10tilføjet af

HVAD ER GUDS RIGE ?

Hvad var temaet i Jesu forkyndelse? Ifølge Jesus selv var det Guds rige. (Lukas 4:43) Jesus henledte ofte sine tilhøreres opmærksomhed på Riget. Virkede dette underligt eller mystisk på dem? Nej. Evangelierne nævner intet om sådanne spørgsmål. Var Guds rige da et velkendt emne blandt jøderne?
Faktum er at de gamle skrifter som jøderne anså for hellige, omtalte dette rige og i et levende sprog og konkrete vendinger beskrev hvad Riget er, og hvad det ville udrette. I dag kan vi få endnu mere at vide om Riget på samme måde, nemlig ved at læse i Bibelen. Lad os se på syv bibelske fakta om Riget. De tre første var velkendte for jøderne på Jesu tid og før da. De tre næste blev åbenbaret af Kristus eller hans apostle i det første århundrede. Det sidste faktum er blevet kendt i vor tid.
1. Guds rige er et virkeligt herredømme og vil bestå for evigt. Den første profeti i Bibelen afslørede at Gud ville sende en der skulle redde dem der holder sig til ham i tro. Befrieren omtales som et "afkom" der skulle ophæve virkningerne af de frygtelige forhold som Adams, Evas og Satans oprør fremkaldte. (1 Mosebog 3:15) Langt senere fik den trofaste kong David noget spændende at vide om dette "afkom", Messias, nemlig at han skulle modtage et kongedømme. Messias' styre skulle, til forskel fra alle andre, bestå for evigt. (2 Samuel 7:12-14)
2. Guds rige ville gøre ende på alle jordiske herredømmer. Profeten Daniel fik et syn hvori han så en række verdensriger afløse hinanden helt frem til vor tid. Læg mærke til det spændende klimaks: "I de [sidste jordiske] kongers dage vil himmelens Gud oprette et rige som aldrig vil blive ødelagt. Og riget vil ikke blive overdraget til noget andet folk. Det vil knuse og gøre ende på alle disse riger, men selv bestå evindelig." Altså vil alle denne verdens statsdannelser eller regeringer - med deres krigsførelse, undertrykkelse og korruption - blive afskaffet for evigt. Som Daniels profeti viser, vil Gud snart herske over hele jorden. (Daniel 2:44-45) Guds rige vil være en konkret realitet og vil bestå som det eneste eksisterende styre.
3. Guds rige vil gøre ende på krig, sygdom og sult, ja selv døden. Betagende profetier i Bibelen viser hvad Guds rige vil udrette her på jorden. Det vil gennemføre hvad ingen jordiske instanser nogen sinde har kunnet eller vil kunne. Tænk blot - alle krigsvåben vil være tilintetgjort for evigt! Gud "standser krige indtil jordens ende". (Salme 46:9) Ikke flere sygdomme af nogen art. Ingen brug for læger og hospitaler. "Ingen indbygger siger: 'Jeg er syg'." (Esajas 33:24) Ikke flere tilfælde af hungersnød, sult eller fejlernæring. "Der vil være en overflod af korn på jorden." (Salme 72:16) Ikke flere begravelser, kirkegårde eller kapeller, og ikke mere af den sorg de vækker. Døden, vores ubønhørlige fjende, vil omsider være besejret. Gud "vil opsluge døden for bestandig, og den suveræne Herre, Jehova, vil tørre tåren af alle ansigter". (Esajas 25:8)
4. Guds rige har en hersker som er udvalgt af Gud. Messias har ikke udnævnt sig selv til hersker, og han er heller ikke valgt af ufuldkomne mennesker. Han er personligt udvalgt af Jehova Gud. Det fremgår af selve titlerne Messias og Kristus, der begge betyder "den salvede". Denne konge er salvet, eller udpeget, til sin særlige stilling af Jehova, som siger om ham: "Se! Min tjener, som jeg holder fast ved! Min udvalgte, som min sjæl har godkendt! Jeg har lagt min hånd på ham. Ret vil han bringe ud til nationerne.". (Esajas 42:1; Mattæus 12:17-18) Hvem ved bedre end Skaberen hvad det er for en hersker vi har behov for?
5. Herskeren i Guds rige har tydeligt vist at han er værdig til at regere. Jesus fra Nazaret viste sig at være den forudsagte Messias. Han blev født ind i den slægt som Gud havde udvalgt. (1 Mosebog 22:18; 1 Krønikebog 17:11; Mattæus 1:1) Da Jesus var på jorden, opfyldte han en lang række profetier som var skrevet om Messias flere hundrede år før. Han blev også identificeret fra himmelen som Messias. Hvordan det? Ved at Gud talte fra himmelen og sagde at Jesus var hans søn, ved at engle udpegede Jesus som den forudsagte Messias, og ved at Jesus udførte mirakler - ofte i påsyn af hundreder eller ligefrem tusinder af øjenvidner - mirakler som kun kunne tilskrives kraft fra Gud. (Se for eksempel Mattæus 3:17; Lukas 2:10-14; Johannes 6:5-14) Jesus viste igen og igen hvilken slags hersker han ville blive. Han havde ikke alene kraft til at hjælpe andre mennesker - han havde også et inderligt ønske om at hjælpe. (Mattæus 8:1-3) Han var uselvisk, medfølende, modig og ydmyg. Beretningen om hans liv på jorden står i Bibelen så enhver kan læse om den.
6. Kristus, kongen i Guds rige, har 144.000 medregenter. Jesus sagde at andre, deriblandt hans apostle, skulle herske i himmelen sammen med ham. Han kaldte denne skare for en "lille hjord". (Lukas 12:32) Senere fik apostelen Johannes at vide at den skulle have 144.000 medlemmer. De skulle få en betagende opgave i himmelen - at herske som konger og tjene som præster sammen med Kristus. (Åbenbaringen 5:9-10; 14:1,3)
7. Guds rige hersker nu i himmelen og er klar til at udvide sit herredømme til hele jorden. Dette sidste faktum er noget af det mest spændende vi kan få at vide. Bibelen giver rigeligt med beviser for at Jesus har fået overdraget myndighed som konge i himmelen. Dér hersker han nu, i vor tid, og meget snart vil han udvide sit herredømme til hele jorden og opfylde de storslåde profetier der allerede er omtalt.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Nogle ting overraskede tilsyneladende alligevel disciplene

Der var nu nogle overraskelser i Jesu forkyndelse af Guds Rige - som er delvist i modstrid med de ting du skriver om Guds Rige. Så måske ville det være gavnligt, om du lagde dig de ting lidt mere på sinde:
"Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han: »Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! eller: Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer.«" Luk 17:20-21
"Jesus svarede: »Mit rige er ikke af denne verden. Var mit rige af denne verden, havde mine tjenere kæmpet for, at jeg ikke skulle udleveres til jøderne; men nu er mit rige ikke af denne verden.«" Joh 18:36
tilføjet af

Du skal nok få svar på dine spørgsmål.

med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Jorden GIK under og GUDS RIGE indført for 2000 år siden

´😮
....... Jesu forkyndelse i Galilæa m.m. .......

....... MARKUS 1:14-15 .......
v14
Efter at Johannes var blevet sat i fængsel,
kom Jesus til Galilæa og prædikede Guds evangelium
v15
og sagde: »Tiden er inde, Guds rige er
kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!«
-----------------------------------------------------
....... Markus 8:(9,1) ......./...... Lukas 9:27 .......
(9,1)
Og han sagde til dem: »Sandelig siger jeg jer: Nogle af dem, der står her,
skal ikke smage døden, før de ser, at Guds rige er kommet i magt og vælde.«
-----------------------------------------------------
...... Lukas 10:11,12 .......

v11
Selv det støv fra jeres by, som hænger ved vore fødder, kan
I beholde – vi børster det af; men det skal I vide: Guds rige er kommet nær!
v12
Jeg siger jer: På dommedag skal det gå Sodoma tåleligere end den by.
-----------------------------------------------------
...... Lukas 21:31,32 .......
Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær.
v32
Sandelig siger jeg jer: Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker .
-----------------------------------------------------
....... Matthæus 16:27,28
For Menneskesønnen skal komme i sin faders herlighed sammen
med sine engle, og da vil han gengælde enhver efter hans gerninger.
v28
Sandelig siger jeg jer: Nogle af dem, der står her,
skal ikke smage døden, før de ser Menneskesønnen komme i sit rige.«
-----------------------------------------------------

SÅDAN SKER DER SÅ MEGET UNDERVEJS, NÅR MAN OVERSÆTTER
BIBELENS GRUNDSKRIFTER, ORD FOR ORD FOR ORD FOR ORD v/hjælp af en Ordbog i Nygræsk!

Med venlig hilsen
jalmar
tilføjet af

Re.: de 144.000 - ftg Hvor ..........

´

står der i jeres bibel, at KORYFÆERNE fra en ameriklamsk religionsopfinder og -sælger skal være blandt de 144.000 - Jeg har ledt temmelig grundigt - JEG kan kun se det er medlemmerne af ISRAELS 12 STAMMER!
Hvor står det i jeres bibel, at en del af Israels 12 stammer SKAL VIGE PLADSEN FOR DISSE KORYFÆER? ftg?
Du skriver ftg:
meget snart vil han udvide sit herredømme til hele jorden og opfylde de storslåde profetier der allerede er omtalt.
-----------------------------------------------------
I lukas 10:9 - Helbred de syge i byen og sig til dem: Guds rige er kommet nær til jer.

Se ftg i ovennævnte samt i mange andre skrifter - Lyder det IKKE som om, at Guds rige er andet end det VI har på JORD -
Det samme ses af næste:
Lukas 11:20 - Men hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer.

Så jeg tror faktisk at DEN KRISTNE BIBELS ORD TALER DIG TEMMELIG MEGET IMOD ftg

Med venlig hilsen
jalmar
tilføjet af

Der står at den kommende verdensregering

består af 144.000, plus Jesus Kristus. Du kan læse det i Åbenbaringen 14:1.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

......... Ja OG .........

´

Hvor står det i Bibelen at:
EN RELIGIØS ORGANISATIONS KORYFÆER KAN AFLØSE OP TIL FLERE AF ISRAELS SØNNER!
Ikke engang i jeres egen bibel kan jeg finde noget der indikerer dette ftg!

Hvad er JW/WTS/JV/VT's belæg for:
.... at en Religiøs organisation der har smidt:
YHVH ad H. til OG INDFØRT "JEG SKAL PRØVE PÅ AT VÆRE" - og efterfølgende betegnelsen JEHOVA I STEDET?

DER har Fjernet JESUS KRISTUS FRA HANS ROLLE SOM MENNESKEHEDENS FRELSER og indført jehova i stedet?
HVOR står det ftg - at en sådan organisation:
_______ SKAl arve JORDEN ftg❓_______

Hvor står det ftg - Jeg kan IKKE finde det!

Med venlig hilsen
jalmar
tilføjet af

Jeg har besvaret dit spørgsmål.

Hvem de 144.000 er, har ikke været berørt her. Hvem der er menneskehedens frelser har heller ikke været berørt, men for at opnå frelse er man nødt til at tro på det offer Jesus har bragt.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Kvalifikationer

Hvad gør forskel på, om man vil ende i Paradis på jord eller ende med at sidde i den himmelske verdensregering?
Hvis det er Jehova, der bestemmer, hvad skal han så med en regering? Han er jo enevældig/diktator😃
I ville nok ikke få noget at skulle have sagt. Intet nyt under solen
MalteFnalte
tilføjet af

nødt til at tro på det offer Jesus har bragt. TRO ftg .......

😮

opnå frelse er man nødt til at tro på det offer Jesus har bragt.
skriver DU men for at TRO på det, TROR Du jo PÅ at JESUS ER FRELSEREN ?

HVILKET DIN TRO BENÆGTER ftg ?

Med venlig hilsen
jalmar
tilføjet af

Her er de 144.000 - DU ftg el. Russell - Franz er der IKKE

´
😮

v4 Og jeg hørte tallet på de beseglede: ét hundrede og fireogfyrre tusind beseglede ud af alle Israels stammer,
v5 af Judas stamme tolv tusind beseglede,
af Rubens stamme tolv tusind,
af Gads stamme tolv tusind,
v6 af Ashers stamme tolv tusind,
af Naftalis stamme tolv tusind,
af Manasses stamme tolv tusind,
v7 af Simeons stamme tolv tusind,
af Levis stamme tolv tusind,
af Issakars stamme tolv tusind,
v8 af Zebulons stamme tolv tusind,
af Josefs stamme tolv tusind,
af Benjamins stamme tolv tusind beseglede.

Hvor står der at andre end JØDER Fra de 12 stammner kan komme med?

mvh
jalmar😮
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.