0tilføjet af

Humor skal gøre danskerne til e-borgere

Jeg kan ikke dy mig, for kort at beskrive nogle hændelser som jeg har måtte sande, er tørre fact om mine erfaringer med de offentlige myndigheders samt nogle større mediahuses måde at håndtere e-mails på.
Endvidere håber jeg på, at andre vil give konstruktiv feedback. Det ville være dejligt.

1. eksempel:
Erhvervs og Selskabsstyrelsen,
en chef har udtalt, vi vil helst have, at man skriver til os pr. brev, da det letter sagsbehandlingen. Og vores arkiveringmuligheder!
- Flot udtalt ikke?

2. eksempel:
Københavns Politi,
Man skrive til dem, kommer der svar tilbage?
- Nej, der sendes intet, hverken elektronisk el. pr. post danmark vedr. henvendelsen.
Efterfølgende kontaktes myndigheden personligt.
Der udtales, tja, nogle e-mails bliver forlagt, desværre.
Er det normalt?
3. eksempel
Statsadvokaten,
Der svares tilbage elektronisk, prompte samme dag. Men af den forkerte afdeling hos statsadvokaten.
- Man sender så en e-mail igen, for at få oplyst den rigtige afdeling.
Man får så e-mail adr. fremsendt.
Efter ca. 3 uger, fremkommer der et brev via post danmark.
4. eksempel
BT,
Der svares tilbage, vi har været under pres, så beklager, at du ikke har fået besvaret dine henvendelser, der vil blive fulgt op på disse.
- Men lige pludselig, er personen der ikke længere efter at have rykket BT! Hvem er så kontaktpersonen?
5. eksempel
Berlingske Tidende,
En mail sendes til en journalist, e-mailen
havner hos en bt journalist istedetfor.
- Der kommer en henvendelser men ikke et svar.
6. eksempel
En lokal avis
Der fremsendes en mail til en journalist
- Der kommer intet tilbage

Status: for e-mails
E-mail korrespondancen synes at have særdeles alvorlige mangler, i måden de håndteres på.
Yderligere, kan man så udlede, brug telefonen.
Eller fremmød personligt.
Humor artiklen kan ses her.
http://www.computerworld.dk/Default.asp?Mode=2&ArticleID=29291
Mon den virker? Eller er det bare spild af reklamekroner?
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.