5tilføjet af

Til ftg - jalmar og andre interesserede

Ja, ftg - du skriver meget, men er du nu sikker på det altid er sand lære du fremfører. For nok skriver du at Bibelen tler sandt, men gør du? Du skriver f.eks.
"De 2520 år begyndte i oktober 607 f.v.t., da Jerusalem faldt for babylonierne og kongen fra Davids slægtslinie blev fjernet fra tronen" i denne tråd
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=578887
Er det rigtigt af slægtslinien fra Davids trone blev fjernet?? Ellers bør du ikke skrive det. Gud har givet det løfte at Davids trone skal bestå gennem generatinerne, indtil han, den rettelig tilhører (=Jesus Kristus) vender tilbage. Luk. 1, 32 "Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone."
Hvis ikke Davids trone består i dag og den dag Jesus vender tilbage, hvordan skal tronen da blive ham givet?
"Thi så siger Herren: David skal ikke fattes en mand til at sidde på Israels hus' trone" (Jer. 33:17). Som historien beretter, var Zedekias den sidste konge der sad på tronen i Juda, og han blev slået ihjel sammen med alle sine sønner og noble mænd i 585 f. Kr. i landflygtighed i Babylon. (her drejer diskussionen sig ikke om at JV mener 607 f.v.t) Der er ingen historisk beretning om denne trone efter dette årstal. Var der ingen af Davids slægt til at fortsætte hans dynasti fra den dato? Nogen mener at Kristus overtog denne trone. Men det gjorde han ikke. Han blev i stedet korsfæstet, genopstanden og fór til himlen. Han VIL komme igen, og nu er der ikke længe til, for at bestige denne trone som Kongernes Konge og Herrernes Herre.
Nogen må altså sidde på Davids trone indtil Kristus kommer igen og opretter tusindårsriget. Spørgsmålet er så, HVOR er denne "Davids trone" = efterkommerne af Davids slægt i vor tid?
Læs her, hvad andre mener om det og Bibelens profetier op til vor tid. En facinernede beretning (husk at læse henvisningerne til skriftstederne)
http://www.lesiecleavenir.com/danois/index-dan.htm
under punktet: USA's OG Storbritanniens PLACERING I PROFETIERNE
Kan nogen fortælle, hvilken kirke eller trosretning, der står bag denne side? Da jeg gerne vil vide det. Den engelske version er her
www.wonderfulworldtomorrow.org
PS - jalmar, du er nævnt i overskriften fordi jeg tror, det interesserer dig, og fordi du har startet tråden: Står Bibelen til troendes. Tjaa... vurdér selv.
tilføjet af

Hej Birgerxx Det var dejlig, at.................................

.......få en ny vinkel ind.
Ja det interesserer mig en del, hvilket starter helt tilbage til 1955 - siden da er der ingen endnu, der har kunnet overbevise mig om "Biblens lødighed".
Bøgerne for:
Historie - Natur-historie - Fysik - Psykologi, etc.
Er alle lødige bøger, som man har lært noget af livet fra, hver især bøger som er vigtige at forstå noget af, for også at kunne forstå livet, er alle skrevet om, fordi man senere har fundet ud af, at ”sandheden fra sidste år”, ikke holdt vand, på grund af:
Arkæologiske fund, skrifter man bedre kunne tyde, etc.
Nogle grunde til at Biblen og Jeg ikke kan ”enes” er bl.a.,
Historisk generelt, har vi nogle optegnelser fra de tider, + - nogle hundrede år, samt en masse ”indicium-beviser”, på nogle 1000 år tilbage.
Ud af det materiale, er der forsvindende lidt, der underbygger andet end det historiske i Biblen, og dermed Biblens berigtigelse.
Jeg ved godt, at Pavestolen siger noget andet, og at grunden til, at ikke andre end Pavestolens egne videnskabsmænd må studere disse ??-hvad det end er, er deres skrøbelighed, og stedet de ikke må flyttes fra?
En anden ting er, når man så endelig finder noget, der siges at ”kunne kaste lidt lys i mørket til de ikke-troende”, f.eks. Dødehavs-rullerne, så er det altså svært for skeptikerne, at acceptere at det der passer i Pavestolens kram, er vidunderligt nyt, men ikke så sensationelt at det forandrer noget, det der ikke Passer kleresiet, kalder man så bare apokryfe! Og det er jo ikke første gang, så vidt jeg husker.
Jeg har indtrykket af, at man fra Religiøs side, hellere vil være på kant med naturlovene, end se om der egentlig ikke skulle kunne være bare en lille fejl i Biblen også.
Noget a la i USA:
Hvor Bibelbæltet hellere tager Biblens lære til Indtægt, uden andre ”håndfaste” beviser end ”Tiden” samt en Menneskeskabt bog, Frem for Darwins evolutionsteser, som der i dag er ført mere eller mindre håndfaste beviser for autensiteten af.
Med venlig hilsen
Jalmar
Ps. Glæder mig til din replik.
tilføjet af

enig

-men folk, der tror på biblen tror virkelig på den. Og i den står der jo at Gud er ufejlbarlig, ergo kan der ikke være fejl i biblen. Så er de ligesom helgarderet mod folk som værdsætter historisk korrekte og beviselige emner højere end deres bibel... Smart ik'?
tilføjet af

FTG'S SVAR TIL BIRGERXX

Jeg taler sandt så godt som jeg kender sandheden, Birgerxx, det gør du sikkert også selv? Bibelen ER sandheden, (Salme 119:160) så det må være et spørgsmål om hvor godt vi kender Bibelen.
Du skriver:
"De 2520 år begyndte i oktober 607 f.v.t., da Jerusalem faldt for babylonierne og kongen fra Davids slægtslinie blev fjernet fra tronen" i denne tråd
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217 &posting=578887
Er det rigtigt af slægtslinien fra Davids trone blev fjernet?? Ellers bør du ikke skrive det. Gud har givet det løfte at Davids trone skal bestå gennem generatinerne, indtil han, den rettelig tilhører (=Jesus Kristus) vender tilbage. Luk. 1, 32 "Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone."
Du må have misforstået det jeg skriver. Jeg har ikke sagt at slægtslinien fra Davids trone blev fjernet. Jeg skrev: Slægtslinien blev fjernet fra Davids trone. Davids trone blev ødelagt af Babylonierne i 607 fvt, og der har ikke været nogen konge i Israel siden den tid. På Jesu tid var det romerne der regerede over Israel, og fra år 70 blev Israel udslettet fuldstændigt fra verdenskortet, og det har ikke eksisteret før den jødiske stat blev oprettet i 1948, og denne stat, det jordiske Israel, er ikke det samme som Guds Israel. Davids slægtslinie eksisterede fortsat, efter at Babylonierne ødelagde Israel i året 607. Jesus Kristus var af Davids slægtslinie, og du kan finde hans slægtsregistre i Lukas evangeliet kapitel 3 og hos Mattæus kapitel 1.
Her er slægtsregisteret fra Mattæus evangeliet:
2 Abraham blev fader til Isak;
Isak blev fader til Jakob;
Jakob blev fader til Juda og hans brødre;
3 Juda blev fader til Pe′rez og Ze′ra med Ta′mar;
Pe′rez blev fader til Hez′ron;
Hez′ron blev fader til Ram;
4 Ram blev fader til Ammina′dab;
Ammina′dab blev fader til Nah′sjon;
Nah′sjon blev fader til Sal′mon;
5 Sal′mon blev fader til Bo′az med Ra′hab;
Bo′az blev fader til O′bed med Rut;
O′bed blev fader til I′saj;
6 I′saj blev fader til David, kongen. <----------- Kong David.
David blev fader til Salomon med U′rias’ hustru;
7 Salomon blev fader til Reha′beam;
Reha′beam blev fader til Abi′ja;
Abi′ja blev fader til A′sa;
8 A′sa blev fader til Jo′safat;
Jo′safat blev fader til Jo′ram;
Jo′ram blev fader til Uzzi′ja;
9 Uzzi′ja blev fader til Jo′tam;
Jo′tam blev fader til A′kaz;
A′kaz blev fader til Ezeki′as;
10 Ezeki′as blev fader til Manas′se;
Manas′se blev fader til A′mon;
A′mon blev fader til Josi′as;
11 Josi′as blev fader til Jekon′ja og hans brødre på den tid da deportationen til Babylon fandt sted. <--------- deportationen til Babylon, 607 fvt.
12 Efter deportationen til Babylon blev Jekon′ja fader til Sjeal′tiel; <---Sjealtiel
Sjeal′tiel blev fader til Zerubba′bel;
13 Zerubba′bel blev fader til A′biud;
A′biud blev fader til El′jakim;
El′jakim blev fader til A′zor;
14 A′zor blev fader til Za′dok;
Za′dok blev fader til A′kim;
A′kim blev fader til E′liud;
15 E′liud blev fader til Elea′zar;
Elea′zar blev fader til Mat′tan;
Mat′tan blev fader til Jakob;
16 Jakob blev fader til Josef, Marias mand; af hende fødtes Jesus, som kaldes Kristus.
Fra vers 6 - 11 har du kongerækken: David, Salomon, Rehabeam, Abija, Asa, Josafat, Joram, Uzzija, Jotam, Akaz, Ezekias, Manasse, Amon, Josias og Jekonja.
Det var kongerne. Jekonja's søn, Sjealtiel, havde retten til tronen, men han var ikke konge. Det samme gjaldt hans søn og hans søn igen helt frem til Josef, Marias mand. Josef havde også retten til kongedømmet, men han var tømrer i Nasaret. Jesus Kristus havde derfor den juridiske ret til tronen igennem sin stedfar Josef.
Da Jesus blev dømt til døden, sagde Pilatus til jøderne: "Se! jeres konge!", men jøderne sagde: "Vi har ingen anden konge end kejseren," men slægtslinien eksisterede altså helt frem til Jesus Kristus, og Jesus fik ingen børn. Der er derfor ingen efterkommer af Jesus Kristus, der har ret til Davids trone.
_____________
Dernæst spørger du:
"Hvis ikke Davids trone består i dag og den dag Jesus vender tilbage, hvordan skal tronen da blive ham givet?
Her skal du læse 1 Samuel 29:23:
"Så satte Salomon sig på Jehovas trone som konge i sin fader Davids sted, og tingene lykkedes for ham, og alle israelitterne adlød ham."
Lagde du mærke til at både David og Salomon satte sig på Jehovas trone. Trone står for herredømme eller herskermagt, styre eller regering, så det var altså Guds rige, Guds herredømme, der var repræsenteret på jorden ved Davids trone i Jerusalem. Men det var Jehovas trone, Guds trone han sad på. Guds regering eller Guds rige er i himmelen, og det er dér Guds trone står. Paulus forklarer dette i Hebræerne 8:1:
"Men hovedpunktet i det der her drøftes er dette: Vi har en sådan ypperstepræst [Jesus], og han har taget sæde på højre side af Majestætens trone i himlene."
Så Jesus har altså ventet ved højre side af Majestætens trone indtil han fik overdraget styret i 1914. David profeterede om dette da han sagde:
"Jehovas udsagn til min Herre [Jesus Kristus] lyder:
'Sæt dig ved min højre hånd
indtil jeg lægger dine fjender som en skammel for dine fødder'."
-Salme 110:1.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Hvem står bag?

Du spørger hvem der står bag hjemmesiden. Mit gæt er, at det er en af de efterhånden mange trossamfund, som ikke er baseret på en fysisk kirke. De lever via magasiner, internetsider osv.
Jeg bemærkede, at en af deres pdf-filer plæderer for, at sabbatten rettelig er om lørdagen. Det kunne tyde på, at gruppen i det mindste er inspireret af adventistbevægelsen (ligesom Jehovas Vidner forøvrigt også er det). Der er dog flere ting på siden som ikke lyder som traditionel adventisme.
tilføjet af

Jep Millen - alt det jeg.............................

...jeg prøvede at udtrykke (næsten) på så lidt plads = det er lige før jeg er misundelig.
Hvorfor gav du forøvrig ikke din mening ½til ken i "står Biblen til Troendes"?
jalmar
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.