5tilføjet af

IQ...!

Hvad er IQ?
Jo, det er intelligens kvotienten, men hvad menes der med det?
Den officielle/traditionelle betegnelse er den logiske (matematiske) IQ, men hvad kan man bruge det til?
Det er dybt forældet at snakke om intelligens på denne måde. Ofte har matematiske genier så godt som ingen social evne, og de kan være ude af stand til at binde sine egne snørrebånd. Det kan også være et problem for dem at se sammenhænge, idet de fuldstændig udelukker alt andet end det konkrete. Er det intelligent?
Ja, på en måde. Men der er andre intelligenser.
F.eks. den sociale intelligens, den humane (ikke sikker på at den hedder) osv.
Men for mig er det vigtigere at stille spørgsmålstegn ved ting end at lære dem uden ad (egentlig også klogere) men hvem kan afgøre det?
Derfor synes jeg, at det er dumt, når folk sammenligner IQ for at se, hvem der klogest!
Hvad synes I?
tilføjet af

Intelligens

Du har helt ret, når du skriver, at IQ må være mere end bare en matematisk indsigt i og forståelse for den verden vi lever. Når du samtidig peger på den sociale intelligens, refererer du til Howard Gardner's syv intelligens (der er dog senere kommet flere til).
Gardner taler taler ligeledes om, at en matematisk IQ ikke er nok til at rumme de mange talenter, som vi mennesker besidder. Derfor udvider han begrebet ved at indføre social, personlig, logisk, kinæstetisk osv. som forskellige aspekter af intelligens. Problemet er så bare, hvordan disse skal måles, for mange ting kan måles med tests, men de tests vi har på nuværende tidspunkt, er slet ikke gode nok til at give et retvisende billede.
Hele kernen i IQ-diskussionen bunder i definitionen af intelligens - eller rettere - mangel på samme. For vi har ikke nogen præcis definition, og det gør det også meget sværere at undersøge. Derfor bør vi i stedet arbejde for at indsnævre definition for på den måde at kunne udarbejde nogle værktøjer, der kan hjælpe os til at teste intelligens.
tilføjet af

Intelligens...

Du skriver at matematiske genier har så godt som ingen social intelligens, men hvad mener du med intelligens? Er det evnen til at være social intelligent overfor den middelmådige? Matematiske genier kan da sagtens være socialt intelligente overfor hinanden, på samme måde som de middelmådige kan det, men når så det sociale mellem et geni og en middelmådig går galt, hvis skyld er det så? Hvis den middelmådige ikke kan være social med geniet, er han vel ligeså ”socialt dum” som geniet? Der findes da meget samarbejde i den videnskabelige verden, tror du det ville kunne lade sig gøre hvis alle genier havde en social intelligens på 0?
Derudover er den logiske intelligens meget mere end blot matematik. Det er den logiske intelligens du bruger når du FORSTÅR ting. Du bruger den i alle skolens fag, og du bruger den i dagligdagen, og netop derfor er den det bedste bud på en måleenhed for intelligens. Desuden kan den dække over de andre intelligenser i et vist omfang. Bruger du ikke din logiske sans når du kommunikerer med andre? Der gælder det jo om at forstå hvad vedkomne siger. FORSTÅ. Du bruger den også til at forstå hvilket svar vedkomne vil have. FORSTÅ.
Jeg tror nu nok de fleste matematiske genier kan finde ud af at binde deres eget snørebånd. Og at se sammenhænge. Hvordan skulle de ellers finde og forstå de videnskabelige teorier? Fysik, matematik, kemi og biologi hænger uløseligt sammen, kan man ikke se sammenhængen mellem dem, er man næppe et geni.
Det sidste du skriver er rent ud sagt latterligt. Det er ikke genierne der lærer ting uden ad, det er genierne der FORSTÅR tingene. Da verden var overbevist om at jorden var flad, hvem tror du så satte spørgsmålstegn ved det? Et videnskabsmand? Da verden var overbevist om at alt består af de 4 elementer, hvem tror du så fremsatte teorien om atomerne? En videnskabsmand? De intelligente forstår meningen bag formlerne, de uintelligente lærer dem udenad.
Hvad genialt er der ved en mand der lærer 1000 bøger udenad? Jeg ved, at hans logiske intelligens ikke stiger af det, så det alene kan næppe gøre ham til et geni. Som skrevet så mange gange før, er det evnen til at forstå, der måles i en IQ-test, ikke hvor mange matematiske formler man har lært udenad.
Derfor kan man sammenligne intelligens udfra IQ.

Men lad os da endeligt bare overlade ansvaret for at stille spørgsmål til de dumme, og så se hvor langt det får os.
tilføjet af

7 intelligenser

Hej
Man skelner mellem henholdsvis 7 og 8 intelligenser alt efter hvem du spørger.
Den logiske intelligens hedder som bekendt IQ.
Den følelsesmæssige intelligens hedder EQ.
Derudover findes der minimum 5 andre intelligenser, men jeg kan desværre ikke huske hvad de hedder.
Jeg tror grunden til, at man altid taler om IQ er, at den kan man måle. Det er også nu muligt at måle EQ, men de andre type intelligenser tror jeg ikke man kan måle.
Du har fuldstændig ret i, at man ikke udelukkende kan se på IQ for at bestemme om folk er kloge. Det kommer jo an på, hvilken slags klog man taler om.
Man kan sagtens have en høj IQ og samtidig en lav EQ eller omvendt.
At sammenligen IQ er kun et spørgsmål om, hvem der er hurtigst logisk/matematisk tænkende.
Det har jo f.eks. intet at gøre med mængden af paratviden eller almen viden.
Håber det besvarede det lidt.
tilføjet af

Howard Gardner

Stamfaderen til teorien om de 7 intelligenser hedder Howard Gardner. Han har udgivet litteratur om emnet, som du kan læse, hvis du vil kende teorien og forstå hans vidensgrundlag for den.
AAA
tilføjet af

Det behøver dog ikke kun være formler!

"De intelligente forstår meningen bag formlerne, de uintelligente lærer dem udenad"
Sandt
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.