9tilføjet af

20 liter om dagen

I følge Human Development Report 2006 of the UNDP, har hvert menneske et behov for 20 liter vand om dagen.
Lidt over 1 milliard mennesker på denne jord, har ikke adgang til en sådan mængde, og anskues defor at mangle adgang til det man forstår ved rent drikkevand og som følge deraf sanitære forhold. De anslås at have ca. 5 liter til rådighed, hvilket har nogle alvorlige konsekvenser for dem.
Vi har ikke de samme problemer, da det anslås, at vi i gennemsnit bruger 200 liter omdagen. Faktisk er det således, at når vi skyller toilettet, bruger vi mere, end hundreder af millioner af mennesker har til rådighed dagligt.
En anden sammenligning er, at dryppende vandhaner i de rige lande mister vand i en mængde, der er større end mere end 1 milliard mennesker har til rådighed hver dag.
Vesten er jo meget bekymret for verden som sådan, og vores tilstedeværelse i flere lande, er ment som en indsats for at alle skal have demokrati, frihed, menneskerettigheder og i det hele taget tryghed i tilværelsen, men vi er ikke lige så ivrige efter, at skaffe rent drikkevand til dem der trænger. Man skulle ellers tro, at adgang til rent drikkevand var en ret basal menneskerettighed... den er i hvert fald nødvendig.
Urent og utilstrækkelig adgang til drikkevand koster hver dag verden over 5.000 børn livet som følge af diare.
443 millioner skoledage mistes hvert år, hvilket giver uddannelsesmæssige problemer. Man er nemlig nødt til, at anvende tiden til at hente drikkevand.
Det er ikke sådan, at vi ikke kan afskaffe denne mangel, der er rigeligt med penge og teknologi til at fjerne denne daglige trussel for mennesker i tredieverdenslande, vi prioriterer blot anderledes.
Indtil videre har vi f.eks. brugt 343,038,239,857 dollars på krigen i Irak. Hvis man holder det op mod begrebet nødvendighed er der et indlysende problem. Et sådant beløb ville formodentlig kunne fjerne, hvis ikke det hele, så betydelige årsager til, at vi overhovedet finder det nødvendigt, at føre krig.
Tænk hvis vi i stedet for at kaste os over Irak, havde besluttet, at skaffe rent drikkevand til alle?
Det er måske lidt hårdt trukket op.... men hvordan ville det så have set ud i dag?
Måske skal vi i fremtiden prioritere helt anderledes?
V.H. Modild
tilføjet af

nej nej

muslimer bruger ikke vand i lokummet,de bruger højre negl og steger kamelbøffer bagefter.
tilføjet af

Det reelle problem

er at folk i den tredje verden får alt for mange børn. De bor flere mennesker end økosystemerne kan bære og de forurener deres vandresourcer med pis og lort fra dem selv og deres husdyr
tilføjet af

ja og alle

de dyre rumforskningsprojecter der laves, til ingen nytte. Men de afrikanere kunne nu godt selv begynde at grave nogle brønde. Siden tv's fremkomst har man set de sultende sorte. Der er ingen udvikling, de sidder bare og venter på hjælp og føder flere børn, der heller ikke er mad og vand til.
tilføjet af

Hvad fanden skal vi med et skolevæsen...

Når stupiditet og ignorance bare kommer skriftligt til udtryk på den måde?
KÆFT hvor det nogle idiotiske svar der er kommet på Modilds indlæg.
Hvis man virkelig skulle gøre sig morsom på den tredie verdens bekostning, så kunne man jo foreslå at starte vandkamp med vankanoner og vandbomber og omdanne Iraq til mellemøstens største vandland...men fuck hvor humor bare triller ud gennem hullerne i udsynet i de p.t. skrevne indlæg...
Hvordan kan det være, at folk gider bruge tid på at skrive så meget, der er så dumt? I don't get it...
tilføjet af

Vi kan kun håbe.

En smuk tanke dog tænker magthaverne jo ikke sådan i verden og tænker på sig selv og deres overskud og det er utroligt hvor lille miljø bevidstheden, selv kan være hos mange dansker.
Det er lidt underligt en liter benzin kan sælges for en 10 kr. og den koster omkring en 1/10 at udvinde, og så er det lidt underligt man i denne verden ikke kan planlægge, at transportere vand til steder hvor de ikke har så meget af den.
Ifølge dagbladet information lørdag den 11 november koster Irak krigen i det svare til hver Iraker kunne modtage en Check på 1700 kr. i måneden. Men det er kun selve besættelsen, så er der alle de andre omkostninger som øget overvågning og kontrol overalt i den vestlige verden.
Men Modild jeg tror der vil gå år før vi igen kan diskutere politik i denne verden der tager udgangspunkt i menneskers sund fornuft. Desværre har den danske regering medvirke til forværre verdens situationen, hvor de netop kunne have bedraget på en helt andet positiv måde med støtte til vedvarende energier, og i fattige lande hjælpe dem med deres uddannelses system, og bedre udnyttelse af deres vandforsyninger, nu må vi bare erkende at denne udvikling er sat år tilbage, og modsætningerne mellem rig og fattig vokser over det meste af verden.
Men et eksempel på denne verdens skizofreni er vi retsforfølger mennesker der samler ind til oprørsbevægelser men gør ikke noget for begrænse den fortjeneste der er på olien og den fortjeneste som går til understøttelse af muslimske skoler der på ingen måde medvirker til, at børnene lære tænke selvstædigt.
http://www.youtube.com/watch?v=1ug8Csm8zEU&mode=related&search=Energy%20Independence%20Oil%20Gas%20Gasoline%20Ethanol%20Diesel%20BioDiesel%20Coal%20Fuel%20Power%20Hybrid%20Saudi%20Arabia%20Persian%20Gulf%20Ecectric
Mvh
tilføjet af

pladderhumanist

skal du være når man er en muslim.
tilføjet af

En bedre Verden.

Ja, tænk hvis nogle af alle de økonomiske ressourcer, som misbruges rundt omkring i Verden, i stedet blev brugt til at udligne forskellene i levevilkårene på tværs af verdensdelene.
Jeg mener ikke dermed, vi bare skal betale og ud af problemerne og tage initiativet fra folk i den 3. Verden.
I stedet kunne midlerne fx. bruges til oplysning af befolkningen, så de forstår konsekvensen af den store befolkningstilvækst i netop disse områder, samt vise at vi I de udviklede lande reelt vil hjælpe til med at forbedre levevilkårene for dem.
Dette kunne fx. gøres ved at dele vor teknologi med dem, så deres liv får højere kvalitet og dødeligheden pga. under-/fejlernæring, dårligt drikkevand mm. mindskes drastisk.
Desuden bør vi give en ordentlig pris for de produkter, vi køber netop i disse områder.
Men som sædvanlig er der en konflikt mellem vort ønske om at "frelse Verden" ved at skabe en ensartethed baseret på vore værdier og de økonomiske interesser, som kommer til udtryk i vort forsøg på at klemme ressourcerne ud af disse lande, så vi kan leve i luksus i den vesten.
tilføjet af

Så tag ud.

Og forklar dem, at dig og dine Røde vindhjerne venner er ked af at i blandede jer i deres livsførelse, og undskyld overfor dem at i havde travlt med at trække en civilisation ned over hovedet på dem, at de ikke er parat til !......... men i den hellige ligheds navn skulle de være som os!......... og nu har i FANDEME travlt med at sige et VI skal være som dem i slæber hertil!!!!!!......... lærer i det aldrig?...... nok ikke desværre, det er i sgu for dumme til.
tilføjet af

Jo jo du kan hvad?

Trist at du er altid så dømmende og konstant.
Hvad har livet dog budt dig?
Det må være noget trist og ubearbejdet noget, du sidder inde med.
Hvorfor går du ikke bare en tur i naturen i stedet for at udstille din tåbelighed for alverden?
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.