8tilføjet af

Hvad betyder 'pragmatiker'?

Nu har jeg gentagne gange læst, at Anders Fogh Rasmussen er en pragmatiker.
Er der nogen, der kan fortælle mig, hvad der kendetegner en pragmatiker?
Takker! 🙂
tilføjet af

Dette

Fokus på at tingene fungerer i praksis
tilføjet af

Praktisk

I følge Politikens Dansk Ordbog 2. udgave 1. oplæg fra 2002 er definitionen på.....
Pragmatik: 1) [........], 2) en saglig og praktisk orienteret politik.
Pragmatiker: En person der lægger vægt på det praktisk gennemførlige frem for på principper og idésystemer.
Pragmatisme: 1) En tilbøjelighed til at lade beslutninger om handlinger vejlede af deres praktiske følger. 2) (filosofi): En erkendelsesteoretisk retning ifølge hvilken en erkendelse er sand hvis den er hensigtsmæssig, snarere end hvis den er i overensstemmelse med virkeligheden.

På en måde kan man godt sige at en pragmatiker er det modsatte af en idealist. Med mindre man har gjort den pragmatiske tankegang og adfærd til sit princip og på ingen måde ønsker at brydes med denne. Måske kan man godt sige at Anders Fjogh var pragmatiker på nogle punkter, men på andre punkter var/er kan han vel godt betegnes som idealist. Og på mange punkter var han bare en klovn:-)
Godt vi er sluppet af med ham. Ikke at den nye statsmedister er en tøddel bedre. Det er pest eller kolera i dansk politik.
tilføjet af

Når det er om Fogh

Så skal det nok oversættes som stivnakket og enerådende, ihvertfald af oppositionen.
tilføjet af

Enig

Kunne godt lide Pia Kærsgårds kritik af Helle Tornings røvslikkeri her i dag:-D Ellers synes jeg næsten aldrig om det DF monster
tilføjet af

Lystløgner og mekanisk dukke

de ensidigt gentagne floskler gør ham velegnet som kandidat som nisse i Tivolis mekaniske julelandskab.
tilføjet af

Karakteristik af pragmatiker

tilføjet af

.... en med ambitioner og vil fremad ...

Du kan godt lide at få tingene til at fungere i praksis. Du læser nødigt en manual fra ende til anden, så vil du hellere prøve dig frem.
En filosofi eller en teori kan kun bruges, hvis den kan omsættes i praksis. Derfor vil du gerne efterprøve din nye viden i praksis. Du har det fint med at deltage i åbne diskussioner, men ser gerne, at man overholder dagsordenen. Du accepterer kun en argumentation, hvis den kan relateres til praksis.
Når du formulerer dig, er det kortfattet og præcist. Du er god til sætte dig mål, og du bruger gerne tjeklister for at styre din arbejdsproces. At arbejde alene er ikke noget problem for dig.
Vejledning til pragmatikeren
Som udgangspunkt vil du som pragmatiker altid vælge en pragmatisk indgangsvinkel til nyt stof. Det vil sige, at en god indgangsvinkel til optimal læring for dig er når du:
kan se en tydelig sammenhæng mellem det der skal læres og et reelt problem fra praksis.
har mulighed for bruge det lærte i praksis.
får vist teknikker, du kan bruge i din egen hverdag.
har mulighed for at afprøve og teste teknikkerne.
har mulighed for vejledning fra en ekspert.
kan koncentrere dig om de praktiske problemfelter.
Men samtidig bør du som pragmatiker se om du kan udvikle nogle af de andre læringsstile, så du kommer rundt i hele læringscirkel og dermed opnår en mere helheds orienteret læring. Herunder ser du hvordan du kan arbejde med dig selv og dermed udvikle blandt andet din aktivistiske, teoretiske og reflektoriske læringsstil.
Prøv at fordybe dig i et stof, selvom det ikke umiddelbart lyser ud af det, hvad det kan bruges til.
Prøv at belyse en problemstilling ud fra flere synsvinkler inden du konkluderer og lægger dig fast på en løsning.
Træn din tålmodighed i diskussioner, hvor det ikke går efter dagsordenen. Det kunne være at der gennem et sidespor kom et godt forslag frem.
Øv dig i at blive bedre til sætte fokus på processen og ikke kun resultatet. Ofte bliver resultatet bedre, hvis der har været en harmonisk proces.
tilføjet af

pragmatiker

pragmatiker har rn betydning der svarer til noget ideologisk/ideel/principielt. Den pragmatiske løsning er den praktisk gennemførlige løsning, som måske ikke er helt ideel, hvis man skulle gøre tingene helt efter bogen, men som til gengæld er lidt nemmere at føre ud i livet. At være pragmatiker omkring ting vil sige, at man slækker lidt på principperne for så til gengæld at sikre, at tingene faktisk bliver gjort/sker.
Pragmatisk betyder praktisk, sagligt, konkret. Det bliver for det meste brugt om de direkte modsætninger til noget der er teoretisk eller idelogisk.
pragmatiker [pragmatisk] :
erfaren, sagkyndig, praktisk betonet, klog;
som lægger vægten på det nyttige, på det praktisk gennemførlige;
opportunistisk;
formålstjenlig, nyttig;
som fremstiller årsagssammenhæng;
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.