12tilføjet af

Sagt nej til fremleje - udlejer har erstatningskrav!

Jeg er kommet i en træls situation - baggrunden er følgende:
Jeg har afslået at overtage en fremlejet lejlighed, da jeg kort efter finder en lejlighed med ubegrænset lejeperiode. Jeg returnerer lejekontrakten uden underskrift til udlejer, som mailer flg. til mig: "Jeg har lige modtaget dit brev med besked om at du alligevel ikke ønsker at leje lejligheden. Din mail af xx.2008 er juridisk set at opfatte som et bindende tilsagn, og jeg har på baggrund heraf sagt nej til en anden potentiel lejer. Hvis jeg ikke får lejligheden udlejet til anden side inden xx.2009 forbeholder jeg mig ret til et erstatningskrav for den brudte aftale" Hvor meget kan udlejer forlange i erstatning? Skal jeg tage kontakt til en advokat eller har udlejer loven på sin side?
tilføjet af

Han kan rende og hoppe

Helt ærligt så har han intet på dig før han har et papir med underskrift, og det har han ikke fordi at du har tilbage givet den før den er underskrevet. den anden vej rundt så skal han jo ikke give dig en nøgle før han har en underskreven aftale med dig...
I har ingen aftaler indgået, og hvis han snakker om mundtlige aftaler, så er det jo påstand mod påstand...
hvis jeg var dig ville jeg lade være med at betale nogle regninger han sender, selvfølgelig er det mega surt for ham, men sådan er det at være udlejer!
han kommer ingen vejne med den historie hvis han henvender sig til fogedretten...
tilføjet af

mail

Det kommer vel an på hvad du har skrevet i den mail du referer til.
Uden at vide noget vil jeg sige at der ikke er noget bindende uden at lejekontrakten er underskrevet af jer begge.
Mit råd er at du snakker med en advokat. Der findes advokatvagter som er gratis at kontakte, prøv der først, så sparer du penge der.
tilføjet af

Du skal umiddelbart

ikke være nervøs, men for en sikkerheds skyld skal du henvende dig til en rådgivning. Der findes flere gratis af slagsen, så bare sig til, så skal jeg nok finde den nærmeste til dig.
tilføjet af

se evt. her

Her er velfærdsministeriets retnings linjer omkring lejekontrakter... du kan evt. kigge i leje kontrags skabelonen og se at der står at aftalen er først indgået ved skriftlig overlevering...
MEN selvfølgelig det kommer an på om lejer har lavet sær aftaler med dig, før du fik kontrakten...
tilføjet af

ok..

- det virker også mærkeligt at en mail pludselig kan være juridisk forpligtende, og ikke en regelret underskrift. Manden har sikkert ikke hold i sin trussel, men skriver han igen tager jeg straks i retshjælpen!
tilføjet af

Han har intet på dig.

Tag du det bare rolig.Han vil bare skræmme dig med den mail.
Du har ikke skrevet under på noget,så derfor kommer han ingen vegne med den mail.
Skulle du evt have en mundtlig aftale med ham,er den heller ikke gældende,det er din underskrif der hæftes ved.Den udlejer er da meget uvidende om regler og diverse love omkring udlejning af lejlighed.Den mail er lige til at tøre røv i,som den er værd.
Gem endelig den mail.Slap helt af,og nyd din wekend,hej.
tilføjet af

Det hedder at skyde sig selv i foden

Den udlejer bekræfter jo netop i mailen, at du har sagt nej tak. Tag det roligt. Han/hun kan intet gøre dig.
tilføjet af

mundtlige/skriftlige aftaler

Som sådan kan en lejeaftale indgåes såvel mundtligt som skriftligt, jf. LL § 4, stk. 1. "Din" udlejer har midlertid fremsendt et skriftligt dokument, hvorfor det må antages, at han derved har bedt om en skriftlig aftale. Du er således ikke umiddelbart bundet af din mail.
Såfremt udlejer havde et erstatningskrav mod dig, skulle du betale leje med videre, indtil du ville kunne fraflytte med sædvanligt varsel - dvs. lejemålets opsigelsesvarsel. Udlejer ville dog i dette tilfælde være pligtig at forsøge at begrænse sit tab ved genudlejning.
Din udlejer forsøger at skræmme dig, men skulle du få behov for det, bør du kontakte lejernes landsorganisation, der mod et mindre beløb kan hjælpe dig.
tilføjet af

Da der er

mangel på boliger kan han rende og hoppe!
tilføjet af

ved ikke om jeg forstår dig korrekt,

Når jeg faktisk HAR godkendt lejekontrakten pr. mail, men altså ikke på papiret med en underskrift - ville jeg så i teorien komme til at betale 3 mdrs. husleje sv.t. opsigelsesvarslet for en lejlighed, jeg aldrig har boet i? Er sikker på udlejer er inde i sagerne juridisk qua hans baggrund, selv om mailen han har sendt stadig virker som tomme trusler - som om vreden er løbet af med ham, eller hvad ved jeg.
tilføjet af

svar

Ja i teorien kan du godt komme til at betale for en lejlighed, som du aldrig har boet i. Det er naturligvis problematisk, at du har godkendt lejekontrakten per mail. Men kig på den tilsendte lejekontrakt, og se om der ikke i en af bestemmelserne står noget om, at lejeaftalen anses for at være indgået ved underskrift eller lignende. Det vil der stå i en del lejekontrakter....
Jeg tror dog, at kun de færreste udlejere vil have besværet med at få opkrævet penge fra dig. Jeg formoder, at du ikke har indbetalt et depositum endnu... Hvis du ikke har det, og du ikke frivilligt betaler, vil han skulle føre en sag for at indkræve pengene. Dette vil dog blive en bekostelig affære for dig, såfremt du taber. Lejeloven indeholder i høj grad beskyttelsespræceptive regler for lejer, men følger altså dansk lovs almindelige regler om, at en mundtlig aftale er ligeså bindende som en skriftlig, ligesom du efter omstændighederne vil kunne være bundet af en mail. Det er således forkert, når en anden læser skriver, at du alene binder med din underskrift...
Som jeg også tidligere skrev, vil udlejer imidlertid være pligtig at forsøge at begrænse sit tab mest muligt. Det vil sige, at han skal foretage sædvanlige bestræbelser på at få genudlejet lejligheden. Hvis det hermed lykkes ham at få genudlejet lejligheden allerede efter den første måned, vil du kun skulle betale leje i denne ene måned.
tilføjet af

så slipper jeg nok ikke for at punge ud..

hvis udlejer forlanger erstatning efter en måned, såfremt han ikke kan leje den ud. Dvs. jeg skal betale dobbelt husleje lige så længe han ikke kan leje lejligheden ud, det vil ruinere mig! Jeg har ikke betalt depositum, og såfremt han vælger at lægge sag an for kontraktbrud, dersom han mener aftalen er indgået via mail, så vil jeg nok ikke have en chance - surt! Kan ikke læse ret meget af kontrakten, så jeg håber LLO kan hjælpe mig, må hellere kontakte dem hurtigst muligt!
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.