3tilføjet af

Visum til Danmark?

Kære brugere af SOL.dk.
Jeg har en onkel uden for EU som ønsker at besøge Danmark i et kortere periode. Han ejer sin egen virksomhed i udlandet; formålet er derfor ikke at bosætte sig i Danmark.
Er der nogen der ved hvordan og hvorledes med visum til Danmark?
Tak på forhånd.
VH HUGO
tilføjet af

En fornuftig løsning

Har din onkel prøvet at kontakte den danske ambassade, konsulat eller repræsentaion i hjemlandet?
tilføjet af

re: Bimmer

Hej.
Han har kontaktet den Danske ambassade i udlandet. Det ser ud til at den Danske ambassade i udlandet kræver at vi som modtagere kan stille op med 50.000 DKR for at dække evt. omkostninger i forbindelse med svindel eller lign.
De Danske authoriteter har fortalt os at der ikke er nogen krav om 50.ooo DKR.
Denne uoverensstemmelse er grund til at jeg skriver her i forummet, for at høre om folk der havde været i samme situation som mig.
VH Hugo
tilføjet af

Danske regler

Stk. 2 . Udstedelse af visum efter stk. 1 kan betinges af, at den herboende reference stiller økonomisk sikkerhed for betaling af et beløb på 50.000 kr.
Stk. 3. Beløbet nævnt i stk. 2 forfalder til betaling, hvis udlændingen efter indrejsen uden fornøden tilladelse opholder sig i Danmark eller i et andet Schengenland ud over det tidsrum, der er angivet i det udstedte visum, jf. dog 2. pkt. Halvdelen af beløbet nævnt i stk. 2 forfalder til betaling, og det resterende beløb frigives, hvis opholdet varer op til en måned ud over det angivne tidsrum. 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse, hvis udlændingen godtgør, at overskridelsen af det angivne tidsrum skyldes omstændigheder, der ikke kan lægges udlændingen til last.

Læs resten her: http://www.themis.dk/synopsis/docs/Lovsamling/Udl%C3%A6ndingeloven.html
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.