62tilføjet af

Nærdødsoplevelser

Nærdødsoplevelser er et stort ubesvaret spørgsmål.
Tror i på at det er rigtigt? at man faktisk ser en lystunnel eller man får en ud af kroppen-oplevelse?
Eller er der en medicinsk forklaring? Hvad tror du?
Nogen der har prøvet det som vil fortælle om det?
Venlig hilsen
Loubech :)
tilføjet af

Du skal kigge et andet sted.

Du kan læse noget under debatten: Mystikkens verden.
tilføjet af

Kig et andet sted

Mystikkens verden. Fri debat, et lille stykke nede kan du læse om nærdødsoplevelse. Det er ikke så meget der skrives, men lidt.
tilføjet af

Der må være en forklaring et eller andet sted

Ud fra mit kendskab til Bibelen dør mennesket fuldstændigt, når det dør. Ifølge Bibelen er der ikke noget der lever videre efter døden. (Prædikeren 9:10) Vi vender tilbage til jorden.
Men det betyder ikke at vi skal betvivle at nogle kan have haft sådanne oplevelser, for som du selv skriver: Der kan være en medicinsk forklaring.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Ja legemet-

går til grunde men sjælen lever.
tilføjet af

Bibelen siger at sjælen dør.

I Ezekiel 18:4 står: "Den sjæl, der synder, den skal dø." (Den autoriserede oversættelse af 1948)
Venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Se også king James

tilføjet af

Problemet er blot konteksten.

Ezekiel det attende kapitel handler om, om sønnerne skal drages til ansvar for deres fædres brøde. Ezekiel det attende kapitel fortæller, at det skal de IKKE.
Det er ikke sønnerne der skal bøde, men den sjæl som har begået synden.
Derfor henviser "Den [hvis] sjæl der synder, [HAN] skal dø" til ansvarsfordelingen, hvor andre ikke skal bøde for en andens overtrædelser og IKKE til, at sjælen dør.......

mvh
billen76
tilføjet af

Ja jeg tror -

på et liv efter døden - det gør denne præst også :
http://www.sondagmorgen.dk/40216/

[f][s][f]
Nærdødsoplevelser dokumenteret
Døende ser engle, Jesus og afdøde familiemedlemmer. Nogle af de pårørende får lov til at se med. Det dokumenterer en unik undersøgelse blandt plejepersonale i bogen Mellem Himmel og Jord
Af Svend Løbner
Der er mennesker, der angiveligt har overskredet grænsen til det hinsides. De fortæller om overnaturlige oplevelser er naturligvis udpræget subjektive.
Ingen har mulighed for at kontrollere, at virkeligheden bag døden virkelig er som beskrevet. Det eneste vi kan holde os til er, at beretningerne i store træk stemmer overens.
Det dokumenterer nyudgivelsen af den bedst dokumenterede bog om emnet på det danske marked: Mellem Himmel og Jord, af Rolf Slot-Henriksen.
Her gennemgås to undersøgelser, en kvantitativ og en kvalitativ. Førstnævnte er fra 1989 og omfatter 225 præster og diakoner og mere end 300 sygehjælpere og sygeplejersker. Sidstnævnte har forfatteren indsamlet under en omfattende foredragsvirksomhed fra 1978 til 1989.
Forbløffende resultater
Og ja, der er løbet meget vand i åen siden da. Men emnet turde stadig være aktuelt – og undersøgelsen er som nævnt unik af sin art – især den første, der dokumenterer hyppigheden af de såkaldte nærdødsoplevelser.
Undersøgelsen fra 1989 indeholdt over 20 spørgsmål:
- Den gav forbløffende resultater, fortæller Rolf Slot-Henriksen. - Ca. 33 pct. havde haft op til flere erfaringer med nærdødsoplevelser.
Et forbløffende stort antal af de døde havde set Jesus, i nogle tilfælde havde Jesus reddet dem. Og omkring en tredjedel havde haft oplevelser med dæmoniske skikkelser eller oplevet helvede. Og nogle havde disse oplevelser, selv om de aldrig havde troet på Gud eller fanden.
Mellem Himmel og Jord er inddelt i tre kapitler – først et historisk tilbageblik på dødeoplevelser i Bibelen, i Middelalderen og hos H.C.Andersen og Martensen-Larsen.
Dernæst den aktuelle undersøgelse om ”døendes oversanselige erfaringer i vor tid”. Og til sidst en gennemgang af det statistiske materiale.
På spørgsmålet: »Har De talt med døende, der har haft religiøse er faringer i forbindelse med døden?«, svarede over en tredjedel af hospitalspersonalet med et »ja«.
For præsternes vedkommende gav endog halvdelen et bekræftende svar. For diakoner, der fortrinsvis er ansat på plejehjem lå antallet lige imellem de to andre faggrupper (40 pct.).
- Antallet af positive besvarelser ligger overraskende højt, og man må muligvis regne med, at færre ville have svaret bekræftende på dette spørgsmål, hvis alle havde returneret skemaet, vurderer Rolf Slot-Henriksen. - Men selv, hvis alle havde svaret benægtende på netop dette spørgsmål, ville det antal, der har talt med døende med oversanselige erfaringer, stadig ligge på mellem 15-20 pct. afhængig af faggruppe.

- Jeg har siden kontaktet en del af de personer, der ikke besvarede skemaet. Det viste sig, at mange ikke havde svaret på grund af glemsomhed eller travlhed. Flere ville have besvaret spørgsmålet med et »ja«.
Engle, Jesus, dæmoner og Satan…
De døendes åndelige erfaringer fordelte sig ifølge besvarelserne på denne måde:
I 17 tilfælde har døende haft en religiøs afklaring i dødsøjeblikket.
I 22 tilfælde har døende set engle.
I 15 tilfælde har døende haft varsler.
I 8 tilfælde har døende set religiøse skikkelser. Hertil kom flere end 14 døende har set Jesus.

I 20 tilfælde har døende haft ubehagelige oplevelser. Heraf beskrives 13 tilfælde nærmere, hvor døende ser Satan eller dæmoniske skikkelser
I 27 tilfælde har døende haft en paradisisk oplevelse
I 56 tilfælde har døende haft andre religiøse erfaringer. Disse oplevelser er særdeles forskelligartede.
I enkelte tilfælde er pårørende, der har haft erfaringen.
Disse forskelligartede åndelige erfaringer på dødslejet fordeler sig som følger:
14 døende har set Jesus ved sengen.
9 har haft en guddommelig lysoplevelse, er fx »kommet igennem en tunnel med lys forude« eller har »oplevet en stråleglans«.
14 tilfælde så den døende »afdøde pårørende eller ukendte menneskelige skikkelser«.

I 3 tilfælde refereres til døende, der har fortalt, at de var uden for kroppen.
I 2 tilfælde fortælles om døende, der nærmest så en »film« over deres liv.
I 3 tilfælde så døende Satan ved sengen.
I 3 tilfælde så den døende dæmoniske skikkelser.
Ud af kroppen – ind i himlen
Rolf Slot-Henriksen skelner mellem ”den paradisiske oplevelse” og den almindeligt kendte ”out of body experience” i hvilke sjælen kortvarigt skilles fra det fysiske legeme:
- Denne sammenblanding skyldes den ofte dejlige, smertefri, lyse og fredfyldte fornemmelse, det kan være for en døende at blive »befriet« for smerter, træthed og ubehag.
De følgende oplevelser blandt døende bærer præg af denne »sammenblanding«, nogle har vanskeligt ved at skelne, om de blot var ude af den fysiske krop, eller om de evt. »var i Himlen«, fortæller han og forklarer forskellen:
- Ved en enkel »ud af krop oplevelse« når patienten kun lige at frigøre sig fra den fysiske krop. Han oplever en kort euforisk oplevelse eller evt. lys og føler tilstanden behagelig.
Ved »Paradisoplevelsen« er processen mere fremskreden, patienten har for det meste været »død« i længere tid, konfronteres med sine gode eller dårlige gerninger og føres til et smukt sted med andre åndelige skikkelser klædt i hvidt lys.
Han hører evt. Guds stemme, ser Kristus og får oplysninger om det hinsides, som dog ofte glemmes igen eller fortrænges.
- Det paradisiske kommer først ind i billedet i det øjeblik, vedkommende har passeret en slags grænse, hvor han når ind i lyset og ledsages til steder, han kan »tåle« at se, forklarer han.
Også pårørende så engle
Som nævnt i starten er alle disse beretninger særdeles subjektive. Det eneste objektive, er at så mange har haft lignende oplevelser – og en ting til: Nogle gange kan de pårørende se og opleve noget lignende ved dødslejet:
- Og jeg oplevede da, at se engle i dødsværelset, min fader døde meget fredfyldt… Da jeg så englene, var det ikke kun omkring sengen, men de fyldte hele værelset: Små engle var overalt, fortæller en kvinde fra Vejle.
Rolf Slot-Henriksen er sognepræst i Bredballe ved Vejle. Bogen Mellem Himmel og Jord fra 1990 er genudgivet af Udfordringens forlag. Bogen er udvidet med et par nærdødsoplevelser af nyere dato.
tilføjet af

Så er jeg helt unik ,o)

1987 vinter og vores bil kørte i vandet, dybt, mørk og pissekold.
En person, min chef omkom, og jeg blev trukket ud i sidste øjeblik, jeg var allerede på vej ud af livet.
Den eneste jeg kunne tænke på,,,,, sikker en måde at dø på, kold, og atter kold, og mørk mørk mørk, og så stilheden.
Selvom jeg var en rigtigt kristne dengang, var der ingen engler, ingen lyse tunneler, ingen stemme, og ingen film.
Bare min oplevelse,,,måske var jeg bare ikke god nok... nu bliver næste gang nok være, fordi jeg tror ikke ret meget mere,,, tror jeg ,o)
[l]
Nick
tilføjet af

Måske tror du ikke på Bibelen?

Jeg citerer blot hvad Bibelen siger.
"Menneskers og dyrs skæbne er ens; som den ene dør, således dør den anden." (Prædikeren 3:19)
http://www.biblegateway.com/passage/?search=ecc%203:19;&version=11;
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Så er der kun prædikerens bog tilbage

Husk, at prædikerens bog taler om det meningsløse i livet, og de mange foretagender man end kan beskæftige sig med, hvis man lader Gud ude af billedet.
Udtalelserne om døden i prædikerens bog skal hele tiden tages i den kontekst. At hvis vi lader Gud ude af billedet, er det jordiske liv med dets forehavender ikke bedre stillet end dyrenes. Alt hvad der gøres under solen er meningsløst i sig selv og uundgåeligt forgængeligt. Ved vores død, har vi ikke længere indflydelse eller virke på de jordiske forhold.
I dødsriget (sheol) har mennesket ikke længere indflydelse ved tanke eller virke i forhold til de jordiske forehavender.
Derfor er det meningsløst i sig selv, at se hen til kun de jordiske foretagender.
Det er dét, Prædikerens bog taler om.

mvh
billen76
tilføjet af

små engle

Små engle. Det lyder interessant. Min mand, som ikke er interesseret i religion, ikke er overtroisk, slet ikke interesseret i noget af den slags, så en aften en lille engel knæle på min seng.
Da jeg spurgte ham, hvorfor han sagde: en engel, sagde han, det var det, der faldt ham ind. Fordi den var hvid og lyste hvidt. Den var ikke særlig stor og lå på sine knæ med hænderne foldede strakt hen imod mig. Han så den fra ryggen, da han kom ind i soveværelset.
Bagefter sagde han, jeg er sikker på hvad jeg så, men hvad det var ved jeg ikke og det er heller ikke noget, der interesserer mig. Han taler aldrig om det. Det er mange år siden nu.
tilføjet af

Ftg -

Præd.Bog 12
v7 før støvet vender tilbage til jorden, hvor det var,
og livsånden vender tilbage til Gud, som gav den.
tilføjet af

Du har ret i

at livsånden vender tilbage til Gud, men livsånden er ikke det samme som sjælen.
Hvis du gerne vil vide hvad livsånden er, så læs 1 Mosebog 2:7.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Sjælen :

kan vi blandt andet læse om her:
[s]
Joh.Åb.
v9 Og da Lammet brød det femte segl, så jeg under alteret [f]sjælene[f] af dem, der var myrdet på grund af Guds ord og det vidnesbyrd, de holdt fast ved.
v10 Og de råbte med høj røst: »Hvor længe, hellige og sanddru hersker, skal det vare, før du dømmer og hævner vort blod på dem, der bor på jorden?«
v11 Og de fik hver givet en hvid klædning, og det blev sagt til dem, at de skulle hvile en kort stund endnu, indtil tallet blev fuldt på deres medtjenere og deres brødre, der skulle dræbes som de selv.
Og [s]
Længslen efter at være hjemme hos Herren
v1 Vi ved nemlig, at hvis det telt, som er vort hus på jorden, brydes ned, så har vi en bygning fra Gud, et hus, der ikke er bygget med hænder, men er evigt, i himlene.
v2 For mens vi er her, sukker vi af længsel efter at iklædes den bolig, vi har fra himlen
v3 – så sandt vi da ikke skal stå nøgne, når vi er klædt af. v4 For mens vi bor i teltet, sukker vi besværede, fordi vi ikke vil klædes af, men klædes på, så det dødelige bliver opslugt af livet. v5 Og den, som har sat os i stand til det, er Gud, der gav os Ånden som pant.
********
[s]
Teltet = Legemet.
*******
v6 Så er vi da altid ved godt mod, og vi er det, selv om vi ved, at vi ikke kan være hjemme hos Herren, så længe vi har hjemme i legemet
v7 – for vi lever i tro, ikke i det, som kan ses. v8 Men vi er ved godt mod og vil hellere[f] bryde op fra legemet og have hjemme hos Herren[f]. v9 Derfor sætter vi en ære i at være ham til behag, hvad enten vi er hjemme hos ham eller ej.
v10 For vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen for det, han har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ondt.
Og [s]
1. Peter.3
v18 For også Kristus led én gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdiges skyld for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i Ånden, v19 og i den gik han til de ånder, der var i fængsel, og prædikede for dem; v20 det var dem, som var ulydige, dengang Gud ventede langmodigt i Noas dage, da arken blev bygget; i den blev nogle få, nemlig [f]otte sjæle[f], frelst gennem vand.
v21 Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer; ikke en fjernelse af legemets snavs, men en god samvittigheds pagt med Gud, ved Jesu Kristi opstandelse, v22 han som er faret op til himlen og sidder ved Guds højre hånd, efter at engle og myndigheder og magter er blevet underlagt ham.
**********
Forstår du det nu ftg ?
tilføjet af

Ja, de sjæle der ligger under alteret

er de trofaste kristne der er blevet slået ihjel fordi de holdt fast ved Guds ord. Det er de sande kristne martyrer som er blevet slået ihjel op igennem den kristne tidsalder.
Selvfølgelig kan de ikke råbe til Gud når de er blevet slået ihjel, men de råber til Gud på samme måde som den retfærdige 'Abels blod råbte til Gud fra agerjorden', efter at han var blevet slået ihjel af sin broder Kain. (Se 1 Mosebog 4:10)
Bibelen fortæller også om otte sjæle der blev reddet gennem en vandflod. (1 Peter 3:20) Sjælene var altså "levende væsener", Noa og hans sønner og deres hustruer. Det er også det Bibelen fortæller os at Adam blev da Gud blæste livsånde i hans næsebor.
"Så dannede Jehova Gud mennesket af støv fra jorden og blæste livsånde ind i hans næsebor, og mennesket blev en levende sjæl." (1 Mosebog 2:7) Det hebraiske ord der oversættes til sjæl hedder ne'fesh.
Når de døde sjæle "som ligger under alteret" råber på hævn, så betyder det at de stadig er i Guds errindring. Når tiden er inde vil Gud hævne alt det uskyldige blod der er udgydt på jorden.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Du kommenterede ikke-

alt hvad jeg henviste til ftg..😕
Det du skriver er hvad DU tror - jeg tror på hvad der STÅR I Bibelen.
Mennesket består af ånd-sjæl-legeme.
[s][f][s]
v35 Men nogen vil spørge: Hvordan opstår de døde, og hvad slags legeme får de?
v36 Tåbe! Det, du sår, får ikke liv, hvis ikke det dør.
v37 Og det, du sår, er ikke den plante, der kommer op, men et nøgent korn, enten af hvede eller af en anden slags.
v38 Men Gud giver det den skikkelse, han vil, og hver slags korn sin skikkelse.
v39 Ikke alt kød er ens, men det er forskelligt for mennesker, kvæg, fugle og fisk.
v40 Der findes både himmelske legemer og jordiske legemer; men de himmelske har én slags glans, de jordiske en anden. v41 Solen og månen og stjernerne har hver sin glans, og stjerne adskiller sig fra stjerne i glans.
v42 Således er det også med de dødes opstandelse. Hvad der bliver sået i forgængelighed, opstår i uforgængelighed.
v43 Hvad der bliver sået i vanære, opstår i herlighed. Hvad der bliver sået i svaghed, opstår i kraft.
v44 Der bliver sået et [f]sjæleligt legeme,[f] der opstår et [f]åndeligt legeme.[f]
Når der findes et sjæleligt legeme, findes der også et åndeligt legeme. v45 Således står der også skrevet: »Det første menneske, Adam, blev en levende sjæl,« den sidste Adam blev en ånd, der gør levende.
v46 Men det åndelige legeme er ikke det første, det er det sjælelige, dernæst kommer det åndelige.
v47 Det første menneske var af jord, jordisk, det andet menneske er fra himlen.
v48 Som det jordiske menneske var, sådan er også de jordiske, og som det himmelske menneske er, sådan skal også de himmelske blive.
v49 Og ligesom vi har båret det jordiske menneskes billede, skal vi også bære det himmelske menneskes billede.
v50 Men det siger jeg jer, brødre: Kød og blod kan ikke arve Guds rige, og det forgængelige arver ikke det uforgængelige.
v51 Se, jeg siger jer en hemmelighed: Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles, v52 i ét nu, på et øjeblik, ved den sidste basun; for basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles.
v53 For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed.
v54 Og når dette forgængelige har iklædt sig uforgængelighed og dette dødelige iklædt sig udødelighed, da vil det ord, der er skrevet, være opfyldt:
Døden er opslugt og besejret.
v55 Død, hvor er din sejr?
Død, hvor er din brod?
v56 Dødens brod er synden, og syndens kraft er loven. v57[s][l] Men Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus![l][s]
tilføjet af

Jeg glemte :

1.Kor.15 🙂[f]
tilføjet af

Jeg behøver ikke kommentere alt hvad du skriver, Lyjse

Det er nok at fortælle sandheden, og jeg har fortalt dig sandheden om sjælen.
Ordet sjæl er oversat fra det hebraiske ord ne'fesh, som betyder et levende væsen.
Sjælen er ikke noget der lever ikke videre efter døden.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Behøver ikke..

jo men ftg..det er jo direkte hvad Bibelen fortæller os - den vil du da ellers gerne "snakke om" har jeg da indtryk af..?
Bare en tanke...😕
Hvis du ikke tror at sjælen lever og går op til Gud, hvordan kan det så lade sig gøre, at jv kontakter de døde 😮

http://translate.google.dk/translate?hl=da&sl=en&u=http ://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/prophetsinde x.htm&ei=Zc-qSeLXD8fG-QaPmLmwAg&sa=X&oi=translate&resnu m=4&ct=result&prev=/search%3Fq%3DJohannes%2BGreber%26hl %3Dda%26sa%3DG
I 1923, Greber, en romersk-katolsk præst, har været interesseret i kommunikation med åndelige væsener.
Disse spiritus ofte talte gennem hans kone, en ånd medium, og fortalte ham Bibelen var fuld af fejl.
Bibelen klart forbyder enhver kontakt med dæmoner, der påstår at bringe budskaber fra Gud.
Selskabet har endda forsøgt at hindre forskning om Greber ved at informere inquirers skrive dem i 1981, at de ikke ved, hvor hans nye Testamente kan obtained.
Men vi har en kopi af en officiel vagttårn skrivelse til Greber Foundation dateret 20. december 1980 at takke dem for at sende deres nye Testamente og en bog med titlen kommunikation med åndeverdenen af Gud.
Den vagttårn Society først begyndte at citere Greber's oversættelse af Johannes 1:1 i 1962.
Citat slut
****************
Bogen Åbenbaringen - Det store klimaks er nær!, (udgivet af Vagttårnsselskabet i 1998) antyder, at de medlemmer af "de 144.000", som nu er døde, fungerer som formidlere af åndelige sandheder til sekten:
[sol]
"Dette antyder, at de opstandne medlemmer af denne skare, der repræsenteres ved de 24 ældste, måske er med til at formidle de guddommelige sandheder i dag". står der på side 124.
[sol]
***************
Hvordan vil du forklare det ftg ?
tilføjet af

Hvad der er biblen virkeligt lærer

Lyjse skriver:
Ja legemet,går til grunde men sjælen lever.
jeg tror på hvad der STÅR I Bibelen.
sv.
Hvad står der så i biblen:
Ezekiel 18:4
Gud siger.
Se, alle sjælene tilhører mig. Såvel faderens sjæl som sønnens sjæl — de tilhører mig. Den sjæl der synder, den skal dø.

Salme 22:29
I den græske grundtekst står der:
all they that go down to the dust shall bow before him: and none can keep alive his own soul.
Oversat:
Alle de der går ned til støvet, skal bøje sig for ham, og ingen kan bevare sin egen sjæl i live.

salme 22.29
i Da92 er det vers 30.
Der står.
"alle, der stiger ned i støvet, skal falde på knæ for ham."
Vi ser at Da92 udelader den sidste del:
"ingen kan bevare sin egen sjæl i live."
Rent faktisk indsættes denne falske tekst i da92:
"Men jeg vil leve for ham"
I grundteksten står der "et frø (afkom) skal tjene ham.
I NWT oversættes der naturligvis korrekt:
Salme 22:29
alle der stiger ned i støvet bøje knæ, og sin sjæl skal ingen bevare i live.
(30 Et afkom skal tjene ham;)

Når man læser en bibel der ikke er manipuleret. Ses den rette og sande sammenhæng.
(altid manipuleres der, altid retfærdiggøres dette) Endnu en god grund til at læse i jehovas vidners bibel.NWT. Hvis man vil lære sandheden at kende.
Så sjælen kan ingen mennesker, holde i live. Sjælen dør !
Hvad siger biblen mere:
Jesus døde for vor skyld, Ja selv Jesus døde.Så vi kan få en opstandelse og livet igen
1. Johannes 3:16 Da92
Derpå kender vi kærligheden: at han satte sit liv* til for os;
*Græsk grundtekst siger "psuche" der betyder sjæl.

1.Mosebog 2:17
<A> (Gud siger)
Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø!«
"sjælen dør"

1. Mosebog 3:2
<B> (Satan siger.)
Men slangen sagde til kvinden: »Vist skal I ikke dø!
"sjælen lever"

Når man siger "jeg tror på biblen" "sjælen lever" hvem er det så man tror på ?
A eller B.

Hvem tror du på Lyjse ?
tilføjet af

Jeg tror på-

hvad jeg har citeret direkte fra Bibelen - men det undgår du jo at kommentere - sikkert fordi du ikke kan modbevise det.
Det du nævner er ikke et bevis på, at sjælen ikke lever når vi dør.
Men selvfølgelig som du skriver - vi har ikke samme Bibel - jeres er oversat ved hjælp af spiritisme og pyramidemagi - sikkert derfor vi ikke forstår hinanden.
Jeg tror på Guds ORD - uden okkulte hjælpemidler.
tilføjet af

Re: jeg tror på

Jeg citerede fra Da92.
Du skrev:
Jeg tror på Guds ORD - uden okkulte hjælpemidler.
sv.
Indeholder din bibel okkulte hjælpemidler siden du er utilfreds med det citerede.
Mener du den græske grundtekst er okkult.
Jeg behøver kun gengive hvad du skriver:
Tåbe! Det, du sår, får ikke liv, hvis ikke det dør.
Så er spørgsmålet,når en person dør og hvis sjælen lever videre, hvad er det så der får liv❓Er der så to forskellige liv bagefter.
tilføjet af

Læs tråden-

Ajv 2 - jeg syntes Bibelen giver et tydeligt svar i det jeg har citeret.
Jeg ved ikke hvorfor du får noget andet ud af det end jeg gør, du forsøger at komme væk fra jeres pyramidemagi og spiritisme, det forstår jeg godt, men tør ikke dine fingre af på mig.
tilføjet af

Re: Læs tråden

Har jeg gjort.
Det er ikke mig der tører noget af. Jeg forholder mig bare til det, du selv skriver.
Og som du ikke vil forklare, eller stå ved.
Du pådutter jv noget du kalder pyramidemagi, hvad det så end er.
Jeg ved ikke hvad pyramidemagi eller pyramideteologi er. Det er ikke noget Jehovas vidner
praktiserer.Du skriver om det, så det må du gerne forklare.
Vi praktiserer bestemt ikke spiritisme heller.
Hvorfor skriver du vi gør det ?
Er det noget du heller ikke vil svare på ?
Du plejer at blive påfaldende tavs, når man går dig nærmere på klingen, om det du skriver om.Du slynger bare beskyldningen ud, uden at kunne begrunde det.
Hvorfor angriber du Jv, uden mål og med. Din kritik bliver aldrig sagligt begrundet.
Det virker nærmest som om du bare angiber alt uden tanke for hvad det er. Er det ikke
hjernevask❓
Idet hele taget, går vi ikke ind for åndemaning, tungetale, som øjensynligt skulle være en form for særlig fin tale Gud værdsætter.
eller noget andet mumbo jumbo som du gør.Massepsykose som man ser visse steder. Hvor folk falder om på gulvet i kramper.
Udødelig sjæl ! det er en ubibelsk overtro der som så meget andet stammer fra Græsk mytologi.
tilføjet af

nu har sekten selv sagt

at de har bragt sandheden i jeg ved ikke hvor mange år.
ergo, så må de mene at alt hvad de har sagt er sandt.
altså, de vil stå til ansvar, for alle deres tåbelige udtalleser som russel også lavede, altså jeres tro og kloge døde træl!
i følger den tro og kloge træl, så meget har ftg fortælt os.
i har nok bare gjordt det til jeres tåbelige organigation i stedet for.
selv om der ikke er noget bibelsk over denne omvældigt, så kan du jo gå i kræmpe over din egen tåbelige bibel læsning, hvis det lyster dig ;)
og jombo jumbo omskrivninger, for at få sektens lære til at passe over ens med bibelen ;)
så kan du jo selv afgøre hvem der er hjernevasket, når du kan ignorere din egen evne til at læse et bibelvæs, så dårligt!
tilføjet af

Så puds brillerne -

det er altså til at grine af 😃
Man lægger beviser på hvad Bibelen siger - ftg behøver ikke svare mig på alt skriver han - det er så en ærlig sag, han erkender dog, at han ikke kan svare.. MEN du Ajv 2 - du vender den lige en omgang, og beskylder MIG for, at jeg ikke vil svare 😃😃😃
Den bruger du tit 😉
Men hvis du HAR læst tråden, så vil jeg anbefale dig et besøg hos din øjenlæge - eller prøv at vaske leverpostejen af brillerne og læs så her :
Citat:
Bare en tanke...
Hvis du ikke tror at sjælen lever og går op til Gud, hvordan kan det så lade sig gøre, at jv kontakter de døde

http://translate.google.dk/translate?hl=da&sl=en&u=http ://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/prophetsinde x.htm&ei=Zc-qSeLXD8fG-QaPmLmwAg&sa=X&oi=translate&resnu m=4&ct=result&prev=/search%3Fq%3DJohannes%2BGreber%26hl %3Dda%26sa%3DG
I 1923, Greber, en romersk-katolsk præst, har været interesseret i kommunikation med åndelige væsener.
Disse spiritus ofte talte gennem hans kone, en ånd medium, og fortalte ham Bibelen var fuld af fejl.
Bibelen klart forbyder enhver kontakt med dæmoner, der påstår at bringe budskaber fra Gud.
Selskabet har endda forsøgt at hindre forskning om Greber ved at informere inquirers skrive dem i 1981, at de ikke ved, hvor hans nye Testamente kan obtained.
Men vi har en kopi af en officiel vagttårn skrivelse til Greber Foundation dateret 20. december 1980 at takke dem for at sende deres nye Testamente og en bog med titlen kommunikation med åndeverdenen af Gud.
Den vagttårn Society først begyndte at citere Greber's oversættelse af Johannes 1:1 i 1962.
Citat slut
****************
Bogen Åbenbaringen - Det store klimaks er nær!, (udgivet af Vagttårnsselskabet i 1998) antyder, at de medlemmer af "de 144.000", som nu er døde, fungerer som formidlere af åndelige sandheder til sekten:
[sol]
"Dette antyder, at de opstandne medlemmer af denne skare, der repræsenteres ved de 24 ældste, måske er med til at formidle de guddommelige sandheder i dag". står der på side 124.
[sol]
***************
Hvordan vil du forklare det Ajv 2❓
*************
Jo min kritik bliver ALTID sagligt begrundet - det gør den fra alle debattører herinde, de henviser altid til kilden.
Men du farer op som trold af æske, og spotter og skaber dig, du KAN ikke andet ..tilsyneladende ..[:|]😕🙁
tilføjet af

Re: Puds brillerne

Til Lyjse
citat.
beskylder MIG for, at jeg ikke vil svare
Den bruger du tit

Ja for det er tit du ikke svarer.
Du spørger:
Hvis du ikke tror at sjælen lever og går op til Gud, hvordan kan det så lade sig gøre, at jv kontakter de døde.
Hvordan vil du forklare det Ajv 2❓
Det er enkelt.
Du tænker sikkert på Russell. Han døde i 1916.
Se så her.
Under jesus nærværelse der begyndte i 1914 blev Russell og andre oprejst til liv i himlen. De tilhører den salvede skare, der ville få en opstandelse ved herrens nærværelse.
Se dette:
1. Korinther 15;20
Nu er Kristus imidlertid blevet oprejst fra de døde, førstegrøden af dem der er sovet ind [i døden]. 21 For eftersom døden er kommet ved et menneske, er de dødes opstandelse også kommet ved et menneske. 22 For ligesom alle dør i Adam, således vil alle også blive gjort levende i Messias. 23 Men hver i sit hold: førstegrøden Kristus, derefter, under Messias’ nærværelse, de der tilhører ham.
De af den salvede skare bliver oprejst og får som der siges et legeme i uforgængelighed.
15:40
Og der er himmelske legemer og jordiske legemer; men de himmelske legemers glans er af én art, og de jordiske legemers af en anden art. 41 Solens glans er én, og månens glans en anden, og stjernernes glans en anden igen; ja, stjerne er forskellig fra stjerne i glans.

15:42
Således er det også med de dødes opstandelse. Der sås i forgængelighed, der oprejses i uforgængelighed
15:35
Dog vil nogen sige: „Hvorledes oprejses de døde? Ja, med hvilken slags legeme kommer de?“ 36 Du ufornuftige! Hvad du sår, bliver ikke gjort levende medmindre det først dør;
Så Russell døde og blev oprejst til liv i himlen.
Vi kontakter ikke de der lever i himlen, hvor har du det fra.?
I vor bog står der:
Dette antyder at de opstandne medlemmer af denne skare der repræsenteres ved 24 ældste, måske er med til at formidle de guddommelige sandheder i dag.
Vi kontakter ingen.Vi lader os lede af ånden.
Såre enkelt.
For jeg så svar på:
Du pådutter jv noget du kalder pyramidemagi, hvad det så end er.
Jeg ved ikke hvad pyramidemagi eller pyramideteologi er. Det er ikke noget Jehovas vidner
praktiserer.Du skriver om det, så det må du gerne forklare. ?
Vi praktiserer bestemt ikke spiritisme heller.
Hvorfor skriver du vi gør det ?
tilføjet af

Hvem har bildt jer det ind ??

Hvordan kan jv dog få den tanke at Russel skulle høre til en salvet skare - nej Ajv 2 - prøv og læs hvad Gud siger om Russels pyramideleg :
[sol]
v20 Men den profet, der formaster sig til at tale noget i mit navn, som jeg ikke har befalet ham at sige, eller som taler i andre guders navn, den profet skal dø!«
[sol]
Spiritisme og pyramideenergier o.s.v.
http://www.thestudiesinthescriptures.com/Pages/DanoNorw egian/Dano%20V3/Dano%20Vol%203%20Ch%2010.htm
Neofytternes
pyramideindvielser
Det er forståeligt, at foroskerne tror, at pyramiderne var kongegrave, for egypterne kaldte selv pyramiderne for »grave«. Årsagen er, at under indvielserne »døde« kandidaten – han/hun forlod kroppen og gik ind på de indre eksistensplaner. Men de kaldte samtidig pyramiderne for en »livmoder«, for neofytten blev også »genfødt« som indviet.
Ifølge åndsvidenskaben var Egyptens mysterier var opdelt i to hovedsektioner – de mindre og de større mysterier. De var igen opdelt i tre grader: Isis-mysterierne, Serapis-mysterierne og Osiris-mysterierne. De tre grader var atter opdelt i ydre og indre cirkler. Mysterierne var dybt hemmelige, men åndsvidenskabelige forskere har løftet sløret og givet os informationer om indvielsesritualernes midler og mål.

I FORKYNDER-bogen står der...
På side 201
I omkring 35 år mente pastor Russell at den store pyramide i Giza var Guds stenvidne, som stadfæstede bibelske tidsperioder.
********
En af disse ”tidsperioder” var Jesu Kristi angivelige genkomst i 1874. Russell brugte de indvendige mål i pyramiden - én inch (2,54 cm) som ét år - for at komme frem til året 1874, og dette sagde han, var i overensstemmelse med Bibelens årstal for Kristi genkomst. Han skrev...
##Medens den store bygnings ydre vidnesbyrd er i fuldstændig overensstemmelse med Guds skrevne åbenbaringer, er dens indre konstruktion dog endnu vidunderligere.
Medens dens ydre form fremstiller de fuldbyrdede resultater af Guds genløsningsplan (se kortet over Tidsaldrenes Plan), fremhæver og illustrerer dens indre konstruktion ethvert vigtigt træk i denne plan... Bibelens tidsbeviser, som vi har betragtet, viser, at denne urostids begyndelse kan regnes fra Kristi andet komme (oktober 1874), men at ødelæggelsestiden for nationerne først vil være fuldt ud kommet i 1914...
Måler man ad den vandrette gang ved slutningen af Indgangspassagen... finder man, at der er 3385 Tommer til det øverste af afgrunden, hvilket tilkendegiver, at fra år 1874 skulle tingene i verden begynde at tage fart hen imod den tilstand, som betegnes ved det afgrundens dyb... som altså skulle indtræde ved slutningen af år 1914. - Komme dit Rige, side 315, 324-325.##
Pyramiden havde så stor betydning for VTS’s teologi, at VTS syntes, der skulle opføres en pyramide ved siden af Russells grav.

*************

"Vi kan ikke se nogen grund til at ændre ved årstallene - og kunne heller ikke gøre det, selv om vi ville. Vi tror, de er Guds årstal, ikke vores.
Men betænk, at udløbet af 1914 ikke er tidspunktet for trængselens begyndelse, men dens afslutning.
Vi ser ingen grund til ændringer i den opfattelse, vi har givet udtryk for i The watch tower for den 15. Januar 1892. Vi tilråder, at man læser denne artikel igen."
The Watch Tower juli 1894

*************

"Vor Herre erklærede: 'De forstandige skal forstå', og han sagde til os, at vi skulle 'våge', for at vi kunne kende; og det er denne kronologi, der overbeviser os, om (os som kan modtage den i tro, og som gør det), at lignelsen om de ti jomfruer nu er ved at få sin opfyldelse - at det første råb hørtes i 1844, og det andet råb: 'Se, brudgommen er der' - nærværende - hørtes i 1874."
The Watch Tower 1. Oktober 1907

***************

"Opvækkelsen af de sovende hellige i 1878 fandt Sted netop halvvejs (tre og et halvt Aar hver Vej) mellem Begyndelsen af Genoprettelsens Tider, 1874, og den almindelige himmelske Kaldelses Ophør i 1881.
Maaske nu alt dette betyder, at den lille Hjords Herliggørelse vil finde Sted i Foraaret 1918, nøjagtig halvvejs (tre og et halvt Aar hver Vej) mellem Afslutningen af Hedningernes Tider 1914 og Afslutningen af den himmelske Vej, Aar 1921."
"Den fuldbyrdede Hemmelighed" side 70 skrevet af præsident Rutherford.

**************

Sande og falske profeter
v9 Når du kommer ind i det land, som Herren din Gud vil give dig, må du ikke lægge dig efter at gøre de afskyelige ting, som folkene dér gør.
v10 Hos dig må der ikke findes nogen, som lader sin søn eller datter gå gennem ilden, ingen, der driver spådomskunst eller trolddom, ingen, der tager varsler, ingen, der bruger magi, v11 ingen, der udtaler besværgelser, spørger dødemanere eller sandsigere til råds eller søger orakel hos de døde.
v12 Herren afskyr enhver, som gør den slags, og på grund af den slags afskyeligheder vil Herren din Gud drive folkene bort foran dig; v13 udadlelig skal du være over for Herren din Gud.
v14 De folk, du skal fordrive, lytter til dem, der driver trolddom eller spådomskunst; men det har Herren din Gud ikke givet dig lov til.
v15 Herren din Gud vil af din midte lade en profet som mig fremstå for dig, en af dine egne; ham skal I adlyde.
v16 Det var det, du bad Herren din Gud om ved Horeb, den dag I var forsamlet. Du sagde: »Jeg vil ikke høre Herren min Guds røst, og jeg vil ikke se denne vældige ild endnu en gang, for jeg vil ikke dø!«
v17 Herren sagde da til mig: »De har ret i, hvad de siger!
v18 Jeg vil af deres egen midte lade en profet som dig fremstå for dem, og jeg vil lægge mine ord i hans mund. Han skal forkynde dem alt det, jeg befaler ham,
v19 og den, der ikke adlyder mine ord, som han taler i mit navn, vil jeg kræve til regnskab.
v20 Men den profet, der formaster sig til at tale noget i mit navn, som jeg ikke har befalet ham at sige, eller som taler i andre guders navn, den profet skal dø!«
v21 Måske tænker du: »Hvor kan vi vide, at det, han taler, er noget, Herren ikke har sagt?« v22 Hvis en profet taler i Herrens navn og hans ord ikke indtræffer og går i opfyldelse, da er det et ord, som Herren ikke har talt. I formastelighed har profeten talt; fra ham behøver du ikke at frygte noget.
tilføjet af

Nærdødsoplevelser fortsat

Til Lyjse
Tak for dit svar.
Du forstår ikke ret meget, og jeg er ganske klar over du heller ikke vil erkende sandheden.
Og det er galt.
Du har selvfølgelig din grund, som jeg til gengæld har svært ved at forstå.
Du forfølger Jehovas vidner med forskellige former for påstande. Sådan ca. 99% af dem bygger på forfalskning.
Eksempelvis den video du henviste til, var så manipuleret, at det krævede ikke meget for at konstatere det. Jeg viste dig eksemplet med Zakarias bog.
Hvorfor vil du påvise noget om Jehovas vidner der rent ud sagt bygger på løgn.
Hvad er ideen i det.
Besynderligt. Du kan narre nogen, men da også dig selv.Men det er du måske ligeglad med. Målet helliger midlerne, er det det.
Videoen var lavet på en sådan måde, at de der kun kender lidt til Jv, måske falder i, og tror på den.
De der kender noget til os, ser straks forfalskningen.
Nu med hensyn til Russell.
Jeg viste at Russell der hørte til den salvede skare, blev oprejst til liv i himlen. Derfor kan du ikke sige vi har kontakt til de døde, og dermed ikke udøver spiritisme.
Selvom Russell ikke skulle være i himlen, er det heller ikke spiritisme, idet, som jeg skrev, kontakter vi ingen.
Vi kontakter ikke de døde. Eller de levende i himlen.
Måske har den lille skare indflydelse, og i så fald sker det gennem ånden, sådan som Jesus sagde det ville ske. Han ville sende en hjælper.
Alligevel fortsætter du ufortrødent med at sige vi bruger spiritisme. Det passer ganske enkelt ikke.
Du har nu set hvorfor.
Derfor taler man, dvs. dig, imod bedrevidende er det en løgn. Så det er op til dig hvad du vælger.

Du har hørt efter VAS med din pyramidesnak ser jeg.
Det er en håbløs vej du følger.
Du forsøger at få det til, at se ud som om vi bruger det du kalder pyramidemagi, hvad det så end er.
VAS talte om pyramideteologi, men afholdte sig klogeligt fra, at udlægge hvad det var.
Derfor vil jeg stadigvæk spørge dig.
HVAD ER PYRAMIDEMAGI.???
Det kan du ikke svare på med skriftstedshenvisninger, for der står ikke er ord om det i biblen.

Så mener du at kunne bevise Russell fremsatte en profeti, fordi han opmålte pyramiden, og deraf ville udlede en profeti.
Sagen er det gjorde Russell ikke.
Så er spørgsmålet, vil du fortsætte med de falske
påstande ?
Hvis du havde et kristent syn på biblen, ville du kende til Ezekiels opmåling af templet.
Ezekiel kap 57.
Deraf fik Russell inspiration til at se om der var hold i Esajas 19:19
Flot gjort af Russell.
Han troede han havde fundet noget der kunne passe. Hvis ellers du gad læse bogen, vil du se der også var noget han indrømmede han ikke kunne få til at stemme.
Hvad har din kirke gjort for at undersøge.
Intet sansynligvis, derfor tror i stadigvæk på gamle dogmer som helvedeslæren, hvor Gud skulle brænde, pine og plage mennesker i evigheder. Du siger derved indirekte, Gud er sadist.
Jehovas vidner tror ikke på og har aldrig troet på den hedenske helvedeslære, der udspringer af Græsk, Babylonisk mytologi.
Gamle kirkefædre lod denne tro glide ind i kirken, for at tryne folket.De var lette ofre.
Den katolske kirke indførte salg af afladsbreve, hvor man kunne købe sjælene (der var den igen) fri af skærsilden.
Sloganet var: Når pengene ned i kisten klinger, straks sjælen ud af skærsilden springer.
Jehovas vidner tager på det skarpeste afstand fra den slags.
Interesserede burde læse åbenbaringen 18:4.
Hvornår lærer du at begribe hvad en profeti er.
Det er en åbenbaring fra Gud om ting der vil ske.
Du mener samtidig at nådegaven profeti, stadig er i kraft. Vi har bare aldrig set så meget som en profeti, andet end fuphistorier.
For der åbenbares ikke nye profetier fra Gud.Biblen er skrevet færdig. Det vi skal vide, om allerede fremsatte profetier kommer fra ånden.Nogen gange tolker man dog forkert.Se bare på dig selv.
Så enkelt er det. De profetier der er givet står i biblen. Noget alle sande, jeg gentager sande, kristne ved.

Fortalte Russell så han havde nye profetier, mente Russell med pyramiden, havde han noget der lå ud over biblen.
Nej det gjorde Russell så absolut ikke.
Her er hvad kan skrev i et forord til bogen.
"Det er ikke vor Hensigt at tage den menneskelige Indbildningskraft til Hjælp for selv at fremføre Profetier. Lige saa lidt vil vi paa nogen Maade gøre os vise ud over, hvad den hellige Skrift siger. Men det vi fuldstændigt ser bort fra alt, hvad Menneskefornuft har udspekuleret, og udelukkende holder os til den guddommelige Sandhedskilde, vil vi bestræbe os for at udlægge den ene Profeti i Lyset af den andens aabenbare Opfyldelse. Vi vil forsøge at skrive alt det tydeligt paa Tavlerne, som Gud for en Tid har holdt forseglet, saa det ikke kunde forstaas, men som ifølge hans Ord skulde blive til
at udtyde paa Endens Tid.
Russell var endvidere klar over, vi ikke får oplysning om det der er skjult, før Gud vil det.
Dine skrifstedshenvisninger passer IKKE på Russell eller Jehovas vidner.
Den der siger dette, går i mod hvad det er biblen virkeligt lærer, man fornægter ånden.
Du forsøger at bruge biblen i en dans macabre.
Du taler om sjælen lever videre efter døden, men undsiger din egen bibels forklaring.Som jeg spurgte dig, Hvis sjælen lever videre efter døden, hvad er det så for en ekstra ting der bliver levende.
Du svarerede ikke. Sikkert fordi du er i vildrede over dit dogme ikke kan passe.
Biblen er sand, og sandheden er korrekt, og den vinder altid.
Overtro gør ikke.
tilføjet af

En mærkværdig måde..

at debattere på Ajv 2 😕
Men du får den lige retur :
##Tak for dit svar.
Du forstår ikke ret meget, og jeg er ganske klar over du heller ikke vil erkende sandheden.
Og det er galt.
Du har selvfølgelig din grund, som jeg til gengæld har svært ved at forstå.##
Ja det er faktisk lige DET jeg sidder og tænker om DIG 😃
Du KAN ikke skrive dig ud af dit problem Ajv 2 - der ligger mange tråde og mange beviser på, at sådan ER det bare i jeres sekt.
Så skriver du :
##Jehovas vidner tror ikke på og har aldrig troet på den hedenske helvedeslære##
Svar : Næ det har I jo nok ikke, man må jo have noget lokkemad, hvis man skal skaffe nye vidner, og det lyder jo tillokkende - MEN så har I tilgengæld den skrækkelige dommedag, vi andre stakler skal pines ihjel på, HVIS det stod til jer at bestemme, men det GØR det da heldigvis heller ikke 😃
Nu har Ven af Sandheden åbnet en ny tråd om jeres åndelige forbindelser, det bliver da spændende at læse med på 🙂
Jeg håber da du vil deltage..
tilføjet af

Du har så inderlig ret lyjse - Det er selvmodsigende

´[s]

... at bruge logoer tilhørende den spiritisiske verden, og så påstå
man ikke har noget med den at gøre, men det er jo typisk jehovas vidner -
Den "VINGEDE SOL" på deres hovedsæde er Solguden "RA's" symbol -
Problemet er, at uanset hvor gode BEVISER DU leverer, så mener aJv(2)
at det er løgn og latin, men det siger mere om ham, end det siger om dig.

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Jehovah%20Witnesses/jw.htm
http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/false_religions.htm#jw

MAnge hilsner
[s]🙂[s]
jalmar
tilføjet af

Det er mærkværdigt

Lyjse
Du skriver om mig:
du forsøger at komme væk fra jeres pyramidemagi og spiritisme, det forstår jeg godt, men tør ikke dine fingre af på mig.
Bogen Åbenbaringen - Det store klimaks er nær!, (udgivet af Vagttårnsselskabet i 1998) antyder, at de medlemmer af "de 144.000", som nu er døde, fungerer som formidlere af åndelige sandheder til sekten:

"Dette antyder, at de opstandne medlemmer af denne skare, der repræsenteres ved de 24 ældste, måske er med til at formidle de guddommelige sandheder i dag". står der på side 124.

Hvordan vil du forklare det Ajv 2❓
sv.
Først om spiritisme
Indsat:
Spiritisme (af latin spiritus = "ånd") er læren om ånder eller det åndelige, troen på at det er muligt af at opnå kontakt med afdøde.
Du anklagede Jehovas vidner for at tage kontakt til afdøde personer.Specielt om Russell.
Dertil svarede jeg:
Nu med hensyn til Russell.
Jeg viste at Russell der hører til den salvede skare, blev oprejst til liv i himlen. Derfor kan du ikke sige vi har kontakt til de døde, og dermed ikke udøver spiritisme. Russell blev oprejst til liv, og er ikke længere død.
Selvom Russell slet ikke skulle være i himlen, er det heller ikke spiritisme, idet, som jeg skrev, kontakter vi ingen.
Vi kontakter ikke de døde. Eller de levende i himlen. Kan du forstå det ?
Måske har den lille skare indflydelse, og i så fald sker det gennem ånden, sådan som Jesus sagde det ville ske. Han ville sende en hjælper.
Vi kontakter altså ingen, vi gør som der omtales i Johannes 14:25
"Men hjælperen, den hellige ånd, som Faderen vil sende i mit navn, han vil lære jer alt og minde jer om alt hvad jeg har fortalt jer."
Det er den måde den salvede skare og dermed Russell, måske kan meddele sig på.
Vi lader os lede af den hellige ånd, hjælperen som Jesus omtalte. Måske er den salvede skare med til det.

Du skrev:
Du KAN ikke skrive dig ud af dit problem Ajv 2 - der ligger mange tråde og mange beviser på, at sådan ER det bare i jeres sekt.
Du mener altså du har bevist vi bruger spiritisme, fordi vi udmærket godt ved hvordan tingene hænger sammen, men du bare ikke vil anerkende den hellige ånd.Og under ingen omstændigheder vil give slip på din fordom, selvom det står lysende klart vi ikke kontakter afdødes ånder, hvad det så måtte være. Hverken med bankelyde eller andet overtro.
Den slags er FUP fru Meloni.
Hvordan vil du ellers forklare vi bruger spriritisme,når vi ikke kontakter nogen afdøde, eller tror på sjælens udødelighed.
Det er dig der anklager, Så er det rimeligt du forklarer.

Det er helt ude i hampen.
jehovas vidner tror på biblen
De der er døde. Stendøde og ikke tilhører biblens lille skare.
Om dem skrives der:
Prædikerne 9:10
"der er hverken virksomhed eller planlægning eller kundskab eller visdom i Sheol (graven) hvor du går hen."
De er DØDE !
Jeg tror efterhånden Jehovas vidner er de eneste der tror på biblens klare budskab.
Hvordan kan i afvise der skrevne Gud ord.

Jeg fik aldrig svar på:
HVAD ER PYRAMIDEMAGI.
Jeg ved ikke hvad det er, men du anklager os for det, så må DU vide hvad det går ud på.
Når du anklager os for at bruge "pyramidemagi" må jeg have det forklaret, så jeg kan forsvare mig mod anklagerne.
Så hvad er PYRAMIDEMAGI ???
Vil du godt være rar og svar emed dine egne ord !
tilføjet af

Jalmar hin påstålige

Ifølge den teori og logak du nu lægger for dagen. Så er hele Danmarks befolkning
Ase troende.
Det står fast, støbt i Jalmars forklarings jernbeton og grundfjelds fastgjort.
Slået fast med de af Jalmar omtalte berømte 14" nagler slået i med en 20 punds mukkert med lakeret træskaft forsynet med initialerne JHP.
Lige til Guisness rekordbog.
Pyh - jeg kan ikke komme i tanker om mere lige nu.
Alle Danskere taler nemlig mere om dette, end de taler om jesus.
Det er helt sandt. Uigendriveligt Jalmar sikkert. Græsk grundtekst om hele molevittien.
Alle danskere taler om onsdag og torsdag.
Altså Odins dag og Thors dag.
Ist es nicht so.
tilføjet af

Mange tak Jalmer-

de link har jeg ikke set før - uhuuu..satanisk - okkult og det er den 13 i dag 😮😃
P.S. ( jeg er ikke overtroisk 😉 )
Jeg tog lige en oversættelse :
http://translate.google.dk/translate?hl=da&sl=en&u=http://www.jesus-is-savior.com/False%2520Religions/Jehovah%2520Witnesses/jw.htm&ei=E726Sd3jEZ6a-Qb0jpjTBA&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.jesus-is-savior.com/False%252520Religions/Jehovah%252520Witnesses/jw.htm%26hl%3Dda%26sa%3DG
Jeg håber Ajv 2 tør åbne linkene og ftg for den sags skyld..de kan IKKE nægte - her er syn for sagen !
tilføjet af

Mine ord-

kan du ikke bruge til noget - men LINKENE jeg og andre har lagt, DE viser SANDHEDEN om jv.
Jeg gider altså ikke finde pyramidetrådene frem igen - tilsyneladende har du lukket dine "små uskyldige øjne" for dem, siden du vil have jeg gentager mine indlæg der - i det hele taget, vil du gerne have gentaget alt igen og igen, som om din hukommelse er som en si..
Men nu får du et af Jalmers link

http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=1605896
tror jeg nok ..😕 😃
Du tror på "biblens budskab" og den hellige ånd -
JEG tror på [s]Bibelen = Faderen - Jesus Kristus og Helligånden[s]
Se det er forskellen Ajv 2 - hvis du ellers forstår ?
tilføjet af

Fup

Lyjse
Russell var ikke frimurer. Det er fup.
Stadig ingen svar fra dig.
Hvad er pyramidemagi Lyjse❓det du beskylder Jv for.
Eller indrømmer du det er ren manipulering som så meget andet.
Og det er grunden til du ikke svarer.
En grund er der altid.
Er manipuleting og løgn det i baserer alting på ?
tilføjet af

Uhada da - Det lyder farligt - Ase-Troende

´

Så Tror du vel at Søndag betyder jehovas søns dag ..
MEN DER TAGER DU FEJL

Men jeg må indrømme, at for en gangs skyld har du faktisk ret -

MANDAG der faktisk står for MÅNEN'S DAG (aner ikke hvorfor)
TIRSDAG der faktisk står for TYR'S DAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG der faktisk står for FREJA'S DAG
LØRDAG der faktisk står for VASKE DAG (aner ikke hvorfor)
SØNDAG der faktisk står for SOLEN'S DAG (aner ikke hvorfor)

Men derfor er dit evige omkvæd SKJULTE alligevel STÅR DER
IKKE JW/WTS SOM AFSENDER/PRODUCENT/FORFATTER ER DET LØGN OG LATIN!
Og alle der ikke er enige i dit ORAKELS "SANDHEDER" - får nogenlunde samme svada ...

Du forstår ikke ret meget, og jeg er ganske klar over du heller ikke vil erkende sandheden.
Og det er galt.
Du har selvfølgelig din grund, som jeg til gengæld har svært ved at forstå.
Besynderligt. Du kan narre nogen, men da også dig selv.Men det er du måske ligeglad med. Målet helliger midlerne, er det det.
og Re.: endnu en forfalskning (Beviset: Den var ikke JW/WTS-Produceret)
Videoen var lavet på en sådan måde, at de der kun kender lidt til Jv, måske falder i, og tror på den.
De der kender noget til os, ser straks forfalskningen.
Jeg viste at Russell der hørte til den salvede skare, blev oprejst til liv i himlen. Derfor kan du ikke sige vi har kontakt til de døde, og dermed ikke udøver spiritisme.

► Nu er det jo ikke nok bare at vise, man skal BEVISE, med holdbare beviser der kan godkendes af begge parter - og det er her DU har et problem, for alt der ikke er Pro-JV/Pro-JW/WTS er løgn og bagvaskelse ...

Du fortsætter med dine høfligheder uden indhold:
Derfor taler man, dvs. dig, imod bedrevidende er det en løgn. Så det er op til dig hvad du vælger.
VAS talte om pyramideteologi, men afholdte sig klogeligt fra, at udlægge hvad det var.
► Det har blandt andet noget at gøre med de sindsyge beregninger som foreløbig har
resuteret i DE FABELAGTIGE OG SANDFÆRDIGE JW/WTS PROFETIER den ene mere sikker end den anden
om: 1874 ♦ 1914/15 ♦ 1918 ♦ 1925 ♦ 1941/42 ♦ 1975 ♦ 1994 ♦ 1999/2000 ♦´Harmagedon der har været lige om hjørnet siden jeg begyndte at læse indlæg i 2004
(Og jo - jeg ved godt det ikke hed JW/WTS før 1931)

Du fortsætter med dine høfligheder uden indhold:

Så er spørgsmålet, vil du fortsætte med de falske
påstande❓

Hvis du havde et kristent syn på biblen, ville du kende til Ezekiels opmåling af templet.
Ezekiel kap 57.
Deraf fik Russell inspiration til at se om der var hold i Esajas 19:19
Flot gjort af Russell.
► Hvis Russell havde gjort sig den ulejlighed at læse EZEKIEL, havde manden ikke fuldstændig forfejlet den bibelske datering - DET ER BÅDE SIKKERT OG VIST - Så hvad der var så flot gjort af RUSSELL må guderne vide - FOR VOR HERRE JESUS KRISTUS ved det med garanti ikke.


Du fortsætter med dine høfligheder uden indhold:
Hvad har din kirke gjort for at undersøge.
Intet sansynligvis, derfor tror i stadigvæk på gamle dogmer som helvedeslæren, hvor Gud skulle brænde, pine og plage mennesker i evigheder. Du siger derved indirekte, Gud er sadist.
► Det er mere end tydeligt at det kniber med almindelig BIBELKUNDSKAB!


Du fortsætter med dine høfligheder uden indhold:
Hvornår lærer du at begribe hvad en profeti er.
Det er en åbenbaring fra Gud om ting der vil ske.

► Hvornår lærer du at begribe hvad en profeti er ifølge BIBELEN:
EN FALSK PROFET ER ET MENNESKE DER FORMASTER SIG TIL AT
UDTALE SIG OM NOGET DER VIL SKE PÅ GUDS VEGNE, UDEN AT DETTE SKER!
Altså en FALSK PROFETI ER:
JW/WTS'S SPÅDOMME OM HARMAGEDON KOMME I ÅR:
1914/15 ♦ 1918 ♦ 1925 ♦ 1941/42 ♦ 1975 ♦ 1994 ♦ 1999/2000


Du fortsætter med dine høfligheder uden indhold:
Du mener samtidig at nådegaven profeti, stadig er i kraft. Vi har bare aldrig set så meget som en profeti, andet end fuphistorier.
For der åbenbares ikke nye profetier fra Gud.Biblen er skrevet færdig. Det vi skal vide, om allerede fremsatte profetier kommer fra ånden.Nogen gange tolker man dog forkert.Se bare på dig selv.
Så enkelt er det. De profetier der er givet står i biblen. Noget alle sande, jeg gentager sande, kristne ved.
► DET ER DET MEST UTROLIGE FOLK LADER SIG BILDE IND/OG TROR PÅ DET SOM VÆRENDE EN BIBELSK SANDHED - HER MÅ MAN SIGE, AT DET KNIBER BÅDE MED BIBELÆSNING Og-FORSTÅELSE [:*(]


Du fortsætter med dine høfligheder uden indhold:
Russell var endvidere klar over, vi ikke får oplysning om det der er skjult, før Gud vil det.

► DET kniber tydeligvis også med viden om din SEKT og dens Stifter ...
Eller også prøver du bare at smide direkte
løgne i grams i håbet om at nogle vil falde for dem -
Sidste og dårligste undskyldning er, at dit enegelsk er dårligere end mit! 😮
OKAY MIT ENGELSKE ER IKKE PERFEKT ... Men står der IKKE i ovenstående:

Be not surprised, then, when in subsequent chapters we present proofs that the setting 😮up of the Kingdom of God is already begun, that it is pointed out in prophecy as due to begin the exercise of power in A.D. 1878, and that the "battle of the great day of God Almighty" (Rev. 16:14), which will end in A.D. 1915, with the complete overthrow of earth's present rulership, is already commenced. The gathering of the armies is plainly visible from the standpoint of God's Word.

→ BLIV IKKE OVERRASKEDE NÅR VI I DE FØLGENDE KAPITLER LERER BEVIS PÅ ... etc. ....
► OG
In this chapter we present the Bible evidence proving that the full end of the times of the Gentiles, i.e., the full end of their lease of dominion, will be reached in A.D. 1914; and that that date will see the disintegration of the rule of imperfect men. And be it observed, that if this is shown to be a fact firmly established by the Scriptures, it will prove: [B77]
I DETTE KAPITEL vil VI præsentere BIBELSK BEVIS ... etc....
► OG
The Bible evidence is clear and strong that the "Times of the Gentiles" is a period of 😮2520 years, from the year B.C. 606 to and including A.D. 1914
DET BIBELSKE BEVIS ER KLARE OG STÆRKE ... etc ...

► I bogen: THY KINGDOM COME: (309-376) Study 10 - The Great Pyramid 😮😮😮😮
Thus the Pyramid witnesses that the close of 1914 will be the beginning of the time of trouble such as was not since there was a nation--no, nor ever shall be afterward. And thus it will be noted that this "Witness" fully corroborates the Bible testimony on this subject, as shown by the "Parallel Dispensations" in Scripture Studies, Vol. II, Chap. VII.

► JEG BEKLAGER anonym Jv(2) - DU burder nok læse på lektien inden du du udtalte dig så skråsikkert!

Biblen er sand, og sandheden er korrekt, og den vinder altid.
OVER "NY VERDENS OVERSÆTTELSE" NVO/NWT.

Og du påstår du påstår at kende Bibelen ......

jalmar
tilføjet af

Ved du ikke -

hvad magi er Ajv 2 ?
Ved du hvad okkult betyder ?
Har du læst de link der er lagt om pyramider og indvielser i pyramiderne o.s.v. - jeg har også CITERET fra flere link, dengang, så gå tilbage og læs, du kan ikke forlange jeg skal finde dem nu, bare fordi du ikke "hørte efter i timen ".
Men jeg tror du spiller dum - du ved jo godt hvad det drejer sig om...du får også denne RETUR :
##Er manipuleting og løgn det i baserer alting på ?##
Det er jo lige DET jehovas vidner er KENDT for - men igen..du vil gerne tørre dine fingre af i mig - den går IKKE Ajv 2 😃
Det ved dette jv skam også godt, hun har selv spøgelser i hjemmet :
http://hotstart.dk/forum/default.aspx?f=6&m=3031&p=51
Citat:
"Det med dæmoner er egne oplevelser.[sol]
Et eksempel kan du da godt få... 3 mennsker og en kat hører skuffer blive trukket ud af en gammel kommode.
Selv katten reagerede.Det var en meget gammel kommode og den ka ik af sig selv rykke skuffen ud vel!!
For nylig snakkede jeg med en arbejdskollega som IKKE er et JV og de har spøgelser i deres hjem...Så må i jo selv om i vil tro det eller la´ være"
Citat slut
Så kunne jeg godt tænke mig at vide - hvordan driver jehovas vidner dæmoner ud af huset ?
tilføjet af

Det er afslørende

Lyjse
Du henviser til forskellge links.
Her er mere fra samme link.
De er afslørende, Det har du ret i,
men mest om dig.
Du viser hvad du vil have skal være sandheden.
Det du vil, - modsat det Jehovas vidner står for.
Behold det. Det er din verden - ikke min.
Du tror på udødelig sjæl,og det der siges:
Vist skal i ikke dø.
Læg mærke til dine links siger "Jesus er frelser".
Men se hvad det virkeligt er.
Mattæus 7:21
Ikke enhver som siger til mig: ’Herre, Herre,’ vil komme ind i himlenes rige, men kun den der gør min himmelske Faders vilje. 22 Mange vil sige til mig på den dag: ’Herre, Herre, har vi ikke profeteret i dit navn, og uddrevet dæmoner i dit navn, og gjort mange kraftige gerninger i dit navn?’ 23 Og alligevel vil jeg da erklære over for dem: Jeg har aldrig kendt jer! Fjern jer fra mig, I som øver lovløshed.
http://www.jesus-is-savior.com/
http://www.jesus-is-savior.com/Basics/burn_in_hell.htm
http://www.jesus-is-savior.com/Hells_Truth/hells_truth1.htm
tilføjet af

Jeg føler mig-

slet ikke ramt af dit skriftsted Ajv 2 - hvem det er henvendt til, har du fået forklaret for længe siden, men det er jo den hukommelse der plager dig..
Ja jeg tror på, hvad der står i Bibelen, derfor tror jeg på, at vi består af ånd-sjæl og legeme.
MEN hvorfor svarer du i øst, når jeg spørger i vest ???
Du svarede heller ikke på dette :
Et jehovas vidne har spøgelser / dæmoner i hjemmet :
http://hotstart.dk/forum/default.aspx?f=6&m=3031&p=51
Citat:
"Det med dæmoner er egne oplevelser.
Et eksempel kan du da godt få... 3 mennsker og en kat hører skuffer blive trukket ud af en gammel kommode.
Selv katten reagerede.Det var en meget gammel kommode og den ka ik af sig selv rykke skuffen ud vel!!
For nylig snakkede jeg med en arbejdskollega som IKKE er et JV og de har spøgelser i deres hjem...Så må i jo selv om i vil tro det eller la´ være"
Citat slut
SPØRGSMÅLET [sol]
Så kunne jeg godt tænke mig at vide - hvordan driver jehovas vidner dæmoner ud af huset ?
tilføjet af

Du er godt nok over middel i dine konklusioner ........

´

Re.: CHEOPS PYRAMIDEN!
☻ ... anonym Jv (2) KONKLUDERER ▼:
Så mener du at kunne bevise Russell fremsatte en profeti, fordi han opmålte pyramiden, og deraf ville udlede en profeti.
Sagen er det gjorde Russell ikke.
☺ .... UNDRENDE SVAR ▼ ▲:
I bogen: THY KINGDOM COME: (309-376) Study 10 - The Great Pyramid 😮😮😮
Thus the Pyramid witnesses that the close of 1914 will be the beginning of the time of trouble such as was not since there was a nation--no, nor ever shall be afterward. And thus it will be noted that this "Witness" fully corroborates the Bible testimony on this subject, as shown by the "Parallel Dispensations" in Scripture Studies, Vol. II, Chap. VII.
****** ****** ****** OVERSAT (en lille del)
På denne måde BEVIDNER PYRAMIDEN, at slutningen af 1914 vil blive begyndelsen "TIL ENDEN" ... etc. ...

Re.: SPIRITISME.
☻ ... anonym Jv (2) KONKLUDERER ▼:
Jeg viste at Russell der hører til den salvede skare, blev oprejst til liv i himlen. Derfor kan du ikke sige vi har kontakt til de døde, og dermed ikke udøver spiritisme. Russell blev oprejst til liv, og er ikke længere død.
...
Vi kontakter ikke de døde. Eller de levende i himlen. Kan du forstå det❓
Måske har den lille skare indflydelse, og i så fald sker det gennem ånden, sådan som Jesus sagde det ville ske. Han ville sende en hjælper.
...
Det er den måde den salvede skare og dermed Russell, måske kan meddele sig på.
Vi lader os lede af den hellige ånd, hjælperen som Jesus omtalte. Måske er den salvede skare med til det.

☺ .... UNDRENDE SVAR ▼ ▲:
RUSSELL ER I LIVE OPPE I HIMLEN - SNAK MED RUSSELL ER DERFOR IKKE SPIRITISME 😮😮😮

Re.: PROFETI ♦ SPÅDOM ♦ "UDTALELSE OM FREMTIDEN":
☻ ... anonym Jv (2) KONKLUDERER ▼:
Hvornår lærer du at begribe hvad en profeti er.
Det er en åbenbaring fra Gud om ting der vil ske.
☺ .... UNDRENDE SVAR ▼ ▲:
ALLE ANDRE MENNESKER end lige JW/WTS-proselytterne ved,
at en PROFETI og EN SPÅDOM ER DET SAMME nemlig = EN UDTALELSE OM HVAD DER VIL SKE I FREMTIDEN.
- MEN da JW/WTS har forudsagt en hulens masse ...
► ORD OM HVAD DER VILLE SKE, UDEN DETTE ER GÅET I OPFYLDELSE ◄
Har JW/WTS ændret på begreberne:
"AT UDTALE SIG BOMBASTISK OM FREMTIDEN" ♦ "AT SPÅ" ♦ "AT PROFETERE"!
DA JW/WTS ER DE ENESTE DER HAR SANDHEDEN - Er ovenstående begreber VIDT FORSKELLIGE?
(Ellers har JW/WTS nemlig enten:
"SPÅET FALSK"
eller værre:
"PROFETERET FALSK"!
derfor har JW/WTS kun "udtalt sig om noget der ikke gik i opfyldelse"
og det må de godt, da JW/WTS har besluttet at det hverken har noget med en:
•FALSK SPÅDOM• eller en •FALSK PROFETI• at gøre ...

MAN KAN SIGE MEGET OM JW/WTS -
MEN DE ER KNUSENDE DYGTIGE TIL OVENSTÅENDE "SNAKKEN UDENOMS"
Uanset hvor meget lort de laver, har det ikke noget med sagen at gøre 😮😮😮

jalmar
tilføjet af

Mine konklusioner har reference til biblen

Jalmar
dig:
DA JW/WTS ER DE ENESTE DER HAR SANDHEDEN - Er ovenstående begreber VIDT FORSKELLIGE?
(Ellers har JW/WTS nemlig enten:
Du har tydeligt bevist, du ihvertfald ikke har sandheden.
Inden Russell overhovedet begyndte at interesserer sig for pyramiden, havde man fundet ud af årstallet 1914 ville blive et skelsættende år.
Hvorfor Jalmar. Kommer du så tromlende som en elefant i en glasbutik og påstår Russell
fremsatte tanker omkring 1914 ud fra sin teori om at han ved at studere pyramiden kunne få BEKRÆFTET Daniels profeti om året 1914
HVORFOR JALMAR ???

og hvad der var det vigtigste for ham. Kunne han få nye oplysninger. Hvad kan ikke kunne og heller ikke påstod.
Hvad er vigtigst Jalmar. Det Russell faktuelt skrev og gav udtryk for, eller det du siger han skrev og gav udtryk for.
Hvilket jeg kan bevise ikke er i overensstemmelse med sandheden.
Jalmar.
Du skriver:
MAN KAN SIGE MEGET OM JW/WTS -
MEN DE ER KNUSENDE DYGTIGE TIL OVENSTÅENDE "SNAKKEN UDENOMS"
Jeg snakker ikke udenom. Det jeg skriver, har direkte adresse.
Du derimod gentager bare dig selv.
tilføjet af

Re:Jeg føler mig.

Noget gør du nu nok, for sandheden svider, ikke sandt.
Derfor vil du heller ikke svare. Jeg har en del svar tilgode.
Dit problem kan jeg godt se, svarer du, afslører du dig selv.
HVAD ER PYRAMIDEMAGI ?
tilføjet af

Ikke svare ?????????????????????

jeg HAR svaret dig - skal jeg GENTAGE mine indlæg i SAMME tråd ??
Men jeg venter STADIGVÆK på svar fra dig : Hvordan driver jehovas vidner dæmoner ud, af hjemmet hos jeres medlemmer ?

******
Du verd ikke hvad magi er, så må jeg jo forklare dig det :
http://da.wikipedia.org/wiki/Magi
Og her min pversættelse fra anden tråd.[sol]

Pyramidology

Et velkendt [sol]okkult inddragelse[sol] af vagttårn Society er pyramidology. Selskabets grundlægger, CT Russell, mente, at Great Pyramid var "Guds Stone Witness og profeten", som bekræftede hans teologi og især hans kronologi. Den Encyclopedia of Occultism og parapsykologi fremsatte følgende erklæringer om, at opsummere, hvad pyramidology handler om:
Der har været megen spekulation ved occultists om pyramide strukturer af antikke civilisationer ... det unikke i pyramidens konstruktion og form menes at have nogle[sol] okkulte betydning .... Okkulte spekulationer vedrørende Great Pyramid er opstået primært omkring sine konstruktioner, dimensioner og mulige brug .... [sol]
Den pyramidology sekter som tilskrive okkulte betydning for dimensioner og målinger af Great Pyramid stammer tilbage fra 1830-tallet ,.... matematiker John Taylor og Scottish astronom Charles Piazza [sic] Smyth hævdede, at pyramiden udmøntet guddommelige afsløringer og profeti, som beregnes ud fra sine målinger ....
Det var fra Smyth's beregninger, at Charles Taze Russell, grundlægger af den sekt Jehovas Vidner, der bygger sin egen profeti for Anden Jesu genkomst ...
Forfatteren af denne artikel om pyramidology mente andre forklaringer på den struktur og dimensioner af Great Pyramid var mere plausibelt:
Mindre langt ude er forslaget om, at planen med de store Pyramid og dens interne strukturer strukturer kan have tilknyttet en mystisk symbolik af rejsen for sjælen, som beskrevet i den egyptiske Book af Dead (Papyrus af Ani).
Hundredvis af sider med Bibelen Student (JW) litteratur var afsat til "okkulte", dvs skjulte betydning og betydningen af den store pyramide.
Det var [sol]en form for spådom.[sol] Fra Pyramid de divined fremtiden såvel som de seneste menneskehedens historie. Deres profetier baseret på Pyramid, naturligvis, ligesom alle andre vagttårn profetier, [sol]faldt til jorden uopfyldte.[sol]
Til sin kredit, Rutherford sluttede selskabets engagement med Pyramidology i 1928.
Han sagde Great Pyramid var "Satan's bibel" og ikke "Guds Stone Witness".
tilføjet af

Mere hjælp til-

forståelse - så håber jeg snart du er tilfreds Ajv "
http://www.skeptica.dk/bibliotek/pyra-bogen/12_kapitel%2012.htm
Citat
De stiller sig tilfreds med at fortælle og dynger beretninger op om alt det vidunderlige, man kan opleve i en meditationspyramide. De fortæller, at man i pyramiden mister al fornemmelse af tid og sted og føler sig i ét med universet. De beretter om intense følelser af frigjorthed og lykke, om opladning af indre energi. Nogle har oplevet visioner, set ubeskrivelige former og farver, hørt stemmer og musik. Andre har modtaget guddommelig indsigt, genoplevet tidligere inkarnationer og bevæget sig ud af kroppen på rejse i verdensrummet.
**********
Inden længe tog begivenhederne fart. En flok rædselsvækkende spøgelser dukkede frem af mørket, kredsede om ham og søgte at skræmme ham ud af pyramiden. Men med ét slog stemningen om; prøvelsen var forbi; spøgelserne forsvandt, og i stedet så Brunton to høje, lysende skikkelser træde ind i kammeret. De var klædt i hvidt og så ud til at være ypperstepræster for en gammel ægyptisk kult. Den ene præst forklarede Brunton, at han nu ville blive ført ind i Visdommens Hal. Bruntons åndelige legeme forlod det fysiske, og han blev vist rundt i ukendte dele af pyramiden, mens præsten belærte ham om sjælens udødelighed. Lige inden Brunton gled tilbage i sit jordiske hylster, fik han følgende ord med på vejen: »Den store pyramides mysterium er dit eget Selvs mysterium. Alle de hemmelige kamre og beretninger gemmes i din egen natur. Den store pyramides lære er den, at mennesket må vende sig indad, vove sig ind i det ukendte midtpunkt af sit eget væsen for at finde sin sjæl ... «
***************
Er det pyramidemagi ..eller hvad vil du kalde det Ajv 2 ?
tilføjet af

Det var fra RUSSELLS egen bog ANONYM Jv, 20000

´

... igen var det fra jeres egen "litteratur"
(selvom en litterat nok vil protestere temmelig højlydt over udtrykket!)

JEG TROMMLEDE IND MED DETTE BEVIS - EN BOG MÆRKVÆRDIGVIS SKREVET AF EN MAND VED NAVN
► CHARLES TAZE RUSSELL DER STARTEDE EN SEKT, DER AF EN ELLER ANDEN ÅNDSBVAG ÅRSAG LEVER
ENDNU - MEN HVAD DET HAR NOK ROD I DET GAMLE ORD OM, AT VERDEN VIL BEDRAGES, OG DET BLIVER I:
☺ .... UNDRENDE SVAR ▼ ▲:
I bogen: THY KINGDOM COME: (309-376) Study 10 - The Great Pyramid
Thus the Pyramid witnesses that the close of 1914 will be the beginning of the time of trouble such as was not since there was a nation--no, nor ever shall be afterward. And thus it will be noted that this "Witness" fully corroborates the Bible testimony on this subject, as shown by the "Parallel Dispensations" in Scripture Studies, Vol. II, Chap. VII.
****** ****** ****** OVERSAT (en lille del)
På denne måde BEVIDNER PYRAMIDEN, at slutningen af 1914 vil blive begyndelsen "TIL ENDEN" ... etc. ...
............ KAN DU IKKE OVERSÆTTE FÅ EN ANDEN TIL DET JEG VIL IKKE .................
► HVIS DU SKAL FREMSTÅ TROVÆRDIG, BØR DU ANSKAFFE ET BEVIS PÅ DIT UDSAGN! ANONYMJV 2000 ◄

DENNE JV'ER FORTSÆTTER SIN FREMTUREN:
Hvad er vigtigst Jalmar. Det Russell faktuelt skrev og gav udtryk for, eller det du siger han skrev og gav udtryk for.
Hvilket jeg kan bevise ikke er i overensstemmelse med sandheden.

DET RUSSEL FAKTUELT SKREV VAR:
☺ .... UNDRENDE SVAR ▼ ▲:
I bogen: THY KINGDOM COME: (309-376) Study 10 - The Great Pyramid
Thus the Pyramid witnesses that the close of 1914 will be the beginning of the time of trouble such as was not since there was a nation--no, nor ever shall be afterward. And thus it will be noted that this "Witness" fully corroborates the Bible testimony on this subject, as shown by the "Parallel Dispensations" in Scripture Studies, Vol. II, Chap. VII.
............ KAN DU IKKE OVERSÆTTE FÅ EN ANDEN TIL DET JEG VIL IKKE .................
FOR DET AT LÆSE OG FATTE HVAD DER STÅR I DEN "BID AF C.H.RUSSELLS BOG" JEG HAR C&P FRA BOGEN KAN DU ÅBENBART IKKE LÆSE OG FATTE - HVILKET OGSÅ I DEN GRAD GIVER STOF TIL EFTERTANKE!
'
JALMAR
tilføjet af

Nu er det nok

Til Jalmar
Du er særdeles snæversynet med dine meninger. Det er ikke andet end ordskvalder fra en noksagt.
Jeg skrev:
Så mener du at kunne bevise Russell fremsatte en profeti, fordi han opmålte pyramiden, og deraf ville udlede en profeti.
Sagen er det gjorde Russell ikke.
Du kommer så med, hvad du i din uforstand mener er et bevis på Russell fandt på en profeti om 1914 ud fra pyramiden.

Citat.
I bogen: THY KINGDOM COME: (309-376) Study 10 - The Great Pyramid
Thus the Pyramid witnesses that the close of 1914 will be the beginning of the time of trouble such as was not since there was a nation--no, nor ever shall be afterward. And thus it will be noted that this "Witness" fully corroborates the Bible testimony on this subject, as shown by the "Parallel Dispensations" in Scripture Studies, Vol. II, Chap. VII.
OVERSAT (en lille del)
På denne måde BEVIDNER PYRAMIDEN, at slutningen af 1914 vil blive begyndelsen "TIL ENDEN" ... etc. ...
............ KAN DU IKKE OVERSÆTTE FÅ EN ANDEN TIL DET JEG VIL IKKE .................
HVIS DU SKAL FREMSTÅ TROVÆRDIG, BØR DU ANSKAFFE ET BEVIS PÅ DIT UDSAGN! ANONYMJV 2000 ◄

JEG BEKLAGER anonym Jv(2) - DU burde nok læse på lektien inden du du udtalte dig så skråsikkert!
citat slut.
Om det så blev præsenteret på en sølvbakke, var det ikke godt nok.
Du vælter bare frem med dit evindelige nonsens. Det har ikke noget med underbyggelse af den kristne tro at gøre.
Kværulanteri over noget der en indlysende for en sand kristen.

Her er hvad Russell skrev.
"Saaledes vidner Pyramiden, at den Trængselstid, hvis Lige aldrig har været, siden et Folk blev til, og heller ikke skal vorde mere, vil begynde ved Slutningen af Aar 1914. Og Saaledes kan det sees, at dette »Vidne« fuldt ud stemmer med Bibelens Vidnesbyrd angaaende dette Emne.

Hvis du ellers læser hvad der står, ser du:
Saaledes kan det ses, at dette »Vidne« fuldt ud stemmer med Bibelens Vidnesbyrd angaaende dette Emne.
Der er altså helt tydeligt tale om, Russell får bekræftet hvad biblen allerede i forvejen siger !
Ikke andet end det.
For nu at skære det ud i pap, i et forfængeligt håb om du fatter det.
Der er tale om Daniels profeti der leder frem til året 1914 efter Russells mening bliver bekræftet.
Der er ikke noget nyt.
Alle dine og andres ulidelige forsøg på at bringe Russell i vanry, bygger på de sædvanlige manipulationer, og håbløst forkerte og sandsynligvis bevidst forkerte oversættelser.
I søger ikke objektivt hvad der er sandt.
En ting mere der viser din utrolige mangel på realitetssans:
citat af mig
Jeg viste at Russell der hørte til den salvede skare, blev oprejst til liv i himlen. Derfor kan du ikke sige vi har kontakt til de døde, og dermed ikke udøver spiritisme.
citat af dig.
► Nu er det jo ikke nok bare at vise, man skal BEVISE, med holdbare beviser der kan godkendes af begge parter - og det er her DU har et problem, for alt der ikke er Pro-JV/Pro-JW/WTS er løgn og bagvaskelse ...
Sig mig tror du er smart❓At udstede en sådan gummicheck til dig selv.
Iøvrigt er der ingen af dine såkaldte beviser, jeg vil godkende.

Jehovas vidner tror ikke på, der overhovedet findes ånder efter afdøde personer(hvad det så end er, efter jeres opfattelse)
Derfor er det forrykte tvangstanker du gør dig.
Alene af den grund, vil vi ikke have nogen interesse i at kontakte noget der ikke findes.
Det er simpelthen for idiotisk. Det må vel være bevis nok.
Hvis du fortsætter dine insinuationer, er det et bevis på din egen tåbelighed.
Ligegyldigt hvordan du end vender og drejer din fordom og forsøg på bagvaskelse, har vi ikke, og vil ikke have noget med din spiritisme at gøre. Fat det dog.

Jeres mål er at forfølge Jehovas vidner, koste hvad det vil. Du har forlængst ofret din integritet på dette alter.
Det er for primitivt og afstumpet.
Jeg er stensikker på du stadig, som en elefant der går amok i en glasbutik, mekanisk vil fremsætte det samme sludder igen og igen. "Russell kom med en profeti" Selvom det er tydeligt profetien er fra Daniels bog, som du passende siger er løgn og digt. Lige så snart noget i biblen går dig imod, så er det løgn. Paulus var falsk. Vor bibel er falsk. Den eneste der er falsk her, er vist dig.
Du kommer med stupide beskyldninger om jehovas vidner. Det er finansimperium. Ledelsen lever et luksusliv i overflod, med misbrug af midlerne. Hvor er beviset?. Noget der aldrig vil kunne lade sig gøre. Det ville blive afsløret øjeblikkeligt.
Det styrende råds mål er ikke penge. Du fatter bare ikke, der er nogen der lever for troen.

Dine beviser er og bliver utroværdige, sidst med din henvisning til de sataniske sites du henviste til.
Eller dine mere end tvivlsomme udlægninger af oversættelser. Hvor grammatik er noget vi ikke skal tale om, hvis det modsiger dig. Sådan som jeg har påvist snart sagt utallige gange.
Alt hvad jeg skriver er med baggrund i biblen. Det vil du ikke erkende.
Jeg må sige det her er for ensidigt og for dumt.
Det er bare for meget !!!
Det er sølle og forpjusket.
tilføjet af

Jeg vil gerne vide,

lige præcis hvor i Daniels bog, bliver det forudsagt, at 1914 er det afgørende årstal? Hvor står årstallet 1914? Eller det er måske beregningen, hvor 20 år lægges til?
Citat.
I bogen: THY KINGDOM COME: (309-376) Study 10 - The Great Pyramid
Thus the Pyramid witnesses that the close of 1914 will be the beginning of the time of trouble such as was not since there was a nation--no, nor ever shall be afterward. And thus it will be noted that this "Witness" fully corroborates the Bible testimony on this subject, as shown by the "Parallel Dispensations" in Scripture Studies, Vol. II, Chap. VII.
OVERSAT (en lille del)
På denne måde BEVIDNER PYRAMIDEN, at slutningen af 1914 vil blive begyndelsen "TIL ENDEN" ... etc. ...
............ KAN DU IKKE OVERSÆTTE FÅ EN ANDEN TIL DET JEG VIL IKKE .................
HVIS DU SKAL FREMSTÅ TROVÆRDIG, BØR DU ANSKAFFE ET BEVIS PÅ DIT UDSAGN! ANONYMJV 2000 ◄
-----------------------------------------------------------------------------------
Som jeg læser dette citat, står der da at Russell, udfra en pyramideberegning, kom frem til tallet 1914. Hvis ikke det er????
Som jeg læser dine indlæg A-JV2, ligner de til forveksling ftg's. Talen ud om, og som ålen snor sig i vandet.
Du forholder dig ikke til det egentlige. jalmar gengiver blot, hvad Russell i sin tid skrev. Han kan da ikke hænges op på noget Russell er ansvarlig for.
Hvad angår Russell som værende en del af de 144.000, iflg jer, så mener i da måske (iflg. åbenbaringsbogen, tilsyneladende) at han er med til, sammen med Kristus, at lede Riget fra himlen.
Jamen hvor svært kan det da være? At I så har en kontakt til dem af de 144.000, der er døde og er steget til himmels i et nu, som de er døde. Hvis ikke det er en kontakt til det spirituelle, jamen hvad er det så? Kan du forklare mig det?
Jeg kender jalmar særdeles godt. Og kan kun sige, at når han skriver noget, er det vel gennemtænkt. Jeg anser jalmar for langt mere begavet end dig. Beklager jeg nu går efter manden istedet for bolden. Ikke pænt, det ved jeg. Men din opførsel er meget beklagelig.
Sig mig, tror du/I ikke vi kan tænke selv? Husk lige, at os der er udenfor og især os eks-vidner, ikke længere har hjernen deponeret hos JW/WTS. Vi ser tingene på afstand nu. Og dermed ser vi også det falske og bedrageriske.
Jeg kan takke jalmar mange milliarder gange fordi, jeg nu kan genneskue JW/WTS. De fleste af de skæl/skyklapper, der er faldet fra mine øjne, er takket være jalmar. Og du har fået fortalt lidt af min historie. Udover hvad du kan læse dig til ellers.
Jeg er bestemt af den mening, at jalmar har formået at forstå Biblen. Også på punkter, hvor jeg endnu ikke er helt med. Og jeg er TROENDE A-JV2. jalmar er meget skarptsynet og jeg har endnu ikke set et eneste af dine indlæg, stå mål med jalmars.
Men kan da kun være taknemmelig over jeres debatdiskussioner. Jeg har lært så meget af det jeg indtil nu har læst. Men det er ikke din fortjeneste. Se jalmar er jo i den heldige situation, at han har ikke JW/WTS at stå til regnskab for. Det har du. Ved godt at du er dybt uenig med mig her. Men jeg kan vise dig nogen citater fra jeres egen litteratur, såfremt du ønsker det. Især et citat, studsede jeg noget over.
Vil du se det?
Mvh
Manjana
tilføjet af

Re. jeg vil gerne vide

Til Manjana
Om hedningenes tider og udløbet af dem, de 7 tider
der viser året 1914. Kan du læse om i Daniel
4;16
Du kender det udmærket, så hvorfor spørge om det ?
Må man ikke udlede et ræsonnement ud fra biblen, er det ikke hvad i selv forsøger ?
Jesus er Gud. Det er der bare ingen begrundelse for at tro.
Du tror helt åbenlyst ikke på Daniel, men tror mere på tvivlsomme arkæologiske fund.
Du har sikkert undersøgt om året 587 kontra 607
du vil bare ikke vide af de forbehold som arkæologer selv stiller overfor fundede.
Et forbehold der ikke kommer fra Jv.
Det må du da om.
Russell kendte naturligvis til Daniels profeti om 1914, inden han begyndte sine opmålinger.
Jalmar forsøger på sin egen primitive måde, at skabe indtryk af, at Russell først kom frem til året 1914, efter at have målt pyramiden. Det er hvad han gør, han nøjes ikke bare med at referere Russell.
Det er for lyst.
Påstanden er et let afsløret falsum.
At du ikke kan se Jalmar manipulerer.
Hvad er det for et udtryk der slynges ud, Hjernevask.
Om Jalmars indlæg.
Jehovas vidner tror ikke på der findes ånder efter afdøde. Hvad du udmærket ved. Eller er du skiftet over til at tro, det findes der.
Når vi ikke tror der findes ånder. siger det sig selv, vi ikke har nogen som helst grund til at forsøge en kontakt, hvis vi havde et sådant ønske.
Det vil være tåbeligt, og tidsspilde.
Påstanden er derfor tåbelig.
Kan du virkeligt ikke se det ?
Så står det galt til.
Du spørger:
Jamen hvor svært kan det da være? At I så har en kontakt til dem af de 144.000, der er døde og er steget til himmels i et nu, som de er døde. Hvis ikke det er en kontakt til det spirituelle, jamen hvad er det så? Kan du forklare mig det?
Jeg skal forklare det. Spiritisme er noget Jehova afskyr, da de såkaldte ånder, nogen der beskæftiger sig meget med dæmoner og dæmon uddrivelser kan få en form for kontakt til. Det er ikke ånder men satan man får kontakt til.
Eventuelt er det selvsuggetion.

Der findes ingen "ånder" efter afdøde personer.
Hvor i vore bøger eller blade står der vi kontakter ånder. Hvor har jeg skrevet jeg kontakter ånder.
Jeg ved det - du ved det. Ingen steder.

At kalde noget for spiritisme, vil sige man forsøger at kontakte disse såkaldte ånder, der altså ikke findes.
Du ved ligeså godt som jeg, Jehovas vidner kontakter ingen døde eller levende oprejste mennesker, i det hinsides.
Vi skriver, de er er opstande TIL LIV i himlen, MÅSKE er med til, gennem helligånden at lede forkyndelsen.
Hvorfor foregiver du ikke at vide, sådan hænger det sammen. Hvis du siger du ikke ved det. Hvordan i alverden kan du så sige du nogensinde har været et Jv.
Du mener måske det er spiritisme at bede til Gud?

Du skriver:
"Jeg er bestemt af den mening, at jalmar har formået at forstå Biblen."
Jalmar mener:
1) Gud skal ikke tilbedes- Jesus sagde: i skal bede således "vor far du som er i himlen....
2) Jalmar mener Jesus, måske slet ikke har levet.
3) Jalmar siger ingen historikere har skevet om jesus. Læs Josefus siger jeg bare. Og Lukas dokumenterede i apostgerningerne om Jesus liv og virke.
Apostelgerningerne er dokumentarisk. Der står.
1:1 "Den første beretning, Theofilus, skrev jeg om alt det Jesus begyndte at gøre og at lære andre."
Er biblen utroværdig i forhold til historikere.
4) Jalmar siger Daniels bog er falsk, en historie skrevet længe efter Jesus.Jesus henviste til Daniels bog.Var jesus uvidende, blev Jesus narret. Eller siger i at jesus også vidste Daniels bog ikke var skrevet, men blev det efter hans død.
Gak Gak.
5) Jalmar sig
er Paulus var falsk.
osv.
Din opfattelse af Jalmars bibelske forståelse, er noget alternativ i forhold til min, må jeg sige.
Jeg er af den mening Jalmar ikke har forstået biblen, og aldrig kommer til det.En der frasiger sig den kristne tro, har ikke ånden.
Mattæus 13:12
Du tror jo ikke på biblen !
Ihvertfald snor du dig uden om det, der står skevet.
Det er ikke noget med, jeg undviger noget som helst.Jeg er parat til at stå ved alt jeg skriver.
Jeg har ikke 117 forbehold overfor biblen.

Dig:
Sig mig, tror du/I ikke vi kan tænke selv?
ærligt talt så tvivler jeg.
At manipulation kan opfattes som værende sandhedsbeviser.Hvorfor tror i selv det.
Se her et link fra et sted Jalmar henviste til som værende et udtryk for hans "beviser"
http://www.jesus-is-savior.com
Måske skulle du og andre tænke over hvorfor Jalmar bruger noget sådant.
Kig det igennem. Tænk over det.
Er det et sted en kristen vil stole på, og lære af ?
Jeg kan give dig et eksempel på Jalmars uærlighed.
Han påstod at at et par personer fra det styrende råd var taget på fisketur i Alaska på selskabets regning,idet de var landet i en by hvor der var et godt fiskested.
Dem er der masser af i Alaska som bekendt.
Han havde ingen bevis overhovedet for sin påstand.
INGEN.
Hvorfor landede de der ?
Måske for at tanke op, måske for at tale med nogen, forkynde,
Måske en skulle på toilettet.
Måske skulle de overnatte.
der er masser af muligheder.
Hvis jalmar havde haft bevis for sine klodsede beskyldninger, havde jeg været den første i verden, der var blevet præsenteret for dem. Han har garanteret trevlet nettet igennem for at finde noget om det.
At det var et klodset forsøg. Selvfølgelig var det det. Man skal bare spørge efter beviset, så ramler hele historien.
Tænkte han sig om ?
Jalmar skriver Gud er redaktør på bladet Vagttårnet. Jeg er klar over det er skrevet i arrigskab, og som "så kan de lære det kan de"
Alligevel vil jeg mene det er en idiotisk kommentar. Den er hverken ironisk eller morsom. Kun dum.
Citat:
"Og så må vi ikke glemme det betydningsfulde
faktum, at jehova gud, er ansvarshavende redaktør på VAGTTÅRNET!"
citat slut
Et faktum ?

Manjana du tror det du VIL tro, nu du har forladt jv.
God fornøjelse.
2. Timoteus 4:3
For der kommer en tid da de ikke vil finde sig i den sunde lære, men efter deres egne ønsker vil de samle sig en masse lærere for at få deres ører kildret; 4 og de vil vende ørerne bort fra sandheden og vende sig til usande historier
Vi har nok ikke mere at tale om.
tilføjet af

den tid-

begyndte med bibelstudenterne - jv er nævnt i Bibelen :
2. Timoteus 4:3
For der kommer en tid da de ikke vil finde sig i den sunde lære, men efter deres egne ønsker vil de samle sig en masse lærere for at få deres ører kildret; 4 og de vil vende ørerne bort fra sandheden og vende sig til usande historier.

Kan du ikke SE DET Ajv2 ???
tilføjet af

Re. den tid

Det er et spørgmål om vore "historier" er usande eller dine historier" er usande.
Din "historie"
Du tror på man kan, og praktiserer uddrivelse af dæmoner. Har du selv sagt.
Er det det som man ser. I står og råber og skriger et barn ind i hovedet, indtil barnet ryster af skræk ?
Vor "historie"
Jehovas vidner tror ikke på excorsisme.
Vi står ikke og råber og skriger et barn ind i hovedet.
Vi tror på biblen:
Jacobs brev 4:7
I skal derfor underordne jer Gud; men stå Djævelen imod, og han vil flygte fra jer. Kom nær til Gud, og han vil komme nær til jer. Gør jeres hænder rene, I syndere, og rens jeres hjerter, I ubeslutsomme.
Vi behøver ikke andet.
tilføjet af

Ordleg

Årstallet 1914 er diskuteret, vendt og drejet til bevidstløshed. Jotak jeg kender udemærket godt den bibelske udregning. Men også nu, at JV har lagt 20 år til, for at få det til at stemme. Der er fundet arkæologiske fund, der bevidner at Jerusalem blev ødelagt i 587. Men I slår knuder på jer selv, for at ændre på disse beviser.
Hvad Russell angår:

► I bogen: THY KINGDOM COME: (309-376) Study 10 - The Great Pyramid
Thus the Pyramid witnesses that the close of 1914 will be the beginning of the time of trouble such as was not since there was a nation--no, nor ever shall be afterward. And thus it will be noted that this "Witness" fully corroborates the Bible testimony on this subject, as shown by the "Parallel Dispensations" in Scripture Studies, Vol. II, Chap. VII.
Kan du slet ikke engelsk? Der står da sort på hvidt, fra bogen "Den Store Pyramide" at Pyramiden vidner om årstallet 1914. At det vil blive noteret at dette "vidne" fuldt ud styrker/bekræfter Biblens udsagn.
Så du kan vende og dreje det som du vil. 1914 er opfundet på grundlag af en pyramideberegning.
Ligeledes kan du også vende og dreje kontakten til himlen som du vil. Det er kun en leg med ord. Muligt at alm. vidner ikke kontakter de af de 144.000 der er steget til himlen. Muligt at Det Styrende Råd heller ikke gør det. Men fakta er, at de er døde, og hvilken betegnelse giver man døde der er i himlen? Engle? Ånder? Er de blevet til engle? Er Russell en engel nu? Eller er de blot ånder eller sjæle. Hvilket du jo slet ikke tror de er. Altså sjæle. Det lyder måske mere overbevisende i dine ører, at kalde dem for engle.
Men fakta er også, at WTS skriver at de måske er med til at lede forkyndelsen. Ergo, der er en kontakt til de døde i himlen. Ligesom at man skriver at man bliver ledet af Guds Hellige Ånd. Eller nåe nej, det gør man ikke. Eller jo, det gør man da. Men uanset, det er en kontakt til det himmelske. Så leg du bare din ordleg videre. Det er manipulation.
Hvad jalmars forståelse og tro angår. Selvfølgelig er jalmars tilgang til den kristne tro anderledes end min. Så selvfølgelig stiller han en række spørgsmålstegn til tingene er også er anderledes end de spørgsmålstegn jeg stiller. Men jalmar formår alligevel at ramme rigtigt i de indlæg han skriver, hvad angår den bibelske forståelse. Om du er enig eller ej, må du selv om. Oversættelser i forhold til grundteksten osv. Men at du anfægter det på trods af de faktuelle beviser jalmar, lyjse, VaS m.fl kommer med, kommer ikke bag på mig.
Hvad Alaska angår, jamen du kan heller ikke bevise det modsatte. Du kan komme med alle de påstande du vil, men der er ingen bevis.
I det hele taget ser jeg yderst sjældent, om overhovedet dig levere links eller beviser i det hele taget. Du slynger om dig med ord og spotter og håner så snart du er trængt op i en krog. I det hele taget er det en modbydelig form for mobning du præsterer. Som offer for mobning gennem 10 år i skolen, kender jeg en del til denne metode. Læg mærke til, at en der mobber altid gør det for at trække opmærksomheden væk fra sig selv. Det er derfor jeg før har skrevet, at vore debatkollegaer må ramme rigtigt, siden du opfører dig så ubehøvlet overfor dem.
Dig:
Manjana du tror det du VIL tro, nu du har forladt jv.
Mig:
Nej A-JV2, nu ved jeg fordi jeg har undersøgt tingene. Som JV'er troede jeg fordi jeg blev fortalt at sådan skulle man tro, såfremt man ville være vidne. Jeg troede jeg undersøgte, senere forstod jeg, at undersøge tingene er bestemt langtfra at få nøjagtig kendskab, eller kundskab når man kun undersøger udfra WTS egen litteratur. F.eks treenighedsbrochuren er et fantastisk bevis for, hvordan I fremstiller tingene så de rent faktisk ikke harmonerer med den kristne tro. Men igen, du vil kun se bedraget.
Læs 1 Joh. 5:6-8 til sammenligning. Der bliver blod, vand og ånd, tre bestandele også til et.
Du får denne lige tilbage igen. Den passer perfekt på JV
2. Timoteus 4:3
For der kommer en tid da de ikke vil finde sig i den sunde lære, men efter deres egne ønsker vil de samle sig en masse lærere for at få deres ører kildret; 4 og de vil vende ørerne bort fra sandheden og vende sig til usande historier
Manjana
tilføjet af

Re Faktuelle oplysninger

Jeg ønsker ikke yderligere debat, men vil komme med disse oplysninger.

Om 1914
indsat.
Allerede i 1823 beregnede John A. Brown, hvis værk blev udgivet i London, at de „syv tider“ i Daniels Bog, kapitel 4, varede 2520 år. Men han var ikke helt klar over hvornår denne profetiske tidsperiode begyndte, eller hvornår den ville slutte. Men han satte de „syv tider“ i forbindelse med hedningernes tider, der er omtalt i Lukas 21:24. I 1844 gjorde en engelsk præst ved navn E. B. Elliott opmærksom på at de „syv tider“ i Daniels Bog muligvis ville udløbe i 1914
I begyndelsen af 1876 modtog C. T. Russell et nummer af Herald of the Morning. Han skrev straks til Barbour og tilbragte en del af sommeren sammen med ham i Philadelphia. Blandt de ting de drøftede var profetiske tidsperioder. Kort tid efter, i en artikel med titlen „Hedningernes tider — hvornår ender de?“, behandlede Russell også dette spørgsmål ud fra Bibelen og påpegede at vidnesbyrdene viste at ’de syv tider ville ende i 1914’.
Det er bemærkelsesværdigt at bladet Watch Tower på grundlag af ovennævnte oplysninger og vidnesbyrd så tidligt som i marts 1880 pegede frem til 1914 som det år da „nationernes fastsatte tider“ ville udløbe.
Det er ganske tydeligt at Daniels bog er grundlaget for udregningen af årstallet 1914.
Russell skrev sin bog Tidsaldrenes plan der udkom i 1886. Altså efter flere personer havde beregnet året 1914 ud fra Daniels profeti.
Hvor nogen så hårdnakket går imod kendsgerningerne, kan man spekulere over.
Motivet er nok ret enkelt når det kommer til stykket.
Det ser heller ikke ud til man er villig til at forlade sin fordom, men vælger at tale imod, de klare kendsgerninger.
Samt kalde disse for manipulerede, men enhver kan jo selv undersøge det.
Derfor er en debat om dette her, nyttesløst.
tilføjet af

Re: mere hjælp

Jeg vil kalde det overtro, hedenskab, selvsuggetion.
Det er ikke noget Jehovas vidner har lod eller del i.
Jehovas vidner er kristne og tror på Gud og hans ord biblen.
Alt det andet, brændende helvede, djævleuddrivelse, tungetale, massehysteri-gudstjenester, fuphelbredelse,Vandrene lysende rumsjæle, energivæsener.
Hvad jeg efterhånden er blevet præsenteret for, som værende den kristne tro,
er falsk religion efter min mening. Derfor må i da hjertens gerne tro på det hvis i vil, bare jeg slipper.
tilføjet af

der skal ikke lades sten på sten tilbage

Kære Lyjse,
Tak for dit gode svar. Nu er der jo ikke noget i vejen med Pyramider og der er heller ikke noget i vejen med ”tegn og undere” eller ”lignelser og sammenligninger”. Det gjorde også Jesus, men det der er noget i vejen med er selvfølgelig først og fremmest den arrogance og besservisser Charles Taze Russell og ”de andre” har lagt for dagen.
Sådan oplever man det jo ikke når Jesus bruger disse sammenligninger. Når Jesus taler om Jerusalem og Templets ødelæggelse og taler om ”der skal ikke lades sten på sten tilbage”, så er det jo en form for sorg og vemod vi føler.
At Charles Taze Russell så overhovedet ikke selv har modtaget disse informationer fra Gud som han selv påstår gør jo ikke sagen bedre.
Og, at AnonymJv(2) ligeledes er klar over, at selve Pyramideteologien (der altså for syvende gang ikke handler om Pyramider, men om tidsudregninger) er forkert, gør jo ikke sagen bedre.
Jeg citere AnonymJv(2):
 Om 1914
indsat.
Allerede i 1823 beregnede John A. Brown, hvis værk blev udgivet i London, at de „syv tider“ i Daniels Bog, kapitel 4, varede 2520 år. Men han var ikke helt klar over hvornår denne profetiske tidsperiode begyndte, eller hvornår den ville slutte. Men han satte de „syv tider“ i forbindelse med hedningernes tider, der er omtalt i Lukas 21:24. I 1844 gjorde en engelsk præst ved navn E. B. Elliott opmærksom på at de „syv tider“ i Daniels Bog muligvis ville udløbe i 1914
 Citat slut.
Nu kan man mene hvad man vil, men jeg har aldrig set et fastsat tidspunkt i en sådan total forvirring:
http://www.ptm.org/07PT/JulAug/watchtower.pdf
Det er godt Buskøreplanerne eller Togplanerne ikke har samme forvirrende mening om hvad tid togene eller busserne skal køre.
----------------------------------------------------------------------------------------
Imidlertid (og det er grunden til jeg svare dig) er det du citere jo en vidunderlig beretning om den Kristne Kirkes fødselsdag.
Det der imidlertid er interessant er fortsættelsen af hvad du citere:

Den første menighed
v37 Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle: »Hvad skal vi gøre, brødre?« v38 Peter svarede: »Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave.
Nu vil jeg så pege på vers 39:
 Vers 39 For løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren vor Gud vil kalde på.«
--------------------------------------------------------------------

v40 Og med mange andre ord vidnede Peter og formanede dem og sagde: »Lad jer frelse fra denne forkvaklede slægt!« v41 De, som tog imod hans ord, blev døbt, og den dag blev der føjet næsten tre tusind mennesker til.
v42 De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne. v43 Hver og én blev grebet af frygt, og der skete mange undere og tegn ved apostlene. v44 Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. v45 De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov

 v46 De kom i enighed i templet hver dag; hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet v47 priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst.
--------------------------------------------------------------------
Der er 2 ting jeg gerne vil pege på. For det første vers 39:
 Vers 39, For løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren vor Gud vil kalde på.«
Kommentar:
Det kan vist ikke siges tydeligere. Helligåndens udgydelse jfr. Joels bog kap. 3 lover, at (siger Apostlen Peter) det gælder fra hans tid og laaaaaaaaaaaangt ud i fremtiden. ”………jer og jeeres børn og aaaaaaaaaalle dem i det fjerne……..” .
 Vers 46, De kom i enighed i templet hver dag; hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet v47 priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst.
Kommentar:
Igen, det kan vist heller ikke siges tydeligere. ”……….hjemme holdt de Nadver (brød brødet) ”. Så vi kan lære, at ”…så ofte som vi gør det” eller så ofte som vi føler behov for samfund og nærværd med Jesus kan vi enten for os selv eller i et større eller mindre fællesskab (også i vore hjem) samles og mindes Guds Nåde og dele Nadveren med hinanden.
Det er det Kristne liv i Jesus vi udtrykker når vi ”deler brødet”.
Kærlig hilsen
Ven af Sandheden.
PS. John Aquilla Brown; Adventist var altså heller ikke den første til at fremføre disse teorier og udregninger om forventning af Jesu 2. genkomst. http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=1608713#1608713
tilføjet af

Fornuft & Ærlighed er ikke kompatibel m./anonym Jv (2)

´

... MEN - det er svært at blive sur på et menneske man har ondt af og jeg får faktisk mere og mere ondt af dig anonym Jv (2) - Du er så tydeligt et menneske med en masse dæmoner (ikke dem lyjse har omtalt - men dem i overført betydning) ftg har også en snert af den håbløshed/spleen/letargi/weltschmertz der siler ud fra enhver sætning i dit "forsvar" af det du føler du åbenbart er tvungen til at Tro på - [:|]

Du har åbenbart gjort mig til den store BASTIAN i dit liv, mine sætninger æder sig tydeligvis langsomt men sikkert ind i dit sind - Beviset er at du tydeligvis har så svært ved at forlade dem og deres konklusioner ... Havde du fornuftige og eklatante beviser mod dem, havde du ikke nødigt at vende tilbage til dem gang på gang, i dine "debatter" med andre - DU gør det simpelthen fordi de piner dig, du kan ikke ryste dem af dig - hvorfor du er nødt til konstant vende tilbage til dem for at overbevise dig selv om at jeg har uret.

☻ ... anonym Jv (2) SKRIVER EN LØGN (Re.: 1) ▼:
1) Gud skal ikke tilbedes- Jesus sagde: i skal bede således "vor far du som er i himlen....
2) Jalmar mener Jesus, måske slet ikke har levet.
3) Jalmar siger ingen historikere har skevet om jesus. Læs Josefus siger jeg bare. Og Lukas dokumenterede i apostgerningerne om Jesus liv og virke.
Apostelgerningerne er dokumentarisk. Der står.

☺ ... SVAR ▼ ▲:
1)
NEJ DU LYVER IGEN - Jeg siger jeg mener ikke at der er en GUD der skal tilbedes - Hvad du gør og alle jer andre gør er jeg da bedøvende ligeglad med, SÅ LÆNGE DU IKKE GENERER ANDRE!
2)
Du har lov at TRO stik imod bibelens ORD at JW/WTS-jesus er en engel - DET HAR DU LOV AT TRO, SÅ LÆNGE DU IKKE GENERER ANDRE!
3)
ER FAKTA - Alle anerkendte forskere er enige om, at den famøse sætning:
► broderen til Jesus, som kaldtes Kristus, hvis navn var Jakob, og nogle andre; ◄
er indskrevet senere -
Den væsentligste grund til dette er, at Origenes m.fl., der har læst Jesephus værker tit og ofte refererer til disse - MEN IKKE EN ENESTE AF DEM REFERERER TIL AT JOSEPHUS SKULLE HAVE SKREVET OM DET DER OPTOG DEM ALLE MEST - "SKIKKELSEN JESUS KRISTUS".
En der burde have skrevet om JESUS var HISTORIKEREN PHILON -/FILON /PHILO /FILO.
Han boede omkring i den tidsperiode næsten i baghaven til "JESU FAMILIE" - fordi han skrev om JØDISK KULTUR og RELIGION - Men han nævner ikke et ord om JESUS.
ELLER om EN ENESTE af alle de mærkelige hændelser der skete v/Jesu Korsfæstelse.
Det var der forøvrigt heller ikke andre
der skriver om, end de ukendte forfattere til evangelierne!

☻ ... anonym Jv (2) ► SKRIVER ENDNU EN LØGN ◄ ▼:
Jalmar siger Daniels bog er falsk, en historie skrevet længe efter Jesus.Jesus henviste til Daniels bog.Var jesus uvidende, blev Jesus narret. Eller siger i at jesus også vidste Daniels bog ikke var skrevet, men blev det efter hans død.

☺ ... SVAR ▼ ▲:
JEG SKREV SOM SANDT ER, AT FORSKERNE ER UENIGE!

☻ ... anonym Jv (2) ► SKRIVER ENDNU EN LØGN ◄ ▼:
Jalmar sig
er Paulus var falsk.
☺ ... SVAR ▼ ▲:
JEG SKREV AT NOGLE MENET AT PAULUS VAR FALSK, OG DYRKEDE DEN RENE JESUS!

☻ ... anonym Jv (2) ► SKRIVER ENDNU EN LØGN ◄ ▼:
Jalmar skriver Gud er redaktør på bladet Vagttårnet. Jeg er klar over det er skrevet i arrigskab, og som "så kan de lære det kan de"

☺ ... SVAR ▼ ▲:
OG NEJ DET ER IKKE SKREVET I ARRIGSKAB - DET ER HVAD DINE LEDERE MENER og MENTE!
http://onlytruegod.org/jwstrs/trial.htm
http://www.culthelp.info/index.php?option=com_content&task=view&id=344&Itemid=8

► (Fred W. Franz on the witness stand under oath, New York King's County Clerks' Court Record, 1940, vol. II, p 795)
► 1940 Court's Question to Franz: "Who subsequently became the Editor of the magazine,
the main editor of the 'Watch Tower' magazine?" Franz's Answer: "Jehovah God."

Jeg har ondt af dig anonym Jv (2) - du har det bestemt ikke godt -
Jeg troede ellers du havde opdaget,
at jeg ALDRIG skrev noget af den slags uden jeg kunne bevise udsagnet - !

Med venlig hilsen
jalmar
tilføjet af

Vi bruger biblen

Ja og joels profeti siger også:
1:1
for Herrens dag kommer!
2:27
Og I skal vide at jeg er i Israels midte.
sammenlignet med.
Åbenbaringen 21:3
Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem,
Lyjse, du enten forstår ikke, at Joel profeterer om Harmagedon, og tiden efter.
Eller også udelader du disse vers med vilje.
tilføjet af

iflg. Apostlen Peter

Hej Lyjse,
Blot en lille bemærkning. Iflg. Apostlen Peter fik dette skriftsted sin opfyldelse på Pinsedagen år 33.
Altså hvis vi skal tro på Apostlen Peter. Efterfølgende fortæller Apostlen Peter, at dersom nogen tager imod Jesus og lader sig døbe, så vil samme Helligånd blive udgydt over enhver "jeres sønner og sønner og alle dem ud i fremtiden der..............", men samme effekt.
Venlig hilsen
Ven af Sandheden.
tilføjet af

Hej Ven af Sandheden.

Du har ret, det er jo det vi oplever også i dag - og vil opleve indtil vi skal stå ansigt til ansigt med Jesus, så har vi ikke længere brug for nådegaverne.
Men Ajv2 gør nar / spotter Helligånden.
Det er mærkeligt, at jehovas vidner tror, at alt hvad der skete på jorden er ophørt - samtidig med at Jesus forlod jorden, og gav os Helligånden.
Der er ingen forskel - mennesker bliver syge - mennesker angribes af dæmoner - mennesker fødes og mennesker dør - selvfølgelig skal vi adlyde Jesus, når han siger vi skal gøre de samme gerninger som han gjorde, vi har jo fået [s]HELLIGÅNDEN[s]
tilføjet af

Hej Lyjse

citat.
Der er ingen forskel - mennesker bliver syge - mennesker angribes af dæmoner - mennesker fødes og mennesker dør - selvfølgelig skal vi adlyde Jesus, når han siger vi skal gøre de samme gerninger som han gjorde, vi har jo fået [s]HELLIGÅNDEN[s]

Hvordan uddriver du dæmoner ?
tilføjet af

Nådegaverne-

er mange, og vi får ikke de samme nådegaver - det ved du hvis du ikke har revet flere blade ud af Bibelen.
Det er HELLIGÅNDEN der virker til helbredelse og udfrielse, det er ikke mennesker, vi er kun et redskab for Gud.
Jeg har oplevet mange mirakler i mit liv - helt personligt - men også set hvordan Helligånden virker ved de møder jeg kommer til.
Jeg kan godt forstå du spørger, for det er jo et problem for dig, at du har en jv-søster med dæmoner i hjemmet, og du ved ikke hvad du skal gøre..😕
Der er mange der giver sig af med at rense huse og sætte mennesker fri af dæmoner, men der er kun een man må søge, og har man ikke Helligånden, så ved vi, at de kommer igen, og der kommer endnu flere end før.
Vi må kun have en Herre - nogen har mange mestre, deriblandt Jesus såmænd..men han vil ikke kende dem på dommens dag.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.