8tilføjet af

Kommunerne sylter sager

Selv om kommunerne selv sætter deres frister for, hvor længe de må være om at behandle sager om hjælpemidler, overskrider de fristerne med flere længder.
Er det regeringens privatiseringspolitik, der nu kan mærkes?
http://sondagsavisen.dk/91/010111252/
tilføjet af

Også andre områder

De sylter skam også andre områder indenfor sagsbehandlingen, selvom de selv har sat frister på eksempelvis en måned eller 14 dage.
F.eks. i sager om enkeltydelser, huslejehjælp eller andet hvor folk ofte står i en desperat situation sylter de også sagsbehandlingen i månedsvis.
tilføjet af

Jøpper!

Du må vælge: skattelettelser eller god offentlig service, du kan ikke få begge dele😕
tilføjet af

For de oenge jeg allerede betaler nu

kan jeg godt tillade mig at forvente at sagsbehandlingstiderne overholdes. Skal jeg svare dem på nogen ting, så har jeg for det meste 14 dage. De kunne det samme, hvis de slappede lidt af med mødeaktiviteten. Det da fint de har faglige klubber men møder to gange om ugen er vist ikke nødvendig for at følge med i fagforeningstiltag, når forbundet også udgiver et tidsskrift en gang om måneden.
Jeg tror et arbejdsskema og et timesagsregnskab, ville føre til mirakler på området.
tilføjet af

Som mester

Så hans svende! Lars Løkke har jo heller ikke lyst til at overholde demokratiets
spilleregler😮
tilføjet af

Sådan har det jo næsten altid været.

Lige siden firserne har kommunerne forhalet borgernes ansøgninger om både det ene og det andet.
Kommunerne kassetænker, borgernes rettigheder eller ej.
tilføjet af

Desværre rigtigt

Og privatiseringer har åbenbart ikke effektiviseret den offentlige sektor, men tværtimod gjort den værre.
Hvad kan man gøre ved det, nogen bud?
tilføjet af

Også pensionssager syltes

En pensionssag må kun vare 3 mdr.fra den endelige lægeafklaring ligge der, men papirerne bliver ofte væk, så sørg for, at have alle papirer delv.
tilføjet af

Folkestyre ikke uden udfordringer

[s] og kvalitetskontrol
Nogle kommuner er måske blevet for´ fokusereede på økonomien og ivrige efter at få cheflønninger og pligtmæssige opgaver samstemmende budgetteret, og skal de prioritere hvad der må og skal være penge til, så er lønninger og tillæg grundlæggende nødvendige for overhovedet at bibeholde et eventuelt aktivitetsniveau; som så ganske vist må begrændses fordi der ikke er penge tilovers når først lønningerne er betalt . .?
Det er vel klart nok at skal 5 chefer anerkende en beslutning og afgørelse indenfor en periode på fx 3 mdr og sekrætærer og udvalg og møder . . ved hver beslutningsproces tager tid så er der ikke hverken meget tid eller penge til at servisere svage borgere❓
Det skal bare indses at der er gået korruperende? inflation i kommunernes og udvalgenes chefstillinger !
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.