15tilføjet af

Vilje og vej

En forudsætning for at integration kan lykkes,er at integration tillades af de såkaldte allerede integrerede.
Og at integration ikke saboteres af falske profeter
,propagandister og ekstremister og det uanset national oprindelse og eller religion eller anden livsfilosofi politisk eller ideologisk, og at disse forhindres ret til at være de overvejende meningsdannere, og derved frembringer den destruktive og nedbrydende primitive ( væren sig selv nok kultur )adfærd , som desværre bliver mere og mere udpræget. Overgreb på menneskerettigheder et eller andet vilkårligt sted i verden, berettiger ikke eller retfærdiggør tillsvarende handlinger andet steds .

Hvor der er positiv og konstruktiv vilje er der også vej. Det er det det hele handler om . Hele tilværelsen
og uden forbehold.
UN menneskerettighedserklæring :
Artikel 1.
Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd.
tilføjet af

Øh hvem sagde

at man skulle lære at opføre sig ordentligt for at kunne blive integreret?
Måske indlemmer du uden videre kriminelle adfærdsvanskelige og respektløse mennesker i din familie uden andet end et smil på læben og en tyrkertro på det gode i alle mennesker, men vi andre er desværre ikke helgener ligesom dig og vi vil godt have at de folk der skal integreres til at være en del af vort samfund også forsøger at vise os at de er værdige til at være det og at de ger vil være en del af vort land!!!!!
Det er rent ud sagt til at brække sig over at høre så mange floskler og selvretfærdige højtravende og urealistiske ord på en gang, så kunne du ikke splitte dine moralprædikener lidt ud? Og gerne skrive dem lidt spredt på debatsiderne på nettet, så vi andre ikke konstant skal belemres med det hele?
Fordi man ikke underdanigt kysser alle fremmedes fødder er man ikke nødvendigvis racist!!
tilføjet af

han er gud over alle børn.

han tilgiver alle arabiske voldsmænd, der ødelægger livet for alm. mennesker, det er hans mission her på jorden,men sådan er det tit når man ikke kan se teksten på væggen.
tilføjet af

vilje og vej udemærket tråd

men der er en ligende kørende.
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=44951
tænk lidt over det?
tilføjet af

Sover ej

Jeg ser, hører, føler og er særdeles levende og i det samme land, og jeg ryster ikke så meget som en mm.Jeg giver dig også ret i mange af de uretfærdigheder du pointere, og der findes mange mange flere.Og jeg prøver ikke på nogen måde at retfærdiggøre dem
( se forøvrigt andre af mine indlæg f.eks. udenrigspolitik )( og Jeg har selv set og oplevet Tuol Sleng , men det er et helt andet kapitel)
Men det rokker ikke ved noget. Det ene onde har aldrig undskyldt eller retfærdiggjort et andet. Eller forsøgt sagt på en anden måde, fordi der findes sygelige ekstremister og fanatikere der begår vold og terror kriminalitet og krænkelse af menneskerettighederne i et af verdens brændpunkter eller et vilkårligt andet sted, så retfærdiggør eller undskylder det ikke noget,og det må heller ikke tilskynde til eller lade undskylde andre menneskegrupperinger eller propagandisters tilskyndelse til at så kan bare også gøre det her og andre andre steder.( krænke menneskerettighederne )
Ubetinget Artiklens formål fejler ikke noget ej heller ordlyden , problemet er blot at der er ekstremister og enfoldige ubesindige mennesker over hele jorden ,hvadenten de så kalder sig Khmer rouge , eller Al quida,Bader Meinhof, eller informationsministre ,som i kraft af deres sygelige endfoldighed og agitation ikke vil tilstræbe at efterleve artiklens ordlyd og formål, og bruger overtrædelserne som en undskyldning for egne handlinger som forårsaget af andres skyld. ( som Tyskland i 30 med forfølgelser)
tilføjet af

ville ønske

at elven skrev lidt kortere sætninger. Så kunne vi andre fjolser måske forstå de vise ord der efter Elvens egen mening fosser ud af vedkommende!
Hvorfor undskylder man så de utilpassede, kriminelle indvandrere med at de er dårligt integreret, at de bliver dårligt behandlet, at de kommer fra lave sociale kår osv.osv.? Der er jo ingen undskyldning. Det fremhæver du jo, såvidt jeg kan forstå, selv!
Alle mennesjer uanset religion, kår, race og sociale vilkår har et ansvar for sit eget liv og for sin omgang med andre mennesker. Hvis bare ALLE levede op til det! Men det gør ALLE ikke!!! Og mange (jeg siger ikke alle) indvandrere mener de kan te sig som de vil og blot råbe op om racistiske danskere såfremt man beder dem opføre sig pænt! Det hører ingen steder hjemme, men det er IKKE racisme eller et spørgsmål om religion!!
Prøv dog at forstå, at der er ganske almindelige mennesker herinde, der blot har fået nok af tyranniet!
tilføjet af

Tyrani

Korte sætninger :
Der findes ingen almindelige mennesker, alle mennesker har deres personlige særpræg ( og heldigvis for det ).
Men det betyder netop at man dermed ikke skal generalisere , eller sætte et helt folkefærd i bås med
eller lægges til had for nogle sygelige afvigeres handlemåder, uanset hvem , hvor og hvordan.
Og jeg kan slet ikke forstå hvad det er for et tyrani du
hentyder til. Det må være noget der har udspring fra din egen sygelige fantasi eller dit eget indskrænkede og indædte had til dine medmennesker.
tilføjet af

Hmmmm hvem er Elven?

hvis der er nogen der har en sygelig fantasi, er indskrænket og har et indædt had til sine medmennesker, som du så smukt udtrykker det, ja så må det være dig selv.
Du mener at alle der ikke falder pladask på maven for forbrydere, undertrykkere og mordere, er racistiske og dårlige mennesker. Synd for du stempler så samtidig 98% af befolkningen(mindst), hvem er det så der er indskrænket????
Tyraniet består netop i, at man ikke kan få lov til at lufte sin holdning til bl.a. afstandtagen fra krimineladfærd og undertrykkelse af andre mennesker og racer, uden at man automatisk stemples som værende sygeligt indskrænket racist!
Efter din mening er jeg racist og ikke human hvis jeg siger idiot til en tyrker, men det er ok hvis jeg siger idiot til en dansker! Hvorfor kunne tyrkeren ikke have været en idiot i sin opførsel????(blot et eksempel).
Jeg må indrømme at netop din holdning og manglende evne til at se flere facetter af samme sag er et udpræget udtryk for indskrænkethed.
Jeg finder det også usmageligt at man i den grad forherliger andre og slår om sig med letkøbte floskler uden at se på realiteter og begrunde sine holdninger med andet end andres "artikel nr dit og dat" som du ofte forfalder til!
Du fatter åbenbart ikke at der trods alt findes mennesker med anden holdning end din egen og at disse mennesker ikke nødvendigvis er dårlige, men at de måske blot ser tingene på en anden måde (alle er jo forskellige og heldigvis for det), men du VIL ikke acceptere det og se tingene fra anden side. Synd! Du behøver jo ikke være enig i andres meninger, men derfor kan man godt respektere dem!
Indrømmet, nogle debatindlæg er hadefulde, simple og ubrugelige, men der findes også mange sobre og gode indlæg fra begge "lejre", men jeg må faktisk tilstå, at uanset hvor velformuleret du måske er (ved ikke helt hvor meget der er dig og hvor meget der er afskrift), så hører dine indlæg ikke ind under kategorien sober og saglig debat, for du mangler totalt evnen til at respektere andre mennesker med en anderledes tankegang end din egen!
tilføjet af

10 og 13

Du får et rent 10 tal for velformulerthed og systematisk orden, hvor er det dog flot skrevet ,og hvilken præcisering, det må have været en kæmpe anstrengelse ,
jeg ville ønske at jeg kunne udtrykke mig så klart og velformuleret, og nu ved alle så præcist hvem Elven er, og det selv om tråden var/er en helt anden.
13 tallet det får du for din fordrejning og din tillæggen mig motiver og meninger jeg aldrig har givet udtryk for og din systematiske manipulering og tillæggen mig konklusioner og holdninger som står i dimentral modsætning til det oprindelige af mine holdninger og mit virke.
For oprigtighed og forståelse , historik og fyldestgørelse må jeg desværre sige rent 0. og at du ikke har fattet en lyd af det af mig skrevne, ja det skal du ikke bebrejde mig, men kun dig selv.
Endvidere kan jeg tilføje til dit CV af mig . At Elven
er et optimistisk menneske med et positivt livssyn og er gift med en såkaldt ikke etnisk dansker, og at det er ham der står som garant for sin families sikkerhed ( nu og formodentlig også mange år ud i fremtiden endnu ) og dermed også dens integrering. Elven har desuden i kraft af sit virke opholdt sig i mange forskellige af verdens brændpunkter ,for en humanitær indsats.
tilføjet af

Tjah..

Blev vi lidt klogere????? Måske lidt.
Ved nu ikke rigtigt om der er tale om fordrejning af motiver og meninger? For det første er det meget sjældent du giver udtryk for dine meninger. Som regel spises vi af med en afskrift fra en artikel et elelr andet!
Hvis dine holdninger og konklusioner var så klare og entydige som du selv mener, så er det da utroligt at de overhovedet kan misfortolkes? Muligvis har jeg ikke fattet en dyt af hvad du skriver? Måske er det forbi jeg er mindre begavet? Eller måske skyldes en vis portion af dårlig og uklare tilkendegivelser fra din side og manglende evner fra min? :o) Hvem ved?
Misfortolker du aldrig indlæg? Ofte bliver bl.a. jeg beskyldt for at være racist, ligesom flere andre herinde, blot fordi vi tillader os at være en smule kritiske overfor den opførsel visse indvandrere og efterkommere efter disse lægger for dagen! Fordi jeg også mener at den fremherskende tolkning af islam er fjendsk og hadefuld overfor anderledes tænkende mennesker! Det gør vel ikke nødvendigvis os andre til racister og uvidende fjolser?
Jeg kan tydeligt se, at mit indlæg på en eller anden måde har ramt dig lidt og er det egentlig ikke også meningen med en debat? At vi skal lære hinanden at kende og lære at forstå hinanden?
Har man mere patent på sandheden og ret til at skrive i debatten, fordi man er gift med en ikke etnisk dansker og fordi man har lavet humanitært arbejder?
At der ikke skulle være plads til anderledes holdninger end dine anser jeg ikke for at være tolerant, tværtimod opfatter jeg det som undertrykkelse. Du påpeger, at min opfattelse af samfundet kun eksisterer i min sygelige fantasi, affødt af mit sygelige had til andre mennesker og min indskrænkethed! Jo tak, får vi ikke lige luftet en masse misfortolkninger, selvdragne konklusioner og en masse undertrykkelse af andre mennesker her? Du accepterer ikke folk der ikke har samme "humanitære" syn på samfundet som dig selv. Har man ikke det er man indskrænket og syg! Hvordan forholder du dig egentlig selv til det set i lyset af alle dine artikler? Tænk nu, hvis det om 20 år skulle vise sig, at jeg havde ret og du uret?
Jeg mener ikke på noget tidspunkt at have givet udtryk for at du var syg eller indskrænket, men derimod har jeg efterlyst lidt mere af hvem Elven er/var! For fraser og afskrift af artikler siger ikke ret meget i sig selv.
Nå, jeg har jo nok ikke i min sygelige indskrænkethed fattet noget som helst af hvad du skrev, så jeg har nok svaret i øst når du har skrevet i vest, men det skyldes jo udelukkende min manglende intelligens. Elven kan jo ikke formulere sig kringlet og uklart. Gud forbyde det. Han er jo som sædvanligt den eneste der har retten på sin side! Gaaab.
Men ha' nu en dejlig dag alligevel :o)
tilføjet af

Jooooh

Jeg har kun dejlige dage alligevel, men tak alligevel og i lige måde.
Jeg har ikke på noget tidspunkt beskyldt hverken dig eller andre for racisme.
Det jeg egentlig vil sige og har sagt, er at sandheden måske tit og ofte har et andet ansigt og karakter end umiddelbart som det fremgår af medier og andre politiske talerør og enkelt personers agitering.
Og derfor skal man være lidt forsigtige med at dømme generaliserende andre mennesker , befolkningsgrupper, ideologier , religioner, generaliserende og på forudindtaget og baseret på nogle forholdsvis få menneskers sygelige adfærd.
Der hvor der er en pol er der som ofte også ( en pot )en modpol.
Og der er efterhånden herhjemme i smørhullet ved at udvikle sig en nyreligiøs bevægelse-had-ideologi imod alt hvad der er fremmed og det med et islæt af tilsvarende umedmenneskelighed til det som lægges for had og i påskud af vestlige verdens kulturs- retfærds navn , men hvor selvsamme kultur i virkeligheden er medansvarlig-medskyldig og endda måske hovedansvarlig for tragediens omfang og indtræfning .
Og så har jeg også påpeget at ekstremistiske filosofier,
uanset om de er af politisk, religiøs eller nationalistisk eller anden oprindelse / islæt har udspring af den selvsamme tankegang uanset nationalitet eller religion, der sættes foran.
tilføjet af

forudsat

tilføjet af

Så blev ihvertfald jeg lidt klogere.

Tak for dit svar Elven.
Nu blev jeg da lidt klogere på personen bag synonymet Elven!
Ikke dermed sagt at vi er enige i et og alt, men jeg synes at dit svar bedre afspejler, at der faktisk er et menneske med personlige holdninger og reflekteren over problemer.
Du taler så flot om at man skal være forsigtig med at generalisere og være forudindtaget osv. Hertil kan jeg kun være enig. Derfor synes jeg også at dine udtalelser om mine sygelige fantasier, indskrænkethed osv. er temmelige malplacerede. For det første fordi vi ikke kender hinanden og fordi jeg heller ikke mener at jeg på nogen tidspunkter har udtrykt holdninger der er svært afvigende i forhold til de fakta man ser i dagligdagen. Hvordan man så forholder sig til de fakta, det er en anden sag.
Men jeg synes faktisk at dine indlæg er bedre og lettere at forstå, når du undlader dine ellers konsekvente henvisninger til diverse artikler osv.
Jeg synes dog ikke du som sådan svarer på mit indlæg, men ok!
Et sted hvor jeg godt vil give dig ret er, at man skal kunne se tingene fra flere vinkler og at sandheden ikke nødvendigvis er det første der springer en i øjnene.
Et sted hvor ejg ikke vil give dig ret og hvor jeg mener at du stadigvæk misforstår en række af indlæggende herinde er, hvor du skriver, "Og der er efterhånden herhjemme i smørhullet ved at udvikle sig en nyreligiøs bevægelse-had-ideologi imod alt hvad der er fremmed ". Det mener jeg er misforstået. Jo der findes da nogle der blindt følger det spor, men debatten i sig selv har intet med religion at gøre. I en stor del af indlæggende er der efter min mening tale om, at folk er så lede og kede af, at der bliver trampet på danske værdier og normer, at en del af befolkningen (nydanskere, indvandrere eller hvad vi nu skal kalde dem) som ikke vil integreres. Ikke vil leve efter de samme normer og regler som os andre. De behøver ikke hverken have samme tro eller samme skikke, men folk, herunder mig selv, ønsker blot at de skal opføre sig ordentligt og respektere vores skikke og vores kulturelle baggrunde. Kan de ikke det og bliver de ved med at modarbejde danskerne i vores land, ja så skal de ud! Der er altså tale om en fokusering på nogle kriminelle elementer i samfundet og det har i og for sig intet med religion at gøre. Bortset fra at nogle fanatister indenfor Islam bruger deres religion som et våben mod os! Der bliver det religiøse blandet ind. Det er ikke danskerne der gør det, men disse fanatister selv. Til skade for hele deres renome i landet. Men det har intet med nyreligiøse bevægelser osv. i landet. Man er ikke nødvendigvis religiøs fordi man mener, at man har krav på at blive respekteret som menneske.
Lige netop her fejler de utilpassede indvandrere. De respektere ikke vores holdninger, vore normer og os selv som mennesker. Uanset hvor meget der rent integrationsmæssigt gøres for dem, så vil de nok desværre altid være utilpassede og afvigende i deres opfattelse af deres medmennesker. Når de så samtidig ikke er danske statsborgere, så er muligheden at sende dem ud af landet. Så kunne de der bliver tilbage og som gerne vil bygge et samfund med os andre få bedre kår til at nå målet! Faktisk en rimelig human indstilling, da det er hensynet til flertallets tålelige levevilkår der sættes i højsædet! Man kan nu en gang ikke redde hele verden. Spreder man sine aktiviteter for meget lykkes intet!
(nu har jeg forsøgt siden fredag at få mine indlæg med rette forfatter på, uden held, men indlægget er skrevet af "realisten"!)
tilføjet af

Af skade ingen årsag

Jeg beklager og undskylder mine noget uvenlige generaliseringer i.f.t din person. Jeg tog fejl og havde den klare overbevisning at der bag anonymiteten var et helt andet synonym ,hviket foranledigede mig til at fremvise mig fra min allerdårligst tænkelige fremtræden og i bedste overbevisning om at det, til rette vedkommende , ville være den eneste mulige tænkelige måde at argumentere på. ( lidt a la Buck Farnshaw ) . Undskyld.
Når det så er sagt vil jeg godt tilføje at det er forholdsvis meget få af mine indlæg der ref. til andres
skriverier.Men da jeg gjorde det, gjorde jeg det med fuldt overlæg, idet jeg skønnede at det tjente et godt formål. Så det undskylder jeg ikke.
Der er såmænd også mange ikke tilpassede såkaldte etniske danskere. Og at sende problemerne ud af landet , det løser ingen problemer, det skubber dem blot.
tilføjet af

enig.

Jamen undskyldningen da modtaget :-)
Selvfølgelig er der mange utilpassede etniske danskere. Dem kan vi nu engang ikke sende ud af af landet, men hvorfor skal vi absolut forsøge at redde alle verdens problemer? Lad os dog slippe af med dem vi har og når vi så har løst dem, så kan vi begynde at hjælpe med løsningen af resten!
Ja det skubber problemer at sende dem videre, men
1) det ville hurtigt rygtes og måske have en præventiv virkning,
2) de bortviste ville sandsynligvis i langt højere grad kunne respektere og indordne sig under love og regler i deres "nye" land, da disse love er langt mere strikse og langt mindre blødsødne end her. Måske ville de endda lære at leve ordentligt hvem ved? Hvis ikke, så var det ihvertfald ikke voers problem længere!
3) De tilbageværende her i landet ville få langt større opbakning og forståelse fra os andre og jeg er overbevist om at forholdende for alle her i landet, både etniske danskere og udefrakommende, ville bedres dramatisk og at integrationen i samfundet rent faktisk kunne reddes.
Så derfor hellere ofre nogle få hundrede måske tusinde, for at de resterende 5 millioner kunne leve et godt liv i fred og fordragelig sameksistens!
tilføjet af

Kinesiske mur

Tingene hænger sammen i et stort afhængighedsforhold,men selvfølgelig kan vi ikke alene klare og løse alle verdens problemer, men vi kan medvirke til det , og ikke blot skubbe dem fra os , og så forsøge at flytte focus til andre problemer! Problemer skal løses ellers genopstår de blot! Og lukke Danmark og spærre det hermetisk tæt af for omverdenen, det kommer der ikke noget godt ud af.
1. jeg kan godt forstå at du skriver måske. Personligt
tror jeg ikke at straf og pisk kan have nogen gulerodseffekt eller præventiv effekt. Hvis det var tilfældet, så skulle man foranlediges til at tro at det ikke var nødvendigt længere med fængsler nogen steder. Og er mord udryddet i de stater der har dødsstraf ?
2. Do pkt 1, det tror jeg ikke på, tværtimod tror jeg at det vil have den stik modsatte effekt, og problemet ville med stor sandsynlighed kunne genopstå som vores problem igen igen.
3. Ja problemerne skal løses for at vi kan få en harmonisk tilværelse og sameksistens, og det er det som min tråd ,mit indlæg handler om og der skal helt klart nedbrydes mange mure af både fordomme og uvidenhed på begge eller alle sider,og det er også klart at man også selv (alle) har et medansvar for medvirken dertil ....Ideel tilstanden kommer ikke af sig selv , den skal skabes i forenelighed og fælleskab, og aldrig ved udelukkelse .
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.