7tilføjet af

2G'ERE ANGRIBER FOLKEVALGT!

En bil med fire unge andengenerationsindvandrere lå foran Nasar Khadars bil. Du unge 2g'ere gav ham fingeren og lavede tegn der skulle forestille at han skulle dø. I et lyskryds går de ud af bilen og går hen imod Naser Khaders bil. Heldigvis bliver de standset af hans livvagter.
http://ekstrabladet.dk/112/article226358.ece
Da jeg læste om episoden blev jeg edderrasende. Hvad fanden bilder sådan en flok fanatiske svin sig ind. De angriber en demokratisk valgt politiker - de anriber Danmark!
De burde udvises for bestandigt og her må jeg godt nok sige at jeg ISKOLD mht. deres unge alder og og om de måtte være opvokset og evt. født her i landet. Når man forfalder til den slags menneskefjendsk og formørket midaldermentalitet har man tydeligvis mindre tilknytning til DK end til familliens oprindelsesland.
Så lad os krydse fingre for at de får en benhård og velfortjent straf!
tilføjet af

helt enig

UD MED LORTET!!! De er ikke til gavn for Danmark. Jeg er træt af deres hyleri!!!
tilføjet af

De drengerøve...............

.........skal da bare sættes i spjældet med de voksne. Forhåbentlig kan de derefter betragtes som "damerøve" ;-))
tilføjet af

Helt enig

De sku følges direkte til flyveren. Farvel og tak ! Så kan de lære det !!
tilføjet af

Bliver

2. G ere fra islamiske middelalderlande bliver betragtet som "kulturberigere" af partiet de radigale. Men årsagen er nok den, at de "kulturberigende" velfærdflygtninge skal bruges som radigalt stemmekvæg ved valgene.
tilføjet af

angreb på demokratiet!!

Et angreb på en folkevalgt er et angreb på demokratiet, og skal på ingen måde tolereres.
Der skal statueres et symbol, så det ikke gentager sig..
Skik følge eller land fly!
tilføjet af

Link her

tilføjet af

Tak for jeres svar

Det glæder mig at alle kan se at det her er FULDSTÆNDIGT UACCEPTABELT! Muslimer kan være flinke og gode, og heldigvis er de fleste af dem det.
Men dem som ikke vil acceptere demokratiets spilleregler og som ikke kan tolerere vores værdier. Dem som kommer med fanatisme, foragt og had, ja de har såmend nok valgt det forkerte sted at bo!
Med det hvor de politisk korrekte bliver af spørges der.
Politisk korrektheds-ekstremister som f.eks. Thøger Seidenfaden, vil med garanti tale uden om og nedrosle episoden til blot at være drengestreger. Måske vil de mest ekstreme af dem som f.eks. Seidenfaden selv, endda forsvare dem, med henvisning til at det er Naser Khaders egen skyld.
Det man nemlig skal huske på, er at politisk korrektheds-ekstremisterne opererer med et begreb der hedder strukturel racisme. Strukturel racisme er et begreb opfundet af den i Sverige bosatte forsker Masoud Kamali. Strukturel racisme (*) er kort fortalt at samfundet er opbygget omkring danske værdier, sprog med videre.
Derfor kan de bortforklare vreden imod Naser Khader med at han forråder sine egne og går den danske majoritets ærine.
For mig at se er det selvfølgelig nonsens. Selvfølgelig er det danske samfund opbygget omkring danske værdier, normer, sprog etc. Det kan der da ikke være noget odiøst i. Kommer man hertil som tilflytter er det da den naturligste ting i verden at man tilpasser sig det samfund man kommer til. Man er sgu sær hvis man mener at vi skal til at ændre vores samfund for at tilgodese folk der tilfældigvis er flyttet hertil, hvoraf hovedparten endda er økonomiske flygtninge kommet hertil gennem de tidligere så lempelige familliesammenføringsregler.
*********************************************************
Relevante kildehenvisninger:
>>...Måske ser vi et symptom i de udtalelser, der er kommet fra professor Masoud Kamali. Han har kritiseret integrationspolitikken ud fra en tanke om, at selve dette, at staten er svensk, er diskriminerende. Den bygger på svenske værdier, sproget er svensk etc. - hvad der jo er uomtvisteligt rigtigt. Enhver kultur eliminerer jo noget andet, det ligger i sagens natur, men det er han modstander af. Strukturel racisme kalder han det.
Kamali blev indsat af Mona Sahlin i et forskningsprojekt som afløser for docent Anderst Westholm - den selvsamme, som af Kamali var blevet beskyldt for at tjene indvandrerfjendtlige kræfter. Udnævnelsen fik en række forskere til at protestere, og Mona Sahlin svarede igen ved at beskylde dem for - ja strukturel racisme.<<
Citat fra et interview med den amerikansk fødte og i Sverige bosiddende socialantropolog Jonathan Friedman.
JP-international 12. sep. 06.
Anders Samuelsen (R) om Thøger Seidenfadens kritik af Naser Khader (R)
http://www.anderssamuelsen.dk/flx/dansk/i_pressen/debatindlaeg/rollemodel_beskaemmende_kritik_af_naser_khader/
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.