18tilføjet af

Go` morgen Danmark

Ærede debattører og gode samfundsborgere,
Det er den skønneste morgenstund. Endnu tøver de lyse timer med, at trænge igennem morgenskumringen, men sneen daler ned og lægger sig som et smukt tæppe over Danmark.
Hvor kan vi være glade og stolte over vort land Danmark.
Derude ligger jorden, som i dvale og venter på den første spirende varme for, at kunne sende både vintergæk og erantis op gennem den hårde jord.
Det er et mysterium, hvordan det kan lade sig gøre, at små grønne spire kan "tvinge" den hårde jord.
Det kendte vore forfædre til i stor udstrækning, de fravriste jorden dens afgrøder og byggede et land op hvor vi i dag kan bo trygt.
Jeg har før sagt, at arbejdsledigheden er kulturelt betinget.
Kærlighed til Danmark er løsenet, ordet, der kan få dig til at glæde dig over dit arbejde og dersom du ikke lige for tiden er i besiddelse af sådan et, vil kærligheden til Danmark, samfundet hjælpe dig til at overvidne dine problemer, som i virkeligheden blot er dine udfordringer, som livet skænker dig.
Der er ingen anden, som kan leve dit liv end du selv. Ingen anden kan drømme dine drømme og ingen anden kan elske som du kan.
Jeg vil derfor opmuntre dig i dag. Tag et eksempel.
Derude er der en mor, som har 2 børn, 2 drenge. Hun er fraskilt og er på overføreselshjælp, midlertidigt.
Nu skal hun ikke være bange for, at skulle bo i en trappeopgang, medens de sociale myndigheder anbringer hendes to drenge på en plads.
Nej, hun får al den hjælp hun har brug for og endog penge i overskud.
Hvorfor? Det er samfundet der betaler tilbage til hende hvad vore forfædre grundlage for 100 år siden.
Dengang var en mand en mand og en kvinde en kvinde og derfor blev Danmark rigt. Et rigt land med stolte traditioner og kultur.
Nu spørger jeg dig i dag. Helt ærligt. Hvad mener du Danmark bygger på i dag?
Jeg tænker ikke på Danmark, som den jord område vi befinder os på. Den er uforandret mere eller mindre.
Jeg tænker på dig og mig. Hvilke værdier bygger vi på og hvordan lever vi vort DNA ud?
Er det lige meget hvordan vi lever vort DNA? Nej det er ikke lige meget og hvad vi "planter" i dag, vil vi også høste i fremtiden.
Vi er alle et produkt af det input, som vi daglig modtager og derfor det output, som vi oplever.
Derfor, er der noget i output, som vi ikke synes er godt, må vi til gengæld forandre vort input.
Så mine ærede debattører og gode samfundsborgere, vil du være med til at løfte Danmark?
Vil du være med til at rette de fejl vi begår i vor egen selvtilstrækkelighed?
Der ligger nøglen til en fremtid for vort land dersom vore forfædre ikke skal have kæmpet forgæves og givet deres blot til ingen nytte.
Med agtelse
Enoch
tilføjet af

I sne står urt og busk i skjul

I sne står urt og busk i skjul,
det er så koldt derude,
dog synger der en lille fugl
på kvist ved frosne rude.
Giv tid! giv tid! - den nynner glad
og ryster de små vinger, -
giv tid! og hver en kvist får blad,
giv tid! - hver blomst udspringer.
Giv tid! og livets træ bli'r grønt,
må frosten det end kue,
giv tid! og hvad du drømte skønt,
du skal i sandhed skue.
Giv tid! og åndens vinterblund
skal fly for herlig sommer,
giv tid, og bi på herrens stund,
- hans skønhedsrige kommer.
Læg mærke til den sidste linie. Det er den nye verden der tales om her, Guds tusindårsrige.
tilføjet af

Er det ikke !!

Undskyld !! - men ER det dig Kurt Thorsen ??
tilføjet af

neej

ja ihh hvor er det dog skønt! Man er ved at stå på røven, så snart man sætter et ben uden for døren, der er pisse koldt, og busserne er forsinkede!
tilføjet af

Hej Tjaa !!

Hej, Tjaa!,
Her har I mig tilbage. Det er en dejlig tid vi lever i og om lidt er foråret på vej.
Det forløsende ord lige p.t. er "Iværksættere".
Enoch
tilføjet af

Ledende spørgsmål...

Hej Enoch
Ledende spørgsmål er fuldt legitime, alle andre steder end i en retssal.
Og at du stiller ledende spørgsmål er jeg ikke et sekund i tvivl om. Du ved så udmærket hvad svarene er og at vi ikke kan komme udenom dem.
Vort samfund var og er bygget på et kristent grundlag. Vore værdier og normer, samt kulturen genspejler i dybe træk de 10 bud. Og det er sådan vi har levet i mange mange år.
Var mit svar okay?
Samovar
tilføjet af

grundstenen

er som du ganske rigtigt skrive: kristendom og de 10 bud.
Jeg vil gerne være med til at rette de fejl i systemet - hvor disse ikke bliver overholdt i tilstrækkelig grad (næstkærlighed, hjælpe de svage osv..IKKE at vi alle skal være indremissionske eller JV'er).
Mit svar til Enoch må være:ja jeg vil gerne hjælpe til at rette evt fejl - men ikke ved at erstatte dem med andre fejl:-) Vi ved hvad vi har på godt og ondt, men ved ikke hvad vi får.
tilføjet af

Intet at tilføje

Hejsa Kontormus
Det er jeg så enig i, at jeg intet har at tilføje.
Mvh Samovar
tilføjet af

Nej.

Hej Enoch
Ledende spørgsmål er fuldt legitime, alle andre steder end i en retssal.
Og at du stiller ledende spørgsmål er jeg ikke et sekund i tvivl om. Du ved så udmærket hvad svarene er og at vi ikke kan komme udenom dem.
Vort samfund var og er bygget på et kristent grundlag. Vore værdier og normer, samt kulturen genspejler i dybe træk de 10 bud. Og det er sådan vi har levet i mange mange år.
Var mit svar okay?
Samovar
+
Hej Samovar.
Nej, dit svar var ikke okay.
Der er intet i vejen med dit svar, men du skal ikke spørge mig om dit svar var okay.
Hør nu her. Ledende spørgsmål? Jeg stiller vist et par akademiske ( retoriske) spørgsmål, som jeg selv besvare i mit indlæg.
Derudover stiller jeg faktisk 2 relevante spørgsmål, som efter min bedste overbevisning er legitime. De kommer her:
+
1) Nu spørger jeg dig i dag. Helt ærligt. Hvad mener du Danmark bygger på i dag?
2) Så mine ærede debattører og gode samfundsborgere, vil du være med til at løfte Danmark?
Vil du være med til at rette de fejl vi begår i vor egen selvtilstrækkelighed?
Der ligger nøglen til en fremtid for vort land dersom vore forfædre ikke skal have kæmpet forgæves og givet
deres blot til ingen nytte.
Citat af Enoch slut.

Nu spørger jeg så dig igen. Synes du der er noget i vejen med, eller noget ledende i disse 2 spørgsmål? Min tanke er, at vi skal tale sammen om den kulturelle målsætning, som kan bane vejen for en bedre verden, begyndende med os selv.
Tror vi så meget på os selv og vor kultur (den vi vil skabe), at vi vil gå frem til større velstand og forøget ”produktion”, eller vil vi give efter for mageligheden og bekvemmeligheden?
”De” kæmpede for os i dag; vil vi kæmpe for ”dem” i fremtiden? Det er vore efterkommere, vore ”børn”.
Kan vi det og vil vi det? Det er det mit indlæg handler om.
Nu har vi i snart 30 år ”dræbt” vore babyer i alle mulige undskyldningers navn og hvad er så resultatet? Vi mangler dem i dag.
Snart må vi importere fremmed arbejdskraft for at besvare ”efterspørgslen”, så hvad har du tænkt dig at gøre ved det?
Derfor; mit ord i November måned 2005 til jer var. I, som ikke er i arbejde og som muligvis er kørt fast i ”systemet” forstås på den måde, at I har affundet jer med den ”behagelige” tilværelse ikke at yde noget for jeres overførselsindkomst; vil i tage imod regeringens udfordring til jer personligt og samfundet som helhed, at tage imod det arbejde der bliver anvist jer?
Mit ord var, at I ikke ville kunne sige nej, men at I ganske enkelt ville blive anvist arbejde og kun kunne sige ja tak.
Nu spørger jeg så igen.
Hvordan er det gået? Det er gået nøjagtig som jeg forudsagde. I dag mindskes den gruppe i samfundet der ikke er ude på arbejdsmarkedet og dem, som ikke er må forvente at komme ud i arbejde i løbet af kort tid.
Igen spørger jeg. Hvad galt er der i den målsætning? Er det ikke alles ”drøm” og ønske, at yde noget til gengæld for det dejlige samfund vi har?
Tro ikke du kan finde et bedre samfund noget sted i verden. Det kan du ikke.
Så jeg vil derfor sige til dig. Vi går ”nye” tider i møde og derfor er vi ikke kommet til en afslutning, men en ny begyndelse.
Spørgsmålet er kun om du vil være med til det? Der er hårdt brug for det.
Venlig hilsen
Enoch.
tilføjet af

Egoisme !

Hej Enoch !!
Jeg syntes det er meget svært i dag, at se vi bygger på den kristne tro !!
Den kristne tro er jo bygget på - tro på mig eller du kommer i Helvede !! - altså en trussel !!
Og den hopper vi ikke på i dag !!
Kig på Danmark og du vil se indbegrebet af egoisme og pengeliderlighed !!
Når vi skal hjælpe hinanden begrænser det sig til, at blinke hvis der er fartkontrol !! - Og hjælp til den enlige mor gøres op i hvormange penge kan jeg få !!!
Trist !!
tilføjet af

Kontormus, hej.

Skrevet af Kontormus. 25.jan.2006, kl.10:15
Grundstenen er som du ganske rigtigt skrive: kristendom og de 10 bud.
Jeg vil gerne være med til at rette de fejl i systemet - hvor disse ikke bliver overholdt i tilstrækkelig grad (næstkærlighed, hjælpe de svage osv..IKKE at vi alle skal være indremissionske eller JV'er).
Mit svar til Enoch må være:ja jeg vil gerne hjælpe til at rette evt fejl - men ikke ved at erstatte dem med andre fejl:-) Vi ved hvad vi har på godt og ondt, men ved ikke hvad vi får.
Citat slut.
+
Hej Kontormus.
Godt svar. Jeg giver dig fuldstændig ret i, at vi skal ikke alle være indremissionske eller JV`er, men vi skal alle sammen være mennesker.
Vi skal også, som du selv peger på og vil, alle være med til at rette de fejl vi begår og har begået. Både den enkelte og som samfund betragtet.
Religionerne spec. Kristendommen, som jeg kender meget til bygger netop på sådanne værdier, som du rigtig nok peger på.
Det betyder, at når der begås fejl og regler og love ikke bliver overholdt så skal vi gå ind og rette det; ja vi skal gå ind og påtale og kæmpe for, at regler og love bliver overholdt.
Det har vi så regeringen, domstolene og politiet til, men vi har hver især en opgave, at rette os ind efter det samfund vi nu engang har etableret.
Vi begår alle fejl og vi har også brug for, at blive gjort opmærksom på det. Derfor skal vi ikke ”henrette” nogen, men hjælpe.
”De andres” fejl er ikke vor styrke. Vor styrke ligger ganske enkelt i vor samvittighed og opdragelse. Derfor er det også vigtigt ikke, at kaste vor kristne identitet over bord, men bruge den til at løfte samfundet op.
Religion skal ikke være et våben, men grundstammen eller kernen i religionerne (spec. Kristendommen) handler om næstekærlighed, men også om den enkeltes egen åndelige habitus.
Selvransagelse, selvransagelse er vejen frem. Vi må passe på ikke at falde i søvn i vor egen selvtilfredshed. Derud over skal der være plads til alle, også originalerne også ham der vælger at leve som en ”fri fugl” på landevejene.
Ingen skal se ned på ham der vælger et sådan liv, men han skal (og dem der benytter dette til politisk plat), han skal ikke beklage sig over det, men blot være sin egen herre, som han har ønsket det.
Derfor taler jeg om kulturel forståelse for at løse arbejdsledighedsproblemet (det går godt med det), men det kan gøres bedre endnu.
Viljen og vejen ligger ikke hos regeringen, men hos den enkelte selv. Det er på tide vi vågner op og tager personligt ansvar.
Derfor er løsningen kulturelt betinget. Det kan jo ikke nytte noget, at vi ”fester” ungdommen bort og når så alvoren kommer ind i billedet, har vi ikke noget, at bidrage med.
Så jeg opfordre til, at vi begynder at opføre os helt anderledes end vi gør og geare lidt ned og ophøre med den fuldstændige livs nedværdigende opførsel og fuldstændige lovløse selvtilfredsstillelse og anlægger et nyt syn på frihed, lighed og broderskab.
Vi lever ikke alene, men bære hinandens ansvar sammen med vort eget.
Enoch
tilføjet af

Vær ved godt mod!

Hej Tjaa,
Du skriver:
”Hej Enoch !!
Jeg syntes det er meget svært i dag, at se vi bygger på den kristne tro !!
Den kristne tro er jo bygget på - tro på mig eller du kommer i Helvede !! - altså en trussel !!
Og den hopper vi ikke på i dag !!
Kig på Danmark og du vil se indbegrebet af egoisme og pengeliderlighed !!
Når vi skal hjælpe hinanden begrænser det sig til, at blinke hvis der er fartkontrol !! - Og hjælp til den enlige mor gøres op i hvormange penge kan jeg få !!!
Trist !!
citat slut.
+
OK Tjaa,
Jeg giver dig i og for så vidt ret. Men, Kristendom (hvis vi skal bruge det, som et parameter) handler altså ikke kun om helvedet, som en trussel.
Jeg ved godt det bliver brugt sådan, er blevet brugt sådan, men det skal vi gøre op med. Jeg er enig med dig, at ” den hopper vi ikke på i dag”.
Derimod mener jeg, at skal vi bruge Kristendommen (og for den sags skyld alle religioner) til noget, skal vi bruge, skal vi bruge den/dem til at løfte hinanden op.
Det betyder i min videnverden, at vi selv må til at strukturere hvad der evt. kan ligge i Kristendommen, som anvendeligt i det samfund vi lever i, i dag og med de holdninger der præger os og ikke trusler om evig udslettelse eller død og dom.
Frygten for ”helvede” burde ikke ligge i frygten for evig pine, men at leve på en måde, der er til ”evig” pine for samfundet og den enkelte og den verden vi lever i.
Kald det så Gud eller samfundet eller Allah eller Jesus, det er der jo forskellige meninger om, men ”frygten” for at leve på en sådan måde, at andre lider under det, skulle pine os.
Jeg bliver nød til at skille tingene lidt ad. Så, jeg vil nøjes med, at henvise til Jesu ord og hans måde at anskue livet og ”tingene” på” og derfra tage mit bestik af situationen, livet, verden og derfor samfundet.
Er det ikke også det vi gør?
Der er jo så mange meninger, men der er altså noget centralt og essentielt.
Så sådan, som jeg ser det er samfundet med de mange love og regler faktisk godt i gang med, at følge Jesu ord, selv om de/vi kalder det noget andet.
Jeg er ligeglad med hvad vi kalder det. Det som er vigtigt for mig er, at når vi lever og tror og handler og opføre os, skal det komme alle og enhver til gode.
På den anden side, vil ingen kunne ”gemme” sig og ikke ville bidrage til samfundet og fællesskabet. Det vil regler og love forhindre.
Det kan muligvis se ”ondt” ud, men i et forløb, vil det gavne ikke blot den enkelte, men alle.
Venlig hilsen
Enoch
tilføjet af

hej selv:-)

tja- hvad skal jeg sige? Jeg forsøger (indrømmet nogle gange med mere success end andre gange) at behandle mine medmennesker sådan som jeg geren vil behandles, med resepkt og værdighed - og hjælpe de der har brug for hjælp, uden at vente på at de beder om hjælpen..det er ikke altid man har overskud til dét.
Jeg sætter stor pris og lægger stor vægt på individet og individitets ret til at være den man er ...og har blot et eneste dilimna: jeg er intolotent over for intolorance - hvilket gør at jeg af og til er intolotant overfor mig selv...
HVis vi ønsker at leve i et samfund hvor disse værdier er grundlaget, så har vi, syntes jeg, en moralsk forpligtelse til at yde vor bedste hvor og når vi kan.. "stemme-ret" i min verden hedder "stemme-pligt"..men jeg indrømmer: jeg er nok lidt firkantet.
tilføjet af

Hmm !!

Skal jeg forstå den derhen, at vi ved hjælp af love og regler skal lære at følge Gud ord !!!
Hvis vi alle levede efter de 10 bud, ville verdenen jo være paradis !! - men det kan vi da ikke lære ved love og regler !!
tilføjet af

Firkantet? Nej,

Hej Kontormus,
Du er sikkert ikke mere firkantet end jeg/vi andre er. Derimod er det godt, at have selverkendelse som du giver udtryk for.
Det er godt at tale om tingene som du gør, for derfra og så videre går vejen jo. Jeg er fuldstændig enig med dig med hensyn til stemme”pligt” og med hensyn til at række ud også inden nogen spørger.
Ja, det er der brug for. Som andre også har skrevet om her på denne debat, har vi også både ret og pligt til, at følge med i hvordan det går for ”de andre”.
Vore politikere og embedsmænd er jo heller ikke fejlfrie, men det kan nogen gange være svært for dem at indrømme det.
Derfor er det godt vi andre er i en ligeværdig situation med dem, da de jo i virkeligheden ”arbejder” for os. Det er os bl.a. arbejdsklassen, der har bygget, medens andre har handlet og spekuleret.
Alligevel skal vi opfattes, som ligeværdige og ”det nye” synes jeg skal være, at vi skal komme hinanden mere ved end vi ellers gør og fordeling af de materielle midler til at leve for, må formuleres på en bedre måde til gavn for alle.
Det kan vi meget vel komme til gennem fagforeninger, politiske partier og andre foreninger hvor vi kan tale med hinanden og også hvordan vi i fællesskab kan komme hinanden i møde med forskellige synspunkter og overbevisning.
Vi må nødvendigvis blive mere og mere ”integreret” i vort eget samfund i vort land Danmark.
Jeg er ked af det og træt af at se hvordan vi tilsyneladende ikke giver udtryk for, at vi elsker vort land Danmark, som vi ellers synger om. Det må og skal ikke være tomme ord.
Andre gav deres liv og blod for dette skønne land, det må vi ikke forkaste. Vi har pligt til at leve en sund og korrekt liv og opføre os ordentligt til samfundets bedste.
Jeg vil gå meget langt for at straffe al kriminalitet og forbrydelser i dette land samtidig med, at jeg vil gøre alt for at undervise i de love og regler vi har, lige fra barns ben af.
Alvorligt talt må vi til at forbedre os alle sammen. En god begyndelse er, at tobak er kommet sådan i fokus, at det snart er helt umuligt at tænde sig en smøg nogen steder.
Det er meget skadeligt, ikke bare for den enkelte, men især for samfundet.
Tolerant? Ja, der skal være plads, men vi skal ikke ødelægge os selv eller samfundet.
Venlig hilsen
Enoch
tilføjet af

kan jeg få bare et 1/4 point

for at jeg som ryger, forsøger at være en så hensynsfuld en af slagsen som jeg kan???
Selvfølige skal vi beskytte vores land fra de virkelige fjender ikke de indbildt, og i høj grad også fra os selv. Danmark er et lille land ja, men det kan sagtens have stort hjertrum og rumme mange - som ikke skal være kloner af os selv.
tilføjet af

Ja, du kan.

Hej Kontormus,
Ja, du kan, men du skulle overveje det.
Venlig hilsen
Enoch
tilføjet af

tak for pointen.. dele tæller også

ved jo godt at det er usundt - men jeg valgt bevidst at begynde igen efter at være rygfri i et par år... jeg styrrer ikke min sclerose og dens udvikling, men min rygning dén styrrer jeg selv:-)
firkantet kontrol-freak?? Måske
tilføjet af

Virkeligheden Enoch Virkeligheden Virkeligheden Virkeligheden Virkeligheden

ENoch:"Jeg vil derfor opmuntre dig i dag. Tag et eksempel.
Derude er der en mor, som har 2 børn, 2 drenge. Hun er fraskilt og er på overføreselshjælp, midlertidigt.
Nu skal hun ikke være bange for, at skulle bo i en trappeopgang, medens de sociale myndigheder anbringer hendes to drenge på en plads.
Nej, hun får al den hjælp hun har brug for og endog penge i overskud."
Hvor i alverden har du hørt den røverhistorie?
Har du nogetdokumetation?
His du har vil jeg og andre godt se det,for det er ikke den virkeliged alle andre lever i.
Du får det til at ldye rosenrød at være enlig mor uden arbejde og det er det ikke, vhis du ryge rpå kontanthjælp. Det har jeg og andre dokumenteret herinde i over 1 år, men det vælger du at overse.
Du skulle skamme dig.
Få styr på dine fakta Enoch Fantast.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.