7tilføjet af

SVAR til ftg........re.: Sande Kristne..............

.
Nedenstående er en opsumering af ftg's indlæg, og afsnit for afsnit ses mit SVAR.....!!
........ftg gør i sit indlæg et ihærdigt forsøg på at bevise at HAN og hans sekt lever op til at værende "DE SANDE KRISTNE".....??
ftg.......
Det mest fremtrædende kendetegn for sande kristne er at de har indbyrdes kærlighed. (Johannes 13:34, 35)
jalmar:
Jo jo "indbyrdes kærlighed" i en sekt der er herostratisk berygtet for, at man på grund af NIDKÆRHED til sekten, er parat til at angive selv familiemedlemmers eventuelle fejltrin, og påstå det er kærlighed............????????
========
ftg.......
Deres tro siger dem ikke at de er bedre end andre mennesker på grund af deres race eller hudfarve. Den lærer dem heller ikke at hade folk fra andre lande. (Apostelgerninger 10:34, 35)

jalmar:
Sikke en gang VRØVL, ftg - Det er sgu da næsten ALLE bekendt, at I betragter ALLE der IKKE følger JV som at værende underlagt SATAN - Og alle X-JV'ere er PERSONA NON GRATA...altså personer man IKKE kan omgås....!
Kom så IKKE og sig at I ikke tror I er bedre end andre....!
=======
ftg.......
Derfor er de ikke med til at føre krig. Sande kristne behandler hinanden som brødre og søstre. — 1 Johannes 4:20, 21.
jalmar:
VRØLV IGEN kæreste ftg........Godt nok stikker i hånden i lommerne under konflikter, man I anerkender at visse konflikter er uungåelige, der skal der selvfølgelig indtil "den sidste dag" både være Militær og Politi ......??
RIGTIGT ftg I vil IKKE deltage da I påstår i er kristne.........ftg Svar mig så lige på hvem er så i det nødvendige Politi og Militær.....???
ER DET:
A.-Mennesker Kristne.......!
og
B:-Mennesker resten.......??
=======
ftg.......
Endnu et kendetegn ved den sande tro er at dens tilhængere har dyb respekt for Bibelen. De anerkender den som Guds ord og tror på den. (Johannes 17:17; 2 Timoteus 3:16, 17)

jalmar:
"Dyb Respekt for Bibelen"...? ftg jeres respekt rakte IKKE længere til, end at I selv (Fred Franz) om-DIGTEDE "DET NY TESTAMENET" til Sektens egocentriske Dogmer og Paroler....! .....Respekt min Bare...!!
=======

ftg.......
De betragter Guds ord som vigtigere end menneskers tanker og skikke. (Mattæus 15:1-3, 7-9)
jalmar:
Jo Tak det har vi i den grad opdaget - 2 Vidner der SKAL overvære et barns fornedrelse, fo at overgrebet skal kunne accepteres at værende sket...JO TAK ftg......Vi har LÆST om dette ALT FOR MANGE GANGE............!
=======
ftg.......
De forsøger at leve efter Bibelen i hverdagen. Det er ikke sådan at de siger ét og gør noget andet. — Titus 1:15, 16.

jalmar:
Jamen det er da nemt at postulere, Da i den ene dag mener et og den næste dag har fået NYT LYS.....Goddaw do der........!
========
ftg.......
Den sande menighed må også ære Guds navn. (Mattæus 6:9) Jesus gjorde Guds navn, Jehova, kendt for andre. Det må sande kristne også gøre. (Johannes 17:6, 26; Romerne 10:13, 14)

jalmar:
Jo tak ftg.......IKKE ALENE omdøbte i GUD, men ham Fred, han skrev også guds navn ind ca. 237 steder HVOR det IKKE skulle stå, ...OGSÅ steder hvor der i de Originale manuskripter hentydes til Jesus Kristus...! ......."ÆRE" .......Goddaw do..I ærer Fred Franz's Digte-"kunst"......!
=======
ftg.......
Hvilke mennesker kender du som fortæller andre om Guds navn?
jalmar:
Mig bekendt taler i en helvedes masse om jeres egen gud Jehova Gud.......Andre fortæller om deres gud, og uanset hvilken gud I påstår I ærer, ærer støstedelen af denne verdens befolkning en helt anden og bedre GUD end jer.........!
========
ftg.......
Sande kristne må desuden forkynde om Guds rige. Det gjorde Jesus. Han talte altid om Riget. (Lukas 8:1) Og han befalede sine disciple at forkynde det samme budskab ud over hele jorden. (Mattæus 24:14; 28:19, 20) Sande kristne tror at kun Guds rige kan indføre sand fred og tryghed her på jorden. — Salme 146:3-5.

jalmar:
Det er sgu da et underligt TRYGHEDSTEGN at sende ud......Meld jer IND i JV....eller Jehovsa gud vil snart udslette ALLE jer der er underlagt SATAN...?
=======
ftg.......
Jesu disciple kan ikke være en del af denne onde verden. (Johannes 17:16) De lader sig ikke inddrage i verdens politiske forhold og sociale konflikter. De undgår de skadelig handlinger og holdninger der er udbredte i verden. (Jakob 1:27; 4:4)

jalmar:
Det vil sige ftg, at I er konfliktsky Påstår I.......!
Se ftg... der omgår du (som vanlig) sandheden, I FN sidder der både medlemmer fra Jehovas Vidner samt Fra Vagttårnet, denne position har I udnyttet over for bl.a. de tidlegere Sovjet Stater til at få jer godkendt som en Religiøs bevægelse.........JoJO Når Politik kan betale sig, står I sgu i kø for at udnytte det....!
NB! ftg....Husk jeg skriver aldrig noget jeg IKKE har belæg for.....!!!!
Re.: Konfliktsky .....Hvis et menneske er ved at slå din kone og børn ihjeld, kan jeg forstå du vil stikke hænderne i lommen, sende en Bøn til Jehovsa gud, og vente til det er overstået....????
========

ftg........
Det er nogle af de ting som Bibelen fortæller skal kendetegne de sande kristne. Desuden må de være fuldt ud enige i alle trosspørgmål. (1 Korinther 1:10) Sådanne kristne findes overalt på jorden, også i det område hvor du bor. De udgør et internationalt brodersamfund.

jalmar:
Derfor behøves man ikke være så torske indskrænket, at man tror men kan høre Englene fise ftg, hver gang ledelsen slår en prut..!
Der står IKKE noget om, at man ikke må have en selvstændig tanke - -
I skal passe på ftg, at I som påstår I er TROENDE, IKKE dyrker agter og ærer Jehovas Vidner på jord, mere end Vor Herre Jesus Kristus, i Himmelen.........I der den ene gang efter den anden "FÅR NYT LYS" ... ftg - Jeg mener at vide, at bibelen er langt over 2000 år gamle, I DEN SKER DER IKKE ÆNDRINGER andre end dem SEKTENS LEDERE POSTULERER - - - ENDDA POSTULERER AT DE FÅR FRA JESUS KRISTUS MED HANS ENGLE - - - utroligt at muligvis normalt begavede mennesker kan falde for et sådant nummer....!
I Vidner I mener at I er så Kloge på Bibelen.....?
Ordsprogenes bog 26 v.12:
Ser du en mand, der er vis i egne øjne,
er der mere håb for en tåbe end for ham.
=======
Med venlig hilsen
jalmar
tilføjet af

ved ftg, hvad han gør?

for det første siger de at mennesket er 6000 åt gammel...
vi er nærmere 600.000 år gamle som menneske race ;)
er dommedag lige rundt om hjørnet?
lad os se i biblen ;)
angående dommedag, så troede Jesus jo også selv, at det var lige rundt om hjørnet.
Matthæus 16,27 For Menneskesønnen skal komme i sin faders herlighed sammen med sine engle, og da vil han gengælde enhver efter hans gerninger. 28 Sandelig siger jeg jer: Nogle af dem, der står her, skal ikke smage døden, før de ser Menneskesønnen komme i sit rige.«
Lukas 21,31 Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. 32 Sandelig siger jeg jer: Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker .
lidt en parodi, på vagttårnet, i 1914, hvor de udkom med millioner der lever i dag, vil aldrig dø. ja dem der bliv født dengang er 92 i dag. gør det hele lidt grin aktigt ikke ftg ;)

Matthæus 10,23 Når de forfølger jer i én by, så flygt til den næste. Sandelig siger jeg jer: I når ikke til ende med Israels byer, før Menneskesønnen kommer.
Matthæus 4,17 Fra da af begyndte Jesus at prædike: »Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!«
Lukas 21,27 Og da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. 28 Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig."
1 Thess 4,15 For det siger vi jer med et ord af Herren: Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede.
.. .. .. ..
1 Thess 4,17 Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren.

1 Korinth. 7,29 Men det siger jeg, brødre: Tiden er knap. Herefter skal de gifte være, som om de ikke var gift,
1 Korinth. 10,11 Alt dette skete med dem, for at de skulle være advarende eksempler, og det blev skrevet for at vejlede os, til hvem tidernes ende er nået.

1 Korinth. 15,51 Se, jeg siger jer en hemmelighed: Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles,
1 Korinth. 15,52 i ét nu, på et øjeblik, ved den sidste basun; for basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles.

Jakob 5,8 Også I skal være tålmodige og gøre jeres hjerter stærke, for Herrens komme er nær.
dette er henvendt til de mennesker de lytter til disse ord.

1 Peter 4,7 Men alle tings ende er nær. Vær derfor besindige og årvågne, så I kan bede;

1 Joh. 2,18 Kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at Antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister; deraf ved vi, at det er den sidste time.

Åbenb. 1,7 Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham, også de, som har gennemboret ham; og alle jordens folkestammer skal jamre over ham. Ja, amen.

Åbenb. 1,1 Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, og som han kundgjorde og sendte med sin engel til sin tjener Johannes,

Åbenb. 22,20 Han, der vidner om dette, siger: » Ja, jeg kommer snart.« Amen, kom, Herre Jesus!
heh ja hvis biblen var sand, så var dommedag overstået ;)
tilføjet af

Selvfølgelig gør han det.

Ftg er et voksent menneske og hans indlæg er meget oplysende.
tilføjet af

bare fordi man er voksen, er man ikke klog

der er mange voksne mennesker, der ikke syndes om det Jehovas vidner står for. og det er langt flere end det andtal der er i jehovas vidner et godt gæt er at der er ca. 14.000 mennesker i jehovas vidner, og der er nok en femtedel, af den danske befolkning, der ikke syndes om dem, det giver 1 million
hvis Jehovas vidner ikke var så sekt agtigt.
http://debat.religion.dk/showthreaded.php?Cat=&Board=02112006&Number=115434&page=0&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=1
og kunne respektere deres børn som de var, og ikke tog dem som frafaldene lige så snart, de bliver så kloge at de forlader Jehovas vidner, så en stor del af Jehovas vidners børn er forældre løse. så var vi en stor del af vejen, til noget godt, som jesus siger det, at have næste kærlighed, er noget af det vigtigeste!
for frelse ;)
så flora, lad os se op til de menesker, der vil gøre vores verden bere, ikke op til dem, der vil have dig til at sidde og be din tid væk, det får vi ikke en bedre verden af :(
har du bare bekendt din tro, og åbnet døren for herren, så er det godt ;)
tilføjet af

Jeg er selv et voksent menneske, unge mand

Om du kan lide Jehovas Vidner er sagen uvedkommende. Det de skriver er ihvertfald godt.
tilføjet af

nærmere nedlysende floarea....................

.

.......Det er mere end tydeligt, at du ikke har læst mit indlæg, men bare bevistløst som de fleste andre JV'ere forsvarer noget de IKKE forstår en pind af.......Nemlig SANDHEDEN...!

jalmar
tilføjet af

Ja om at være JV'er ....................

.
........det ved han noget om.......Men om livet og SANDHEDEN kender hverken du eller ftg en skid om...........!

jalmar
tilføjet af

hvis godt er falsk.

hvis du godt kan lide at blive bedraget, jamen så er du ikke gået forkert. og hvis du mener at 35 er en ung mand. jamen så har du også ret i at jeg er en ung mand, det mener jeg nu ikke selv ;)
og jeg kan forsvare det jeg snakker om en hel del bedre end du kan ;)
disuden, så blander Jehovas vidner sig også i en helt masse der ikke rager dem. men de er en sekt, og der drejer det sig, om at styrer deres medlemmer i alt hvad de gør! for ellers begynder de at tængke selv, og slippe ud af slave lænken, de skal komme til de 5 møder om ugen, ellers går det helt galt, og begynder de at komme i en almindeligt kirke, jamen så risikere de også at blive udstød.
er alt dette så retfærdigt? nej det er det bestemt ikke!!!
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.