0tilføjet af

Kommunens afgørelser.

Jeg er i kontakt med enormt mange mennesker på internettet. Hjælper gerne et medmenneske , hvis jeg kan se at noget er forkert - efter min opfattelse. Mange gange ser man , at den afgørelse kommunen er kommet til , virker forkert overfor borgeren. Man kan klage , det kan godt tage lang tid før man får en afgørelse , det kan føles som et akut problem. Sagsbehandleren har måske en stor uddannelse , men ikke praktisk erfaring , har aldrig været i en presset situation. Sommetider føles det , somom man bruger " kassetænkning". Der er jo stat kassen , amts kassen og kommune kassen. Er det kommune kassen ser det sommetider ud til , at det er et meget stort problem , at få problemerne løst tilfredsstillende. En person kan ikke betale sin husleje , anvises til et forsorgshjem - det er amtet der betaler , og kommunen har ikke denne udgift. Var jeg sagsbehandler , og der ikke var tale om uansvarligt adfærd ,ville jeg betale huslejen - mod tilbagebetaling. Der er mange andre afgørelser som føles forkert , af dem jeg har snakket med. Deres beretninger har sommetider rystet mig lidt. Engang hørte jeg om en der havde et uforståeligt problem , kommunen ville ikke hjælpe. Ingen indtægter, stort problem. Jeg sagde til vedkommende - prøv lige at kontakte en bestemt person fra en organisation - så blev problemet løst. Sådanne sager har jeg haft flere af. Har du et problem , er der noget der hedder , at du kan finde en person som din bisidder ( en hjælper). Jeg kender en som af politiske grunde ikke ville være medlem af en socialdemokratisk fagforening , han blev sendt til en psykolog , vil man ikke det ( være medlem ) , kan det jo være svært at finde et arbejde - det kan man så ikke forstå i en kommune.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.