8tilføjet af

Hvad er en hykler?

Og/ell. hvad er hykleri?
Jeg støder jævnligt på enten 'hykler' ell. 'hykleri' i div. artikler, og undrer mig nogle gange over den betegnelse i.f.t. min opfattelse af en hykler/hykleri.
Er det blevet et nyt 'mode-ord', der bliver brugt i flæng?
Jeg mener en hykler, er en person, der ikke kan stå inde for sine egne holdninger - og enten lyver ell. fortier "spiller for galleriet".
Hvordan vil du beskrive en hykler?
tilføjet af

Din opfattelse er korrekt

Nu om dage er en hykler ligeledes en person,f.eks en politiker som pludselig ændrer mening for at tækkes vælgerne.
Villy Søvndahls skift i meningen om muslimer/islamister, er et eksempel.
Kort sagt en person som udtaler sig vidt og bredt om den rette måde at gøre tingene på, men selv gør det modsatte.
Folk eller rettere pressen har en tendens til at slynge den slags udtryk ud, uden egentlig at bekymre sig om ordenes egentlige betydning.
tilføjet af

Værsgo

hykler [ZhyglP] sb. -en, -e, -ne o en person som søger at blive opfattet som bedre end hvad hans faktiske handlinger berettiger = FARISÆER, BIGOT, ØJENTJENER ¯ den hykler, han mener ikke hvad han siger · han er en ulv i fåreklæder, den hykler
tilføjet af

Hvad er en hykler

En person som søger at blive opfattet som bedre end hvad hans faktiske handlinger berettiger.
tilføjet af

zzz

en hykler kan si at noe er feil, for og så gjøre akkurat det selv.
tilføjet af

Hypocrite

Hykleri er at foregive at have en særlig tro, holdning, værdisæt, følelse, kvalitet eller standard, som man rent faktisk ikke har. Hykleri opstår typisk fra ønsket om at skjule faktiske motiver eller følelser, eller fra en persons manglende evne til at leve op til de standarder, man siger at stå inde for.
Psykologisk set kan hykleri være et ubevidst selvbedrag.
😉
tilføjet af

hykler

ja, en hykler er en som retter på andre men som selv laver de samme fejl f.eks. en der siger at du skal skal sænke dit co2 og så selv bruger ekstremt meget selv
tilføjet af

Præster er hyklere

Katolske præster er topmålet af hyklere. Med foldede hænder afholder de messe og citerer et menneskeskabt skrift:"Lad de små komme til mig" (gud/jesus) - samtidig med at de forgriber sig på de små poder.
De messer om "godhed", samtidig med at de opfører sig som farisærer og viser med deres handlingere at de er hyklere.
tilføjet af

Svar på spørgsmålet: Hvad er en hykler

Svarene er ganske korte
Partibosserne hos socialdemokraterne sætter deres børn i privatskole
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.