6tilføjet af

Hvordan arver jeg evigt liv?

sådan spurgte den rige mand Jesus,
Hvopå Jesus svarede, du kender budene,
og den unge mand svarede, ja dem har jeg holdt alle fra ungdommen af,
men et mangler du, sagde Jesus,
vil du være fukdkommen, så sælg alt hvad du ejer,
og giv pengene til de fattige, og kom så og følg mig. de fleste kender historien og fortsættelsen!
tilføjet af

Jesus sagde: Hold budene!

Jøderne skulle have evigt liv ved loven. Men er det muligt for mennesker at overholde Guds fuldkomne lov? Ja, Jesus gjorde det, men jøderne var ikke i stand til det på grund af ufuldkommenhed. Derfor ofrede Jesus sit fuldkomne menneskeliv for dem, så jøderne kunne opnå evigt liv gennem ham. Jesus trådte i stedet for loven, så at sige. Tre et halvt år efter Jesu død, gik budskabet ud til nationerne, hvilket gjorde det muligt for os også at opnå evigt liv igennem Kristus. I en bøn til Gud sagde Jesus: "Dette betyder evigt liv, at de lærer dig at kende, den eneste sande Gud, og den som du har udsendt, Jesus Kristus." (Johannes 17:3) Man må altså altså lære den sande Gud, Jehova, og hans søn, Jesus Kristus, at kende for at opnå evigt liv, og man lærer Gud og Kristus at kende gennem studium af Bibelen.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

hvem prøver du at narre flemming?

engang bedrager. altid en bedrager flemming.
men du undgår altid debat, gemmer dig, til du kan bedrage et let offer, så du kan snyde dem for deres penge/tro/liv/frihed.
tilføjet af

Jeg har et forslag

I stedet for at diskutere med dig selv som anonym, kunne du jo lave en masse forskellige "nicks" - eksempelvis ftg, fgt, tfg, tgf, gft, gtf. Så ville det blive langt lettere at holde styr på debatterne med dig selv, og vi andre kunne hurtigt overskue, hvilke indlæg vi ikke gider læse....
I forvejen hedder du jo både ftg og traellen, så jeg kan ikke rigtigt få øje på problemet i at lave nogle flere nick's hvis de ikke rækker!!!!
tilføjet af

ack stakkels ftg, har fundet sandheden :)

og den sandhed, er at folk, ikke gider at hører på jehovas vidner mere ;)nok fordi, de er fundet falske for længe siden :)
Again, jeg har lige et spøgsmål, hvor mange fødselsdage er der i biblen?
jeg minder at der er 3, hvis man tæller, jesus fødsels med oven i. en som vagttårnet nægter at tage med, da det er en fødseldag, der faktisk går ret godt :)
og derfor begynder at snakke imod, deres doctrin, med at man ikke må holde fødselsdage...
tilføjet af

En del flere....

Lad os se på det. Udover Jesu fødselsdag (som jo blev fejret med gaver fra de vise mænd fra østen) er der:
1) Jesu fødselsdag (med masser af gaver)
2) Faraos fødselsdag (1 Mos 40:20). På denne dag hængte han sin hofbager
3) Herodes fødselsdag (Matt 14:6). På denne dag fik han Johannes døberen halshugget, så han kunne give Herodias døberens hoved på et fad.
Der omtales naturligvis et hav af fødsler i Bibelen, ligesom der holdes nøje regnskab med, hvor gamle folk er blevet. Men de fleste mener også Jobs sønner fejrede fødselsdag. Det benægter JV, så jeg vil lige begrunde hvorfor forskerne mener de fejrede fødselsdag:
"Hans sønner holdt gilde hos hinanden efter tur. De indbød også deres tre søstre til at spise og drikke sammen med sig. v5 Når gildedagene var forbi, sendte Job bud efter dem og helligede dem; tidligt næste morgen bragte han brændofre, ét for hver af dem, for han tænkte: »Mine sønner kunne jo have syndet og forbandet Gud i deres hjerte.« Sådan gjorde Job hver gang." Job 1:4-5
Var dette fødselsdage? I originalteksten står der, at de holdt fest, hver på "sin dag". Det interesante er, at nøjagtigt samme udtryk bruges, da Job senere i bogen forbander den dag han blev født, nemlig "sin dag" (Job 3:1). Og som sammenhængen viser, er der her ingen tvivl om, at der er tale om hans fødselsdag:
"Da åbnede Job munden og gav sig til at forbande den dag, han blev født. v2 Job sagde:
v3 Gid den dag, jeg blev født, var slettet,
den nat, da det lød: En dreng blev undfanget!" Job 3:1-2
"Sin dag" betyder altså tilsyneladende fødselsdag i Jobs bog, hvilket jo passer godt med, at sønnerne holdt et ordentligt gilde for at fejre sig selv. Kun rige mennesker holdt fødselsdag, dengang og der står om Job at han var østens rigeste mand (Job 1:3). Så alt indikerer fødselsdage der blev holdt under pomp og pragt.
Man kan ikke udfra det faktum, at Bibelen aldrig siger hvad den mener om fødselsdage slutte, at Bibelen er for eller imod fødselsdage. Det vi kan se er, at kun rige mennesker holder fødselsdage, og at nogle af dem var gode, andre onde (Farao beskrives hovedsageligt positivt, Herodes negativt og Jesus og Job ovenud positivt).
Det er bemærkelsesværdigt, at den jødiske påske (som indstiftedes af Gud selv) fejrede udfrielsen fra Ægypten. Det var den dag, hvor læssevis af jødiske børn blev dræbt af dødens engel. Argumentet om, at man ikke kan fejre fødselsdag, fordi Herodes dræbte Johannes Døberen på sin fødselsdag er altså ikke rigtigt overbevisende. Jøderne fejrer forøvrigt stadig Purim (Est 3:7, 9:1,24-28) - en fest der blev indstiftet af jøderne, da deres fjender blev ødelagt på den selvsamme dag, som fjenderne havde svoret at udrydde jøderne. Altså en skik der ikke var befalet af Gud og som havde en klar hedensk baggrund - alligevel finder vi ikke nogen fordømmelse af den hos Jesus.
Ingen af de 613 jødiske bud nævner fødselsdage. Ingen af de kristne traditioner nævner fødselsdage. Så mon ikke det er op til folk selv, om de ønsker at fejre fødselsdag?
Går man til de tidlige kirkefædre fejres der fødselsdag, hvilket nok kan synes overraskende, da de kristne hovedsageligt var fattige. Men der er en overraskelse her - de fejrede ikke den dag de blev født, men den dag de glev født af ånd - altså dagen de blev kristne. Så på deres egen spøjse facon fejrede de tidlige kristne altså selv fødselsdag.
tilføjet af

Ikke jødiske børn

Det var naturligvis ikke de jødiske børn, men de ægyptiske børn der døde som fluer i påsken..... Påsken fejres stadig af både kristne og jøder - Jesus fejrede som bekendt også påske....
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.