5tilføjet af

Skal Flemming Rose fra JP have Cavling-prisen?

Flemming Rose, der stod bag Jyllands-Postens Muhammed-tegninger er nu indstillet til Dansk Journalistfor­bunds hæderspris, Cavlingprisen.
De 12 tegninger blev trykt i 2005, men først i 2006 slog effekten for alvor igennem - især i Mellemøsten, hvor flere danske ambassader og flag blev brændt af.
Fristen for indstillinger til årets Cavlingpris er udløbet, og Flemming Rose får adskillige anbefalinger med sig.
60% mener ja.

Hvad mener du?
http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-5423742.html
tilføjet af

Hvorfor skal han det?????????????

Ja-hvorfor.
tilføjet af

Flemming Rose som skuespiller

Flemming Rose skulle hellere have en Oscar for det store skuespil han spiller. Han lader som om han ikke vil sætte en politisk dagsorden, der marginaliserer den politiske debat mere, hvilket er til fordel for JPs trosfæller, de vil nemlig ikke have at de konservative pludselig skal have for meget at have sagt. Derfor hellere drukne debatten i terror-spørgsmål og hypotetiske ytringsfrihedsdilemmaer.
Istedet lader Flemming Rose som om, han er OVERRASKET over reaktionen på artiklen og tegningerne. Mage til stort skuespillertalent skal man sgu da lede længere efter.
tilføjet af

Ja!

God ide.
tilføjet af

De tør ikke give ham den pris!

Selvfølgelig burde han have Cavling-prisen.
Det har ikke i mands minde været et indslag, der har givet så omfattende reaktioner.
Tegningerne blev sat i avisen, fordi nogle "væmmelige højreorienterede" hævdede, at folk, der ville tegne Muhammed, blev truet. Venstrefløjen sagde, at det var racistisk vrøvl at sige den slags løgne. JP afprøvede påstanden ... med det resultat at tegnerne alle som en modtog ikke bare chikane, men DØDSTRUSLER.
Men de "pæne" politisk korrekte komite tør selvfølgelig ikke give prisen til JP. De er nemlig nogle tøsedrenge, der er bange for SELV at blive sprængt i luften af islamister. De ved nemlig inderst inde godt, hvor truslen mod demokratiet kommer fra. Og det er hverken fra Bush, Dansk Folkeparti eller Israel/jøderne ...
Uha. Så hellere give prisen til en, der f.eks. har tegnet Pia Kjærsgård som rotte eller jøder med hagekors på tøjet. Den slags kan man nemlig frit gøre uden at risikere at blive sprængt i luften.
tilføjet af

Ytringsfriheden ..igen

Ja...Karpa.
Flemming Rose satte en politisk dagsorden.
Han satte vores samfunds politiske byggesten og mest grundlæggende rettighed, nemlig ytringsfriheden til debat.
Ytringsfriheden giver dig og mig(alle) retten til at udtrykke vores meninger, synspunkter og holdninger, uden hensyntagen til om modtagerne bryder sig om det sagte, det skrevne, det mente.
Imamer, præster og religiøst lærte skal tolerer at der stilles kritiske spørgsmål til og om deres tro. Måden denne kritik kan ytre sig på kan være gennem satire, hån, spot og eller latterliggørelse. Og ytringsfriheden sikker er at disse religiøse lærte ikke kan forbyde indholdet af kritikken, ej heller måden kritikken fremføres på. For måden kritikken af religiøse-, politiske- bevægelser fremføres på er nemlig også beskyttet af ytringsfriheden, da måden du siger ting på er i lige så stor del af det sagte(mente, udtrykte).

Journalistik er grundlæggende baseret på at meninger kan, må og skal komme frit til orde. Flemming Rose traf et valg hvor han satte journalistikkens grundværdi på prøve.
Mange vil mene at ytringsfriheden ikke var under pres eller angrebet her vil jeg henvise til det overfald der skete på en lektor på Carsten Nibuer instituttet, fordi han havde læst op af Koranen. Dette er en begrænsning af ytringsfriheden, baseret på religiøst tilhørsforhold(at kun muslimer må læse op af Koranen).
Dette blev ytret i Jyllandsposten d. 15/2 - 2006
" Klaus Slavensky, der er medlem af PEN's bestyrelse og informationschef på Institut for Menneskerettigheder, siger nu, at han er så uenig i sin forenings skriftlige anerkendelse af Morgenavisen Jyllands-Postens kulturredaktør, Flemming Roses, kamp for ytringsfrihed, at han mener, at Folketinget bør træde i karakter og nedsætte en kommission, der skal undersøge, hvorvidt man bør ændre eller moderere ytringsfriheden i Danmark.
»Kommissionen skal finde ud af, om vi skal ændre på ytringsfriheden. Befolknings- og religionssammensætningen i Danmark har ændret sig markant inden for de seneste 20 år. Det medfører, at der er forskellige normer, religioner og kulturelle vaner i samfundet. Vi er ikke længere lutter lutheranere. Og de forskellige kulturer konflikter lige nu,« siger Klaus Slavensky. Kommissionen for ytringsfrihed skal bestå af eksperter indenfor områder som religion, jura og filosofi, og den skal revurdere samspillet mellem ytrings- og religionsfrihed i Danmark anno 2006.
Kig ud ad vinduet
»Det ville være totalt kvajet, hvis man ikke tog forbehold for den befolkningssammensætning, vi har i dag i forhold til ytringsfriheden. Enhver form for lov bygger jo på, at man engang imellem lige kigger ud ad vinduet og ser, hvordan virkeligheden ser ud,« tilføjer Klaus Slavensky.
Men er det at tage forbehold for forskelligheden i samfundet ensbetydende med en stramning af ytringsfriheden?
»Jeg er ikke jurist. En kommission må finde ud af, om der skal strammes eller ej. Jeg sætter blot spørgsmålstegn ved en vigtig ændring i samfundet, som en kommission bør se på. Noget tyder på, at det er nødvendigt, at der bliver tænkt nye tanker i forhold til ytringsfrihed. Men præcis hvad, skal jeg ikke gøre mig klog på,« siger Klaus Slavensky."
Det ovenståendene citat er totalt uacceptabelt i et moderne demokratisk retssamfund. Det skal ikke være kommisioner der afgøre hvilke ytringer der er acceptable eller ej. Et forslag om en sådan kommision er et angreb på ytringsfriheden. Dette er begyndelsen på diktaturet og tyraniet. Alle skal være have lige ret til frit at kunne ytre sig.
Mvh.
Historyman
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.