0tilføjet af

JP-kronik fra 10/10 skal rettes

Information om Danmark
Jyllands-Posten Offentliggjort 10. oktober 2005 03:00 :http://www.jp.dk/meninger/ncartikel:aid=3309728 :
Kronik: De fremmede og kriminaliteten
Af Carsten Ringsmose, cand. rer. soc., Harndrup
kronikken skal korrigeres:
Til kronikken 'De fremmede og kriminaliteten' af Carsten Ringsmose 10. oktober 2005 skal meddeles nødvendig korrektion af de 8 pct. fremmede og de 28 pct. indsatte i fængslerne. De naturaliserede og deres efterkommere medregnes ikke i nogen af procenttallene. Det betyder at de 8 pct. snarere bliver 14-16 pct., og at de 28 pct. bliver 40-50 pct. Det faktum at her rent faktisk er mange flere bærere af samme fastholdte traditioner og normer, betyder også, at de ikke er så kriminelle (i forhold til deres andel) som Carsten Ringmoses tal kunne forlede os til at antage. Selvom overkriminaliteten er 2-4 i stedet for 4-5 gange, så er det ikke nødvendigt at overdrive. Disse forhold, som jeg her henviser til, har længe været kendt stof i vide kredse. Deværre fik vi aldrig adgang til at skrive det i Jyllandsposten.
Vi har på anden vis forsøgt at fortælle offentligheden det siden 1994.
Citat: fra JP-kronikken, den 10. oktober 2005:
”Man skelner normalt mellem asylansøgere, flygtninge (folk med asyl) og indvandrere (udenlandske statsborgere med opholdstilladelse), efterkommere og danskere (altså personer med dansk statsborgerskab), og man regnes i denne forbindelse kun som efterkommer, hvis ingen af forældrene er danske statsborgere, ligesom man ikke længere anses for fremmed, så snart man har opnået dansk statsborgerskab.
I det omfang, der foreligger en højere kriminalitet blandt fremmede, så "skjules" en stor del af denne kriminalitet af det forhold, at mange fremmede har opnået dansk statsborgerskab, bl.a. med den virkning, at deres børn heller ikke opgøres som efterkommere, men som danskere.
I de seks år fra 1999 til og med 2004 opnåede 81.998 personer dansk statsborgerskab, og blev overført fra gruppen "fremmede" til "danskere" med det resultat, at en tilsvarende stor del af fremmedkriminaliteten kom til at fremstå som dansk - og dermed dobbelt skjulte den store kriminalitet blandt fremmede. Under disse omstændigheder må vi hilse den nye statistik velkommen.”
Nej, det må vi afgjort ikke, for 81.998 er mellem 1/4 og 1/5 af alle de naturaliserede og deres efterkommere, der behørigt skal medregnes. Dels er mange af de kriminelle gerninger udført af naturaliserede og deres efterkommere opgjort under danskerne, dels er er antallet af indvandrere med fremmed oprindelse opgjort uden at medtælle de naturaliserede og deres børn under individer med fremmed oprindelse.
Vi ser således de morsomste konsekvenser af de officielle opgørelser f.eks. på TV2-teksttv den 13/10-2005:
I Ringkøbing Politikreds sigtedes 46 danskere, men 800 indvandrere ud ad 1000 individer i befolkningen. Det er en overkriminalitet på 17,4 gange. I Assens sigtedes 41 danskere, men 400 indvandrere ud af 1000 individer i befolkningen. Det sidste giver en overkriminalitet på 10.
Og alligevel hævdes det i oplysningen at overkriminaliteten udregnes til 5 på landsplan. Så spørger vi: Er indvandrerne virkelig så slemme, og er de tilmed mere end 3 gange værre i Ringkøbing Amt og 2 gange værre i Assens end i landet som helhed?
Det er det rene vrøvl, og det bliver ikke rettet med den opgørelsesform, der lægges op til.
Det kan ikke sker med den nuværende eller den planlagte fejlregistrering, men det bliver muligt ved at anvende systemet, der kortfattet beskrevet i: http://www.lilliput-information.com/atda.html
Og her finder vi årsagen til, at kun en (mindre) flig kan trækkes frem i lyset nu efter 13 års uophørt kritik, hvor presset er stort, men samtidig skal man sikre sig, at afsløringen skal have en passende størrelsen, så skandalen ikke er for stor. Vi har set præcis den samme taktik anvendt før ved introduktionen af 'indvandrer' og 'efterkommere' i 1991.
… Vi havde ret, og det er jo betryggende.
Vi kan næsten høre dem i kulissen:
"Vores opgave er at holde lidt igen"....
"Vores opgave er at holde lidt igen"....
"Vores opgave er at holde lidt igen"....
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.