4tilføjet af

Der er rigsalarm i Sverige nu grundet farlig dansker

Årsagen er en farlig mentalsyg dansker er sluppet ud fra galeanstalten i Roskilde, galningen styrer mod Sverige, hvor han forfølger den svenske prinsesse Viktoria.
Galningen har været tæt på flere gange, Sverige har et problem med ikke blot sine egne galninge, men i høj grad også farlige gale danskere, der hjemsøger Sverige.
Selv gale danske læger hjemsøger Sveriges hospitaler, da de ikke kan finde plads på danske hospitaler, der tør tage dem i turnus, grundet deres farlige galskab.
Når de praktiserer på de svenske hospitaler, tror svenskerne, at årsagen til deres ofte usammenhængende vrøvl skyldes sprogproblemer og ikke mentale forstyrrelser. Når det så er lykkedes for dem at komme igennem turnus i Sverige, rejser de hjem og starter en lægepraksis, da deres galskab ikke synes så meget i en privatpraksis. Selv om lægeforeningen ofte søger at smide de gale læger ud af foreningen, bliver de genindsat af domstolene, når deres lægefamilie leverer læge erklæringer på, at de gale er helt normale.
Man skal være varsom med at omgås sådanne lægetyper, hvis man skriver de er gale, så sagsøger de den normale der har skrevet det, de møder så op med en anden ligeså gal læge, der afgiver mundtlig forklaring på, at galningen skam er helt normal. Så dømmes den normale for injurier, og den gale får domstolens dom på, at være helt normal, uagtet graden af galskabens farlighed.
Indimellem ligner det mere en mellemled mellem Monty python performance og Gøgereden i dagens dannevang ved domstolene, man behøver vist ikke være binde gal, men det siges dog at hjælpe hvis det er tilfældet. Tænk de kan få en dom på at være normal, selvom de er bindegale, tilmed kan den normale risikere, at få suppleret sin såkaldte injurie påstand med fængselsstraf i tilgift i dommen.
Kafkas processen ligner en søndags eventyr i sammenligningen hermed. Danmark kan nok optages i Guinnes Record bok med sådanne tilfælde.
tilføjet af

Ja...

det lyder meget rigtigt alt det du skriver..:-)
tilføjet af

Rigsalarmen afblæst galningen er igen buret inde

Ak ja ak ja, der er forskel på folk, jeg sukker forgæves efter, at få mine farlige mentalforstyrrede overboer tvangsindlagt...
tilføjet af

Der er mange problemer med farlige gale i boligselskaberne

Det er stort set ikke muligt, at få smidt farlige gale mentalforstyrrede ud, eller få dem tvangsindlagt. Artikler fra Århus viser, at de ikke kan komme af med en gal psykotisk kvinde der forfølger og terroriserer andre i opgangen.
Selv har jeg forsøgt, at komme gale mentalforstyrrede overboer med især en gal kvinde til livs, men selv om de terroriserer faretruende med trusler, er der tilsyneladende ingen mulighed for, at få dem smidt ud, politiet kan heller ikke gøre noget, det samme sker i Århus også, hvor de forgæves har forsøgt sig.
Men gale der terroriserer hører ikke hjemme i et boligselskab, men på i en bolig med andre gale, Danmark er her et afskrækkende eksempel på hvor retsløs man kan blive, når gale terroriserer. Jeg har haft flere møder med politiet, efter bl.a. dødstrussel fra en anden gal i opgangen. Her er der så kun nødværge, at ty til, når og hvis de forsøger, at trænge ind i boligen.
Hvis det når så vidt, må man gøre hvad man selv akut skønner nødvendigt i nødværge, man må f.eks. bruge en køkkenkniv som forsvar, hvis man er i livsfare. Problemet opstår, når de gale er afkom af gale læger, det er oftest gale psykiatrilæger, så udsteder de falske attester på de gale farlige galninge afkoms ufarlighed og såkaldte normalitet. Tilmed søger de gale at anvende deres gale familier i et forsøg på, at få dem de terroriseres smidt ud. Men beskeden her fra politiet var, at nødværge også kan anvendes mod gale læger, hvis de skulle gøre forsøget.
tilføjet af

Psykiatrilægerne har opbrugt deres goodwill hos domstolene

For førstegang har en domstol Vestre landsret frakendt en psykiatrilæge sin autorisation som læge, denne forbydes nu, at arbejde som læge/psykiater.
Dommen afspejler et retspolitisk ønske om, at det skal være slut med straffrihed for lægerne, underhenvisning til, at der er lægemangel.
Lægerne har begået sig som det værste udskud og har udviklet sig til, hvad der kan betegnes som en rotterede med de værste mentale misfostre der kan opdrives indenfor EU.
Domstolen har ved denne frakendelse af retten til at arbejde som læge/psykiater, sendt et hårdt tiltrængt retspolitisk signal til lægerne/psykiaterne om, at fra nu af vil det koste bestallingerne, at begå sig helt hovedløst som de hidtil ellers havde domspraksis for ikke fik nogen konsekvenser for dem.
Dommen vil utvivlsomt give en række yderligere retssager med krav om fratagelse af lægeautorisationerne, da mange har afholdt sig fra at anlægge sådanne sager grundet den hidtil udsigtløse domspraksis for, at sådanne krav afvises ved kendelser.
Lægemiljøet er meget betændt med farlige forrykte tilfælde, der ikke burde have lægeautorisationer, men snarere have status som farlige psykiatriskepatienter på lukkede psykiatriske afdelinger.
Sverige vil nu igen blive hjemsøgt af farlige danske læger, der ikke har kompetencerne og mentaliteten til, at de danske hospitaler tør lukke dem ind. Man har set denne strøm over Øresund af danske læger der bor i hovedstadsregionen og arbejder på de svenske hospitaler, der også lider af markant lægemangel. Der er selvklart noget galt med hovedet på sådanne læger, der søger job i Sverige og bor i Danmark til en lønniveau der er 45% lavere end danske læger får. De søger ofte tilbage når deres turnus er udløbet, og starter private lægepraksis, hvor der er tradition for, at gale læger kan have enmandspraksis eller lægepraksis med en mentalsyg lægesamlever.
Lægeforeningen står svagt, når de forsøger at smide sådanne farlige hjemvendte læger ud af lægeforeningen, da de hidtil er blevet afvist i deres krav ved domstolene. Noget tyder dog på, at lægeforeningen fremover vil få held til, at få de mentalsyge forrykte smidt ud af foreningen ved kendelser fremover, da deres fredning nu er ophævet.
   
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.