34tilføjet af

Vandpibe!

er det på nogen måde skadeligt at ryge vandpibe?
og kan man blive afhængig af det?
tilføjet af

ryg igennem.

usundt? bestemt ikke ryg helst 15-20 piber dagligt eller mer,drik gerne vandet om morgen koldt eller varmt gerne i the eller kaffe.
tilføjet af

nææh

Du tager ikke skade af det, du inhalerer ikke røgen så du kan allerhøjest få gule tænder :p
tilføjet af

lie så skdelig som alm. rygning

Vandpibe rygning er nøjgtigt ligeså skadelig som alminelig piberygning. Så lad være med det, hvis du KAN undvære det.
Mange hilsener
the old baker
tilføjet af

forkert

Har du overhovedet nogen ide om hvordan man ryger vandpipe? :>
Sidder og suger røg ind i munden - du inhalerer ikke engang og får derfor ikke den skadelige tjære ned i lungerne. Man smager faktisk bare på røgen. Desuden er der mange flere skadelige stoffer i tobak så som nikotin. Jeg vil endda vove at påstå at det er sundere end at spise en pose chips hvis man lige har lyst til at få lidt 'mundgodt'
tilføjet af

vandpibe svar

det er ikke muligt at blive afhængig af vandpibe da der kun er 0,1 mg nikotin i, hvor der i cigaretter er 0,9 mg. Så du skal nærmest ryge konstant for at blive afhængig og da de færreste mennesker har tid til det så er det ikke sandsynligt du bliver afhængig af vandpibe rygning.
det er imidlertid skadeligt at ryge vandpibe da man ligesom ved rygning af normal tobak kan udvikle kræft bronkitis og andre sygdomme (se mere på www.cancer.dk)
Jeg er selv vandpibe ryger og synes ikke man skal dømme det før man har prøvet det.
tilføjet af

vandpive newbs

jo man inhalerer vandpibe røg, da det bringer meget af samgen frem, eller kan man jo heller ikke tag en indianer (holde røgen i lungerne til du får piben igen) hvis man nu ryger noget mere spændende tobak.
tilføjet af

Vandpibe er skadeligt

Ja det er lige så skadeligt at ryge vandpibe som al anden rygning, de nyeste undersøgelser viser det
VH
Olav
tilføjet af

Kig på pakken kegler ;)

Vandpibe-rygning er ligeså skadeligt som enhver anden form for tobak! Jeg sidder faktisk og kigger på en pakke vandpibe-tobak lige nu, og den har det der "Yderst sundhedsskadeligt" mærke på, som også findes på cigarret-pakker! :)
Det gode ved vandpibe-rygning er jo at det ofte er i sammenhæng med noget socialt-samværd og hygge og derfor altså ikke 20 gange om dagen, som nogen ryger af smøger.
Mvh. Mikkel
tilføjet af

vandpibe

Man bliver ikke afhængig af at ryge vandpibe, da nikotinen fortyndes betydeligt i vandet. Det er dog skadeligt at ryge vandpibe, samme skade som cigaretter.
tilføjet af

Øhm.

Jo, du inhalere godt nok røgen.
tilføjet af

Skadeligt

Vandpibe er ligeså skadeligt som alle mulige andre ting du kan ryge. Mange mener at det ikke er ligeså skadeligt fordi du ikke kommer i samme kontakt med stofferne som med cigaretter, men det er de. Vandpibe kan skabe Lungekræft, læbekræft, bronkitis og nedsætte din lungekapacitet en hel del.
Med hensyn til afhængighed, Jeg mener af personlig data, at man sagtens kan blive afhængig. Jeg ryger ofte med mine venner og bekendte. Og det er hyggeligt, men nu er det gået hen og blevet en vane at man skal ha et hoved med. Det er lettere at stoppe med at ryge vandpibe, da man ved der er en del forberedelses tid og man er ofte for doven til at lave et hoved.
Men jeg vil sige det sådan her. Hvis du er nervøs for at få Kræft eller andre sygdomme så lad vær med at ryge, ellers er der ikke noget galt med det.
Håber det er svar nok
peace
Troo-Ls
tilføjet af

vandpibe farligt læs hvorfor

Det er farligt for helbredet at ryge vandpibe!
Når man ryger vandpibe dannes der røg, som man inhalerer i munden, svælget og evt. i lungerne. Og det er røgen, der er skadelig for kroppen.
Uanset om man ryger almindelig tobak eller andre blade vil der dannes gasser, partikler og tjære som indeholder skadelige stoffer. Det er stoffer der kan ødelægge vævet i lungerne, spiserøret og mundhulen. Der kan altså være risiko for at udvikle kræft, eller andre former for lungesygdomme når man ryger vandpibe.
En række undersøgelser viser, at vandpiberygning kan give forskellige former for kræft, på samme måde som cigaretrygning kan. F.eks. er der blevet konstateret et antal tilfælde af læbekræft, som kan sættes i direkte forbindelse med vandpiberygning. Der er fundet en øget risiko for lungekræft, bronkitis og nedsat lungefunktion.
Du kan læse en længere artikel om vandpiber og de sundhedsmæssige problemer ved vandpiberygning på
www.cancer.dk/tobak
Vandpiberygning


Mange har fået den opfattelse, at det er harmløst at ryge vandpibe. Det er ikke rigtigt. Vandpiberygning skaber afhængighed, og uanset om man ryger almindelig tobak eller blade fra andre planter, så er det skadeligt at få røg ned i lungerne.
Har man været cigaretryger, vil vand-piberygningen fastholde risikoen for udvikling af sygdomme, som er skabt ved den tidligere rygning. Det gælder især risikoen for at udvike kræft.
Vandpibe - en måde at blive ryger på
For børn, unge og andre, der ikke før har røget cigaretter,
er vandpiberygning en måde at begynde at ryge på.
Røgen fra vandpiber er ikke så stærk og varm, og hurtigt vænner man sig til at få røgen ned i lungerne, hvorefter det vil være let at gå over til at ryge cigareter.

Alle cigaretrygere kan huske de dårlige oplevelser ved de første cigaretter. Mange inhalerer ikke røgen i starten, men må bruge tid på at vende kroppen og lungerne til at modtage røgen. Man oplever ikke det samme ubehag ved vandpiberygning som ved cigaretter. Det er lettere at starte med at ryge vandpibe på grund af mindre varme i røgen og tilsætning af smag/duftstoffer. Man vil altid inhalere ved vandpiberygning, da det ikke kan undgås ved denne form for rygning.
Vandpiber er i medierne blevet beskrevet som et modefænomen, som breder sig. Og undersøgelser viser da også, at omkring halvdelen af rygerne i 15-19års alderen har røget vandpibe inden for det sidste år (18). Andre steder i verden ser man samme billede (5) (14). Dog mangler der dokumentation for, hvor mange der egentlig begynder at ryge cigaretter på baggrund af vandpiberygning.
Kræftens Bekæmpelse ser en fare i, at børn og unge bliver fortalt, at vandpiberygning er mindre skadeligt end cigaretrygning eller måske ligefrem, at det slet ikke er skadeligt og afhængighedsskabende. En sådan opfattelse kan få langt flere børn og unge til at starte med at ryge. Kræftens Bekæmpelse frygter, at den nedgang i antallet af rygere, der er set de sidste mange år, skal bliver ødelagt på grund af dårlig information og vejledning omkring vandpiberygning.
Vandpiberygning og helbred
En række undersøgelser viser, at vandpiberygning kan give forskellige former for kræft, på samme måde som cigaretrygning kan. Fx er der blevet konstateret et antal tilfælde af læbekræft, som kan sættes i direkte forbindelse med vandpiberygning (8).
Der er fundet en øget risiko for lungekræft, bronkitis og nedsat lungefunktion (10) (17).

Hertil er der fundet en øget hyppighed af kromosom-mutationer hos vandpigerygere end hos ikke-rygere (1). Det er blevet påvist, at der ved vandpiberygning findes en øget oxidation af stoffer i blodet. Derved bliver der skabt et oxidativt stress, som kan indikere muligheden for genetiske skader og sætte immunforsvaret i krise (2) (13).
Ved 45 minutters vandpiberygning stiger blodtryk, puls og mængden af kulilte på samme måde som hos en cigaretryger (6).
Hos vandpiberygere kan man iagttage en nedsat lungefunktion, dog ikke i samme grad som hos cigaretrygere, hvilket må skyldes den måde man ryger på (jf. vandet og slangerne) (16).
Kvinder, der ryger under graviditeten, har en større risisko for at føde undervægtige børn. Det gælder også gravide, som ryger vandpibe. Effekten er dog større hos cigaretrygere (9). Der er også fundet nedsat sundhed hos børn på forskellige områder, hvilket også ses hos børn af cigaretrygende mødre (9).
Vandpiberygere og cigaretrygere har tre gange så stor risiko for at udvikle ’dry socket’ efter en tandudtrækning. ’Dry socket’ er en manglende heling af kødet omkring hullet på grund af infektioner, hvorved knoglen bliver blotlagt (12). Desuden ses det ofte, at rygere har flere tilfælde af paradentose.
Der er rapporteret et eksempel på en mand, som har fået eksem på højre hånd efter vandpiberygning (4).
Det må generelt konstateres, at vandpiberygning er skadelig for helbredet og medfører nogle af de samme skader som ved cigaretrygning. Der er altså påvist en vis risiko ved vandpiberygning, men graden og omfanget af skaderne er endnu ikke fuldt dokumenterede. Dette er et område, der bør undersøges nærmere.
Vandpiberygning og stoffer i røgen
Der findes mange forskellige former for vandpiber og tobakker, hvorfor der kan være forskelle i indholdet af nikotin, tjære, kulilte og andre stoffer i røgen.
Det ser ud til, at vandet tilbageholder en del af nikotinen, men at dette samtidig betyder, at koncentrationen i røgen er rimelig konstant, da vandet vil frigive stort set den samme mængde uanset rygemåden (15). Ved samme undersøgelse blev der målt samme mængde tjære i røgen ved 100 sug på vandpiben, som ved rygningen af en cigaret. Ved øgning af sugefrekvensen sås tilsvarende en forøgelse i mængden af tjære, hvorimod nikotinkoncentrationen var forholdsvis konstant. Endelig blev der også ved denne undersøgelse fundet et højt niveau af arsenik, krom og bly i røgen. En anden undersøgelse har fundet tungmetallet cadmium i hår og negle hos vandpiberygere (11).
I en del vandpiber bliver der brugt et underlag af trækul, som nogle tror virker som et filter. Dette er ikke tilfældet. Der er kun påvist en reduktion på 2 % af partiklerne i røgen ved brug af trækul (15).
Ved måling af nikotin og nikotins nedbrydningsprodukt cotinin i blodplasma, spyt og urin, blev der fundet høje niveauer i alle tre typer af prøver (7). Der er altså en sammenhæng mellem nikotin i røgen fra vandpiber og indholdet af nikotin i kroppen på sammen måde, som der er ved cigaretrygning. Kroppen påvirkes af nikotinen, og dermed er der mulighed for en fysisk afhængighed.
Indholdet af kulilte i røgen afhænger af størrelsen af vandpiben. Mindre vandpiber giver mere kulilte, end hvad der kommer fra cigaretter, mens større vandpiber giver mindre mængder. Kulilte blokerer for ilttransporten af de røde blodlegemer.
Som det er fremgået, findes der tilsyneladende samme stoffer i røg fra vandpiber som fra cigaretter, dog er mængden varierende i forhold til variabler som vandpibens størrelse, tobakstype, længden af slangen og den måde personen ryger på.

Vejen til sundhed
Hvis man vil undgå at udvikle sygdomme forårsaget af røg i lungerne, er der kun en måde at gøre det på. Nemlig at man helt undgår at ryge – uanset rygeform.
Ryger man allerede vil et rygestop hurtigt nedsætte risikoen for hjerte-kar-sygdommen, og efter få år vil risikoen for udvikling af kræft blive mindre og mindre.
tilføjet af

fjols

hvem fanden har bildt dig ind at man ikke inhalere.
selvfølgelig gør man det.
men vandpibe er ikke så usundt da man ikke ryge det tyve gange om daen ligesom cigaretter
tilføjet af

Vandpibe rygning er skadeligt

Når man ryger vandpibe dannes der røg, som man inhalerer i munden, svælget og evt. i lungerne. Og det er røgen, der er skadelig for kroppen.
Uanset om man ryger almindelig tobak eller andre blade vil der dannes gasser, partikler og tjære som indeholder skadelige stoffer. Det er stoffer der kan ødelægge vævet i lungerne, spiserøret og mundhulen. Der kan altså være risiko for at udvikle kræft, eller andre former for lungesygdomme når man ryger vandpibe.
En række undersøgelser viser, at vandpiberygning kan give forskellige former for kræft, på samme måde som cigaretrygning kan. F.eks. er der blevet konstateret et antal tilfælde af læbekræft, som kan sættes i direkte forbindelse med vandpiberygning. Der er fundet en øget risiko for lungekræft, bronkitis og nedsat lungefunktion.
tilføjet af

TÅBER

Vandpibe er totalt sundhedsskadeligt.... Er selv vandpiberyger og man indhalere hver gang. http://www.cancer.dk/sundskole/rygning/vandpibe.asp
Tjek linket her.
tilføjet af

Både og... nej vel

Der er nikotin i vandpibe tobak, og tjære (man kan dog få nogle tjærefri)
De fleste inhalerer i øvrigt også, men er der godt med fut i pibenn, og masser af røg i slangen, kan man ryge vandpibe, ligesom man ryger cigar (man inhalerer ikke cigarrøg, medminde man er barbar) : )
tilføjet af

Tjære?

Jeg vil lige understrege at der IKKE er tjære i vandpibe-tobak!
tilføjet af

andet

jeg har hørt, at man kan ryge for eksempel te på en vandpibe i stedet for det farlige tobak. Ved i om det passer? er det også skadeligt?
tilføjet af

Læbekræft :S

På linket http://www.cancer.dk/sundskole/rygning/vandpibe.asp står der at man kan få læbekræft. Jaah, det vil sige 3 tilfælde i hele verden. Så tro på det!! Det har ikke noget med røgen at gøre men måden man ryger af piben på. Fek.s. var der en tropet-spiller der fik læbekræft fordi han spillede trompet. Sååååå, kom igen!! Self er det sundhedsskadeligt. Meeen, det er der jo os 1000 andre ting som man render og laver som er :P
tilføjet af

hjælp

hvor kan men købe billig tobak..! æbel?
tilføjet af

Vandpibe er dejligt!

Er der ikke nogen af jer der selv ryger vandpibe? Vandpibe er en magisk og fantastisk ting! kan varmt anbefales, hvis i vil vide mere om det så kig ind på denne side.
http://www.roolig.dk/vandpibe-forum/
tilføjet af

JA!

JA! Man kan godt blive afhængig af vandpiberne! Det er ganske vist ikke så svært at blive afhængig som cigaretter... Det er også farligt at ryge vandpibe, der er jo de samme farlige stoffer i cigaretter som vandpiber!
tilføjet af

Ahh... Den går ikke

1) Man indhallere
2) Ryg ordentligt
3) Ødelæg din vandpibe, du har ikke fortjent at ryge hvis man ikke gør det ordentligt. :)
tilføjet af

Jaa... Meen....

Der er ikke ligeså meget i.. Sidder og kigger på min tobak her.. 0.05% Nikotin, og 0% Tjære.. Vil mene der er mere i en dødspomfrit.
tilføjet af

erm..

Og til at slutte af med.. Så kan man også få kræft af at spise en pose chips.. :)
tilføjet af

FAT DET

vandpibe er måske skadeligt ligesom smøger men kun halvt så skadeligt da der IKKE er tjære i vnadpibe tobak...
tilføjet af

Nej

Det er næsten umuligt at lave sit eget tobak
du kan læse om det på www.vandpibeforum.dk
tilføjet af

hold op men en flok hypokonder

alt i verden er farligt eller skadeligt på den ene eller anden måde så fuck da det! nyd livet, gør med det hva du vil. få en masse oplevelser og afprøv nogle grænser. men det siger jeg jer pas nu på bil osen den er skadelig .... he he ses fuckers
livet er kun hva man gør det til ( Niaren )
tilføjet af

ENIG!

Er 100% enig. Fuck nu om det er farligt at ryge vandpibe.. Alt er farligt nu til dags! Hør sangen Revoltage - Livsforsikring, alle jer hypkondere.. Nyd livet for satan! Livet er kun hvad du gør det til, som Lyngsø også påpeger! Det er farligt at spise mandler, fordi der er cyanid i, og cyanid er jo pisse giftigt, right?😉Hvis du blot får en nålespids cyanid i blodet dør du indenfor 10 sekunder? Det er også farligt at blive født, for du ender jo med at dø?
Slap nu af, folk.. Nyd livet. Skid på om det er farligt at ryge vandpibe eller ej, få dig nu en god ryger og lev livet inden det er for sent.. Udfordr skæbnen! Du bliver ikke til noget hvis du ikke tager nogle chancer. Så sæt dig ned, smid noget Bob Marley på og sug til!🙂
tilføjet af

vandpibe er sq skadelig

vandpibe er sq skadeligt og ja man inhalere røget.. men man skal have tid til at ryge vandpibe derfor er det ikke nemt at rygr det hverdage..
tilføjet af

får man vand i lungerne?

er enig med de to andre om at man bare skal ryge.. det er luxus. det eneste jeg vil vide. er om man får vand i lungerne af det?
tilføjet af

100 %

helt enig ryg alt det vandpibe du vil, jeg gør det selv flere gange om ugen. 😃
tilføjet af

du er idiot

hvad sker der man. Self er det usundt at ryge vandpibe. Alt hvad der afbrændes og indtages i lungerne er usundt. Det er jo fra person til person om man inhalerer, men efter man har trænet lungerne lidt til at ryge, så vil man automatisk inhalerer mere og mere.
tilføjet af

hmm.

jeg vil sige at hvis du ikk mener man inhalere røgen fra en vandpibe, ryger du på en rimelig sjov måde, for og undgå og få det ned i lungerne blir du jo så nødt til og ryge på den som en smøg? ellers suger du det jo direkte ned i lungerne sådan set, men okay så ved jeg da i hvert fald heller ikk hvordan man ryger vandpibe så, og det gør ingen af mine venner heller ik! ;)
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.