1tilføjet af

Hvordan Gud viser ydmyghed

Den der er ydmyg er ikke hovmodig eller stolt. Ydmyghed er en hjertetilstand der blandt andet kommer til udtryk ved at man er mild, tålmodig og rimelig. (Galaterne 5:22-23) Disse egenskaber skal dog ikke forveksles med svaghed eller det at være frygtsom. De er ikke uforenelige med at Gud kan føle retfærdig harme og gøre brug af sin magt til at ødelægge. Det er snarere sådan at Jehova ved sin ydmyghed og mildhed viser sin umådelige styrke, sin evne til fuldkomment at beherske sig. (Esajas 42:14) En bibelkommentar peger på den forbindelse der er mellem ydmyghed og visdom: "Ydmyghed defineres endelig ... som uselviskhed og er noget fundamentalt ved al visdom." Sand visdom er altså uløseligt forbundet med ydmyghed. Hvordan er Jehovas ydmyghed da til gavn for os?
Kong David sagde til Jehova: "Du [giver] mig dit frelsesskjold, ja, din højre vil holde mig oppe, din ydmyghed vil gøre mig stor." (Salme 18:35) Jehova bøjede sig så at sige ned for at tage sig af dette lille ufuldkomne menneske, beskytte ham og holde ham oppe dag for dag. David forstod at hvis han skulle overleve - og med tiden opnå en vis storhed som konge - var det kun fordi Jehova var villig til at ydmyge sig på denne måde. Der var i virkeligheden ingen af os der kunne gøre os noget håb om at blive frelst hvis ikke Jehova var ydmyg - villig til at bøje sig ned for at tage sig af os som en mild og kærlig Fader.
Det skal understreges at ydmyghed ikke er det samme som beskedenhed. Beskedenhed er en smuk egenskab som troende mennesker må opdyrke. Ligesom ydmyghed er denne egenskab forbundet med visdom. For eksempel siges der i Ordsprogene 11:2: "Hos de beskedne er der visdom." Men Bibelen omtaler aldrig Jehova som beskeden. Hvorfor ikke? Fordi beskedenhed i Bibelen bliver brugt om en der erkender sine begrænsninger. Den almægtige Gud har ingen begrænsninger ud over dem han pålægger sig selv på grund af sine egne retfærdige normer. (Markus 10:27; Titus 1:2) Da han er den Højeste, er der heller ikke nogen der står over ham. Beskedenhed er derfor ikke et begreb der kan anvendes om Jehova.
Men Jehova er ydmyg og mild, og han lærer sine tjenere at mildhed er en forudsætning for sand visdom. Hans ord taler om "en mildhed der hører visdom til". (Jakob 3:13) Andre bibeloversættelser siger "den ydmyghed der kommer af visdom" og "den venlighed der kendetegner visdom".
Hav en god dag!
_________________
På den anden side er åndens frugt kærlighed, glæde, fred, langmodighed, venlighed, godhed, tro, mildhed, selvbeherskelse. Imod sådanne ting er der ingen lov.
(Galaterne 5:22-23) --------------> http://www.watchtower.org/bible/index.htm
tilføjet af

ydmyghed

At den kristne gud er ydmyg siger noget om en tro, eller religion der ikke styres af en autoritær og magtbegærlig tyran.
At tjene sine medmennesker er den største velgerning denne ydmygt indstillede religionsstifter kan foretage sig.
Ikke lige en egenskab der har den største udbredelse i dag i et land der kalder sig kristent.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.