7tilføjet af

Vi mangler læger.

Der er mange forskellige uddannelser , man forstå jo ikke at der er mangel på læger. Vi skal så have læger fra andre lande. Det er da lidt dumt syntes jeg med den store arbejdsløshed.
tilføjet af

Ikke helt...

Tror ikke at lægemanglen er så udtalt idag. Jeg har hørt at kurven knækker inden for få år, så nyuddannede læger ikke vil være sikret job.
En del af forklaringen på den lægemangel der har fundet sted er en tåbelig skandinavisk uddannelsesaftale der i praksis gør, at nordmænd og svenskere får en meget stor andel af de danske medicin studiepladser, mens det modsatte nærmest er umuligt. Medicinstudiet er finansieret af taxametersystemet, så universiteterne ville nok skrue op for produktionen hvis de kunne.
tilføjet af

Manglen er på kvalificerede læger og normale læger

Der mangler normale læger, der også er kvalificerede. Her ser man et problem, der er ikke tilstrækkeligt med kvalificerede læger. Hvilket igen afføder, at der ikke kan uddannes tilstrækkeligt med speciallæger, da det fordrer sidemandsoplæring fra erfarne speciallæger.
Her er de polske læger gode, da de har erfaringen, der ansættes ca. 200 polske læger/speciallæger årligt, hvilket til dels kompenserer for de mange nordiske medicinstuderende der optager pladserne.
Men Danmark bør prøve som noget nyt, at smide de mentalsyge studerende på porten, de må ikke læse medicin, da de er for farlige for deres omgivelser, når de praktiserer som mentalsyge læger. Uagtet dette sker der intet, de forbliver og hutler sig igennem, nogle ansættes på de psykiatriske afdelinger, mens andre kommer på invalidepension, grundet deres mental ustabile tilstande.
Paradokset ses af de nyeste opgørelser, her er der 63% af de praktiserende læger i Københavns amt under ambulant behandling hos psykolog eller psykiater. Nogle er så farlige for deres omgivelser, at de bør spærres inde under tvangsbehandling, men her hjælper de mentalforstyrrede læger hinanden med falske lægeerklæringer, hvor de erklærer hinanden mental sunde, uagtet farlige sindslidelser.
tilføjet af

forstår ikke...

Er det mig eller er denne indlæg fuldstændig uden mening? Jeg har læst den flere gange, og forstår stadigvæk ikke hvad manden vil med sit indlæg.
tilføjet af

NEJ

JEG SKAL SQU IKKE BEHANDLES AF EN MED TÆPPE PÅ.
MED ET SNUBLER DE OVER KLUDEN OG HAPS, NÅLEN SAD ET FORKERT STED, NÅR DU VÅGNER HAR DE BØFFET ALLE DINE ORGANER TIL DE 3. VERDEN.
STOL IKKE PÅ EN MUSLIM.
tilføjet af

jaja

Lad os så importere noget korn fra HvideRusland..
tilføjet af

Det er sandt

Jeg har også oplevet en del syge læger, og mange af dem
tager faktisk også psykofarmaka, morfin og andre stoffer.
tilføjet af

Et eksempel

http://www.bt.dk/nyheder/artikel:aid=324750/
Der er flere historier på vej om samme person, men de er endnu ikke nået til avisforsiderne. Endnu!
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.