2tilføjet af

Bibelen er skrevet for de troende.

For at forstå Bibelen må man tro på at Gud er til og at han er Bibelens forfatter. Har man ikke denne tro, vil man ikke kunne forstå den.
Læg mærke til hvad apostelen Peter skrev:
"Derfor, I elskede, da I venter dette, så gør jeres yderste for til sidst af ham at blive fundet uplettede og dadelfri og i fred. Regn desuden vor Herres tålmodighed for frelse, sådan som også vor elskede broder Paulus ifølge den visdom der er givet ham, har skrevet til jer, 16 når han taler om dette, således som han også gør i alle [sine] breve. I DEM ER DER IMIDLERTID NOGLE TING SOM ER VANSKELIGE AT FORSTÅ OG SOM DE UOPLYSTE OG UBEFÆSTEDE FORDREJER, SÅDAN SOM DE OGSÅ GØR MED DE ØVRIGE SKRIFTER, TIL DERES EGEN UNDERGANG." - 2 Peter 3:14-16.
Så altså: de der ikke er blevet oplyst af Bibelen og er ubefastede i troen fordrejer det Paulus har skrevet i sine breve, ligesom de gør med de øvrige skrifter. Det er det Peter skriver i sit 2 brev 3:16.
Vor gode ven, jalmar, er erklæret ateist. Han har ingen tro på at Gud er til og at Gud er Bibelens forfatter. Han er derfor heller ikke blevet oplyst af Bibelen.
Det er grunden til at jalmar forstår Bibelen som han gør, og som han har givet udtryk for i de forudgående 6 indlæg.
Bibelen siger at han fordrejer skrifterne til sin egen undergang og fortabelse.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Gud ske lov, så......................

.......dør den race automatisk ud hen af vejen.
Hvorefter alle Beboere her i landet, kan have en troværdig indstilling til det at leve og fungere i et Demokratisk samfund uden at skulle spørge Biblen til råds først.

JALMAR
Troende på et troværdigt samfund!
Ps. Vi kan jo alle se hvordan det går, når man har samme stærke tro som Islamisterne.
tilføjet af

Der er forskel på om det er Muhammed der skal lede en,

-- eller om det er Jesus.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.