2tilføjet af

Leje vs. andel

Har kigget efter bolig længe nu.. og nu er jeg blevet lidt forvirret.
Hvad er forskellen på lejlighed og andel?
Ved godt at andele kan være en del billigere i husleje - men ellers?
tilføjet af

Her så...

Andel:
Som andelshaver i en andelsboligforening er man med i et fællesskab, og samtidig fælles om mange af andelsboligforenings forpligtelser, da man jo er medejer af andelsboligforeningen. Indskuddet i en andelsbolig er finansieret med et almindeligt banklån, mens lånet i selve andelsboligforeningens ejendom er finansieret med et realkreditlån. Når man er blevet andelshaver i en andelsboligforening og derved får brugsret til en andelsbolig i foreningen, får man medbestemmelse i andelsboligforeningens anliggender. Medbestemmelserne sker typisk på en årlig generalforsamling, hvor vigtige beslutninger der vedrører andelsboligforeningens fremtid skal drøftes og besluttes.
Leje:
Den udvendige vedligeholdelse påhviler udlejer. Alle andre vedligeholdelsesarbejder - udover maling, hvidtning, tapetsering og behandling af gulve - som findes i lejlighederne og på trapper, i kældre, tag, mur, sokkel mv., henhører således under betegnelsen udvendig vedligeholdelse. F.eks. maling af vinduer udvendigt, reparation af toilet, radiatorer, murværk mv.
Det ene er du medejer af, det andet er kun 'til låns'.
tilføjet af

Svaret er stor!!

Der er stor forskel.
Ved leje skal du ikke vedligeholde bygningen. Ved andel skal du være med til igennem foreningen at vedligeholde bygningen.
Ved leje modtager du ikke værdistigningen af ejendommen. Afhængig af vurderingsmetode, så gør du det ved andel.
Ved leje skal du så heller ikke dække eventuel negativ friværdi hvis ejendommen taber værdi. Den hænger du på ved andel.
Ved leje skal du ikke skaffe finansiering til køb af ejendom og er ikke udsat for risici ved stigende renter. Det er man ved andel - særligt nye andelsforeninger med trappelån er udsat.

Forskel:
Hvis du lejer: Fraflytte til 0,- kr. i tab / gevinst (bortset fra alm. vedligehold indvendigt) med 1 måneds varsel.
Ved andel: Dække tab på mange hundredetusinder hvis man har trappelån. Du risikerer konkurs hvis foreningen er dårligt finansieret. Eller få en gevinst ved salget. Enten skal du vente med at flytte til du har solgt, ellers skal du betale dobbelt husleje indtil andelen er solgt.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.