3tilføjet af

hvad er vold (i familien) ?

Der har været indlæg om voldelige kærester (oftest mænd).
Vold er når den ene har taget magten og bestemmer.
Det kan være ved at true. Ved at bestemme over økonomien. Ved at gøre sex til magt (voldtægt). Ved at kontrollere.
Kort sagt: alt sker som han vil. (-eller hun i fald hun er den voldelige).
Ansvaret for volden ligger ALTID KUN hos den der sender den SKADENDE HANDLING AFSTED.
Ansvaret for at stoppe volden kan ofret godt tage hvis ikkehun er kørt helt ned. Hun kan gå.
Hvis volden har været massiv og /eller langvarig, kan hun være så nedkørt, at hun får "Stockholm syndromet". Hun ser hans synspunkter som rigtige, føler sig også så dårlig/dum som han siger, berettiger når han "ikke kan tåle noget" (og slår eller på anden vis hævder sin vilje). Det kræver hjælp udefra at genrejse den kvindes (eller mands) selvtillid, så de kan se udefra, hvad der sker, og finde kræfter og frem for alt mod til at forlade den voldelige partnerr.
Det er bevist, at vold mod partneren i familier med børn er LIGE SÅ SKADELIG for børnene som var volden rettet DIREKTE mod børnene. ......!!! Der er altså ingen undskylding for at blive "for børnenes skyld" - de bliver gjort fortræd hver eneste gang en partner skader sin "elskede"!
tilføjet af

Vold bruges i flæng

Jeg vil gerne opponere mod at 'voldsbegrebet' bruges i flæng om ditten og datten. Hvorfor skal det hedde 'vold', når det ikke er fysiske handlinger. Der er andre stærke begreber som 'psykisk terror' og jeg skal gi' dig.
tilføjet af

vold defineret internationalt er bla OGSÅ psykisk, sexuel, materiel mv. vold

Hej M33
Jeg bruger begrebet vold, fordi det er vold, også når det er "psykisk terror", sexuelle krænkerlser, materiel kontrol osv .

Det er det jf. internationale retningslinier:
Bl.a Beijing erklæringen af 1995, hvor udtrykket vold mod kvinder betyder enhver kønsbaseret voldshandling, der påfører, eller sandsynligvis vl påføre, kvinder fysisk, seksuel eller psykisk skade.
Derfor.
Vold er vold. Også den vold der udrettes med andre midler end næverne.
mhv, kvinden
tilføjet af

PS: FN i 1980

Her tilkendegav FN klart, at vold mod kvinder er den mest udbredte og skjulte forbrydelse i verden.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.