0tilføjet af

Etiske FN-soldater

FN-soldater der er udsendt for at beskytte lokale befolkninger mod aggression og overgreb skal naturligvis respektere og repræsentere de værdier som FN står for - menneskerettighederne.
Derfor er det skuffende, at man gang på gang hører, at FN-soldater i stedet for at beskytte lokalbefolkningen selv gør sig skyldige i overgreb.
Der har gentagne gange været beskrivelser af, at udstationerede FN-soldater benytter sig af prostituerede i det lokale område, hvor udstationeringen finder sted. Meget tyder på, at alene tilstedeværelsen af FN-soldater er med til at øge prostitutionen i et område i et sådant omfang, at også mindre-årige børn bliver involveret.
Sidst har Politiken 7. september beskrevet uruguayanske soldaters benyttelse af prostituerede i Congo. Heraf fremgår det, at det ikke er unormalt, at mindre-årige piger er blandt de prostituerede - det betragter jeg som et overgreb på børn.
Børnekonventionens artikel 34 sigter mod at beskytte børn mod alle former for seksuel udnyttelse, herunder til prostitution. Det er naturligvis først og fremmest de enkelte medlemslandes opgave at sørge for, at konventionen efterleves, men FN som institution har også et ansvar for at leve op til egne konventioner.
Jeg efterlyser således et sådant dansk initiativ der kan være med til at pålægge den relevante myndighed i FN at sikre en høj etik hos de udsendte FN-styrker.
Det skal overfor de udsendte FN-styrker indskærpes, at egne regler skal overholdes, ligesom jeg gerne ser, at der tages sanktioner i anvendelse overfor udsendte FN-styrker, der ikke respekterer denne etik.
Udenrigsministeren kan, evt. i samarbejde med de nordiske lande, arbejde herfor i forhold til FN-systemet. Jeg mener at FN som institution skal leve op til egne værdier, uanset hvor i verden, lokalbefolkningen møder organisationen og uanset hvem, der repræsenterer organisationen.
Det er kritisabelt i sig selv, at et medlemsland ikke efterlever Børnekonventionen, men de FN-udsendte styrker skal naturligvis ikke medvirke til, at FN´s egne love og regler overtrædes - herunder Børnekonventionen.
venligst
Kim Sejr
www.kimsejr.dk
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.