2tilføjet af

Hele Skriften er inspireret af Gud.

Hele Skriften er inspireret af Gud og gavnlig. — 2 Tim. 3:16.
Gennem Skrifterne får Guds tilbedere sund vejledning. Da Josua fik overdraget hvervet som Israels leder, lød denne befaling til ham: „Denne lovbog skal ikke vige fra din mund, og du skal læse dæmpet i den dag og nat, for at du kan tage vare på at handle efter alt hvad der står skrevet i den; for da vil du have lykken med dig på din vej og da vil du handle med indsigt.“ Læg mærke til at Gud ikke lovede at Josua mirakuløst ville få visdom. Nej, for at kunne handle med indsigt måtte han læse og grunde over ’lovbogen’. (Jos. 1:8; Sl. 1:1-3)
Gud brugte også sit skrevne ord til at åbenbare sin vilje og hensigt. For eksempel lagde Daniel i Jeremias’ skrifter mærke til hvor længe Jerusalem skulle ligge øde. (Jer. 25:11; Dan. 9:2)
Det er tydeligt at Guds folk i fortiden blev hjulpet af de dele af De Hellige Skrifter som de havde adgang til dengang. På samme måde kan vi i dag opnå visdom ved at tilegne os kundskab ud fra Bibelen, og handle i overensstemmelse med det vi lærer.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

"handle i overensstemmelse med

det vi lærer" Lærer I, at det er i orden med sexovergreb? Nogle har i hvert fald ikke forstået det hos jer.
Venlig hilsen, Dirk
tilføjet af

Ved at læse mine indlæg

kan du se hvad der er i orden indenfor Jehovas vidner.
Med venlig hilsen, ftg.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.