10tilføjet af

Klager jorden?

Læste lige dette sted i Moses' Bog:
7
48 Ve, ve mig, menneskenes moder; jeg lider smerte, jeg er træt på grund af mine børns ugudelighed. Hvornår skal jeg hvile og blive renset for den tilsølethed, som er udgået af mig? Hvornår vil min skaber helliggøre mig, så jeg kan hvile, og retfærdighed for en tid kan herske på min overflade?
49 Og da Enok hørte jorden klage, græd han og anråbte Herren og sagde: O herre, vil du ikke nok have medlidenhed med jorden?
Jeg er sikker på at hvis jorden kunne tale til mig ville den sige præcis det samme. Hvis der er noget vi er gode til er det at ødelægge jorden. Regnskove der fældes i store mængder, dyrearter der bliver udryddet for hver dag der går, områder der bliver sønderknust af tanks og store arealer der bliver bogstaveligt talt forbandet af atommissiler. Ja, vi er skam ikke kede af det. Den jord vi er blevet er blevet er blevet voldtaget for groft.
Hvad tror i jorden ville sige hvis den kunne tale til jer?
tilføjet af

Er det noget der står i Bibelen?

Kan du fortælle mig hvor det står?
tilføjet af

Nope

Det står i den kostelige perle.
Men det var ikke det det drejede sig om, ideen var jeres tankegang om jorden. Citatet var blot et eksempel :)
tilføjet af

Fryder jorden sig?

ja, det gør den: "Jubler, I Himle, fryd dig, du Jord, I Bjerge, bryd ud i Jubel! Thi HERREN trøster sit Folk, forbarmer sig over sine arme".
Esaja, bog kap. 49 vers 13.
Venlig hilsen
Ven af Sandheden.
tilføjet af

Det tror jeg den gør

Under alle omstændigheder er den ved at betale menneskene tilbage for det de har gjort ved den.
De kloge hoveder er ret enige om at mange af de ekstreme vejrfænomener vi har i de her år, skyldes vores udledning af drivhusgasser. Klimaændringerne kan bl.a. medføre oversvømmelser, storme, tørkeperioder og en mulig ændring af Golfstrømmen.
Og hvad vil verdens lande så gøre ved det? Åbenbart ikke ret meget. Idag er deadline for, hvornår verdens lande skal melde ind, hvilke klimatiltag de vil registrere under den såkaldte Copenhagen Accord. Men allerede for tre dage siden, meddelte EU i et brev til FN-'s klimasekretariat, at man ikke ønsker at øge sin reduktionsmålsætning og i stedet indsender sin gamle målsætning, der blev vedtaget i 2007.
Den gode nyhed er så at lille Danmark viser sig at være foregangsland, når det gælder de stærkeste drivhusgasser. Der blev vedtaget en afgift, som blev pålagt de 3 industrigasser HFC, PFC og SF6 fra 1. marts 2001 og til den endelige ministerunderskrivelse af Miljøstyrelsens bekendtgørelse i juli 2002. Bekendtgørelsen forbyder import, salg og anvendelse af disse gasser i Danmark til de fleste forskellige formål senest i 2007.
Dermed er Danmark det første land i verden, som reelt forbyder og afvikler brug af disse gasser
hilsen jagged
tilføjet af

Beklager

Når du henviser til et skriftsted som denne bør du ikke tage det ud af sammenhængen :)
v8 Dette siger Herren:
I nådens tid bønhører jeg dig;
på frelsens dag hjælper jeg dig.
Jeg danner dig og gør dig til en pagt med folket,
så du kan genrejse landet
og fordele de øde jordlodder.
v9 Til fangerne skal du sige: Gå ud!
og til dem i mørket: Kom frem!
Langs vejene skal de græsse,
i det nøgne land finder de græsning.
v10 De skal hverken sulte eller tørste,
hede og sol skal ikke plage dem,
for han skal føre dem i sin barmhjertighed
og lede dem til kildevæld.
v11 Jeg gør alle mine bjerge til vej,
og mine veje skal bygges højt.
v12 Se, de kommer fra det fjerne,
de kommer fra nord og fra vest,
de kommer fra Sinims land.
v13 Himlen skal råbe af fryd og jorden juble,
bjergene skal bryde ud i fryderåb,
for Herren trøster sit folk,
læg mærke til "på frelsens dag hjælper jeg dig." og hvad der efter det bekræfter sætningen :)
Betyder det at jorden fryder sig? Den fryder sig på frelsens dag for da skal den juble :)
tilføjet af

Ikke fordi....

... jeg ikke tror på at det du sagde er rigtigt, men folk skal jo ikke se det andet jeg havde henvist til som en selvmodsigelse :)
tilføjet af

cool, mand

Hør nu her dao,
Når du spørger om planeten jorden sørger; i den forståelse om "den" kan, om det er muligt og altså hvad det betyder hvem der sørger, så var det kun for at sige, at kan den fryde sig kan den også sørge.
Det er altså ikke planeten der "gør det", men de bevidste mennesker, som de eneste der kan og altså gør det; sørger eller fryder sig. OK?
Men du må naturligvis selv om hvordan du ser på det.
Jeg er, Ven af Sandheden.
tilføjet af

Men hvis...

Det ved det skriftsted handler om befolkningen, hvorfor snakker du så pludselig om at befolkningen fryder sig? De kan da fryde sig ligeså tosset de vil, men hvad har det med det hele at gøre?
tilføjet af

ja,

ha` en god søndag aften.
tilføjet af

Bliver forvirret

Men bare du selv ved hvad du mener :)
Også god søndag til dig
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.