25tilføjet af

Hvorfor vold

Hvorfor overfalder en flok enlige sagesløse?
Ja det er dagligdag her i Slagelse ved stationen.
Unge og ældre trues med kniv, slås umultiveret på, frarøves penge og værdier når man færdes til og fra toget.
Hvad tænker man på?
Har man ingen samvittighed?
Betragtes gammeldanskere som fjender eller undersotter?
Eller keder man sig bare?
Jeg kunne tænke mig svar fra personer med fremmed baggrund og kultur, da det er fra den gruppe overgrebene kommer.
Fordømmende svar fra danskere har vi læst nok af tidligere, så spar venligst gentagelser.
Kom med nogle seriøse indlæg, tak
tilføjet af

Hvorfor dig?

Størstedelen af volden i DK bliver begået af såkaldte "gammeldanskere", så hvad er det egentlig du har gang i? Måske er du lidt fremmedfjendsk, og ser kun det du gerne vil?
tilføjet af

Bevis din påstand

Hvis du kan.
Helt ærlig - du ved jo godt at du ikke har ret.
De overfaldne personer som jeg kender, er alle 7 blevet overfaldet af indvandertyper.
De overfald som beskrives i den lokale avis er også indvandere. Måske statistisk nogle ufattelige sammentræf eller avisen og undertegnede lyver - efter din mening altså.
I øvrigt, er du dansker eller indvander?
tilføjet af

Vold er

Vold er noget udenlandsk noget.
Og Danmark er retfærdigheden selv.
Godaften er Godnat.
tilføjet af

Det sidste er forkert

men jeg savner "godnat's" indlæg og debat; der var dog lidt seriøsitet i dialogen.
Prøv lige at uddybe de 2 første sætninger seriøst
tilføjet af

hmmm

godaften, jeg er enig med dig. Hvordan kan det være at alle de indvandere skal lave alt det pis(og de laver mere end den gennemsnitlige dansker, det er ikk fordomme, det er fakta)de har det jo godt her, ingen krig eller noget, og de burde så ikke bringe deres middelalder tendenser med til Danmark.
tilføjet af

Tænk nu

De 2 første sætninger er da så simple, at de ikke behøver nogen uddybelse.
tilføjet af

Realistisk

Skal vi prøve at være realistiske? Jeg bor nu i en rimelig stor by. Da jeg flyttede hertil, var jeg sikker på, at al den snak om vold og kriminalitet begået af 2. generationsindvandrere og lignende måtte være overdrevent. Så jeg var lidt på "deres side". Men det har da ændret sig, efter jeg oplever det så tit. Hvis udlændinge og deres efterkommere ikke er mere krimineller end danskere, hvorfor er hver femte indsatte i de danske fængsler af anden etnisk herkomst? Og det, selvom danskerne stadig er i overtal? Medierne har ikke vendt og drejet sandheden, og det er ikke kun de fremmedes kriminalitet der offentliggøres i medier, nyheder osv. Når man hører om overfald på ældre, osv, tænker man da også det sædvanlige. Problemer i Odense, og Gjellerup. Begge steder nægter taxaer at køre. I Gjellerup må folk hente deres pakker på posthuset, da de bliver stjålet. Af hvem. Vær lidt realistiske.
tilføjet af

Hermed bevist.

Ok, du bad om bevis, her er det så:
Bevis nummer 1: Kriminaliteten, korrigeret for socialt lag, er kun 7 procent højere blandt indvandrere end blandt "etniske danskere"
http://www.dst.dk/OmDS/BagTal/Arkiv/14-05-2002-Indvandrere_kriminalitet.aspx
Bevis nummer 2: Kun 11% af kriminalitet i Danmark begås af indvandrere og deres efterkommere.
http://www.politi.dk/PUBL/Kriminalitet%20og%20national%20oprindelse%201998/Kriminalitet%20og%20national%20oprindelse%202000.htm
Så alt i alt må man sige at din påstand er tilbagebevist.
Om jeg erindvandrer eller "etnisk dansker er vel ubetydeligt når bare mine argumenter holder...
tilføjet af

Fejllæst statistik.

Det er rigtigt at hver femte indsat i fængsler i DK er indvandrer, du glemmer bare at 40-50% af disse indvandrere kommer fra Norden, Nordamerika og Europa, så tallet fra muslimske lande ligger på omkring 10-12% af de samlede indsatte i DK. Pudsigt nok svarer det meget godt til andelen af indvandrere fra muslimske lande.
http://www.kriminalforsorgen.dk/publika/etnisk_rap/etnisk_b01.htm
Se tabel 2.
En ting du skal tage højde for når du snakker om Gjellerupparken og Vollsmose er at disse boliger bliver lejet ud til de socialt dårligst stillede, og det er faktisk sådan at når man korrigerer for socialt lag er indvandrere ikke ret meget mere kriminelle end danskere. Måske ville billedet være det samme hvis det var socialt dårligt stillede danskere der boede i områderne...
Se iøvrigt Dansk Statistiks opgørelse, og læs nu det hele...
http://www.dst.dk/OmDS/BagTal/Arkiv/14-05-2002-Indvandrere_kriminalitet.aspx
Alt i alt er dit indlæg for unuanceret og farvet af forudindtagede holdninger, det må være derfor du læser statistikken sådan, når det i virkeligheden fremgår af statistikken at det forholder sig anderledes end du påstår.
tilføjet af

Ikke i statestikken

Nu er det jo kun det der opklares der kommer i statestikken, og den vold jeg henviser til opklares sjældent, fordi der er mange om èn (fejt ik).
Hvis politiet skulle nå at dukke op, så løber alle bare i hver sin retning og væk er de.
Iøvrigt kan jeg ikke bruge de korrektioner for dit og dat til noget.
Selv med korrektioner, viser statestikken da at der er større hyppighed af vold blandt fremmede.
tilføjet af

bortforklaringer som sædvanlig

Hvis du ikke mener at muslimske indvandrere har en højere kriminalitet end danskere er alt håb ude.
Du er ligesom dem der besøgte Stalins sovjetunion og kun kunne se de gode sider.
du er ikke modtagelig fot fakta og er derfor uegnet til debat.
Lev du bare videre i din drømmeverden.
tilføjet af

Hvordan læser du........................

Du skriver:
"Det er rigtigt at hver femte indsat i fængsler i DK er indvandrer, du glemmer bare at 40-50% af disse indvandrere kommer fra Norden, Nordamerika og Europa, så tallet fra muslimske lande ligger på omkring 10-12% af de samlede indsatte i DK. Pudsigt nok svarer det meget godt til andelen af indvandrere fra muslimske lande. "
Artiklen som du selv henviser til, skriver blandt andet det her:
"Tabel 2 viser, at forholdsvis få kommer fra de øvrige nordiske lande, hvilket antagelig beror på overførselsaftaler disse lande imellem. Derimod er der en stor del af personerne af fremmed etnisk herkomst, som kommer fra europæiske lande ud over Norden, herunder især en del fra det eks-jugoslaviske område, Tyrkiet og Polen. Personer fra Mellemøsten kommer især fra Iran, Irak og Libanon, og fra Asien kommer relativt mange fra Pakistan, Sri Lanka og Vietnam. Blandt de næsten 30 afrikanske lande, der er repræsenterede i undersøgelsesmaterialerne, kommer især mange fra Marokko og Somalia. Både hvad angår Nord- og Sydamerika spreder de forholdsvis få personer sig på flere lande."
Helt ærligt - kig lige igen på hvor der kommer mange fra - det er muslimske lande med undtagelse af Polen og til dels eks-jugo. Afsnittet slutter med at påpege AT FÅ kommer fra Nord- og sydamerika.
Puds lige brillerne.............
tilføjet af

Tag dig sammen.

Er JEG ikke modtagelig for fakta? Jeg har lige vist dig fakta... Fej lige for egen dør først!
tilføjet af

Umulig diskussion

Helt ærlig... Det er virkelig for billigt at sige at statistikken ikke holder når jeg dokumenterer det, find en undersøgelse der modbeviser mig, så kan vi måske snakke om det.
Ud over det så tvivler jeg på at al kriminalitet begået af "etniske danskere" bliver opklaret, så det argument holder jo overhovedet ikke.
"Iøvrigt kan jeg ikke bruge de korrektioner for dit og dat til noget."
Dvs. at du ikke anerkender en almindeligt anerkendt metode for at måle på det her? Så er du jo umulig at have en saglig diskussion med... Jeg tror ikke vi kommer længere, når du ignorerer fakta og undersøgelser.
tilføjet af

Netop fordi

Rovdyr overfalder altid de svageste. Det er en del af deres instinkt.
tilføjet af

jeps

vi æder alt, rub og stub.
tilføjet af

Du er galt på den

Alle undersøgelser viser, at muslimske indvandrere er mere kriminelle end de burde være efter deres antal.
Du er for sent ude.
"Humanisterne" er derfor gået over til at prøve at forklare/undskylde deres kriminalitet. Hvis danskerne havde været muslimer og bla.bla.
tilføjet af

vidste ikke at du var

Fremmed med muslimsk baggrund!
Hvorfor generer du så dine trosfæller så groft
er du en perker der hader sine egne .måske derfor du hader mænd. vi danskere er altså anderledes end dine perkermænd
tilføjet af

Nej, du er galt på den.

Denne statistik tager ikke højde for "hvis muslimer var danskere"
Den tager højde for socialt lag, alder geografisk område osv. Dette skel bliver man nødt til at tage med, for der er sgu godt nok også forskel på kriminaliteten blandt folk fra Søllerød og folk fra Nakskov... Hvis man ikke tager dette med bliver det ikke et sandt billede af hvordan tingene forholder sig.
Af denne statistik fremgår det klart at der ikke er synderlig forskel.
http://www.dst.dk/OmDS/BagTal/Arkiv/14-05-2002-Indvandr ere_kriminalitet.aspx
Jeg er også træt af det med "humanister". For det første er det dem der ved mest om de bagvedliggende årsager til problemerne, og derfor også er mest kvalificerede til at komme med løsningsforslag. Derudover er disse undersøgelser ikke lavet af "humanister", men af statistikere og samfundsfagligt uddannede, hvilket intet har at gørte med humanister.
Du må da snart indse at dine argumenter ikke holder...
tilføjet af

lær procentregning- er du kvinde??

der er da klart vi 5 mil de 300.000- derfor regner man i forhold.
ihh og arrrr, du vil jo misforstå
tilføjet af

Statestik kontra virkelighed

Jo jeg kan godt læse statestikkerne men de 7 tilfælde af overfald på mine bekendte er ikke med i nogen statestik, fordi de aldrig er opklaret eller seriøst efterforsket for den sags skyld.
Og hvis du ellers tror på det, så var det ikke hvide gammeldags danskere der overfaldt ganske uprovokeret.
De overfald ved Slagelse station, er også beskrevet af forskellige ofre som ikke danske.
Men det tror du vel heller ikke på, så derfor undgår du så at svare på mine 1. indlægs simple spørgsmål.
Du har jo også helgarderet med overskriften: "Umulig diskusion"
tilføjet af

tag dig lidt sammen

og lad vær med at gemme dit bag social gruppe 1-7- det sgu underordnet - desuden troede jeg ikke du kunne lide at stemple folk i gruppe- men kalder vi dem social er det ok.- ad for helvet en dobbel moral
Vi taler ikke om sociale gruperinger med etnisk tilhørs forhold- Og som gruppe er fremmede og efterkommer af folk fra 3v lande - langt mere kriminelle og over repræsenteret i fængsler og stastestikker- og des uden er statestikker beregninger ikke faktum vel smarte fakta- om de kan tydeligvis ikke bruge statestikken til at konkludere fornuftigt.
Socialklasse 7 - er de bedre end 5 og hvis hvordan - det skulle vel ikke bare være en "ny" måde at sige stavn på-
Du pisser mig oprigtigt af med dine fordomme og socialeklasser og kasser og misforstået måde at konkluder tal på- Hva er du en af dem der relevant at referere til når der diskuteres faglig viden i folkeskolen...
tilføjet af

Sov videre i din drømmeverden

Dødstrusler mod islamdebattører.
Overfald på en universitetslærer, fordi han læser op af Koranen. Knivstikkerier.
En dansk statsborger, som efter være bragt hjem fra Guantanamo annoncerer det legitime i at slå statsministeren ihjel i anledning af hjælpen til at skaffe Irak af med et folkemordsregime. En supplerende anbefaling fra samme om at bruge det papir, på hvilket han har lovet ikke at deltage i mere "hellig krig", som toiletpapir (TV avisen 30/9).
Massiv fusk og snyd når skattevæsen og levnedsmiddelmyndigheder går næringslivet i visse dele af vore storbyer efter. Overfald på parkeringsvagter og brandvæsen sammesteds.
Du har nok en god forklaring!Snork godt!
tilføjet af

ja hørt

humanister lede og forklare selv hvorfor satan er ond og hvorfor det ikke er hans skyld med vores.. Griner stadigt af dit indlæg - fedt skrevet...
Humaniser sølvfølgelig er der altid årsager, men mange gange er de ikke, så hemmelige og komplekse som i gerne vil ha.. se nu jeres forunderlige og unikke menneske = mikrobiologi i organisk forstand-slut- grunde til mislykkedes integration = antal af kulturfremmede- slut.
tilføjet af

Kulturberigere?

Ved Østre Landsret står to tyrkiske fætre i disse dage tiltalt for mordet på en ung italienske turist.
Sådan behøvede det ikke at være. De to fætre kunne have haft en lykkelig tilværelse som fårehyrder på den Anatolske Højslette, og den unge italiener kunne have været hjemme i Italien med mindet om en god rundtur i Norden.
I stedet står vi nu tilbage med drab og ødelagte menneskeskæbner.
Årsagen til denne tragiske udgang skal søges i indskrænkede og egoistiske danskeres ønske om kulturel berigelse.
For at indfri disse kulturløse danskeres drømme om multikultur, skulle de sagesløse fætre absolut omplantes til et land, de ikke holder af, blandt mennesker, de ikke respekterer.
Disse indflydelsesrige danskere kan desværre ikke dømmes juridisk.
Desto mere bør de fordømmes moralsk.
Måtte et enigt folk dømme de skyldige ud af folketinget ved næste valg og forvise dem til deres rette tilholdssted: i historiens skraldespand!
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.