9tilføjet af

Er bibelen Jesus ?

Hvis bibelen er Guds ord og Jesus er ordet er hele bibelen vel Jesus ?
I begyndelsen var Ordet(jesus), og Ordet(jesus) var hos Gud, og Ordet(jesus) var Gud
senere
v14 Og Ordet(jesus) blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.
Johannes slutter med : Ingen har nogen sinde set Gud; den Enbårne, som selv er Gud, og som er i Faderens favn, han er blevet hans tolk.
I f.eks KJV får vi god forklaring i denne tilsyndeladende modsætning.
Vi ser i Jesus Gud for han er Gud men ikke i sin fulde herlighed.

Johannes var med på bjerget og var derfor ikke i tvivlom hvem jesus var de å et lille
glimt at jesus majestæt.
I åbenbaringbogen som er en åbenbaring af Jesus hvem han er er det svært at læse kapitel
21 og 22 uden at opdage at Alfa og omega er Jesus.
Inden man kommer så langt har Jesus i Johannes . 14 prøver at forklarer Filip at når han så på jesus så han også faderen.
I johannes siger Jesus at faderen vil sende helligånde i kapitel sige Jesus at han vil sende helligånden, det giver kun mening hvis Jesus og faderen er den samme.
tilbage i johannes 14 ser vi derlige at vi(faderen og sønnen) vil tage bolig ved helligånden i den som elsker og holder fast ved jesus ord. Så helligånden og faderen og
sønnen er et.
Derfor har vi Jesus i os så bor jesus og Gud i os ved hans ånd som er helligånden.
Det giver pludselig mening nu , helligånden åbenbare sandheden for os.
Sandelig er Gud med os, det kræver blot en åndelig fornyelse siger jesus til nikodemus
født på ny kalder vi det.En ny skabning en åndelig skabning .
GUd er større end vi kan begribe men ved at læse i Guds ord, og bede ham åbenbare mere
af sig bliver vi klogere på ham.
Læs paulus brev til efeserbrevt 3:15- 21 vi skal fylde så hele Gud(jesus) fylde nås,
Han skal fovandles os og give det Jesus herliggjorte skikkelse.(filiperbrevet 3:21)
Guds ord på engang en fantatisk åbenbaring af vores fremtid, fortid, nutid, løfter
som Gud giver til alle der vil tage imod ham.
Når vi har modtaget Jesus og lader os fylde af hans ånd, som er pant på vor arv, har
vi mere en en fantastisk fremtid foran os.
Må Faderen åbenbare dette for alle.[l]
tilføjet af

I Jesu navn *

Amen [s][l][s]
tilføjet af

Bibelen er Guds ord, Jesus Kristus er en person.

Betegnelsen „ord“ er i Bibelen for det meste oversat fra det hebraiske ord davar′ og det græske ord lo′gos. Disse ord betegner i de fleste tilfælde en hel tanke eller udtalelse frem for blot et enkelt ord eller udtryk. (På græsk betegnes et enkelt ord som rhē′ma [Mt 27:14], der dog også kan betyde et udsagn eller noget der siges.) Ethvert budskab fra Skaberen, som for eksempel det der fremholdes af en profet, er „Guds ord“. Nogle få steder er Lo′gos („Ordet“) en titel som bæres af Jesus Kristus.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Guds navn er helligt

menes der derved at Guds navn er tabu?
menes der at vi slet ikke kender Guds navn?
Når man prøver at sætte navn på Gud vil man altid afgrænse ham
for intet ord kan definere Gud
og da det er forkert at udtale et utilstrækkeligt navn
som aldrig kan dække alt det som Gud er eller som man tror betyder Gud?
og derfor siger man om Gud at han er "Ordet"
(dvs det ord som er så helligt at det er forbudt at udtale)
Kan det være meningen med at sige at Gud er "Ordet"?
jeg forstår ordet GUD for at være DET EVIGE LIVS KOSMISKE INTELLIGENS
men bare ordet evig har mennesker meget svært ved at forstå
da vi er vant til at alt har en begyndelse og en slutning,
selv vores videnskabsmænd prøver at definere Universets begyndelse
for mig har verden altid eksisteret og vil altid eksistere
med et utal af "Big Bangs" og selv om menneskeheden kan kaldes ubetydelig
tror jeg ikke et minut på at vi er tilfældige.
Jeg tror også på at der er andre levende væsner i Universet
som er langt mere udviklede end os og kan måske af os anses for guddommelige.
tilføjet af

forholder du dig til Gudsord ?

Hvilken bibel anvende du, ikke den samme som jeg kan jeg læse.
Lovprisning af den eneste Gud
v24 Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed, uden fejl og fulde af jubel, v25 den eneste Gud, vor frelser ved vor Herre Jesus Kristus, ham være ære og majestæt, magt og myndighed før tidens begyndelse, nu og i al evighed! Amen.
Den sande Gud og det evige liv
v18 Vi ved, at enhver, som er født af Gud, ikke synder, men han, som selv blev født af Gud, bevarer ham, og den Onde kan ikke røre ham. v19 Vi ved, at vi er af Gud, og at hele verden ligger under for den Onde. v20 Men vi ved, at Guds søn er kommet, og at han har givet os forstand, så vi kan kende ham, som er den Sande; og vi er i den Sande, i hans søn, Jesus Kristus. Han er den sande Gud og det evige liv.
v21 Kære børn, vogt jer for afguderne!
Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.
Filip sagde til ham: »Herre, vis os Faderen, og det er nok for os.« v9 Jesus sagde til ham: »Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip? Den, der har set mig, har set Faderen; hvordan kan du så sige: Vis os Faderen? v10 Tror du ikke, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv; men Faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. v11 Tro mig, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig; hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne
Jeg kunne forsætte med at finde skriftsteder,men hvis vi ikke anvender den samme bog
hjælper det jo ikke meget.
Husk: "Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog: Føjer nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog, v19 og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog".
v20 Han, der vidner om dette, siger: »Ja, jeg kommer snart.« Amen, kom, Herre Jesus
tilføjet af

Bibelen er Bibelen. Det er den samme på alle sprog,

men der er mange oversættelser, faktisk er det verdens mest oversatte bog.
Hvilken oversættelse du benytter er ikke så vigtigt. Det vigtigste er at du læser i den, og at du forstår den.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Læs også denne

tilføjet af

Det er meget vigtigt-

at vi ikke læser i vagttårnsbiblen, hvis vi vil have evigt liv, sammen med Jesus Kristus.
Du mangler at svare her ftg ?

Esajas.54

v5 For din skaber tager dig til hustru,
Hærskarers Herre er hans navn;
Israels Hellige løskøber dig,
[s] han kaldes hele jordens Gud.[s]
P.S. vi er enige om, at Jesus løskøbte os på korset - ikke❓
Åb.1

v7 Se, han kommer med skyerne,
og hvert øje skal se ham,
også de, som har gennemboret ham;
og alle jordens folkestammer skal jamre over ham.
Ja, amen.
v8 Jeg er Alfa og Omega, siger [s] Gud Herren,[s] han som er og som var og som kommer,
den [s] Almægtige.[s]
Er vi enige om, at det er Jesus der kommer i skyerne - eller hvem venter du ftg❓
Det var også Jesus der blev gennemboret - eller ..?
[s] JESUS ER GUD HERREN DEN ALMÆGTIGE [s] det står i Bibelen.

Heb.B.1
v8 men til Sønnen:
Din trone,[s] Gud,[s] står til evig tid,
dit kongescepter er retfærdighedens scepter.
Titus.2
v13 mens vi venter på, at vort salige håb skal opfyldes og
vor [s] store Gud og frelser, Jesus Kristus [s] komme til syne i herlighed.
Hvem venter du ftg - Jesus eller en anden ?
Esajas.9

v5 For et barn er født os,
en søn er givet os,
og herredømmet skal ligge
på hans skuldre.
Man skal kalde ham
Underfuld Rådgiver,
[s] Vældig Gud [s]
Evigheds Fader,
Freds Fyrste.

Står der det samme i vagttårnsbiblen ?
Og kan jeg forvente svar her:
P.S. vi er enige om, at Jesus løskøbte os på korset - ikke❓

Er vi enige om, at det er Jesus der kommer i skyerne - eller hvem venter du ftg❓

Det var også Jesus der blev gennemboret - eller ..?

Hvem venter du ftg - Jesus eller en anden ?
tilføjet af

Bibelen siger at man skal undersøge alt

og holde fast ved det gode - men det mener du så ikke?
Jeg hører til dem der undersøger alt, Lyjse. Jeg lader mig ikke føre bag lyset.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Du holder ikke fast ftg-

du klamrer dig til et halmstrå ( vagttårnet) og hver gang de skifter mening - så er DU blevet ført bag lyset - det sker ret tit... f.eks. i 1988

Den fuldbyrdede hemmelighed, side 177.
De (græshopperne) har afgrundens engel til konge over sig; - Det er den samme konge, som i almindelighed styrer og leder den nuværende onde verdens øvrige kirkelige anliggender, ”Fyrsten over luftens magt”...hans navn er på hebraisk Abaddon, og på græsk har han navnet Apollyon.
[sol] Det betyder ødelæggeren, Satan, Djævelen.

MEN:
Efter 1988 lærer VTS at ”afgrundens engel” er Jesus!...
Åbenbaringen Det store klimaks er nær!, side 148.
Som ”afgrundens engel” eller ’ødelæggeren’ havde Jesus i sandhed sendt en voldsom plage, et ”ve”, over kristenheden.
I 1988 der blev DU FØRT BAG LYSET ftg - nu har du græshoppe-dæmonernes konge til herre.
Trist.
Hvornår kan jeg forvente svar ?
CITAT:

Står der det samme i vagttårnsbiblen❓
Og kan jeg forvente svar her:
P.S. vi er enige om, at Jesus løskøbte os på korset - ikke❓

Er vi enige om, at det er Jesus der kommer i skyerne - eller hvem venter du ftg❓

Det var også Jesus der blev gennemboret - eller ..?

Hvem venter du ftg - Jesus eller en anden ?
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.