18tilføjet af

EU og Tyskerloven

I mere end to menneskealdre mellem 1871 og 1945 levede Danmark i frygt for den overmægtige tyske nabo og indrettede sig i det væsentlige efter dennes ønsker og interesser. Det er blevet kaldt "tyskerkursen." Denne endte alligevel med nazi-tysk besættelse 1940-45 og frihedskampen. I besættelsesårene arbejdede et dansk nazi-parti (DNSAP) hånd i hånd med den tyske besættelsesmagt. Trods det og forbitrelsen i 1945 gjordes det ikke strafbart at have været medlem af dette parti, og der indførtes ikke forbud mod at danne nazistiske partier eller at udøve nazistisk propaganda i Danmark. Grundlovens frihedsrettigheder gjaldt også her. Nu i 50-året for befrielsen stilles der - efter tysk pres - forslag om en lovbestemmelse, der i realiteten kan betyde indførelse af sådanne forbud. Den berygtede straffelovsparagraf 266b, som man for blot et års tid siden af hensyn til ytringsfriheden drøftede helt at afskaffe, foreslås nu udvidet med en ny og strengere straffende tilføjelse om "propaganda- virksomhed", og i bemærkningerne til lovforslaget omtales det, at formålet navnlig er at imødegå, "at Danmark bliver et fristed for udbredelse af nazistisk propaganda". Dette skønt nazisme slet ikke er nævnt i lovteksten. Da jeg for godt 50 år siden som tyskernes fange sad i forhør på Shellhuset i København hos deres "Sicherheitspolizei" - populært kaldet Gestapo - anklagedes jeg for udbredelse af "Hetzschriften" - det, vi andre kaldte illegale blade. Og det skal da slet ikke nægtes, at vore gerninger dengang havde - som det nu hedder i bemærkningerne til det foreliggende lovforslag - "karakter af propagandavirksomhed", nemlig for at genvinde et frit Danmark som et dansk land for det danske folk, og at det - som det sammesteds hedder - medførte "en systematisk anvendelse af stærkt negativt ladede udtalelser og påstande vedrørende bestemte grupper af personer", som var omfattet af datidens paragraf 266b'ere. Ja, der var såmænd nok tale om "en systematisk udbredelse af diskriminerende udtalelser m.v., herunder til udlandet, med henblik på at påvirke meningsdannelsen" Overtrædelsen var skam også "begået af flere i forening". Om en hel del af de uansvarlige elementer, som datidens samarbejdspolitikere kaldte os, kunne det vist med sandhed siges, at "de samvirkende tilhører samme parti, forening eller anden organisation, og fremsættelse af ytringer af den omhandlede karakter er et led i den pågældende organisations virke". Ytringerne var endog "fremsat i et medium, der indebærer en større udbredelse, eksempelvis et trykt skrift." Og man mindes vore næsten patetiske anstrengelser for at skaffe trykkemaskiner til vore "Hetzschriften", når man læser, at "anskaffelse eller besiddelse af trykke- eller kopimaskiner kan indicere, at der har foreligget - eller er tilsigtet... - en mere omfattende udbredelse".
Kort sagt: Lovforslaget 1994-95 passer på en prik til at legitimere den undertrykkelse af ytringsfriheden, som i 1944-45 udøvedes af den tyske besættelsesmagts frygtede og hadede Gestapo. En rigtig tyskerlov - og med historiens ironi fremsat efter pres fra nutidens tyske magthavere.
Hvad er så det sande formål? For det kan da ikke være at lukke munden på den i forvejen næsten lille flok danske nazister, som kun er kommet frem i lyset ved visse mediers utrættelige virke for at promovere dem. Det giver heller ikke megen mening med de få tyske ditto, som havde forvildet sig herop og nu mestendels er fordrevet ved de mini- krystalnætter, som arrangeredes i kværs og andetsteds med velvillig bistand af de "autonome" anti-danske rødnazister. "Forslaget skal bl.a ses på baggrund af de stadig mere fremtrædende tendenser til intolerance, fremmedhad og racisme både i Danmark og i udlandet", hedder det da også i bemærkningerne til lovforslaget. Men de således opregnede "tendenser" er jo blot led i magthavernes "propaganda- virksomhed" og slagord i deres "Hetzschriften" som fordømmende betegnelser for folks naturlige modstand mod den nationalt ødelæggende indvandrings- politik, der er drevet i snart en menneskealder. Forslaget synes i virkeligheden vendt mod de danskere, der i dag som for 50 år siden kæmper for at bevare eller genvinde Danmark som et dansk land for det danske folk befriet for nutidens invasionsstyrker. I hvert fald passer lovforslaget efter sine egne forklaringer som fod i hose til at bekæmpe nutidens modstandsfolk. Med udflydende særlovgivning, der lader sig fortolke og strække til at undertrykke al ubekvem national modstand, som man jo forlængst har udskreget som "intolerant, fremmedhadsk og racistisk" gøres danske fængsler og fangelejre ligesom i sin tid den tyske besættelsesmagts klar til at modtage de formastelige og uansvarlige.
Mere end nogensinde er der brug for en ny modstandsbevægelse - modig, stærk og dansk.
(Ovennævnte lovforslag blev rent faktisk vedtaget af alle folketingets partier minus venstre og fremskridtspartiet)
tilføjet af

Ja, synd, men ...

Ja, hvor er det synd, at nazister, Dansk Front og andre racister ikke kan få lov til at udtrykke sig frit. Kan du hører mine salte tårer. :-P
Men er det ikke den selv samme ytringsfrihed, de vil fratage andre?
tilføjet af

årgangsproblem

"Da jeg for godt 50 år siden som tyskernes fange sad i forhør på Shellhuset i København hos deres "Sicherheitspolizei" - populært kaldet Gestapo - anklagedes jeg for udbredelse af "Hetzschriften" - det, vi andre..." osv
Der er vist ikke helt overensstemmelse mellem artiklen og din alder.
Hvorfra stammer det, du har skrevet af efter?
Hvad er det for et lovforslag du referer til?
tilføjet af

kunne du ikke

sætte nogle afsnit ind når du laver så mange indlæg, det er altså lidt af en mundfuld at skulle igang med sådan en lang tekst. Jeg - og sikkert også andre - er tilbøjelige til at opgive sådanne indlæg. Dette er synd eftersom det betyder at man misser indlæg, der ellers kunne være interessante.
tilføjet af

Kopieret

Han har sgu, da ikke selv skrevet det. Det er bare kopieret ind, det er er derfor, at det ser så’n ud.
tilføjet af

Kopieret fra ...

Dette indlæg er kopieret fra den neonazistiske hjemmeside patriot.dk.
En hjemmeside, der også gør et stort nummer ud af holocaust benægtelse (= benægtelse af jødeudryddelserne)
tilføjet af

'Hvad har det med sagden at gøre- pladderhumanist

Du må da ik være helt rask- hvis du vil fratage upopulære grupper og foreninger, for ikke at nævne enkelt personer, deres fundamentale ret til fri ydring- Ta øst på hvis du vil ha holsningsbeabejdning- nå nej det har de radicale jo fået presset os ned over hovdet.
Og hvem har egenligt ret til at vudere hvem der må ydre sig?
Jeg klapper ikke i hænderne af nazi tysklands mangel på fri tanke og ydring - men på peger, hvis sarte øre eller kan tåle det, bare at den misforståede tolerence fører til censur, bedre videnhed , klientgørelse og meningsmanipulation.. Hvor tor du aldrig vi blev spurgt om de først multi etniske og senere multi kulturelle goder?
tilføjet af

skarpt men sandt

Det et uddrag fra en af de danske helte, der havde nosser nok til at tage nationalt befrigelse alvorligt--- og ikke en socialdemokratisk vende kåbe - som uden problemer kunne forene de socialdemokratiske værdier med nazismen.
tilføjet af

De sku da ingen fornuftige mennesker der benægte det

Og ja hva så om det nationalt materiale- men neo nazistisk er det vel næppe. Det sådan en som dig der med til at tillægge debatter en latterlig drejning henimod , en typisk venstrefløjs motivering-- " nå de sige sådan må de simpelhen være: fede ynkelige antidemokratiske neofacistiske nazister med dårlig ånde og menneskesyn-
Ta dig lidt sammen vi ka alle kalde holdninger forkerte og modbydelige... Og dkér kig forbi patriot.dk - tak for reklamen.. min hvide broder sieg øhhh, nå nej dø perkere for de lugter jo og avler, ta arbejde og er dyr åhhh jo danmark for og der udaf- er du bekræftet idiot
tilføjet af

Har alt med sagen at gøre - pladdernationalist

Jeg har vist ikke sagt, at jeg vil fratage nogle ytringsfriheden.
Jeg stiller bare spørgsmål tegn ved om kan bruge ytringsfriheden til argumenter for at andre f.eks. muslimer skal have frataget deres ytringsfrihed.
Pladderhumanisme betyder pladdermenneskelighed på dansk. Det burde du vide, når du nu er så optaget af det danske.
tilføjet af

Netop neonazistisk

Jo, det er neonazistisk hjemmeside.
Den er fuld med anti-jødiske udtalelser og holocaust benægtelser.
Desuden er siden fortaler for, at alle ikke etniske europærer smides ud af Danmark.
Hvor meget mere nazistisk kan det blive? Det er kun hagekorset, der mangler.
tilføjet af

tak- tror lige min facistuide hjerne kan oversætte engelsk

Jo du insinuere at det ok at fratage folk deres ydrings frihed bare de nazister nationalister facister - hva med mogoler ska da heller ik ha lov??
og flot oversat med så er du en person der går ind for pladdermenneskelighed- men hva ændre det??
Du må da også gerne kalde dig venstresocialist- leninisk eller bare nazi-befrier ... hovedsagden er du tilsyneladende gradbøjer ydringsfrihed..
tilføjet af

det er alså ikke nazisme

Det en fremmed kritisk hjemmeside der selvfølgelig støtter deportering af fremmed elementer i europa. Hvis den skulle være nazistisk orienteret mangler den i hvertfal raceteorierne og det hvide overmenneske... men det ved du jo alt om ?
Der udover er det alså ikke en ond holdning at ville arbejde for et euroædisk europa- det da vældigt mere inhumant og arogant at hjælpe til velfærdssamfundets langsomme død og homogeniteten og fællesskabets endelige forfald- se USA og samtlige multikulturelle samfund. Desuden er det ikke det multietniske samfund de frydter mest med det multikulturelle. Da dette uden undtagelse altid har ført til uro og nødvendigheden af en stærk stat ,som bliver tvunget ud i kynisme for at holde sindene i kog... men ok råb du bare forsat om naziulven, så opdager du nok ikke en gang selv at facistiske tanker altid er sneget ind gennem humanistiske argumenter og godheden uendelige vise...
tilføjet af

Hvad kom der så ind på lystavlen?

Jeg tror, at dine patriotiske venner har forvekslet ytringsfriheden med retten til bagvaskelse eller retten til at sige hold kæft til de synspunkter, de finder udanske.
Ytringsfrihed er ikke et absolut begreb, fordi så kunne den bruges til krænke andre menneskers rettigheder. Og så har det lige pludseligt ikke meget med frihed at gøre.
Som jeg skrev før: ”Jeg stiller bare spørgsmål tegn ved om kan bruge ytringsfriheden til argumenter for at andre f.eks. muslimer skal have frataget deres ytringsfrihed”
Ps. Hvordan kan menneskelighed nogen sinde blive noget pladder?
tilføjet af

skjult nazisme

Det danske folk er ikke dum , de kan til en være tid se hvem er hvad!Der er sgu ikke forskel på jer neandertal.. Had had og had det er hvad i kender til. Længe leve den fri og kærlige danmark uden disse samfunds parasitter
tilføjet af

ok- så du ydringsfrihedskæmper for en snævert usvalgt gruppe

Jeg siger vi ikke, at andre (herunder muslsimer - hinduer- budister og fornuftige ateister ) ikke må ydre sig tværdigimod. De skal langt mere på banen rent politisk og ikke kun parti politisk- men ind i forenings livet - altså uden foreningen rent systematisk, er race (etnisk)eller elitær betonet- så som kurder , tyrker, araber , somalier foreninger-- de jo sjovt nok ikke racistiske, det gælder jo som bekendt, kun når de arbejder for nationalstaten eller danskernes interesser... plat men sandt -.- det ka sku da ikke være rigtigt at en dansk forening for frikadellens bevarelse pludselig er racistisk- 'Hvis erklærede antidemokratiske foreninger, bare et symptom på danskernes udpræget racisme-- som vi underholdende nok, har en begrænset med en skævdrejende paragraf 266B--- læser du nogen steder at danske statsborgere skal stå først i arb. og bolig kø-- nej man høre og læser kun om velmenene semi røde verdensreddere--- tag dig sammen vi 5 mio. kontra ca 5 mil. der har anden opfattelse -- drop jeres ynkelige bedre vidende oplysnings projekt og respekter at ex. negeren fra angola nok bedsrt ved hva der godt for ham - vek at mærke i angola!!!!
De jo som bekebd ikke mindre begavet - bare udviklingsmæssigt udfordret.. hvis de overhovet skal udvikles i vestlig retning- mangfoldighed er skønt så længe det ik tvinges sammen på et sted... Tænk task og evt tal - hvis det eller er fornuftig-- propaganda og korrekte holdninger flyder vi af...
tilføjet af

ok- så du ydringsfrihedskæmper for en snævert udvalgt gruppe

Jeg siger vi ikke, at andre (herunder muslsimer - hinduer- budister og fornuftige ateister ) ikke må ydre sig tværdigimod. De skal langt mere på banen rent politisk og ikke kun parti politisk- men ind i forenings livet - altså uden foreningen rent systematisk, er race (etnisk)eller elitær betonet- så som kurder , tyrker, araber , somalier foreninger-- de jo sjovt nok ikke racistiske, det gælder jo som bekendt, kun når de arbejder for nationalstaten eller danskernes interesser... plat men sandt -.- det ka sku da ikke være rigtigt at en dansk forening for frikadellens bevarelse pludselig er racistisk- 'Hvis erklærede antidemokratiske foreninger, bare et symptom på danskernes udpræget racisme-- som vi underholdende nok, har en begrænset med en skævdrejende paragraf 266B--- læser du nogen steder at danske statsborgere skal stå først i arb. og bolig kø-- nej man høre og læser kun om velmenene semi røde verdensreddere--- tag dig sammen vi 5 mio. kontra ca 5 mil. der har anden opfattelse -- drop jeres ynkelige bedre vidende oplysnings projekt og respekter at ex. negeren fra angola nok bedsrt ved hva der godt for ham - vek at mærke i angola!!!!
De jo som bekebd ikke mindre begavet - bare udviklingsmæssigt udfordret.. hvis de overhovet skal udvikles i vestlig retning- mangfoldighed er skønt så længe det ik tvinges sammen på et sted... Tænk task og evt tal - hvis det eller er fornuftig-- propaganda og korrekte holdninger flyder vi af...
tilføjet af

nazismen har ska da aldrig skjult sig-- det sku vel ik være kommunismen du tænkte på

du stemt hjem- der ik noget nazisme i dette og drop alt det neo snark .- de uddøde aldrig- nu de bare iført humanistiske og radikal-socialdemokratiske klæder- kommunisme - nazisme - facisme - islamisme - zionisme og antinationalisme- jo jo som bekendt ideologier der kun har ført død, vold og ødelæggelse med sig.. Jeg kan på ingen måde se at disse tankebaner er relevante ift. danmark- vi har 200 heilene- 5000 autonome fjolser og 2000 islamister og fanden ved hvor mange kommunister.. så tror ik lige det nazierne du skal frygte... Kan du ikke lide dig selv eller er du bare forviret-- men bare rolig vi ska nok kæmpe for dine rettigheder - men du sover og hykler dig ind i et tæppe af misforstået venlighed og godtroenhed på en naiv idelogi opfundet af en 10.000 deln af jorxdens befolkning- var du demokrat ville du anderkende folket ret til at bestemme deres egen fremtid i vesten såvel som i Ulandene..
Med venlighilsen og håbet om en fredelig fremtid
judge!!'
ps - DDF.dk
tilføjet af

skjult mig et vis sted

Øhh endnu er du jo fra den-- Adolf beskrev uførligt, hvad han havde i sinde inden han kom til magten i mein kampf- godt inspireret af Der intertionale jude- der står ordret at han anser jøder og sigøjnere for parasitter på de europædiske nationer. Der står hvad, der er nødvendigt at gøre , udfra hans synspungt- altså den endelige løsning- udtalt på tysk- men du høre da ikke patriot.dk tæle om flokemord bare deportering - hvilket nok ville være mest soledarisk med de pågældende lande- da jeg ik ser grund til at snuppe deres uddannede arbejdekeraft- den har de sku nok mere brugfor - resource fordelingen taget i betragtning- Så som utallige gange sagt og opfordret -- DROP DIN SPØGELSES JAGT PÅ DANSKE NAZISTER- de jo en minoritet- op på barikaderbarrikaderne med dig - 60ér tåbe
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.