6tilføjet af

irrelevant evidensbaseret fokus i socialpolitik

Den evidensfokuserede politik og prioritering; er den relevant andet som en menneskeligt og økonomisk dyr periodisk fokus ?
Fordi ved den evidensbaserede socialpolitik ser man som aktør mere på og studerer hvad de berørte klienter oplever end man aktivt opfølger og reflekterer samt deltager i løsningsmodeller og socialpolitisk støtte og indsats . . ?
. . .?
Hvilke grundlæggende kriterier skal evidensbaseret socialpolitik indeholde ud over et etisk regnskab❓
Og er det relevant at sætte spørgsmål ved evidens doktriner ?
tilføjet af

Det er da i allerhøjeste grad relevant

- men jeg forstår nu ikke helt, hvorfor du mener man mere studerer hvad klienterne OPLEVER. Det er vel noget man ikke kan lade sig forvirre af hvis doktrinerne skal være i fokus? På mig virker det ofte, som om der skøjtes fuldstændig hen over den side af sagen.
tilføjet af

Der er vist gået inflation...

i ordet evidens/evidensbaseret.
Jeg forstår faktisk slet ikke dit indlæg. Citat: "den relevant andet som en menneskeligt og økonomisk dyr periodisk fokus ?"
Dyr periodisk fokus??? Hvilket fokus?
For mig betyder evidens, noget er videnskabeligt underbygget. Beror socialpolik ikke mere på erfaringbaseret lærdom...
Hvad er et etisk regnskab i din terminologi?
Er det en opgave du søger hjælp til. Det lyder som afskrift fra en phD.😃😃😃
tilføjet af

Man kan altid kende

en studerende der lige har lært nye tærmer :D
@topic: Skriv så det også kan forstås af ikke sociologistuderende. Hvis du vil have en diskussion der af den grad består af specifikke fagord, skal du nok have fat i studiekammerater.
tilføjet af

den evidensbaserede indsats er den ikke

delvist mere designet som et ekskluderende doktrint socialpolitisk redskab ; en segregationsmetode❓
og at man ikke ændrer indsats og praksis i projektet men vedblivende følger retningslinierne selvom man taber nogle på gulvet fordi der er masser af ikke inkluderet viden om hvordan man KAN hjælpe, i den evidensrelaterede indsats ❓
Fordi man ikke kan drage en evidensbaseret konklusion uden tabere - hvilket gør at man bruger en masse penge, forskning hele og halve årsværk . . . og inkluderer det at man taber nogle !
pointen er blandt andet at spørge : kan man i socialpolitisk virke opnå social succes ved doktriner og observation af implementering af doktriner ?
tilføjet af

hvor er relevansen

det er dyrt at tabe nogle i socialpolitiske projekter; og hvis evidensbaserede projekter går ud på at snarere at studere hvem der hjælpes end : at hjælpe så er det dyrt både i forhold til sociale og humane omkostninger og også økonomisk
et evidensbaseret projekt og fokus må vel være et midlertidigt projekt ud fra en teori om at de sociale forhold og betingelser konstant undergår ændringer . .
Det etiske regnskab er fx om indsatsen er etisk og moralsk forsvarlig og derfor grundlæggende om indsatsen er god nok. I det etiske regnskab er det vigtigere succesivt at hjælpe end at måle og definere antallet af tabere og vindere . .
tilføjet af

uden debat

kan man debattere et emne som evidensrelateret socialpolitik i en filosofisk retning ?
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.