6tilføjet af

Manglet advis 5 d. - derfor Svar til SK her - Nr.1

Og jeg synes at Sk's indlæg havde mange spændende aspekter - Derfor!
http://sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2850434-min-herre-og-min-gud-er/2850959
[!]

Sk Skrev:
Hvis man går bare en lille smule under overfladen i dit indlæg, og nærlæser der, får man et indtryk af det der ligger bag.
Man siger i den forbindelse, det er ligegyldigt hvordan personen er, det er den bold han spiller.
Det er jo ret beset noget vrøvl. Der er ikke en af mine modstandere der ikke gør sig forestillinger om min person. Præcis som Jalmar gør.[/quote]
LØGN og MANIPULATION (= SK sprog 😖 )
Hvis man, = SK, bare kendte lidt til sin Tro, med kontante udsagn a la:
Vi alene har Sandheden -
Vi alene er sande kristne -
Vi alene følger Kristus Jesus -
Vi alene følger Biblen -
Vi alene forstår Biblen -
Vi alene har en nøjagtig Bibel -

Hvis man, her = SK, vitterlig havde belæg for ovenstående, ville man, her = SK, ikke have et eneste svarproblem SK -
Så ville man, her = SK, med stor sikkerhed kunne henvise til det belæg der var for spørgsmålet i "de Kristne Græske Skrifter" uden SKs utrolig mange udifferentierede omsvøb SK .....!


[quote]SK skrev:
Hvad læser man ud af dette lav IQ indlæg ?
En forsimplet retorik, som en slidt grammofonplade der kører i den samme rille.
Noget de lidt ældre kan huske.

Indlægget skal passe til adressaten SK (d.v.s. modtageren SK) -
Samme Adressat = SK, med en IQ langt over alle andres på [sol].
SK der hverken fatter den Kristne Tro, Teologi, Bibel endsige sin egen Tros/teologis belæg i "de Kristne Græske Skrifter"
(Simpelthen fordi belægget ikke eksisterer i "de Kristne Græske Skrifter" SK)
Samme Adressat med en IQ over alle andres på [sol], der klager over, at mine indlæg er for indviklede for SK med en IQ milevidt over skribentens = mig [???]
Mit personlige gæt er, at det er beviserne contra GB's udmeldinger, som denne SK, med den højt udviklede IQ, ikke magter at kapere [!]
tilføjet af

Manglet advis 5 d. - derfor Svar til SK her - Nr.1

Og jeg synes at Sk's indlæg havde mange spændende aspekter - Derfor!
http://sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2850434-min-herre-og-min-gud-er/2850959
[!]

[quote]Sk Skrev:
Hvis man går bare en lille smule under overfladen i dit indlæg, og nærlæser der, får man et indtryk af det der ligger bag.
Man siger i den forbindelse, det er ligegyldigt hvordan personen er, det er den bold han spiller.
Det er jo ret beset noget vrøvl. Der er ikke en af mine modstandere der ikke gør sig forestillinger om min person. Præcis som Jalmar gør.[/quote]
LØGN og MANIPULATION (= SK sprog 😖 )
Hvis man, = SK, bare kendte lidt til sin Tro, med kontante udsagn a la:
Vi alene har Sandheden -
Vi alene er sande kristne -
Vi alene følger Kristus Jesus -
Vi alene følger Biblen -
Vi alene forstår Biblen -
Vi alene har en nøjagtig Bibel -

Hvis man, her = SK, vitterlig havde belæg for ovenstående, ville man, her = SK, ikke have et eneste svarproblem SK -
Så ville man, her = SK, med stor sikkerhed kunne henvise til det belæg der var for spørgsmålet i "de Kristne Græske Skrifter" uden SKs utrolig mange udifferentierede omsvøb SK .....!


[quote]SK skrev:
Hvad læser man ud af dette lav IQ indlæg ?
En forsimplet retorik, som en slidt grammofonplade der kører i den samme rille.
Noget de lidt ældre kan huske.[/quote]
Indlægget skal passe til adressaten SK (d.v.s. modtageren SK) -
Samme Adressat = SK, med en IQ langt over alle andres på [sol].
SK der hverken fatter den Kristne Tro, Teologi, Bibel endsige sin egen Tros/teologis belæg i "de Kristne Græske Skrifter"
(Simpelthen fordi belægget ikke eksisterer i "de Kristne Græske Skrifter" SK)
Samme Adressat med en IQ over alle andres på [sol], der klager over, at mine indlæg er for indviklede for SK med en IQ milevidt over skribentens = mig [???]
Mit personlige gæt er, at det er beviserne contra GB's udmeldinger, som denne SK, med den højt udviklede IQ, ikke magter at kapere [!]

Aner det ikke Jalmar
Men vi tager afsted til de lander udenrigs ministeret advaret imod uanset hvad de siger.
Følg med og der er sendt en pb
Mera
tilføjet af

Manglet advis 5 d. - derfor Svar til SK her - Nr.1

skægt at suk ikke kan finde ud af at læse dine indlæg, når vi andre evner det, så den der store intetligens han praler så meget med at have, er jo ikke rigtigt noget vi kan se noget til, men er det ikke lidt lige som når han siger han følger bibelen, så bliver han nød til at sige det hele tiden, for vi kan ikke set det, lige så kan vi heller ikke se han er så intelligente som han gerne vil udgive sig for at være ;)
tilføjet af

Skriftstedet, ja nu ser vi på bolden og ikke på SK

Re. SK Indlæg: - Svar 2
http://sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2850434-min-herre-og-min-gud-er/2850959

SK skrev:

Skriftstedet, ja nu ser vi på bolden og ikke på spilleren, mig.

Jesus gennemskuer hykleriet der har været et gennemgående træk hos mennesker.
Lige fra det gamle testamentes tid og til den nutid Jesus befandt sig på, har der været folk, der har forsøgt at udnytte biblens ord til egen vinding, for deres omdømme, eller moralske habitus. For at dække over mangel på samme.[/quote]
LØGN og MANIPULATION (= SKs yndlingsudsagn)

Matthæus 15:7
- Rettet mod hykleriet hos Farisæere og Skriftkloge, personer med magt til at fordreje og udnytte "Skrifterne", ofte til egen vinding, vers.5+6, - Nøjagtig, SK, som GB gør det på sin måde, med løgn og fusk SK .....!
Re. En smule af GB's Løgn i forhold til "de Kristne Græske Skrifter":
GB har sædet i himlen hos Kristus - Mens de er på jorden 😃
http://wol.jw.org/da/wol/d/r9/lp-d/2006125?q=144.000&p=par
GB påstår "Nøjagtig som muligt" iflg. "Græske Skrifter -
Men NWT/NVO's teologiske skrifter har GB selv Skrevet samt ændret adskillige andre (Nedenstående):
http://wol.jw.org/da/wol/d/r9/lp-d/1101989250?q=ny+verden+overs%C3%A6ttelse&p=par
Guds rige er en realitet, og det vil komme og opfylde Jehovas hensigt - Samme Løgn i 100 år 😖
http://wol.jw.org/da/wol/d/r9/lp-d/302014020 - (Side 2)
Paulus sagde - "i må blive ved med at „gøre det der er rigtigt“. - Løgn det har sgutte noget med "jehovas organisation" at gøre. Organisation eksisterer ikke i Biblen SK .....!
http://wol.jw.org/da/wol/d/r9/lp-d/2013286

Joh.6:56 nedenstående: (samt: Joh 6:56; 10:38; 14:10; 14:11; 14:20; 15:4; 15:5; 15:6; 15:7; 17:21; 17:26 + ca.58 andre steder i NVO - Ordet Samhørighed findes tilsyneladende ikke i NT [???]
Nøjagtig skrev GB ❓
GB er uendelig glad for ordet "Samhørighed med" som f.eks -
Lukas 12:8
Jeg siger jer: Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil Menneskesønnen også kendes ved over for Guds engle.
_ _ _ _ _ _ _
GB's NVO
Jeg siger jer da: Enhver der vedgår+ samhørighed med mig over for menneskene, ham vil Menneskesønnen også vedgå samhørighed med over for Guds engle

Re. En smule af GB's citatfuskerier:
http://www.forananswer.org/Top_JW/Scholars%20and%20NWT.htm#


[quote]SK skrev:
Jesus siger om disse.
Hvad nytter det i misbruger mig og min lære som en form for godkendelsesbevis, når det hele er falskhed.
Derfor Jalmar, er det billigt og plat, når du forøger at bruge dette skriftsted imod mig.
Jeg kan med langt større ret, vise dig et skriftsted.[/quote]
Før SK beskylder andre for noget SK er dine Løgn, Citatfuskerier og manipulation med Debattør-citater pænt katalogiseret SK - Altså de formodentlig få, der er opdaget SK .....!
Før SK beskylder andre for noget, skulle SK hellere pakke sammen og indrømme at GB ikke følger:
Jesus Kristus Lære fra "de Kristne Græske Skrifter"
LØGNENE re. indholdet af de Græske Skrifter SK - Står nærmest i kø i nedenstående SK [!]
[quote]Definition: En oversættelse af Bibelens hellige skrifter, foretaget direkte fra hebraisk, aramaisk og græsk til nutidsengelsk af en komité bestående af salvede Jehovas vidner. Om deres arbejde har denne komité selv udtalt følgende: „Den gudfrygtige oversætter, som har kærlighed til Bibelens forfatter, føler især at han har det ansvar over for Gud at hans tanker og ord overføres så nøjagtigt som muligt. Oversætteren føler sig også ansvarlig over for de sandhedssøgende mennesker der læser og forlader sig på en oversættelse af den Højestes inspirerede ord for at opnå frelse til evigt liv.“ Denne oversættelse blev oprindelig udgivet trinvis fra 1950 til 1960. Udgaver på andre sprog, blandt andet dansk, bygger på den engelske oversættelse.
http://wol.jw.org/da/wol/d/r9/lp-d/1101989250?q=ny+verden+overs%C3%A6ttelse&p=par
[/quote]
Det er LØGN og MANIPULATION (= SKs vanlige udtryk)
Der er ingen ansvarlighed i ovenstående, bevislige, lodrette Løgne SK -
Prøv SK:
BEVIS at jeg har uret SK -
Det drejer sig om MENNESKERS TRO på frelse til evigt liv, SK -
BEVIS at de fremhævede er i overenstemmelse med SANDHEDEN SK - =
Sandheden i "de Kristne Græske Skrifter" SK !


[quote]SK skrev:
Du er ikke kristen Jalmar. Hverken det ene eller det andet. Som en anden kryster forsøger du at have et ben i begge lejre, når du påstår du ikke helt vil afvise det du siger du ikke tror på.[/quote]
Du SK er ikke Kristen hverken af sind eller ord SK -
Du SK følger ikke Kristus Jesus lære, SK -
Du SK følger ikke "de Kristne Græske Skrifter" SK -


[quote]SK skrev:
Som en anden kryster forsøger du at have et ben i begge lejre, når du påstår du ikke helt vil afvise det du siger du ikke tror på.[/quote]
NEJ - Igen beviser du SK at du intet fatter andet end det GB postulerer af usandheder SK -
Jeg har oplevet for meget - læst for meget, til at afvise der er mere mellem himmel og jord end vi mennesker kan fatte - Men jeg er overbevist om at det ikke har noget med Bibelens Gud at gøre - Jeg Tror på det jeg kan bevise og eller oplever -
Der findes ingen Beviser for Biblens Gud SK -
Der findes ingen 100% Beviser for Biblens Kristus Jesus SK -
Jeg Tror kun der er max. 49% chance for, at det er noget man kan kalde ved definitionen Gud [!]
Men minimum 51% chance for at det er noget helt tredie, noget Charlatans desværre har ødelagt [!]
Men sådanne tanker, ideer, spekulationer, er SK alt for ensporet til at fatte 🙁


[quote]SK skrev:
Jesus siger om den slags.
Jeg kender dine gerninger, og jeg ved at du hverken er kold eller varm. Jeg ville ønske du var kold eller varm. 16 Derfor, fordi du er lunken og hverken varm eller kold,
vil jeg udspy dig af min mund.[/quote]
Da jeg tvivler på Jesus eksistens [size=4]SK[/size] - Kommer ovenstående ikke mig ved.
→ → OG:
Da SK IKKE følger Kristus Jesus lære
,
og alligevel blasfemisk p.gr.a. ejeren GB postulerer sig kristen,
er SKs og GB's brug af de Bibelske skrifter, ofte ret så blasfemiske [!]

[quote]EKSEMPEL: Vagttårnet 01-04-2007
I denne endens tid er Jesus Kristus, den større David, den hyrde som Jehova har sat over alle sine tjenere på jorden, både de salvede kristne og de „andre får“. — Johannes 10:16.
http://wol.jw.org/da/wol/d/r9/lp-d/2007246?q=udn%C3%A6vnt+af+Jehova&p=par[/quote]
Løgnen Endens tid var i 1914 og hvert år og måned lige siden SK
GB er, altså iflg. GB udnævnt af Jehova som 'den tro og kloge træl'. Hvor står det i Biblen ?
I forbindelse med ovenstående Citat:
Johannes 10:16 - - Total-forvrides Skriftet til eget formål af GB - [farisæeren] [!]
Jeg har også andre får, som ikke hører til denne fold; også dem skal
jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive én hjord, én hyrde.
*******
Jesus taler til Jøder, Guds folk, SK - - De andre får er hedningene SK [!] Det har Intet at gøre med GB SK - Her henvises ikke til en overklasse af "salvede" SK - For GB er overhovedet ikke nævnt i Skriftet SK [!]
Altså bortset fra at GB er at betragte som hedninge for en Jøde både dengang og nu SK [!]


[quote]SK skrev:
Du bruger dette for at anklage mig og Jehovas vidner. Hvilket er dit egentlige motiv. Biblens ord, regner du for intet.
Du skriver:
Skrevet af Sk der ikke kan forsvare sin "GB gud jehovah" med andet end stupid retorik
Skrevet af Sk der ikke kan forsvare sin "gud jehovah" med beviser, uden perfiditeter
Skrevet af Sk der ikke kan forklare sin Tros belæg i "de Kristne Græske Skrifter"
Skrevet af Sk der ikke kan forklare sin ejers, GB's/DSR's belæg i "de Kristne Græske Skrifter.[/quote]
NEJ - For at få jer til at fatte at GB's "ifølge de Græske skrifter" er løgn og bedrag når det er Troen/Teologien der debatteres -
Denne SK's problem er, at samme SK ikke magter at besvare selv simple spørgsmål om GB's postulater, og derfor skal SKs begrænsninger have en undskyldning -
→ → → DET ER overmåde ukristeligt YNKELIGT SK [!]


[quote]SK skrev:
Du med dit GB og sinaiticus og plat.
Jehovas vidner bruger Guds navn, og gør det i vor bibel.[/quote]
1)
At SK ikke fatter indholdet af "Codex Sinaiticus" betydning for samme SKs Tro/Teologi, fortæller en eventuel anden læser end SK med den høje IQ, en hulens masse SK 😕
Forklaring:
Det fortæller at SK med den høje IQ, ikke fatter Kristus Jesus lære [!]

2)

LØGN og MANIPULATION (= SK sprog)
"jehova" er ikke og har aldrig været "Guds navn" SK [!]
"Jehova" er og bliver et grammatisk misfoster dannet af de masoretiske vokaltegn for "YHWH" og Adonai [!]
A
Vi ved SK, at "gud" på Hebraisk = El - Eloah men re. "Gud" = Eloah i pluralis = Elohim - Eloheinu .....!
B
Man ved SK, at hebr æerne 'råbte' "Hallel YAH" SK = "Pris YAH" - [Sandsynligvis "Priset være YAH (= vores Halleluja)].
En [anden] læser [end SK] vil kunne ane YHWH "= YAH HOVEH" bag Guds navn YaH og bag YAH HOVEH ("V" var på Jesu tid "W") -
5.Mosebog 6:4
SHMAA YISRAEL YAH HOVEH ELOHEINU YAH HOVEH ECHAD
YAH HOVEH ELOHEINU = YAH ER GUD og altså ikke "jehovah" SK [!]


[quote]SK skrev:
GB - Er Jehovas vidner nutidige bibelske modstykke til det styrende råd som apostlene og de ældste udgjorde. De agerer ud fra biblens lære - hvad ellers?
De opfinder ikke dogmer som helgendyrkelse, ritualer eller kunstig liturgi, med rosenkranse og vievand. It´s showtime.[/quote]
1)
LØGN og MANIPULATION (= SK sprog - men her er svaret sandheden)[!]
Der fandtes INGEN central leder efter Kristus Jesus SK [!]
Der fandtes INGEN central ledelsesstruktur efter Kristus Jesus SK [!]
Først ved Apostelmødet ca. AD50, blev man (Apostlene og Paulus) nogenlunde enige om hvad der skulle ske.
Men man blev ikke enig om nogen dissideret Struktur -
Man blev muligvis enige om hovedpunkterne for læren – A la herunder:
At Kristus Jesus var Gud og Herre og Frelser –
(Joh.1:1+18med fl. og Joh.1:3-Kol.1:16-17-Heb.1:10 og Rom.5:1+10:9+13 m.fl. og Ap.G.4:11-12 m.fl.)
At legemlig omskærelse og åndelig omskærelse betød lige meget -
(Rom.2:28-29 – Gal.6:11-13 – Ef.2:11-22 – Kol.2:11 - m.fl.)
At Hedninge og Jøder var eet i Kristus Jesus -
(2.Tim.3:12 – Rom. 6:3-5 - m.fl.)
Der står "INTET" i Biblen om:
"Organisation" - INTET om: "GB's Organisation" - INTET om: "jehovas Organisation" SK
2)
SK: " De agerer ud fra biblens lære"😃
LØGN og MANIPULATION (= SK sprog - men her er svaret sandheden)[!]
Apostlene agerede ud fra Kristus Jesus og ikke ud fra Biblen, SK.[!]
GB og GB's udvalgte Ældste agerer, IKKE MED, men MOD Kristus Jesus lære SK [!]

3)

SK LØGN og OMSVØB SK - Løgn og Omsvøb - Løgn og Omsvøb - Løgn og Omsvøb - Løgn og Omsvøb - SK
For HVOR på [sol] Religion & Livssyn læser SK om:
”helgendyrkelse, ritualer eller kunstig liturgi, med rosenkranse (og vievand) HVOR SK ❓


[quote]SK skrev:
Sådan skal du sige til Israels sønner: ’Jehova, jeres forfædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt mig til jer.’ Dette er mit navn for altid, og det vil jeg huskes ved fra generation til generation

1)
Re. 2.Mosebog 3:15
”jehovah” eksisterer principielt ikke i hverken GT eller NT – SK (for ”1.127.” gang SK -
”jehova” er og bliver et grammatisk misforster SK
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/8568-jehovah
Det eneste ”Navn” der kan forbindes med Gud er det hebraiske YAH – Muligvis = YaHWeH – SK
Der står intet om ”GB”, SK – ”GB's Organisation” SK – ”Jehovas Organisation” SK
Der står bare at man skal huske Guds navn
YaHWeH er en sammentrækning af Yah Hoveh (se; Sh'ma) = Yah Jeg er:
Yah Hoveh = Yah var, Yah er, Yah vil forblive, Yah eksisterer
Holman Christian Standard – (Se: Johannes 8:24 - International Standard Version (= CS)
Exodus 3:14 - LXX –
καί εἶπον ὁ θεός πρός Μωυσῆς ἐγώ εἰμί ὁ εἰμί καί εἶπον οὕτως εἶπον ὁ υἱός Ἰσραήλ ὁ εἰμί ἀποστέλλω ἐγώ πρός σύ - 15 καί εἶπον ὁ θεός πάλιν πρός Μωυσῆς οὕτως εἶπον ὁ υἱός Ἰσραήλ κύριος ὁ θεός ὁ πατήρ σύ θεός Αβρααμ καί θεός Ισαακ καί θεός Ἰακώβ ἀποστέλλω ἐγώ πρός σύ οὗτος ἐγώ εἰμί ὄνομα αἰώνιος καί μνημόσυνον γενεά γενεά
*******
God replied to Moses, " I AM WHO I AM. This is what you are to say to the Israelites : I AM has sent me to you." 15 - God also said to Moses, " Say this to the Israelites : Yahweh, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. This is My name forever ; this is how I am to be remembered in every generation .
*******
http://www.studylight.org/desk/interlinear.cgi?search_form_type=interlinear&q1=Exodus+3%3A14&ot=ale&nt=wh&s=0&t3=str_hcs&ns=0
http://biblehub.com/isv/john/8.htm
GB NVO
14 So God said to Moses: “I Will Become What I Choose* to Become.”*+ And he added: “This is what you are to say to the Israelites, ‘I Will Become has sent me to you.’”+ 15 Then God said once more to Moses:
“This is what you are to say to the Israelites, ‘Jehovah the God of your forefathers, the God of Abraham,+ the God of Isaac,+ and the God of Jacob,+ has sent me to you.’ This is my name forever,+ and this is how I am to be remembered from generation to generation.

Ovenstående GB udgave har kun et formål, at negligere Kristus Jesus udtalelse "I AM"/"JEG ER" i Joh. 6:35 + 8:12 + 24 + 28 + 58 + 10:9 + 11 + 11:25 + 14:6 +

SK's sammenligningsvrøvl - Kan jeg matche - der er endda vers i NVO der er mere nøjagtige end i Da 92 - Jeg har foreløbigt fundet alle disse: Johannes 1:3 og ❓

Sidste sammenligning var:
http://sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2847276/2847617

Lukas 22:29 ▬ Codex Sinaiticus
καγω διατιθεμαι υ̇μιν καθωϲ διεθετο μοι ο πατηρ μου βαϲιλειαν
*******
Bibelselskabets Da92
og ligesom min fader har overdraget mig Riget, overdrager jeg det til jer,
*******
....... versus ......
GB's NVO
og jeg indgår en pagt med jer, ligesom min Fader har indgået en pagt med mig, om et rige
******
KOMMENTAR:
I den Græske tekst taler Jesus om Riget = Judæa -
GB ændrer det bestemte navneord Riget til det ubestemte og ukendte "et rige" -
Det er en sekterisk radikal ændring af Grundskriftet, da det giver GB mulighed for selv at vælge "rige".
Desuden fremgår ordet "indgår x 2" i NWT, men kan ikke findes i Grundskriftet
Det er i strid med J.Åb.22:18
♦ ====== ====== ====== ♦ ====== ====== ====== ♦ ====== ====== ====== ♦

Johannes Evg. 1:1 - Codex Sinaiticus
εν αρχη ην ο λογοϲ και ο λογοϲ ην προϲ τον θν και θϲ ην ο λογοϲ
*******
Bibelselskabets Da92
I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
*******
….... versus …...
GB's NVO
I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var → en gud ←.
******
KOMMENTAR:
τον θν και θϲ ην ο λογοϲ = Og Gud var Ordet - Står der de Græske Skrifter.
Havde Forfatteren af NT's Johannes 1:1 ønsket "EN GUD" havde han tilføjet kendeordet "TIS".
http://www.ntgreek.org/answers/answer-john1_1.htm
♥ ====== ====== ====== ♥ ====== ====== ====== ♥ ====== ====== ====== ♥
Johannes Evg. 8:58 ▬ Codex Sinaiticus
ειπεν αυτοιϲ ο ιϲ αμην αμη λεγω ϋμιν πριν αβρααμʼ γενεϲθαι εγω ειμι1
*******
Bibelselskabets Da92
Jesus sagde til dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Jeg er, før Abraham blev født.«
*******
....... versus ......
GB's NVO
Jesus sagde til dem: „Jeg siger jer i sandhed, ja i sandhed: Før Abraham blev til, har jeg været.“
******
Helt korrekt står der: Før Abraham var "kommet at være" [var født], Jeg er.
Men da "JEG ER" = EGO EIMI = Gud - har GB ændret dette til "har jeg været.“
♦ ====== ====== ====== ♦ ====== ====== ====== ♦ ====== ====== ====== ♦
Johannes 12:44,45 - Codex Sinaiticus
ιϲ δε εκραξεν και ειπεν ο πιϲτευων ειϲ εμε ου πιϲτευει ειϲ εμε
αλλα ειϲ το πεμψαντα με και ο θεωρων εμε θεωρει τον πεμψαντα με
*******
Bibelselskabets Da92.
Jesus råbte: "Den, der tror på mig, tror ikke på mig, men på ham,
som har sendt mig"! Og den, der ser mig, ser ham, som har sendt mig.
*******
….... versus ….......... versus ......
GB's NVO
Jesus råbte imidlertid og sagde: „Den der tror på mig, tror ikke [kun] på mig, men [også]
på ham som har sendt mig; og den der ser mig, ser [også] ham som har sendt mig.
******
KOMMENTAR:
Indskydelsen af ikke eksisterende ord = [kun]+ 2x[også] i NVO ændrer versets oprindelige mening sekterisk radikalt! (Og det er i strid med J.Åb.22:18)
♦ ====== ====== ====== ♦ ====== ====== ====== ♦ ====== ====== ====== ♦
Johannes 14:11
πιϲτευεται μοι οτι εγω εν τω πατρι και ο πατηρ εν εμοι ει δε μη τα εργα αυτα πιϲτευετε
*******
Bibelskabet ▬ Da92
Tro mig, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig; hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne.
*******
....... versus ......
GB's NVO
Tro mig at jeg er i samhørighed med Faderen og Faderen er i samhørighed med mig; om ikke andet, så tro på grund af selve gerningerne
*******
KOMMENTAR:
Der er intet der minder om 2 x ”samhørighed med” i Skriftet NT det er endnu en af Franz/GB's opfindelser for at lægge afstand til at Faderen og sønnen er = Gud
(Og det er i strid med J.Åb.22:18)
♦ ====== ====== ====== ♦ ====== ====== ====== ♦ ====== ====== ====== ♦
Johannes 14:14 - Codex Sinaiticus
εα τι αιτηϲητε με εν τω ονοματι μου εγω ποιηϲω --- 3 stedord
*******
Da92 --- Bibelselskabet
Beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det. --- 3 stedord
*******
....... versus ......
NVO --- WBTS
Hvis I beder om noget i mit navn, vil jeg gøre det.. --- 2 stedord
******
KOMMENTAR:
Ved fjernelse af det Jesus-Relaterede stedord "mig" i NVO, ændres versets oprindelige mening sekterisk radikalt! (Og det er i strid med J.Åb.22:19)
♦ ====== ====== ====== ♦ ====== ====== ====== ♦ ====== ====== ====== ♦
Johannes Evg. 14:20 ▬ Codex Sinaiticus
εν εκινη τη ημερα γνωϲεϲθαι ϋμιϲ οτι εγω εν τω πατρι μου και ϋμιϲ εν εμοι καγω εν ϋμιν
*******
Bibelselskabets Da92
Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig og jeg i jer.
*******
....... versus ......
GB's NVO
På den dag vil I vide at jeg er i samhørighed med min Fader og I er i samhørighed med mig og jeg er i samhørighed med jer
******
KOMMENTAR:
Med TRE ikke eksisterende "samhørighed med" ændrer GB verset sekterisk radikalt -
(Og det er i strid med J.Åb.22:18)
♦ ====== ====== ====== ♦ ====== ====== ====== ♦ ====== ====== ====== ♦
Apostlenes Gerninger 15:14
συμεων εξηγηϲατο καθωϲ πρωτο ο θϲ επεϲκεψατο λαβιν εξ εθνων λαον τω ονοματι αυτου
*******
Bibelselskabets Da92
Simeon har fortalt, hvordan Gud allerede har sørget for at skaffe sig et folk af hedninger for sit navn.
*******
....... versus …...
GB's NVO
Si′meon har i detaljer berettet om hvordan Gud for første gang vendte sin opmærksomhed mod nationerne for af dem at udtage et folk for sit navn.
******
KOMMENTAR:
Verset er skrevet som hændt før AD50, NVO ændrer versets oprindelige
mening sekterisk radikalt, ved at antyde, at Gud på et senere tidspunkt vil udtage et folk!
♦ ====== ====== ====== ♦ ====== ====== ====== ♦ ====== ====== ====== ♦

Apostlenes Gerninger 20:20
▬ "CS"
ωϲ ουδεν ϋπεϲτιλαμην των ϲυμφεροτων του μη αναγγιλαι ϋμιν και διδαξαι ϋμαϲ δημοϲια και κατ οικουϲ
Bibelselskabets Da92
I ved, at jeg ikke har fortiet noget, som kunne være jer til hjælp,
men jeg har forkyndt for jer og undervist jer, offentligt og privat.
*******
....... versus …....
GB's NVO
mens jeg ikke holdt mig tilbage fra at meddele jer noget som helst af det som var gavnligt, eller at undervise jer offentligt og fra hus til hus.
******
KOMMENTAR:
Der er intet belæg for GB's sekteriske HUS TIL HUS MISSIONERING -
At samme oversættelse også ses i andre Bibeloversættelser er ikke en undskyldning!
♦ ====== ====== ====== ♦ ====== ====== ====== ♦ ====== ====== ====== ♦
Apostlenes Gerninger 20:28 ▬ "CS"
προϲεχετε εαυτοιϲ και παντι τω ποιμνιω εν ω ϋμαϲ το πνα το αγιον εθετο επιϲκοπουϲ ποιμενιν την εκκληϲιαν του θυ ην περιεποιηϲατο δια του αιματοϲ του ϊδιου
*******
Literal:
take hed yourselves and all the flock among which you the spirit the holy has placed overseers shepherded the church god which purchased with the blood his own
*******
Bogstavelig:
Så vogt jer selv og hele flokken blandt hvilke den ånd den hellige har placeret tilsynsmænd hyrde kirken gud som vandt med blodet hans eget
*******
Bibelselskabets Da92
Tag vare på jer selv og på hele hjorden; i den har Helligånden sat jer som tilsynsmænd,
for at I kan være hyrder for Guds kirke, som han har vundet sig med sit eget blod.
*******
….... versus …...
GB's NVO
Giv agt på jer selv og på hele den hjord i hvilken den hellige ånd har sat jer som tilsynsmænd til at vogte Guds menighed, som han købte med blodet af sin egen [søn]
.
*******
KOMMENTAR:
FAKTA:
[υἱὸν] /huion = Søn - 5207 findes ikke i originalskriftet

Ord for ord oversættelsen viser at Gud har købt/vundet kirken ved sit eget blod
Literal:
Tag-agt-jer og hele hjorden, hvor som du Ånden Hellige sat tilsynsmænd
til hyrde kirke/menighed af Gud, som han købt/vundet med blod eget
♦ ====== ====== ====== ♦ ====== ====== ====== ♦ ====== ====== ====== ♦

Filipperbr. 2:9
- Codex Sinaiticus
διο και ο θϲ αυτον ϋπερυψωϲεν
και εχαριϲατο αυτω το ονομα το υπερ παν ονομα
*******
Bibelselskabets Da92.
Derfor har Gud højt ophøjet ham
og skænket ham navnet over alle navne,
*******
....... versus ......
GB's NVO
Netop derfor ophøjede Gud ham også til en højere stilling
og gav ham i sin godhed navnet som er over ethvert [andet] navn,
******
KOMMENTAR:
Følgende ord er i strid med J.Åb.22:18 da de ikke figurerer i Grundskriftet:
Netop - stilling - i sin godhed - som er - [andet] = 8 ord i strid med BIBELEN.
Tilføjelserne tilsigter en afstandtagen mellem Jesu navn og Guds navn på trods af.
(det er i strid med J.Åb.22:18)
♦ ====== ====== ====== ♦ ====== ====== ====== ♦ ====== ====== ====== ♦

Kolossenserne 1:16,17
οτι εν αυτω εκτιϲθη τα παντα εν τοιϲ ουρανοιϲ και επι τηϲ γηϲ τα ορατα και τα αορατα ειτε θρονοι ειτε κυριοτητεϲ ειτε αρχαι ειτε εξουϲιαι τα παντα δι αυτου και ειϲ αυτον εκτιϲται ▬ και αυτοϲ εϲτιν προ παντων και τα παντα εν αυτω
*******
Bibelselskabets Da92
I ham blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige og det synlige,
troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham.
*******
....... versus ......
GB's NVO
for ved hjælp af ham er alt [andet] blevet skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, hvad enten det er troner eller herredømmer eller regeringer eller myndigheder. Alt [andet] er skabt ved ham og til ham. Og han er før alt [andet], og ved ham eksisterer alt [andet],
******
KOMMENTAR:
Ved indsættelse af 4x[andet] ændres versets oprindelige mening sekterisk radikalt!
(Og det er i strid med J.Åb.22:18)
♦ ====== ====== ====== ♦ ====== ====== ====== ♦ ====== ====== ====== ♦

Titus 2:13 ▬ Codex Sinaiticus
προϲδεχομενοι την μακαρια ελπιδα και επιφανειαν
τηϲ δοξηϲ του μεγαλου θυ και ϲωτηροϲ ημων χυ ιυ
*******
Literal:
awaiting the blessed hope and appearing of glory the great god and savior of us christ jesus
*******
Bogstavelig – Ord for ord
ventende det velsignede håb og genkomst af herlighed af store Gud og frelser af os Kristus Jesus
*******
Bibelselskabets Da92
mens vi venter på, at vort salige håb skal opfyldes
og vor store Gud og frelser, Jesus Kristus, komme til syne i herlighed.
*******
GB's NVO
mens vi venter på det lykkelige håb+ og den
store Guds og vor Frelsers, Kristi Jesu,* herligheds+ tydelige fremtræden
******
KOMMENTAR:
Med et ikke eksisterende "den" samt flyttet "vor" samt flytning og benyttelse af et på dansk unødvendigt "og" i NVO, ændres versets oprindelige mening sekterisk radikalt! (Og det er i strid med J.Åb. 22:18)
του = den /3688
μεγαλου = store /3173
θυ = Gud / 2316
και = og / 2532
ϲωτηροϲ = Frelser / 4990
ημων = af os / 1473
χυ = Kristus / 5547
ιυ = Jesus / 2424
*******

♦ ====== ====== ====== ♦ ====== ====== ====== ♦ ====== ====== ====== ♦
2.PETERSBREV 1:1 - Codex Sinaiticus
ϲυμεων πετροϲ δουλοϲ και αποϲτολοϲ ιυ χυ τοιϲ ϊϲοτιμον ημιν
λαχουϲιν πιϲτιν ειϲ δικαιοϲυνην του κυ ημων και ϲωτηροϲ ιυ χυ
*******
Bibelselskabet ▬ Da92.
Fra Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel. Til dem, der ved vor Guds
og frelsers, Jesu Kristi,
retfærdighed har fået den samme dyrebare tro som vi.
*******
....... versus ......
GB's NVO
Simon Peter, en Jesu Kristi træl og apostel, til dem der ligesom vi har opnået
troens privilegium ved vor Guds og [vor] Frelsers, Jesu Kristi, retfærdighed:
******
KOMMENTAR:
Ved indskydelse af et ikke eksisterende [vor] i NVO ændres versets oprindelige mening sekterisk radikalt! ▬ (Og det er i strid med J.Åb.22:18)
tilføjet af

Manglet advis 5 d. - derfor Svar til SK her - Nr.1

skægt at suk ikke kan finde ud af at læse dine indlæg, når vi andre evner det, så den der store intetligens han praler så meget med at have, er jo ikke rigtigt noget vi kan se noget til, men er det ikke lidt lige som når han siger han følger bibelen, så bliver han nød til at sige det hele tiden, for vi kan ikke set det, lige så kan vi heller ikke se han er så intelligente som han gerne vil udgive sig for at være ;)

______________________________________
Eller når samme høj-IQ SK skriver:
"Jeg lyver aldrig" - - Det sjove er at der ingen beviser er på at SK aldrig lyver [(:]
eller a la:
Jeg har svaret på det flere gange. - - Er der heller ingen beviser på [(:]
Løgn og manipulation. - - Er der heller ingen beviser på [(:]
Og sådan kan man jo blive ved med ham der SK 😃

Men jeg skal indrømme, jeg ville komme til at savne mange gode grin - hvis SK stoppede -
jalmar
tilføjet af

Manglet advis 5 d. - derfor Svar til SK her - Nr.1

[quote="sveland" post=2851824]skægt at suk ikke kan finde ud af at læse dine indlæg, når vi andre evner det, så den der store intetligens han praler så meget med at have, er jo ikke rigtigt noget vi kan se noget til, men er det ikke lidt lige som når han siger han følger bibelen, så bliver han nød til at sige det hele tiden, for vi kan ikke set det, lige så kan vi heller ikke se han er så intelligente som han gerne vil udgive sig for at være ;)[/quote]
______________________________________
Eller når samme høj-IQ SK skriver:
"Jeg lyver aldrig" - - Det sjove er at der ingen beviser er på at SK aldrig lyver [(:]
eller a la:
Jeg har svaret på det flere gange. - - Er der heller ingen beviser på [(:]
Løgn og manipulation. - - Er der heller ingen beviser på [(:]
Og sådan kan man jo blive ved med ham der SK 😃

Men jeg skal indrømme, jeg ville komme til at savne mange gode grin - hvis SK stoppede -
jalmar

ha ha ja, hvem skal så være vores pause klov hvis han stoppede med sine dumheder :)
tilføjet af

Og "sk" glimrer ved sit fravær....

Hvorfor i alverden, skulle sand kristen, da blande sig i den gang vås og pladder i har gang i.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.