15tilføjet af

En folkeskole mod bandekriminalitet

Hvis Købenavns nordvest kvarter og dele af Amager ikke skal forvandles til et sted hvor diverse bandekrige vil bliver udspillet i større og større grad, må politikerne lidt på banen og komme med noget, så der kan blive sat ind mod bandekriminalitet.
Der er snakket om idrætsklubber, sfo ordninger og visitationszoner og andet meningsløst pjat, hvor der kan gøres noget.
Der hvor der skal tages fat, er i folkeskolen. Tænk på hvor meget de unge bruger af tid i skolen, sammenlignet med idrætsklubber og sfo'er. Det er da her, i kraft af den tid lærerne har til rådighed med eleverne, at man kan påvirke og præge dem i den retning man ønsker. Men det kommer jo ikke af sig selv, kære lærere. Kaffepauserne bliver nok nødt til at blive udskiftet med personligt initiativ, med henblik på at aktivere eleverne. Også i frikvartererne. Jeg er overbevist om at meget kan gøres😉
tilføjet af

Unge smides på gaden, hvis

de ikke opfører sig ordentligt, fordi de er ikke boglige, dermed kan de rigtig organisere sig i bander. Det sker over hele landet.
Det er nultolerancen og karakterkonkurrencen i folkeskolen idag.Et ikke bogligt barn trækker ned i skolens gennemsnit, som kan læses på Undervisningsministeriets hjemmeside.
Den rummelige folkeskole er yt og dermed skabes en masse unge, der taber . Hvis folkeskolen, var rummelig kunne mange af disse unger blive gode håndværkere, men som skolesystemet er idag bliver de bare tabere og lærer at klare sig med alternative indtægtskilder.
tilføjet af

Hvis du mener....

at skolen skal til at opdrage børnene, så tror jeg lærerne aldeles omgående løber ind i problemer, da folkeskolen ikke må være opdragende.
Den slags burde ungerne have med i bagagen hjemme fra, og hvad hvis skolens forsøg på opdragelse strider imod forældrenes ønsker for børnene?
tilføjet af

Skolen har altid opdraget

Hvor mange forældrer læser Martin A Hansen. Hvor mange forældrer har idag tid til, at tale op mobning. Seksualuv. er skolens område for, at give en god seksualadfærd. Cykelprøve for, at give en god færdselsadfærd. Håndarbejde for, at eleverne selv kan sy en knap i. Skolekøkken for, at kunne lave et måltid mad.
I fomålsparagraffen står der at barnets udvikling skal ske i samarbejde mellem barn forældre og skole og det betyder lærere.
Folkeskolen må gerne være opdragende, hvor har du det fra, at den ikke må ?
tilføjet af

Jeg skal fandme ikke opdrage!

Jeg er lærer studerende.. og no way om jeg skal opdrage børn når jeg kommer i arbejde... for så tror jeg vist vi snakker direktør løn og stress med den plan!
Jeg er allerede nu godt skræmt af alt den snak der er om lærer der ryger ind i depritioner mm... og som er sygemeldt længe fra deres arbejde!
Nej i dag skal lærerne alt andet end at undervise og socialisere børnene og resultatet ses allerede nu!
Man burde derimod få lærerene tilbage i det gamle erhverv hvor de kun skulle undervise og danne børnene i skolen.
Idag er de både rådgivere, psykologer, undervisere, opdragende og så har de en helveds masse arbejde med at dokumentere det mindste istedet for at være hos børnene.
Jeg er selv lærersyuderende og evd allerede nu at jeg skal videre udd mig, for jeg vil ikke opdrage børn, det er forældrenes ansvar!
tilføjet af

Vil det sige

at de kommende elever "styrer" klassen og underviseren, og ikke omvendt?
I så fald har du ret i, at din kommende løn er alt for stor, og videruddannelse er en god ting, det kan du så blive ved med, til du skal på pension, for der findes ingen nemme løsninger.
tilføjet af

Børnenes tarv

er åbenbart ikke vigtig for dig. Du vil kun varetage din egen tarv, så kan jeg fortælle dig, at du vil være en af de første der går ned med depression. Lærerjobbet er ikke kun undervisning fordi børn er børn, med det der følger med af forældre , kammerater, sorger og glæder.
Voksne kan du forvente holder deres personlige ting til udenfor skoletiden og så alligevel ikke. Skilsmisser o.a. eksamenskræk. Uvenskaber mellem de studerende osv.
Børn er i udvikling og du kan ikke forvente, at de er maskiner, der bare sidder og modtager, så vil jeg foreslå dig en anden uddannelse.
tilføjet af

At de ikke må være opdragende

hørte jeg i en diskussion i radioen for længe siden, i en debat mellem en lærer og så en eller anden anden.
Det eneste skolen kan, sådan ret brutalt sagt, er at få ungerne til at sidde stille og høre efter. Derudover kan skolen faktisk ikke gøre ret meget andet.
De områder du nævner, hører ikke ind under det jeg kalder opdragelse, men hører til undervisningen.
tilføjet af

Læs dine love

Du skal kunne dit stof og ikke lade en eller anden i radioen fortælle, hvad du må.
Du må/skal opdrage ikke indoktrinere.
Du kan / skal også tale fornuft med eleverne.
Hvordan adskiller du undervisning/ opdragelse❓Jeg forstår ikke at du mener, at det kan adskillelse.
Hvis Peter og Søren slås i skolegården. Vil du så ikke tage en alvorlig snak med begge, eller vil du bare lade det ligge.
tilføjet af

Prøv at smage lidt på ordet

- udd a n n e l s e. Der er endda også noget der hedder videregående uddannelse. Hvordan vil du "danne" uden at opdrage?
- Eller du mener måske ikke der er nogen "opdragelse" i at forlange en bestemt adfærd med begrænsninger af eleverne?
- En anden ting er så, at det ikke er skolens primære opgave. Det er forældrenes, men de stakkels lærer er nødt til at opdrage en del på nogle af de rødder for overhovedet at få lov til at passe deres arbejde og levere kerneydelsen = undervisning.
tilføjet af

Godt beskrevet Dulkis

I virkeligheden har vi alle pligt til, at opdrage de børn vi møder.
Eks. kan jeg godt sige til de børn jeg møder, at de skal opføre sig ordentligt.
De tager det ganske pænt.
Ofte skyldes frække unger, at de aldrig har lært.
Smag lige på ordet L Æ R T eller indlært hvordan de skal opføre fordi ingen har gidet , at fortælle dem, hvad man forventede af dem.
tilføjet af

Jeg har faktisk lige set i Metroexpressen i dag

- at man har lavet en "performance...et eller andet" for eleverne og forventer der også kommer en for underviserne i nærmeste fremtid.
- Det handler slet og ret om omgangstone og -form, lige fra at møde rettidigt, være deltagende og engageret i undervisningen og være imødekommende overfor medstuderende og lærer. Sådan!!
- Kunne desværre ikke lige finde artiklen på nettet. 😃
tilføjet af

Tak for oplysningen

Må du sove godt.Jeg tager et hovedspring nu. God nat.
tilføjet af

Hvorfor er det galt med drenge

i hele vesten? Hvorfor trives de ikke i skolen? Og hvorfor søger de henimod bandekriminalitet?
Det skete slet ikke i disse dimensioner før.
Tror at de feministiske demoniseringer som mænd/drenge bliver udsat for skoler og i dag de fleste steder i samfundet, tvinger de unge mænd til at reagere imod, for at bevare deres selvrespekt.
F.eks. findes en eneste litteratur tekst som eleverne læser i gymnasiet som giver respekt til unge mænd?
Tror at samfundets feminisme har kraftigt forstørret bande problemet.
tilføjet af

En pigeskole

Mange trossætninger florerer i folkeskolen. Folkeskolelærere er ikke akademisk tænkende og idag er nyuddannede lærere nogle , der er lærere for deres egen skyld: lønnen.
Trossætninger kan være " Sociale arv" med denne trossætning, der er udefineret fokuseres på de elever, der er børn af ikke gennemsnitlige forældre, enlige mødre, nydanskere osv. som så skal opføre sig 5 gange så ordentligt som andre børn ellers marginaliseres de.
Desuden forlanger lærere, at børnene skal kunne sidde pænt i mange timer. Noget som voksne ikke engang kan leve op til. Børn har meget energi og mange har meget krudt , som ses som noget forkert selvom erhvervslivet har brug for aktive mennesker.
En ung mand i familien blev fra 1. klasse tampet af lærerne, men kunne / ville ikke indrette sig efter skolens normer og gik i 9. klasse hen til skoleinspektøren og afleverede børgerne.
Han skiftede skole mange gange, men blev smidt ud mange skoler og kom også i forkert selskab og begyndte i skoletiden , at drive rundt i byen i skoletiden med de forkerte.
Her må så siges, at hans familie er højt uddannet.
Lærerne var en flok damelærere også mændene.
De pumpede hans forældre med, at han aldrig kunne klare sig i erhvervslivet og at man aldrig ville finde sig i ham.
Knægten blev så beordret , efter at han havde sagt fra på skolen, til at finde arbejde. Han søgte et arbejdsdrengarbejde, fik det og virksomheden spurgte ham efter 14 dage om han ville i lære, den gamle mesterlære. Virksomheden siger, at han arbejder for 2 . Hans mor har sagt til ham, at nu må han jo lige passe på sit helbred og han svarer" jeg kunne godt arbejde mere" Han går på teknisk skole 1 dag om ugen og elsker, at gå i skole.
Folkeskolen har slet ikke styr på sin egen virksomhed og opgave. Hvor mange de taber på gulvet vides ikke og dette er en solstrålehistorie.
Jeg tænker meget på de unge her i byen som stadig vandrer rundt i gaderne, som ikke fik den mulighed.
Jeg vil slet ikke høre på dem der siger, at det er forældrenes skyld.
Lærerne er en flok kvajpander, der ikke har hold på virkeligheden som venter de unge mennesker.Lærernes krav om, at eleverne skal sidde stille i timevis er helt forkert og være så sociale, at de ikke kan tænke selv er også helt forkert.
tilføjet af

Øv - klarinet

Jeg sad lige og lod mig glædes over flere af dine bidrag til tråden her, men blev så grumt skuffet over ovenstående indlæg. Jeg er meget enig med dig i, at idealerne/kravene om den rummelige folkeskole er ødelæggende for adskillige elever - og lærere med, skulle jeg hilse og sige! - ligesom den feminine overrepræsentation blandt lærere er problematisk og givetvis har en stor del af skylden for, at folkeskolen i dag primært henvender sig til de pæne, flittige piger.
Personligt mener jeg dog ikke, at det er os - lærerne - der kan/skal bebrejdes hverken rummelighedsidealet, som i dets nuværende omfang bestemt ikke er noget, mange af os jubler over - eller at så få mænd vælger lærergerningen. Vi afgiver gladeligt de elever, som af sparehensyn placeres i folkeskolen, skønt de åbenlyst hører til i specialklasser og ditto skoler - først og fremmest, fordi det gør ondt at se børn og unge, der ikke fungerer med deres jævnaldrende og i folkeskolens rammer, men også, fordi det går ud over de øvrige elever, når vi er nødsaget til at agere socialpædagoger mere end undervisere (jeg påtager mig med glæde mit pædagogiske ansvar - men der skal OGSÅ undervises!). Flere mandlige kolleger - jo tak, men det er vel for så vidt ikke den almindelige, kvindelige lærers skyld, at hun og hendes medsøstre er i overtal?
Jeg ærgrer mig på dette grundlag over, at du tyr til grove og unuancerede fordomme såsom: "Folkeskolelærere er ikke akademisk tænkende og idag er nyuddannede lærere nogle , der er lærere for deres egen skyld: lønnen."
Er vi så vellønnede, mener du? Det fremføres da ellers jævnligt som argument for den manglende interesse for lærergerningen blandt mænd, at lønnen er for lav. Jeg ved ikke, hvad du lægger i udtrykket "akademisk tænkende" i denne sammenhæng - jeg kender sandelig mange akademikere, som går "efter guldet" og lægger endog stor vægt på lønnen! - derimod
erkender jeg blankt, at tanken om lærergerningen som et kald er ved at være en saga blot. Når nyuddannede lærere arbejder i 60-70 timer om ugen, hvilket desværre meget ofte ses, opfordres de direkte til at skære ned på ambitionsniveauet - alternativt kan vi hurtigt se endnu en ung kollega gå ned med stress. Det er RIMELIGT at gøre op, hvilken timeløn, man i praksis får for sit arbejde - og at indrette sig blot tilnærmelsesvis derefter.
"Desuden forlanger lærere, at børnene skal kunne sidde pænt i mange timer."
Lærere - sådan helt generelt, eller tænker du på enkelte af slagsen? Jeg kender ikke mange lærere, der kører "røv-til-sæde"-undervisning mere end max 20 minutter i træk - og her taler jeg om overbygningen.
"Lærerne er en flok kvajpander" - er det den akademiske tankegang, der fører til udsagn af den type? Ret beset mener jeg, det er tåbeligt at karakterisere en meget stor faggruppe så firkantet og groft.
"der ikke har hold på virkeligheden som venter de unge mennesker.Lærernes krav om, at eleverne skal sidde stille i timevis er helt forkert og være så sociale, at de ikke kan tænke selv er også helt forkert. "
Hvorfra har du disse forestillinger? Har du besøgt en folkeskole for nyligt? Evt. undersøgt, hvilken vægt, der lægges på selvstændighed i tanke og handling?
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.