1tilføjet af

finanskrisen vare ved!

Vi er slet ikke ude af krisen før de store multinationale selskaber har fået betalt deres regning som de har undladt at betale i flere år. Vi skal have uddannet flere folk til kvalificeret arbejde og virksomhederne skal modtage dem, ligger deres evner lavere end virksomhederne forventer så må de selv i gang med egen uddannelses proces.🙁
Det Italienske togselskab må til at betale for det ualmindelige dårlige arbejde de har udført med vore IC4 tog som endnu ikke er kommet igang. En Kattegat-bro og en bro Falster- Tyskland må vente. Mens der arbejdes på at forbedre forholdene mellem de 4 store byer i Danmark til timekørsel. Forbindelsen København-Odense skal kunne gøre hold ved Regionsgrænsen Hovedstaden/Sjælland og i Køge Odense-Århus strækningen skal have ophold i Fredericia. Der bør arbejdes på en Metro-bane imellem de Københavnske omegns kommuner. Og bus trafikken forbedres fra disse stationer. Vi forventer også at det kommer til et opgør mellem den kollektive trafik og bilismen så de tætbefolkede bydele friholdes for den trafik som skal forbi de bymæssige bebyggelser. Det bør ske ved at der indføres en bom afgift. En effektiv moderne grøn infrastruktur er vejen for samfunds-økonomiske tiltag, vi spilder tiden ved at holde i køer. Medarbejderne skal kunne komme hurtigere til/fra arbejde. Og godstrafikken afvikles med laves mulige omkostninger.😮
Førtidspensionen skal ikke afskaffes, men begrænses så dem der ikke er nedslidte ikke kan forvente at få tildelt pension ved den nu-værende grænse men først efter yderligere 5-års tid. Og der gives ikke pension til personer som har oppebåret en løn svarende til en statsminister og departementschef selv om ministeren skulle blive afsat, men tage nyt job før denne tildeles folkepension efter yder-ligere en valgperiode. 😖
tilføjet af

Til del enig

Man bør revidere de offentlige ydelser så kun dem som trænger fordi de er gamle, syge og nedslidte samt de som er i økonomisk nød får dem. Efterlønnen kunne der godt kigges på, så den kun gives til folk der reelt er nedslidte og man kunne også se på det rimelige i at børnefamilier pr. automatik skal have penge af det offentlige. Reserver børnechecken til de enlige mødre på SU og andre som har brug for pengene.
I en krisetid er et stort infrastrukturprojekt på sin plads og en kattegatbro kunne være en super investering. Den vil skabe arbejdspladser mens den bygges i en krisetid og den vil for alvor binde landet sammen så man kan rejse let og ubesværet mellem øst og vest. Det vil skabe en hidtil uset dynamik i samfundet fordi det bliver muligt at bo i Århus og arbejde i København i og med det kun vil tage 1 time at rejse med tog.
Håndværks og service virksomheder i Østjylland og på Sjælland vil med et få et meget større kundepotentiale og kundeopland.
Da storebæltsbroen kom skabte den med et en hel masse ny dynamik i samfundet og det samme vil ske med en kattegatsbro.
Lad os få de ledige fra ghettoerne og anden almen boligslum ud og bygge bro i bogstaveligste forstand.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.