2tilføjet af

Hvem tror de lige de er?

Jeg er efterhånden ved at være lidt frustreret over flere af de love og regler som blive nedskrevet her i landet, og flere er på vej.
1.
Man snakker nu om at det ikke skal være tilladt for danskerne at spille kort og andre spil på nettet.
Hvordan "en-i-hullende" kan sådan noget overhovedet komme til debat. Det er så absolut ikke noget som nogle politikere overhovedet skal blande sig i.
2.
Der skal være ryge forbud det ene og det andet sted, bl.a snakker man om barer og cafeér.
Hvad med om ejerne af de forskellige barer og cafeér selv bestemmer hvorvidt deres 100% eget livsværk skal være røgfrit eller ej????
Alle ikke rygere som har problemer med at gå på cafeér og barer hvor der bliver røget, de kan søge hen på dem som ender med at være røgfri, mens alle rygere så sikkert vælger stederne hvor der må ryges.
HVORFOR er det noget som politikerne mener at de skal blande sig i???
HVEM tror de 179 mennesker i folketinget egentligt at de er????
tilføjet af

Jamen

DET ER VITTERLIGT NOGET ROD, med de politikere.
De kan vedtage love og regler, som det offentlige skal have udredt, fordi de gerne lave disse for dem, så vigtige love om, og helst med tilbagevirkende kraft, så det ikke er til at arbejde med.
Så sent som i dag udtalet "FJOGET", at der til offentligt ansatte burde udbetales en bonusløn for et godt resultat.
Er det for ham, et godt resultat, vi i det offentlige, skal udbetale penge efter diverse lovgivninger? DVS. at de, personer i det offentlige som skal forvalte disse love, er nødsaget til, at give et afslag på ansøgninger, lovene er jo i de fleste tilfælde "et skøn" som der står og kan forvaltes meget forskelligt. Husk revisionen kommer.
Jo flere penge, den enkelte ansatte kan give afslag på, må jo være godt for "FJOGET", det vil sige, at jo mere kommunerne sparer, desto mere skal vi ha´i bonusløn, det vil jo være den rette indstilling ifl. "FJOGET".
Kors hvor bliver vi rige.
Hvorfor skal politikere også blande sig i lønforhandlinger, det er vi da i vores fulde ret til, sammen med arbejdsgiver, selv at forhandle om?
tilføjet af

Flertallet ønsker at bestemme.

Angående spil på nettet er det største problem vist skatteunddragelse af evt. gevinster...
Det er en øjebæ efter manges mening... Derfor forbudt !
Angående med rygning er problemstillingen lidt den samme. Der er flertal for helt røgfrit miljø og derfor prøver nogle at presse forbudet ned over hovedet på bl.a. restauratører, som du så ganske rigtigt påpeger...
Jeg vil ikke tage stilling til rygning i dette indlæg, men gerne til forbuddet generelt !
Jeg syntes at det er dybt dobbeltmoralsk at forbyde rygning på alle restaurationer hen over hovedet på de respektive ejere...
Især når man holder det forbud og dets argumenter op imod argumenterne imod alkohol, som jo stadig skal være frit tilgængeligt samme steder...
Ved rygeforbud er der kun et vægtigt argument, nemlig sundheden og problemet i at være offer for passiv rygning ! Det er fuldt forståeligt...
Ved alkoholforbud er der kun et vægtigt argument, nemlig sundheden og problemet i at være offer for passiv alkohol ! Det er fuldt forståeligt !
Hvad der ikke er fuldt forståeligt er at man tilsyneladende ikke vil være med til at forbyde alkohol...
Er det mon fordi at flertallet nyder en lille en, modsat tobakken❓
Jeg kan ikke rigtigt se andre muligheder...
Ved rygning på restaurationer kan ikke-rygeren som jo er over 18 år selv vurdere om vedkommende vil løbe risikoen ved passiv rygning og derfor blive eller gå, alt efter det personlige valg !
Ved alkohol er langt de fleste ofre børn ! Dem som der fjernes 8 af i døgnet, primært på grund af alkohol ! Eller det ufødte foster som ligger i moders liv og får alkoholen ind den vej !
Disse børn og fostre kan ikke selv påvirke deres valg ! De har da krav på større beskyttelse end den voksne som selv kan sige fra !
Men nej !
Sådan er vores verden desværre ikke skruet sammen... Her skalter og valter vi efter hvad der er flertal for, og egentlig ikke efter egne argumenter, nemlig hvad der er sundt og derfor hvor at der skal beskyttes...
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.