer? Hvor er den ishøjske rapper Hassan DJ, der håner undertrykkelsen af muslimske kvinder? Hvor er den frodige spotter, der i stedet for at svine danske kvinder til på sexistisk facon kaster sig over sexismen i islam, den gennemførte nedvurdering af kvinder, den arabiske verdens maskuline stupiditet, dette efterslæb af aldrig udruget middelalder.
Islamisk revy? Hvorfor kaster moderate muslimer sig ikke ud i opgøret med de ekstreme? Med det autoritære magtsystem? Denne vagtparade af mandlig intolerance. Hvorfor går muslimske rappere ikke til angreb på de tolerante danskere, Venstres borgmester i Århus, Louise Gade, der fedter for undertrykkelsen? Forleden talte hun til en forsamling af muslimske mænd. I en gymnastiksal. Til afslutning af ramadanen. Der var kun mænd. Kvinder og børn var forment adgang. Der var ikke plads, hed det sig. Så muslimske kvinder og børn måtte blive hjemme. Det har de pligt til. Det har muslimske mænd pligt til at sige, at de har pligt til. Ellers falder der brænde ned. Shariabrænde. Hvorfor står et liberalt damefjols fra Venstre og hælder tolerance ud over denne hærskare af formørkede ånder?
Islamisk revy, tak. I Århus Festuge, tak. På den store scene, tak. Nede foran domkirken. »Tiden er inde til at gøre grin med det mest formørkede lovkompleks på kloden, islam,« forkynder biskop Kjeld Holm. Ja, gud ved, hvad han forkynder, udover tolerance til fremme af intolerance og denne i de demokratiske institutioner dybt indstiftede underdanighed over for alt fremmed. Men nu kommer de, med blafrende revyfaner: Vi muslimer gør grin med os selv, fordi vi er til grin! Fordi latteren gør fri! Fordi den befriende latter er det vigtigste bodemiddel for muslimer. Selvironien ej at forglemme. Satiren. Afmonteringen af al pompøsitet.
Kom hid, kom hid, og gør grin som sagt med de tolerante danskere, disse vege, usikre, mildt ængstede, kultiverede og stærkt kujonerede, der stryger muslimske fordomme med hårene, . Gør grin med dem, kære spottefugle, og glem ikke den særlige, ja udsøgt aktuelle idioti blandt såkaldt velintegrerede muslimske kvinder i Danmark. Så I dem på TV, tilhyllede, hovne, der fnisede over mordet på Theo van Gogh?!
Tag dem ved vingebenet. Det er ikke sværere end at gøre grin med nazisterne. Det er faktisk cirka det samme. Scenen er jeres!
tilføjet af

Herut!

Jeg synes du er for grov; vi kan ikke tillade os a smidde folk ud som venstreflejen har inviteret ind i landet. Selv om jeg ikke er socialist, anderkender jeg at den til enhver tid siddende regering må tage ansvar for hvad tidligere regeringer har gjort.
Det vi har brug for er en politik der effektivt lukker for flere indvandrere fra muslimske lande. Det er den der er hoved problemet. Der er ca. 500.000 indvandrere i Danmark. Heraf kommer de næsten 200.000 fra muslimske lande, og det er næsten altid disse der er problemer med. Hvornår har du f.eks. sidst hørt om en inder, kineser, vietnameser eller sydamerikaner begå voldtægt?
Nej vel!
Hvis vi lukker effektivt for indvandring kan vi langt lettere integrere dem der er tilbage. De muslimer som ikke vil integreres kan vi jo ikke tvinge, men måske kan vi betale dem for at rejse samtidig med at vi lukker for al familiesamføreing fra tredie verdens lande.
Eller hvad!?
tilføjet af

Aaliya ...

du som er sådan en klog ung kvinde? Hvordan kan du dog tro på noget af alt det ævl? Det er ren hjernevask, lutter gamle ammestuehistorier.
tilføjet af

hårde ord,

men de var sande, åh så sande.
tilføjet af

Tak!

Det er sjældent folk gider at læse lange indlæg.
VH
tilføjet af

Tolerant!

Ja en ting er sikkert....efter at ha' læst hele denne her side .....kan Pia godt få min stemme næste gang vi har valg......i kattegat med lortet...synd for de muslimer som kan og vil følge landet...
tilføjet af

Miss

--- jeg håber så sandelig at du får dine informationer også andre steder fra end kun her
tilføjet af

Rolig nu...

Jo for pokker...det ville da ikke være så godt hvis min vide kun kommer her fra:-)
tilføjet af

Viden om hvad?

Efter at have læst hele denne debatside, må jeg med beklagelse konkludere, at debatørerne her glimrer mere med deres uvidenhed end deres viden, dette ligner mest af alt skyttegravning og mudderkastning af værste skuffe.Selvfølgelig er det helt til grin at lave en underskrifsindsamling i Norden mod at bygge moskeer. Problemerne ligger helt andre steder.Her bor og integreres rigtig mange fremmede, også muslimer.Lav lovgivning og tilbud der fremmer integration og sørg for at ALLE også muslimer og især deres koner kommer ud på arbejdsmarkedet og tjener deres EGNE penge. Det er helt til grin at stat og kommune skal forsørge dem, alle raske personer mellem 18 og 65 bør gives mulighed for selv at forsørge sig og sin familie.Der findes intet dårligt arbejde, men meget dårligt betalt arbejde. Organiser jer, så er der hjælp at hente.
tilføjet af

...

Det er skræmmende for en dansker og læse.
Har kun en ting og sige, send dem alle hjem hvor de hører til ud af VORES land. store som små. Så vi over problemet!!
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.