8tilføjet af

Cypern - EUs blinde vinkel

Cypern befinder sig i den besynderlige situation, at det er et EU-land under besættelse af et kandidatland.
Ikke nok med det har den lille ø måttet opleve den tort at EU besluttede at godkende en historisk stor økonomisk bevilling til den tyrkiske besættelsesmagt.
Forklaringen på denne spegede affære skal findes i det forhold at Tyrkiet har udviklet sig til en politisk sværvægter, og ingen lande i EU synes længere at have den fornødne styrke – eller mod! – til en politisk konfrontation det indflydelsesrige kandidatland.
EU's begrundelse for økonomisk støtte til en besættelsesmagt i et EU land var angiveligt at den tyrk-cypriotiske befolkning havde stemt ja til FNs freds- og genforeningsplan. Der er imidlertid ikke meget, der tyder på at dette er den oprigtige begrundelse.
FN-planen var således allerede inden afstemningen, skarpt kritiseret for at begunstige den tyrkiske besættelsesmagt. Tyrkiske militære styrker kunne fx blive på øen i op til 14 år og græsk-cyprioterne ville skulle betale en størstedelen af regningen for selve genforeningen med det besatte Nordcypern.
Flere tyrkiske kommentatorer bekræftede da også inden afstemningen, at den tyrkiske side umuligt kunne have ønsket et bedre forhandlingsresultat, end det FN nu havde sat til afstemning på Cypern.
Til trods for ovenstående forhold lagde EU-landende et ensidigt massivt pres på græsk-cyprioterne for at få et ja i hus.
Græsk-cyprioterne stemte som bekendt nej med et overvældende flertal, og denne demokratiske tilkendegivelse burde have været et klart signal om at FNs fredsplan ikke var tilstrækkelig gennemarbejdet.
Alligevel besluttede EU at kritisere den legitime cypriotiske regering i så voldsomme vendinger, at man som måbende EU-borger nærmest glemte hvem, der havde besættelsesstyrker på øen.
Men ydmygelsen af græsk-cyprioterne stoppede som bekendt ikke der. Umiddelbart efter afstemningen besluttede EU at belønne den tyrkiske besættelsesmagt med en økonomisk gavepakke på intet mindre end 259 mio. euro.
EU's økonomiske bidrag til besættelsesmagten kom altså til udbetaling til trods for at mere end hver 3. tyrkiske vælger, blandt de 190.000 indbyggere (hvoraf intet mindre end 40.000 er tyrkiske besættelsestropper), stemte nej til FN-planen.
Sammenholdes dette med, at Tyrkiet siden 1. maj 2004 har været en besættelsesmagt i et EU-land, fremstår den økonomiske gavepakke fra EU som et tankevækkende monument over det kollektive fravær af politisk mod, som kendertegner EU´s regeringsledere hver gang talen falder på Tyrkiet.
Spørgsmålet er nu bare: Vil EU tage skridtet fuldt ud og anerkende den tyrkisk besatte nordlige del af øen som en separat stat, eller vil EU i sidste øjeblik finde mod til atter at stå ved grundsynet om at ingen besættelse er acceptabel - uanset om den finder sted i Israel eller på Cypern?!
tilføjet af

kan det...

..ikke være ligegyldigt? For det andet var Cypern oprindeligt Tyrkisk.
tilføjet af

Er Sharon din ven?

Det ville Sharon blive meget glad for at høre. Han bør derfor ikke bare opretholde besættelsen men også kaste palæstinenserne helt ud og overtage deres hjem. Det kan jo være lige meget...
PS. Hvad mener du med at Cypern har været tyrkisk?
tilføjet af

Kan godt forstå at du ikke har kunnet finde på et svar...

Lidt historie til dig:
16. august 1960 afklares Cyperns tilhørsforhold nemlig endegyldigt da landet udråbes som selvstændig republik hvorefter øen bliver medlem af Commonwealth og FN. Dette sker i gensidig forståelse mellem repræsentanter fra Grækenland, Tyrkiet, Makarios´ (der bliver landets første præsident) demokratiske Parti og englænderne.
Grækernes klodsede forsøg på et militærkup ændrer ikke ved det forhold at Tyrkiets 40.000 tropper på øen udgør en besættelsesmagt.
Cypern er en suveræn stat, og det var derfor ikke en legitim handling da Tyrkiet i 1974 invaderede den nordlige del af øen, gennemførte bombardementer af Nicosia og fordrev op imod 200.000 græsk-cyprioter.
Allerede i august 1974 erklæredes de områder, der var under tyrkiske troppers kontrol for at være Den Tyrkisk-Cypriotiske Forbundsstat. Tyrkiet er det eneste land i verden, der anerkender denne stat. Skal jeg forstå dit svar således at du også anerkender Den Tyrkisk-Cypriotiske Forbundsstat?!
I 1993 sørgede Europadomstolen i øvrigt for indførelse af en handelsembargo mod tyrk-cypriotisk varer.
Tyrkiets massive militære tilstedeværelse i 2004 er uacceptabel, og det siger noget om Tyrkiets styrkeforhold overfor EU, at vi bare tilnærmelsesvist kan drøfte optagelsesforhandlinger før detyrkiske tropper er trukket ud af landet.
De mange positive politiske udmeldinger fra europæiske ledere på tværs af grænser og partifarver om Tyrkiets forestående optagelse i EU understreger med al tydelighed Tyrkiets position som politisk sværvægter.
Tyrkiet synes således at nærme sig EU-medlemskab med hastige skridt til trods for at landet stadig benægter folkedrabet på hen imod 1,5 millioner armeniere, holder Nord-Cypern besat, nyligt fik alvorlig kritik af Amnesty International og sidst, men på ingen måder mindst, at medlemskabet vil blive starten på enden for det udmærkede EU-projekt.
Mon EU havde handlet på samme måde hvis Israel havde ansøgt om EU-medlemskab? Mon EU havde belønnet besættelsesmagten Israel med 259 mio. euro?

Mvh.
Michael
PS. Her har du i øvrigt mulighed for at (gen-?)se billederne fra hvad den tyrkiske besættelsesmagt ved tidligere lejlighed har gjort ved civile græsk-cyprioter:
http://www.diaspora-net.org/Turkey/cyprus-invasion.html
tilføjet af

Du er for ensidig

Cypern har oprindeligt tilhørt både Grækerne og Tyrkerne. Selv store dele af Tyrkiet, har tilhørt det græske rige, og således kender man jo til både Pergamon og Ephesos, ligesom store områder af Grækenland kom under Tyrkisk dominans under osmannernes rige.
Op til 1. verdenskrig tilhørte Cypern Tyrkiet, men efter 1. verdenskrig accepterede Tyrkiet at overdrage Cypern til Storbritannien, mod at Storbritannien ydede Tyrkerne beskyttelse mod Rusland.
I hele denne tid, levede Tyrkere og Græsk-Cyprioter, under omstændighederne, fredeligt med hinanden på Cypern.
Senere blev Cypern selvstendigt, og i 60'erne, hvor Tyrkiet og Grækenland oplevede spændinger i relation til øhavet omkring Tyrkiet, begyndte den Cypriotiske og Græske regering at sende signaler om en genforening af Cypern med Grækenland. I samme periode oplevede de Tyrkiske beboere på Cypern en massiv undertrykkelse. For at sikre sine folks rettigheder invaderede Tyrkiet Cypern. Og ja - krig er grusomt - her skal Tyrkiet heller ikke forsvares.
Ser vi på nyere historie, så synes jeg også du er for ensidig i din vurdering af FN planen. Alle undtagen græsk-cyprioterne gik ind for planen, det gælder selv Grækenland og EU. I forhold til den oprindelige modstand fra Tyrkiet, valgte landet faktisk at bøje sig utrolig meget - primært grundet udsigterne til Tyrkisk medlemskab af EU.
Din sammenligning af Tyrkisk besættelse af Cypern, med den Israelske besættelse er urimelig og faktisk usmagelig. For det første er der ingen international anerkendelse af den Tyrkisk Cypriotiske del af Cypern, dernæst har den Tyrkisk Cypriotiske del af øen lidet under internationale økonomiske sanktioner siden 1973, for det tredie er der ingen undertrykkelse af det Græsk Cypriotiske folk i det nordlige Cypern.
Tyrkiet og Cypern må, og skal nå til enighed om genforeningen af det græsk-cypriotiske og den tyrkisk-cypriotiske del af øen. Men din ensidige bedømmelse af forholdet afslører klart din egen baggrund - du er højst sandsynligt selv græsk-cypriot og derfor ikke særlig objektiv i dit debatindlæg.
tilføjet af

Du fordrejer fakta

Kære ven
Jeg er nu hverken græsk er cypriot men kedelig dansk.
Uanset hvordan du vender og (for-)drejer historien om Cypern ændrer det ikke ved
1. 16. august 1960 afklares Cyperns tilhørsforhold endegyldigt da landet udråbes som selvstændig republik hvorefter øen bliver medlem af Commonwealth og FN.
Dette sker i gensidig forståelse mellem repræsentanter fra Grækenland, Tyrkiet, Makarios´ (der bliver landets første præsident) demokratiske Parti og englænderne.
2. Grækernes klodsede forsøg på et militærkup ændrer ikke ved det forhold at Tyrkiets 40.000 tropper på øen udgør en ulovlig besættelsesmagt.
Cypern er en suveræn stat, og det var derfor ikke en legitim handling da Tyrkiet i 1974 invaderede den nordlige del af øen, gennemførte bombardementer af Nicosia og fordrev op imod 200.000 græsk-cyprioter.
3. Allerede i august 1974 erklæredes de områder, der var under tyrkiske troppers kontrol for at være Den Tyrkisk-Cypriotiske Forbundsstat.
Tyrkiet er det eneste land i verden, der anerkender denne stat. Skal jeg forstå dit svar således at du altså også anerkender Den Tyrkisk-Cypriotiske Forbundsstat?
Du skriver "Ser vi på nyere historie, så synes jeg også du er for ensidig i din vurdering af FN planen".
Forklar endelig nærmere. Hvilket folk under hel eller delvis besætelse i denne verden ville gå med til de givne betingelser?!
Du skriver videre: "Alle undtagen græsk-cyprioterne gik ind for planen, det gælder selv Grækenland og EU".
At Grækenland "gik ind for" planen er vist en noget af en tilsnigelse.
At EU og USA lagde et enormt pres på grækerne og den græsk-cypriotiske befolkning har vist ikke meget med omsorgen for den lille Ø at gøre. Den forpustede indsats handlede om geopolitiske tiltag, der skulle tilfredsstille Tyrkiet. Det kan vi vel hurtigt blive enige om - eller hvad?
Dertil kommer at selv tyrkiske kommentatorer, ifølge Berlingske Tidende, kaldte planen for "pro-tyrkisk" hvilket vist siger en del om planens indhold.
Du skriver: "I forhold til den oprindelige modstand fra Tyrkiet, valgte landet faktisk at bøje sig utrolig meget - primært grundet udsigterne til Tyrkisk medlemskab af EU".
Hvad fortæller det dig? Hvad fortæller det dig at kommissionsrapporten anbefaler optagelsesforhandlinger med et land der ikke ser sig nødsaget til at ophæve en besættelse? Hvad fortæller det dig at EU nervøst kigger den anden vej mens Tyrkiet stadig har 40.000 tyrkiske besættelsestropper på Cypern? Hvad fortæller det dig når EU belønner den tyrkiske besættelsesmagt med en økonomisk gavepakke på intet mindre end 259 mio. euro. til trods for at hver 3. tyrkiske vælger stemte nej til en genforeningsplan som tyrkiske kommentatorer endda kaldte for ”pro-tyrkisk”?
Du skriver: "Din sammenligning af Tyrkisk besættelse af Cypern, med den Israelske besættelse er urimelig og faktisk usmagelig".
Hvorfor det? Logikken er den samme - bortset fra at Israel, mig bekendt, ikke har så mange bosættere i de besatte områder som Tyrkiet har hentet til Nord-Cypern. Dertil kommer at de tyrkiske bosættere bor i de boliger som de fordrevne græsk-cyprioter efterlod.
Du skriver "For det første er der ingen international anerkendelse af den Tyrkisk Cypriotiske del af Cypern"
Netop. Og?!
Du skriver "dernæst har den Tyrkisk Cypriotiske del af øen lidet under internationale økonomiske sanktioner siden 1973"
Naturligvis. 40.000 bestættelsestropper og ca. 115.000 tilflyttede tyrkere indtil videre taler sit eget tydelige sprog.
Du skriver: "for det tredie er der ingen undertrykkelse af det Græsk Cypriotiske folk i det nordlige Cypern".
Nej, naturligvis ikke. Der er heller ingen undertrykkelse af jøderne i Saudi Arabien - de bor der nemlig ikke. Tyrkerne fordrev græsk-cyprioterne og deres efterladte huse bliver i dag brugt af tyrkere.
Hvis du skal have genopfrisket hukommelsen fra dengang tyrkerne skød en græsk-cypriot på vej op i en flagstang kan du se billederne her:
http://www.diaspora-net.org/Turkey/cyprus-invasion.html (ca. midt på siden).

Mvh.
Michael
tilføjet af

Michael Hansen = Real Mich

Bare for en god ordens skyld
:)
tilføjet af

Cypernkonflikten er ikke sort/hvid

Michael
Dine argumenter er ganske ensidige. Du forsøger at oppiske en stemning og en frygt som minder om de amerikanske mediers fokus på mord og kriminalitet, dog er forskellen at dine argumenter intet har på sig.
En simpel søgning på dig på Google viser, at du har lavet mange hundrede indlæg på diverse debatfora, hvori du gang på gang forsøger at dæmonisere Tyrkiet.
Se: http://www.google.com/search?sourceid=en&q=%2B%22Michael+Hansen%22+%2BTyrkiet - specielt kan fremhæves diskussionen om Cypern med Kurt Damgaard
Jeg vil ikke føre debatten videre på alle disse tråde, men vil i stedet give dette enkelte svar, og så i øvrigt henvise andre læsere til den lange debat Michael og jeg har haft på DR's EUDebat. Da DR dog sletter debattrådene hvert 1/2 år, har jeg kopieret tråden til TRiEU.dk's debatforum:
http://trieu.dk/portal/component/option,com_simpleboard/Itemid,51/func,view/id,1/catid,2/
Hvad angår Tyrkiets besættelse af et andet EU land.
For det første var det EU der, grundet trusler om veto fra Grækenland mod optagelsen af de øvrige 9 nye lande, valgte at optage et delt Cypern. Tyrk-Cyprioterne havde stemt Ja, til den internationalt anerkendte FN-plan for genforeningen af Cypern. Græsk-Cyprioterne derimod, valgte at blæse på denne FN-plan, idet de var blevet garanteret en optagelse i EU lang tid før selve afstemningen (løfterne blev givet som led i de græske trusler om veto). Efterfølgende stod EU i den penible situation, at man var nødsaget til at optage et splittet Cypern, det holdt dog ikke de resterende EU lande til enstemmigt at fordømme det græsk-cypriotiske nej.
Jeg billiger skam ikke den tyrkiske besættelse, men den er ikke sort/hvid. Det er let at pege fingre af besættelsesstyrker og det er let at pege fingre af en ikke-internationalt-anerkendt selv-proklameret Tyrk-Cypriotisk stat. Og selv om det internationale samfund fordømmer besættelsen og ikke anerkender den Tyrk-Cypriotiske stat, så anerkender den i det mindste at konflikten er kompleks og kræver bevægelse fra begge sider, herunder anerkendelsen af rettigheder til det tyrk-cypriotiske mindretal. Lad mig igen minde om, at Tyrkiet og tyrk-cyprioterne af det internationale samfund er blevet rost for den positive indstilling til at løse konflikten - modsat græsk-cyprioterne.
Jeg vil højst sandsynligt ikke se svar på dette indlæg i denne tråd - derfor vil jeg i stedet henvise til: http://trieu.dk/portal/component/option,com_simpleboard/Itemid,51/func,view/id,1/catid,2/
De der i øvrigt er interesseret i synspunkter om tyrkisk medlemskab af EU kan læse artikler på http://www.trieu.dk

Med venlig hilsen

Mesut Aydas
tilføjet af

Hvor er dine modargumenter??!

Nu har du opsøgt samtlige mine debatoplæg på nettet og lavet copy-paste af ovenstående hvor du skriver: " dog er forskellen at dine argumenter intet har på sig".
Så burde det vel ikke være så svært for dig at give mig modargumenter i stedet for at fable om "frygt"og andre billige forsøg på at gøre mine argumenter til en del af en elelr anden højrefløjsretorik.
Den går nemlig ikke... :)
Mange social-liberale hilsener.
Michael
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.