1tilføjet af

Social inflydelses i JV (hjernevask?)

Social inflydelses – og velbehag.
Når vi befinder os blandt mange mennesker, føler man automatisk, en hvis ubehag, så prøver man automatisk, at finde nogle, der har de samme interesse som en selv. men prøv at forestille dig at du er i en gruppe, hvor du er overbevist om, at du har ret og alle andre tager fejl! Vil du så overgive dig til gruppens overbevisning? Og lade dine meninger ændre sig?
Sherif psykolog inden for gruppe fænomener.
Sherif’s undersøgte folks automatiske følelses reaktions mønstre, Om hvor meget af det, der var refleks, og hvor meget af det der var personligt?
mange af de test han lavede, var over hypotetiske ting. Over fx rubin væsen.
http://www.cultsock.ndirect.co.uk/MUHome/cshtml/gfx/illusions/rubin1.gif
hvis man tager et meget hurtigt kik på dette billede, så har man ikke fået nok informationer, om hvad det er man ser. hjernen vil både se en vase, men også to ansigter der kikker mod hinanden. og hjernen bliver ved, med at hoppe frem og tilbage imellem disse to ting. begge faktums, kan der argumenteres for. ( så her bruger nogle folk, andre folks holdning til at komme frem til en mening.)
Så der er her en general accepteret social indflydelses, i ens bearbejdning i at komme frem til ens resultat. men også den indflydelses en gruppe har for de normer, der skal til, for at blive accepteret i en gruppe.
Solomon Asch udførte et andet eksperiment:

Asch experiment gik ud på at en gruppe mennesker, skulde sidde rundt om et bord. af disse mennesker, var de alle, på nær en, vidende om hvad der skulde ske. Gruppen bliv vist to kort. Med nogle vertikale linier. og bliv spurt, om hvilken af disse linier, har samme længde på (kort B) som på (kort A )?
http://www.cultsock.ndirect.co.uk/MUHome/cshtml/gfx/models/asch2.gif
En efter en fortalte gruppens medlemmer deres beslutning. Medhjælperne var blevet bedt om, at give det forkerte svar. Forsøgspersonen sad på den næstsidste plads, således at alle medhjælperne, minus en, havde afgivet deres åbenlyst forkerte svar, før forsøgspersonen gav sit svar. Selvom det korrekte svar hver gang var åbenlyst, gav en forsøgspersonerne i gennemsnit samme forkerte svar som medhjælperne i 32% af tilfældene og 74% af forsøgspersonerne af forsøgspersonerne svarede som medhjælperne mindst en gang. http://www.cultsock.ndirect.co.uk/MUHome/cshtml/gfx/models/asch1.gif
Når vi kikker på dette resultat, Hvor det korrekte svar, var ret åbenlyst, men test personen måtte slette sine egne sanser, for at komme frem til det samme resultat, som den anden. Men hvorfor gjorden de det?
Hvilket faktorer spilde ind på resultatet?
I samtalen bag efter, sagde alle test personerne, at de var offer for gruppe mentalitet. Selv om man skulde tro, at gruppe mentalitet, kun optræder hos etableret grupper. Men det er ikke tilfældet her. Så hvad er det så, der i virkeligheden spilder ind her?
Et behov, for social respekt.
mange af test personerne, sagde at de ikke ville virke fjollede, og dette passer meget godt ind i Rom Harré’s postande : at en af vores sekundære behov, er at have ’social respekt’, hvilket inkludere, behovet for at undgå at se dumme ud. Imens andre ser på det. At undgå kritik fra andre mennesker. Det behov, er nok motivation, til at komprimere sine egne meninger. og dette passer meget godt ind i det, test personerne selv siger. Om at undgå pinlige situationer.
Informationernes fortrolighed.
Der er også den mulighed, med Sherif’s eksperiment, at testpersonen, brugte den andens svar, som guidning af sit eget svar, til hvad der i virkeligheden forgik, hvilket burde kunne reflekteres i visse testpersoner. efter eksperimentet, og at de i virkeligheden havde givet et forkert svar ubevist.
Lokke middel
Alle testpersonerne i Asch’s eksperiment var studerende. hver test person, ville se gruppen, som reference gruppe. Vi har en tindens til at lade os påvirke af vores referencer grupper, folk vi kan lide og holder af, at være sammen med, vi vil gerne kunne godkendes. måske, hvis hele gruppen var nazister, så var de studenter test personerne mindre samarbejdes villige i at bekræfte, det den første havde sagt.
Gruppe størrelse.
mærkeligt nok, så visser forskning, at gruppe størrelsen og betydning, ikke ændre sig markant efter de 4-5 stykker. en mulig grund til dette, foreslog Wilder (1977) i bogen Baron and Byrne (1984) at med antallet af personer i gruppen over 4-5 stykker, begynder folk at mistro om hemmelig forståelse. Blandt gruppes deltagere. hvis dette er tilfældet, så ville den bedste måde, at påvirke en persons holdninger, med forskellige små uafhængige grupper, i stedet for en stor gruppe. og dette ser ud til at passe meget godt ind i det Noelle-Neumann’s syn, at det enkeltes persons særpræget holdning lige så stille mindskes, og den dominerende holdning, vil lige så stile tage over. I kan se denne Spiral af stilhed, hvordan det lige så stille foregår.
http://www.cultsock.ndirect.co.uk/MUHome/cshtml/gfx/people/silence.gif
Social støtte fra andre.
I Ascher’s senere eksperimenter, introducere han andre personer til gruppen, der er uenige i den dominerende mening. denne uenighed, førte til en øget mistro, til den dominerende mening og give en evnen til at modstå den. Også selv om det bare er en person. også selv om de ikke deller samme mening, Det ser ud til alt gammel opbakning vil kunne gøre det. men hvis det skal lykkes, skal det, Dog være en kompetent person, som deller ens syn på tingene, og det er også vigtigt, at det sker på en pæn måde. og helst så tidligt, i forløbet som muligt.

Del 2
Jehovas vidner bruger i stor stil disse tekniker.
•   fint tøj, eftertragtet socialt sammenhold. Folk der ud ad til virker positive.
•   Håndhævelsen af enighed! Organisationen skal holdes menings ren!
•   en konstant vedligeholdelse af denne forståelse, med 5 møder om ugen.
•   Omgang med fremmede uden for sekten, ses der meget ned på, og der mindes stort set i alle deres udgivelser, om omverdens, fordærvede holdninger.
•   Der mindes om at andre religioner, er forkerte, og falske!
•   Dommedag, er lige rundt om hjørnet, du kan risikere at dø, hvis du ikke er der i morgen!
•   Folk bliver hold under informeret, og underuddannet.
•   Du behøver slet ikke at træne dit hoved til at tænke, alle dine meninger står i vagttårnet.
De har fundet nogle steder i biblen, hvor folk skal være enige! og det misbruger de i stort stil, på en meget ubibelsk måde. men de hævder er de bare følger biblen, og tørre deres moralske skrupler af på biblen.
men lige som rubin væsen.
http://www.cultsock.ndirect.co.uk/MUHome/cshtml/gfx/illusions/rubin1.gif
Så er biblen fuld af dobbelt tydninger. Tekster der kan forstås på to måder. som guider personen til at forstå, at nogle gange, så er den ene måde rigtigt og nogle gange, er den anden måde mere rigtigt, alt efter hvilken situation, det drejer sig om. der er ikke nogle forkert måde, hvis en person, vil en det bedste.
men Jehovas vidner benytter sig meget af, den ene fortolknings metode. DER ER KUN 2 MENNESKER DER KIKKER MOD HINANDEN! som eksempel, kan man måske tage reference steder frem i biblen, der bakker op om, at det i virkeligheden er en rubin vase man ser her. men her Siger Jehovas vidner refleksen, at det skal tolkes som billedligt tekst. Sagt på en anden måde, dette skrift sted, skal du ikke tage seriøst.
Dette Beskrives af andre kritikere som et tegn på, at Jehovas vidner er en 2 dimensional verden, hvor den virkelige verden er 3 dimensional.
Sherif’s og Asch eksperimenter. Bliver brugt af Vagttårnsselskabet, De grupper, der er tilladte at være i, skal holdes menings rene, og de ældste, skal opretholde dette rene organisation, for ellers falder det hele sammen. som også kommer frem i den forrige tekst, og folk begynder at tænke selv.
Folk i Jehovas vidner skal holdes isoleret! Og ikke få alt for meget indblanding ude fra.
Tag bare deres missionærens metode. det skal altid, foregå med to personer, hvorfor? netop på grund af Sherif’s og Asch opdagelser.
lad os se på hvordan Jehovas vidner holder deres organisation, menings ren.
CITAT: 1. OKTOBER 1993:
Frafaldne hører til dem der viser deres had til Jehova ved at gøre oprør mod ham. Nogle frafaldne hævder at de kender og tjener Gud, men samtidig afviser de nogle af de læresætninger og krav der findes i hans ord. Andre hævder at de tror på Bibelen, men de vrager den organisation Jehova benytter og forsøger aktivt at hindre dens virke.
Når de med overlæg vælger det forkerte efter at have fået kendskab til det der er sandt, når ondskaben bliver så indgroet at den er en uadskillelig del af deres personlighed, så må en kristen uvægerlig hade (i ordets bibelske forstand) dem der har knyttet ubrydelige bånd til det onde.
De er ikke nysgerrige efter at få indblik i frafaldnes tanker. Tværtimod „ledes" de ved dem der har gjort sig selv til Guds fjender, men de overlader hævnen til Jehova. — Job 13:16; Romerne 12:19; 2 Johannes 9, 10.
de frafaldene er onde, og fjender af gud. Siger vagttårnet her, der er næsten ikke de nedladende ord, det ikke kan finde frem. for at forhindre folk i at finde opbakning, til deres egne tvivls spørgsmål. og oven i så hævder vagttårnet igen, at de er sande, ude at tage i betragtning, i hvad det er de frafaldene har at sige, de skare konsekvens, alle der har en anden mening, om vagttårnet over en kam!
Vagttårnet mener jo også, at man ikke kan læses biblen alene, og man kan farevild, hvis man gør dette. som om biblen har været en kodet bog, der først kan læses, da vagttårnet begyndte deres udgivelser. men kan man tillække noget til biblen?

Johs. Åb. 22, 18-19: ”jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog: Føjer nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog, og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog.
Jehovas vidner bruger jo også dette stykke til at kritisere andre religioners bibler. men det gælder åbenbart ikke for dem selv ;)
tilføjet af

Hej, sveland.

Tak for dit indlæg.
Har du nogen mulighed for, at kikkei en indbunden årgang af Vagttårnet 1951?
Hej,
Enoch
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.