11tilføjet af

Der er noget galt-

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/324906:Udland--Katolsk-boernemisbrug-kortlagt-i-Irland?rss
1.Mose.B.2
v18 Gud Herren sagde:[l] »Det er ikke godt, at mennesket er alene.[l] Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham.« v19 Så formede Gud Herren alle de vilde dyr og alle himlens fugle af jord, og han førte dem til mennesket for at se, hvad han ville kalde dem, og det, mennesket kaldte de levende væsener, blev deres navn. v20 Sådan gav mennesket alt kvæget, himlens fugle og alle de vilde dyr navn, men han fandt ikke en hjælper, der svarede til ham.
v21 Da lod Gud Herren en tung søvn falde over Adam, og mens han sov, tog han et af hans ribben og lukkede til med kød. v22 Af det ribben, Gud Herren havde taget fra Adam, byggede han en kvinde og førte hende til Adam. v23 Da sagde Adam:
»Nu er det ben af mine ben
og kød af mit kød.
Hun skal kaldes kvinde,
for af manden er hun taget.«
v24 Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød.
v25 Adam og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke.

1.Kor.B.7
Om ægteskab og ugift stand
v1 Hvad angår det, I skrev, så er det bedst for en mand ikke at røre en kvinde.
v2 Men for at undgå utugt skal enhver mand have sin hustru, og enhver kvinde sin mand.
v3 En mand skal give sin hustru, hvad han skylder hende, og en hustru ligeså sin mand. v4 En hustru råder ikke over sit legeme, men det gør hendes mand; ligeså råder heller ikke en mand over sit legeme, men det gør hans hustru.
v5 I må ikke unddrage jer hinanden, hvis I da ikke er blevet enige om det for en tid, for at I kan hengive jer til bøn og så komme sammen igen, for at Satan ikke skal friste jer, fordi I ikke kan være afholdende.
v6 Men dette siger jeg som en indrømmelse, ikke som en befaling. v7 Jeg ser helst, at alle mennesker er som jeg; men enhver har sin egen nådegave fra Gud, den ene på én måde, den anden på en anden måde.
v8 Til de ugifte og enkerne siger jeg, at det er bedst for dem, hvis de bliver ved med at være som jeg.
v9 Men kan de ikke være afholdende, skal de gifte sig; for det er bedre at gifte sig end at brænde af begær.
**************************
Hvorfor kan katolikkerne ikke se, at de ikke magter at leve i cølibat - præster - munke og hvad ved jeg..
Vi er ikke født til at leve alene - Gud skabte mand og kvinde - vi er alle skabt med et begær, selv Paulus måtte se det i øjnene.
Nu ligger dette mange år tilbage, men der har også været andre sager - og så har vi jo også alle de pædofilisager i jehovas vidner - her må årsagen jo være en anden..men det er forfærdeligt at tænke på - alle de stakkels børn, det er gået ud over [:*(]
tilføjet af

årsag

"men det er forfærdeligt at tænke på - alle de stakkels børn, det er gået ud over"
Det har intet med den ene eeller anden årsag.
Jeg er ligeglad!
Jeg tror ikkke på det!
tilføjet af

Det har noget at gøre med Førstefødselsretten

´

... Der er så mange forklaringer på alle spørgsmål, at der er skrevet tykke bøger både om Nonner og Munke men også om Cølibacien.
Med hensyn til nedenstående vil jeg lige pointere, at der
også var MUNKE og NONNER der søgte den tilværelse grundet fromhed!
Re.: MUNKE:
I gamle dage var det sådanne at faderen suverænt bestemte hvem han ville give FØRSTEFØDSELSRETTEN = ARVERETTEN, men normalt var det sådan at den ældste arvede hele molevitten, hvorefter brødrene måske kunne få arbejde under storebror - MEN hvis ikke gik nogle af småbrødrene så enten ind i politik, Hæren eller blev Munk - Noget skulle d jo leve af. - MEN jeg tror også en bestemt anden befolkningsgruppe søgte Munketilværelsen, nemlig de homofile, som Kirken jo alle dage har tordnet imod - Men hvis man læser om de overgreb der også foregik, så er et hvad man råber op imod noget andet er hvad der sker - Mange mennesker råber nemlig op om at homofile skal kastreres låses inde eller andet tiltag - Den højestråbende er ofte den der er mest nervøs for selv at være det.😉
Re.: NONNER:
Piger var jo en underskudsforretning i gamle dage - Der skulle medgifter til af en hvis størrelse, for at få ungmøen gift, især hvis hun ikke ligefrem var køn at se på - Så var der kun to muligheder hvis Brormand ikke ønskede at se på søster, som f.eks. den der stod for husholdningen, at blive "Guvernante" eller NONNE-Tilværelsen - Jeg Tror også at der bl.a. Nonnerne har været en del lesbiske der søgte den tilværelse, for simpelthen at blive fri for ægteseng.

Re.: CØLIBACI:
Jeg har før skrevet at Cølibaci og alle de regler og afstandtagen tyder på at en del af Bibelen er skrevet af mennesker der har være Homofobiske og eller bange for egne lyster, og hvad er enklere end at diktere afholdenhed (Som alligevel ikke er så enkel alligevel 😉) - Og selvfølgelig er der belæg i Bibelen for cølibaci:
♦ Matt. 19:12 ♦ [*1]
Der er dem, der er uegnede til ægteskab fra moders liv, og der er dem, der er uegnede, fordi mennesker har gjort dem uegnede til det, og der er dem, der har gjort sig selv uegnede for Himmerigets skyld. Lad dem, der kan, rumme det!«

→ OG så er der lige denne morsomme "lille" ting re.: den bibel-tro JV-ledelse herunder RUSSELL og RUTHERFORD, Begge var de pigeglade Men påstås at høre til blandt de 144.000 - MEN de 144.000 formodes ikke at have tilsølet sig med kvinder, som det ses i nedenstående fra Åbenbaringen 😉
♦ Åbenbar. 14:4 ♦
Det er dem, der ikke har sølet sig til med kvinder, men er jomfruelige. De følger Lammet, hvor det går. De er købt fri fra menneskene som en førstegrøde for Gud og Lammet,

Blandt flere andre, kastrerede også Kirkefaderen Origenes sig selv (ham der færdigdefinerede Treenigheden) - Det at være KASTRAT på JESU tid var faktisk normalt, men ikke bredt accepteret, Historikeren Josephus torndnede imod selvkastration og kaldte det en obskur hedensk Tradition- Faktisk er/var det ikke kun normlt i Kristendommen men også i andre religioner er/var der tradition for at Præster og Munke foretager en selvkastration som en del af optagelsen.

→ Re.: [*1]
Det er lidt irriterende, at Da92 er blevet fristet til at forfalsket dette skriftsted - der står faktisk ikke noget om "UEGNEDE" i GRUNDSKRIFTET - det påstås at være en forklarende/fortolkende tekst, så Bibelen bliver læst på rette måde, for at undgå afsky fra det at blive/være KASTRERET som jo også er afskyvækkende i vor tidsalder - Men der står faktisk EUNUK"/"EUNOCHOS" - Og mon ikke de fleste ville have antaget, at en EUNUK ikke er den bedste sengekammerat for en varm kvinde? 🙂

MAnge hilsner
jalmar
tilføjet af

Læg Bibelen til side et øjeblik

Jeg tror ikke man behøver kigge i Bibelen for at opdage hvad der er galt. Det er naturligvis menneskesynet den er gal med: Man bliver kugleskør i bolden, hvis man afsondrer sig fra omverdenen - hvadenten det er katolsk cølibat eller jehovas vidners ide om at afsondre sig fra verden (i et naivt forsøg på at overholde kravet om ikke at være af verden).
Det man skal forstå er, at når det siges man skal være i verden men ikke af verden, jamen så menes der det der står: altså ikke noget med at afsondre sig - kravet var to-sidigt. Undgår man at være af verden ved at undgå verden går det galt, ligegyldigt hvilken tro man bekender sig til. Det er bare med at komme derud i virkeligheden og prøve kræfterne af.
tilføjet af

De er kastet ind i tilværelsen

Et hvert valg vil blive bedømt. Det osse politik!
Man kan ikke snige sig uden om!
tilføjet af

Det har du vist ret i Again-

du skrev : "Man bliver kugleskør i bolden, hvis man afsondrer sig fra omverdenen - hvadenten det er katolsk cølibat eller jehovas vidners ide om at afsondre sig fra verden (i et naivt forsøg på at overholde kravet om ikke at være af verden)."
Citat slut
Man kender det jo også fra fængsler, hvor mænd og kvinder er adskilt, det kan få det værste op i folk.
tilføjet af

Der er noget galt- ja, mon ikke!

Jeg er virkelig lidt træt af, at pædofili hele tiden skal sættes i forbindelse med Jehovas Vidner. Jeg er ikke selv et vidne, men kan alligevel godt se, at den sammenligning ikke holder vand. Hvis folk ikke kan lide dem, så sig det! Lad være med at komme med falske beskyldninger, som kun har den grund, at folk ikke kan forstå, at de lever eftyer bibelen og derfor ikke vil gøre det, som bibelen foreskriver.
tilføjet af

Der er noget galt-

[???]
Selv den Gode mand og Kirkefaderen Origenes indså det, så han kastrerede sig selv!
(bogstavelig talt) en selvkastration der skabte præcedens for både munke og præster.

Re. Nedenstående Bibelvers, er det temmelig bizart, at man i et af verdens mest frisindede lande ikke kan oversætte nedenstående rigtigt - oversættelsen fra 1948 kan gå an, men Da92 er skammeligt - i 1948 bruger man dog udtrykket for et Kastreret dyr Gilding - MEN det oprindelige ord for en kastreret person er og bliver EUNUK, et ord som de gejstlige i Danmark har umådelig svært ved at acceptere - Forstå det hvem som kan???!
Det var Kristus Jesus udsagn i:
♦ Matthæus 19:12 ♦ Bibelen af 1948
Thi der er gildinger, som er født således fra moders liv, og der er gildinger, som er gildede af mennesker; og der er gildinger, som har gildet sig selv for Himmerigets skyld. Den, som kan fatte det, han fatte det!"
*******
♦ Matthæus 19:12 ♦ Da92
Der er dem, der er uegnede til ægteskab fra moders liv, og der er dem, der er uegnede, fordi mennesker har gjort dem uegnede til det, og der er dem, der har gjort sig selv uegnede for Himmerigets skyld. Lad dem, der kan, rumme det!«
******* Man er åbenbart blevet lidt mere sart!

[quote]'skoptsere, (af russ. skopets 'kastrat', af skopiti 'kastrere'), russisk sekt opstået i slutningen af 1700-t. Kultisk er de beslægtet med klysterne og forkyndte vejen til syndsfrihed og evig frelse igennem fuldstændig afholdenhed, beseglet med kastration. I 1830'erne udspaltedes de åndelige skoptsere, der tolkede kastrationen åndeligt og nøjedes med kønslig afholdenhed. Trods statens forfølgelser bredte sekten sig i store dele af Rusland, og endnu i 1900-t. findes rester af de åndelige skoptsere.
Fra Gyldendals Encyklopædi.
http://www.biblen.info/Eunuk.htm

jalmar
tilføjet af

Der er noget galt- ja, mon ikke!

Jeg er virkelig lidt træt af, at pædofili hele tiden skal sættes i forbindelse med Jehovas Vidner. Jeg er ikke selv et vidne, men kan alligevel godt se, at den sammenligning ikke holder vand. Hvis folk ikke kan lide dem, så sig det! Lad være med at komme med falske beskyldninger, som kun har den grund, at folk ikke kan forstå, at de lever eftyer bibelen og derfor ikke vil gøre det, som bibelen foreskriver.


Beklager men jeg har ikke set nogle falske beskyldninger,
men jeg har set en masse snavs blive fejet væk som falske beskyldninger!
http://silentlambs.org/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/bristol/somerset/6960166.stm
http://www.cbsnews.com/stories/2003/04/29/eveningnews/main551557.shtml
http://silentlambs.org/SanDiegoPress.htm
http://www.silentlambs.org/assistance/Courtrulings.htm
http://www.silentlambs.org/courtrulingnapa.htm
http://www.silentlambs.org/dojwprotectcm.htm
http://silentlambs.org/answers/23720.cfm
http://www.silentlambs.org/Fostermother.htm
http://www.amw.com/fugitives/case.cfm?id=35566
http://www.watchtowernews.org/familymurders.htm
http://www.watchtowernews.org/JWmurderers.htm
Det var bare et lille udpluk ...
Med venlig hilsen
jalmar
tilføjet af

Læg Bibelen til side et øjeblik

Jeg tror ikke man behøver kigge i Bibelen for at opdage hvad der er galt. Det er naturligvis menneskesynet den er gal med: Man bliver kugleskør i bolden, hvis man afsondrer sig fra omverdenen - hvadenten det er katolsk cølibat eller jehovas vidners ide om at afsondre sig fra verden (i et naivt forsøg på at overholde kravet om ikke at være af verden).
Det man skal forstå er, at når det siges man skal være i verden men ikke af verden, jamen så menes der det der står: altså ikke noget med at afsondre sig - kravet var to-sidigt. Undgår man at være af verden ved at undgå verden går det galt, ligegyldigt hvilken tro man bekender sig til. Det er bare med at komme derud i virkeligheden og prøve kræfterne af.


Men mon ikke disse mennesker finder belæg for deres afsagn og åndelig eller korporlig selvkastration i Bibelen:
♦ Matthæus 19:12 ♦
For there are some eunuchs, which were so born from their mother's womb: and there are some eunuchs, which were made eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it.
jalmar
tilføjet af

En 2 år gammel tråd :-)

Er det dig der har "gravet den frem" Jalmar 😃
Der er da heldigvis gjort noget ved problemet efter den tid - og jeg ved også at nogen katolske præster forsøger at få afskaffet den regel, at de skal leve i sølibat.
tilføjet af

En 2 år gammel tråd :-)

🙂
Hej lyjse
Du kan se på tiderne hvem det er, og tager du den der er længst
tibage i nyere indlæg er det Bornholmeren med "8 timer 8 minutter" siden !
jalmar
Ps. det havde jeg slet ikke set i min koger! 😃
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.