2tilføjet af

Til kamp mod racisme

Danske Fodbold Fanklubber til kamp mod racisme.
Sammenslutningen af Danske Fodbold Fanklubber (DFF) har siden samarbejdet med det kriminalpræventive råd om ”Fair Fans” kampagnen arbejdet aktivt for at forebygge racisme omkring dansk fodbold. I en tidlig erkendelse af, at hvis der ikke blev taget skridt til at holdningsbearbejde enkelte unge mennesker vil der på sigt kunne opstå en situation hvor racistiske elementer kunne få held til at påvirke den danske fodbold fankultur negativt.
Der har den seneste tid været en række eksempler på ubehagelig racistisk chikane af spillere af anden etnisk oprindelse i kampe omkring SAS-Ligaen og Royal League. En uacceptabel adfærd der bl.a. er udtrykt ved at enkelte eller flere tilskuere fremsætter ”abe-lignende” lyde når spillere med anden etnisk baggrund har bolden eller på anden vis er involveret i spillet i banen. Heldigvis for dansk fodbold er personkredsen som gør sig til eksponent for disse holdninger ikke så omfangsrig som man bl.a. ser det i lande som Spanien og Italien.
Nu er det i sig selv uheldigt, når racistiske tilskuere får held til at påvirke stemningen på de danske fodbold stadions, men det er endnu mere beskæmmende at opleve at kontrollørkorps, fodboldklubber og politiet ikke griber konsekvent ind overfor den adfærd.
I den netop afsluttede spillerunde lancerede Spillerforeningen og Integrationsministeriet en kampagne til 5.8 millioner kroner som over de næste 2 år skal medvirke til at ”give racismen det røde kort”. Og det er et vigtigt og nødvendigt initiativ, men røde kort og kampagner kan ikke stå alene og er ikke nok til at dæmme op for den udvikling man som tilskuer har været vidne til den seneste tid.
DFF foreslår derfor at der prompte tages yderligere skridt til at sætte effektivt ind overfor denne adfærd. DFF foreslår konkret at der udvikles et sæt krystal klare retningslinier om bekæmpelse af racisme som et supplement/tillæg til DBUs sikkerhedscirkulære.
Disse retningslinier kan med fordel tage afsæt i nedenstående forslag:
1. Stadion kontrollørkorps og kontrolfolk skal forpligtes til at gribe ind overfor enhver form for racisme.
2. Tilskuere som optræder racistisk bør øjeblikkeligt udvises fra stadion og pålægges 6 måneders karantæne fra stadion.
3. Det skal være dommerens ansvar at indberette racistisk optræden til DBU´s disciplinærudvalg. DBUs disciplinærudvalg skal have myndighed til at idømme klubberne bøder såfremt man fra klubbens side ikke tager de nødvendige skridt til at få udelukket racistiske elementer fra stadion.
Racisme er i denne sammenhæng defineret som værende:
- Tilskuere som kaster bananer ind på banen til spillerne
- Tilskuere der anvender den kendte nazi hilsen (heiler)
- Tilskuere som kommer med racistiske tilråb
- Tilskuere der benytter abelignende lyde overfor spillere af en anden etnisk herkomst end dansk
Det er afgørende for den gode stemning, spillernes moral og signalet til de mange unge mennesker som følger dansk fodbold at man lægger en tydelig afstand til denne adfærd og at racistisk optræden har mærkbare konsekvenser for de pågældende.
DFF skal derfor opfordre DBU, politiet, fodboldklubber og stadion ansvarlige til at få etableret et beredskab der sikrer at der er ressourcer til at gribe ind når dette er nødvendigt. De officielle fanklubber vil fortsat gøre deres til at påvirke tilskuerne positivt og lægge klar afstand til enhver form for racisme.
- Kan dette løse problemerne med "abelyde" og andre lyde/ord fra tilskuerpladserne?
Dejlig dag til alle uanset hudfarve og religion
*FedeBritt*
tilføjet af

Må kan godt kalde nogen for "røde svin"?

Jeg ved at f. eks brødrene Michael og Martin Johansen er blevet kaldt mange ting af modstanderne.
Iøvrigt har de fleste hold i superligaen mindst en "farvet" spiller så problemerne er vel til at løse.
tilføjet af

Godt at se

det er godt at se at der er nogle der har lyst til at gøre noget ved det det er jo helt normale folk der spiller noget boldt hvorfor fande skal de så tilsvines ??? folk der gør det har seriøst ikke noget liv
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.