2tilføjet af

Fader, tilgiv dem

Jesus genspejlede til fuldkommenhed sin Faders kærlighed på endnu en betydningsfuld måde, nemlig ved at være "rede til at tilgive". (Salme 86:5) Denne indstilling kom endog til udtryk da han hang på marterpælen med hænder og fødder gennemboret af nagler. Han bad ikke Jehova om at straffe dem der havde pælfæstet ham. Tværtimod. Noget af det sidste han sagde, var: "Fader, tilgiv dem, for de ved ikke hvad de gør." (Lukas 23:34* - se nedenfor)
Et andet og meget gribende eksempel på Jesu tilgivende indstilling har vi i den måde han behandlede apostelen Peter på. Der er ingen tvivl om at Peter elskede Jesus højt. Den 14. nisan, den sidste aften inden Jesus døde, sagde Peter til ham: "Herre, jeg er parat til at gå med dig både i fængsel og i døden." Men blot nogle få timer senere nægtede Peter tre gange at han så meget som kendte Jesus! Bibelen beretter hvad der skete da Peter for tredie gang fornægtede Jesus: "Herren vendte sig og så på Peter." Sønderknust på grund af sin store synd gik Peter udenfor "og græd bitterligt". Da Jesus døde senere samme dag, kan Peter meget vel have tænkt: "Mon Herren har tlgivet mig?" (Lukas 22:33, 61-62)
Det varede ikke længe før han fik svaret. Jesus blev oprejst om morgenen den 16. nisan og viste sig øjensynlig for Peter allerede samme dag. (Lukas 24:34; 1 Korinther 15:4-8) Hvorfor viste Jesus denne apostel der så hårdnaket havde fornægtet ham, særlig opmærksomhed? Han har sikkert villet forsikre den angrende Peter om at han stadig var elsket og værdsat af sin Herre. Men Jesus gjorde endnu mere for at opmuntre Peter.
Nogen tid senere viste Jesus sig for disciplene ved Galilæas Sø. Ved denne lejlighed spurgte han tre gange Peter (som tre gange havde fornægtet sin Herre) om han elskede ham. Efter den tredie gang svarede Peter: "Herre, du ved alt; du er klar over at jeg holder af dig." Ja, Jesus, der kunne læse et menneskes hjerte, var fuldt ud klar over at Peter elskede ham og holdt af ham. Men han gav Peter mulighed for at bekræfte sin kærlighed. Desuden betroede han Peter det ansvar at 'give hans små får føde og være hyrde for dem'. (Johannes 21:15-17) Peter havde tidligere fået til opgave at forkynde. (Lukas 5:10) Men nu gav Jesus ham en bemærkelsesværdig tillidserklæring ved at betro ham et endnu større ansvar - at drage omsorg for dem der ville blive Jesu disciple. Hertil kom at Jesus kort tid efter gav Peter en fremtrædende opgave i forbindelse med disciplenes tjeneste. (Apostelgerninger 2:1-41) Hvor må det have været en lettelse for Peter at vide at Jesus havde tilgivet ham og stadig stolede på ham!
Hav en god dag!
_________________________
* De romerske soldater, der pælfæstede Jesus, vidste ikke hvad de gjorde da de var uvidende om hvem Jesus i virkeligheden var.
tilføjet af

Vi ser det hver dag

man kan ikke forpligte folk udover deres evner. Iøvrigt ser vi dagligt, at modstandere likvideres. Der står i sangen, "for de gamle der faldt, er der ny overalt", det er den samme situation.
tilføjet af

skægt du hopper lige over 23:43

det er skægt du hopper over den del af teksten der modsiger vagttårnet ftg.
faktisk også en del, hvor i har flyttet lidt på nogle kommaer.
men der er ikke det der er allermest spændene :)
det spændene er at Jesus, tager en skyldig forbryder med i paradiset, som den første af alle mennesker.
prøv selv at læse det :)
De to røvere på korset
v39 Den ene af de forbrydere, som hang dér, spottede ham og sagde: »Er du ikke Kristus? Frels dig selv og os!« v40 Men den anden satte ham i rette og sagde: »Frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom? v41 Og vi har fået den med rette; vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort.« v42 Og han sagde: »Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige.« v43 Og Jesus sagde til ham: »Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.«
sikkert også en udøbt mand, ikke en der har fuldt lovene ftg. men en der fuldte jesus vigtigeste bud.
"For vi mener, at et menneske gøres retfærdigt ved tro, uden lovgerninger" Rom 3:28
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.